Wystawienie spektaklu za granicą a VAT

Wojciech Pietrasiewicz05 września 2018Komentarze (0)

Coraz częściej trafiają do mnie pytania o współpracę polskich instytucji kultury z instytucjami zagranicznymi. Trudności te dotyczą również podmiotów prowadzących taką działalność komercyjnie.  Dlatego dziś krótki wpis, który przybliży Ci jak opodatkowane jest odpłatne wystawienie spektaklu za granicą. O warunkach zastosowania zwolnienia do usług kulturalnych wspominałem we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Na wstępie warto zaznaczyć, że kwalifikacja VAT świadczonych usług bardzo często zależy od zasad współpracy ustalonych między stronami. W dzisiejszym wpisie skupię się na najprostszej sytuacji, w której wystawiając spektakl za granicą otrzymujesz z góry ustalone wynagrodzenie niezależne od frekwencji  i innych czynników. Jeśli masz wątpliwości jak ocenić Twoją sytuację z perspektywy VAT, napisz do mnie.

Ustal miejsce świadczenia

Jeśli zamierzasz odpłatnie wystawić spektakl za granicą, musisz najpierw ustalić miejsce jej opodatkowania. Pamiętaj, że miejsce świadczenia dla usług kulturalnych ustala się w odmienny sposób w zależności od tego, na rzecz kogo świadczona jest usługa.

Jeśli świadczysz usługę na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, miejscem świadczenia dla potrzeb VAT jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana (art. 28g ust. 2 Ustawy o VAT).

Znacznie częściej świadczyć będziesz usługę na rzecz podatników.

W takiej sytuacji miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada odpowiednio siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu (art. 28b ustawy o VAT). Oznacza to, że wystawienie spektaklu za granicą na rzecz innej instytucji kultury lub innego podatnika będzie opodatkowane w kraju odbiorcy usługi.

Jak zatem opodatkować wystawienie spektaklu za granicą?

Wystawienie spektaklu za granicą a VAT

W przypadku wystawienia spektaklu za granicą na rzecz podatnika wystawiasz fakturę bez VAT z adnotacją “odwrotne obciążenie”. Faktura nie zawiera więc polskiego VAT.

Uwzględnienie w deklaracji

Moim zdaniem, jeśli jesteś instytucją kultury, w deklaracji VAT nie musisz uwzględniać faktur za usługi wystawienia spektaklu za granicą na rzecz podatników.

Z objaśnień do deklaracji VAT-7 wynika, że w poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje Ci prawo do odliczenia lub zwrotu.

Jak wskazałem wyżej, wystawienie spektaklu za granicą na rzecz podatnika nie podlega VAT w Polsce. Jednak warunkiem odliczenia VAT w stosunku do usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce jest to, aby dana transakcja, gdyby została wykonana na terytorium Polski, dawała prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT). Usługi kulturalne jak odpłatne wystawienie spektaklu (niebędące usługą wstępu) świadczone przez instytucję kultury są zwolnione z VAT.

Z tych powodów moim zdaniem nie musisz uwzględniać wynagrodzenia za wystawienie spektaklu za granicą na rzecz podatnika w deklaracji VAT-7.

Jeśli ta sama usługa świadczona jest np. przez spółkę – będzie dawała praw do odliczenia VAT i uwzględniana w deklaracji.

Informacja podsumowująca

Aby ustalić, czy masz obowiązek uwzględnienia wynagrodzenia za wystawienie spektaklu za granicą w informacji podsumowującej musisz sprawdzić, czy usługa ta jest opodatkowana VAT w kraju odbiorcy.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek ujęcie transakcji w informacji podsumowującej dotyczy usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Oznacza to, że aby wiedzieć czy Twoje wynagrodzenie za wystawienie spektaklu należy ująć w informacji podsumowującej, musisz sprawdzić status VAT usługi w kraju odbiorcy.

Jeśli jest opodatkowana VAT, musisz ją uwzględniając w informacji podsumowującej. Jeśli jest zwolniona lub opodatkowana stawką 0%, to taki obowiązek nie wystąpi.

 

Jest w Polsce wiele zachwycających miejsc, o których dowiadujesz się zupełnie przypadkiem. Czasem z mojego bloga 🙂

Dziś kolejne: Kolorowe Jeziorka, które miałem okazje zobaczyć w czasie jednych z moich najciekawszych wakacji.

Znajdują się w Rudawskim Parku Krajobrazowym na zboczu Wielkiej Kopy. Cztery jeziorka: żółte, purpurowe, błękitne i czarne, a ich kolor związany jest ze składem chemicznym otaczających je skał oraz dna jeziorek. Więcej informacji na ich temat znajdziesz tutaj. Jeśli odwiedzasz Dolny Śląsk, warto wybrać się tam na spacer i przekonać się, że kolorowe jeziorka istnieją! Na zdjęciu to błękitne 🙂

Kolorowe jeziorka

Co nowego w 50% KUP w działalności twórczej?

Wojciech Pietrasiewicz26 sierpnia 20184 komentarze

Wakacje powoli zbliżają się ku końcowi, ale w tym czasie wydarzyło się kilka ważnych zdarzeń dla stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu (KUP) w działalności twórczej.

Weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych modyfikująca katalog typów działalności umożliwiających 50% KUP w działalności twórczej. O wadach przyjętych od 1 stycznia 2018 r. wspominałem we wpisie Zmiany w podatkach 2018 – wyższe koszty dla twórców oraz 50% koszty dla autorów artykułów.

Poza tym Minister Finansów w piśmie kierowanym do Związku Zawodowego Aktorów Polskich potwierdził możliwość stosowania 50% KUP do wynagrodzenia aktorów za próby. Obiecał również interpretację dotyczącą zasad stosowania 50% KUP w działalności twórczej.

50% KUP w działalności twórczej – nowe kategorie

19 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wprowadziła ona nowy katalog działalności uprawniających do stosowania 50% KUP.

Obecnie mogą one być stosowane przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Nowelizacja wyeliminowała więc szereg niedoskonałości związanych z odebraniem prawa do 50% autorom niektórych tekstów, tłumaczom, pracownikom naukowym. Doprecyzowała również prawo do 50% KUP dla takich typów działalności jak tworzenie koncepcji wystaw muzealnych.

Otwarte nadal pozostaje pytanie, czy takie rozwiązanie jest optymalne. Moim zdaniem nie, bo zwiększa ryzyko sporów z organami o zakres poszczególnych pojęć użytych w tym przepisie. Znacznie lepszym rozwiązaniem, które typy działalności twórczej nie uprawniają do stosowania 50% KUP. Niestety nie sądzę, aby ustawodawca po raz kolejny znowelizował ten przepis w najbliższej przyszłości.

Co ważne, zmiana ta obowiązuje ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2018 r.

Co to oznacza?

Jeśli więc Twoja instytucja, pobierając podatek od wynagrodzeń dla niektórych twórców nie zastosowała 50% KUP, podatek ten można odzyskać, jeśli znowelizowany przepis przewiduje 50% KUP dla wynagrodzenia twórcy.

Czy wszystkie wątpliwości związane ze stosowaniem 50% KUP w działalności twórczej zostały wyeliminowane?

Pewnie nie, choć na dziś nie zidentyfikowałem jeszcze działalności twórczej, które “przypadkowo” nie została ujęta przez ustawodawcę wśród typów działalności twórczej uprawniających do 50% KUP.

Wynagrodzenie za próby z 50% KUP

W piśmie z 24 lipca 2018 r. kierowanym do Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich Minister Finansów potwierdził możliwość zastosowania 50% KUP do wynagrodzenia za próby sceniczne. Kwestia ta budziła wątpliwości. Wspominałem o nich we wpisie Wynagrodzenie za próby – 50% koszty.

Wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pozytywne interpretacje indywidualne oraz ostatnie pismo Ministra Finansów  mogą te wątpliwości zakończyć.

Pamiętaj jednak, że wspomniane pismo Ministra Finansów nie jest interpretacją ogólną. Zastosowanie się do niej nie chroni Cię przed ewentualnymi konsekwencjami zmiany podejścia organów podatkowych do tej kwestii w przyszłości.

Możesz jednak uzyskać własną interpretację indywidualną w tej sprawie. Jeśli powołasz się na interpretację indywidualną, którą powoływałem we wpisie Wynagrodzenie za próby – 50% koszty oraz  pismo z 24 lipca 2018 r. do Związku Zawodowego Aktorów Polskich, szanse na pozytywną interpretację są spore. Oczywiście musisz pamiętać o pozostałych warunkach zastosowania 50% KUP. W szczególności samo wynagrodzenie powinno być wyodrębnione i dotyczyć przeniesienia praw do artystycznego wykonania.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku w Twojej sprawie, po prostu skontaktuj się ze mną.

Interpretacja ogólna w sprawie 50% KUP?

Śledząc oficjalne wypowiedzi Ministra Finansów dotyczące 50% KUP w działalności twórczej, trafiłem na odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską dotyczącą sytuacji nauczycieli akademickich. W odpowiedzi z 30 lipca 2018 r. na interpelację nr 22980 Minister podkreślił, że:

“Ze względu na duże zainteresowanie problemem, zajmowane w wyrokach stanowisko dotyczące uwarunkowań wymaganych dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, ale przede wszystkim mając na względzie zapewnienie „pewności prawa”, podjęta została decyzja o wydaniu ogólnej interpretacji prawa podatkowego w tej sprawie. Dotyczyć ona będzie wszystkich pracowników – twórców, jak i ich pracodawców (będących płatnikami podatku dochodowego).”

Z wypowiedzi tej wynika, że interpretacja ogólna będzie dotyczyła ogólnych warunków stosowania 50% KUP. Zapewne dotyczyć będzie  samego sposobu ustalania wynagrodzenia, które może korzystać z 50% KUP.

Czy interpretacja ogólna rozwiąże problemy ze stosowanie nowych przepisów o 50% KUP?

Obawiam się, że nie.

Musiałaby ona uwzględniać specyfikę poszczególnych typów działalności twórczej, a to w jednej interpretacji nie jest raczej możliwe.

Oby tylko jeszcze bardziej nie zaszkodziła…

A poniżej moje pożegnanie z wakacjami….

Koniec wakacji

Podatki na zdrowie

Wojciech Pietrasiewicz22 sierpnia 2018Komentarze (0)

Podatki na zdrowie? Zapewne dziwisz się skąd taki temat dzisiejszego wpisu 🙂

Chciałem Cię poinformować, że w naszej kancelaryjnej grupie pojawił się kolejny blog prowadzony przez mojego kolegę i wspólnika Radka Maćkowskiego. Radek jest doradcą podatkowym, którego pasją oprócz piwowarstwa 🙂 są kwestie podatkowe w działalności medycznej.

Jeśli działasz w firmach farmaceutycznych, u producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, jesteś lekarzem lub farmaceutą, prowadzisz aptekę czy firmę kosmetyczną blog Radka Podatki na zdrowie, to na pewno miejsce, które musisz odwiedzić!

Najnowszy wpis na blogu dotyczy tego, co już wkrótce stanie się nową rzeczywistością, a więc nowa matryca stawek VAT, czyli nowe zasady ich ustalania. Zajrzyj do wpisu Jak przygotować się do zmiany stawek VAT.

Jeśli zaś chodzi o sprawy opodatkowania działalności kulturalnej i rozrywkowej, jestem Ci winien wpis o zmienionym katalogu działalności dających prawo do 50% kosztów.

Czy zmieniło to czyjąś sytuację? Okazuje się, że tak.

Zajrzyj w niedzielę na mój blog, a dowiesz się więcej!

Wynagrodzenie za próby – 50% koszty

Wojciech Pietrasiewicz04 lipca 2018Komentarze (0)

Od dawna też otrzymuję sygnały o problemach ze stosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów, gdy instytucja kultury wypłaca wynagrodzenie za próby teatralne, czy próby wznowieniowe. Organy podatkowe kwestionowały możliwość zastosowania 50% kosztów od tej części wynagrodzenia. Niestety również orzecznictwo sądów administracyjnych nie wypracowało jednoznacznego stanowiska.

Sprawa nie jest niestety jednoznaczna, ale coraz więcej sygnałów wskazuje, że to negatywne stanowisko organów podatkowych ulega zmianie.

Wynagrodzenie za próby – pozytywne orzeczenie

Pierwsze pozytywne sygnały wskazujące, że jednak możesz stosować 50% koszty uzyskania przychodu do wynagrodzenia za próby pojawiły się w orzeczeniach sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zakwestionował stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, który w interpretacji wydanej instytucji kultury odmówił możliwości zastosowania 50% do wynagrodzenia za próby orkiestry. Sąd uznał, że zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu jest możliwe.

Sąd pokreślił, że:

„Próby sekcyjne, a także próby odbywające się w siedzibie lub w innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu oraz koncerty prowadzą do powstania artystycznego wykonania lub ustalenia utworu muzycznego. Efekt tej pracy, a zatem również prawo do majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych, jest, z mocy oświadczenia woli pracowników, przenoszony na pracodawcę. Zatem wydatek poniesiony na próby orkiestry z prawnopodatkowego punktu widzenia może być zakwalifikowany jako poniesiony w celu bezpośrednio uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie skarżący wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, może stosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% kosztów uzyskanego przychodu, pomniejszonego o potrącone należne składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę stanowi przychód, do części wynagrodzenia wypłacanego muzykom za udział w próbach, próbach sekcyjnych oraz w koncertach.”

(Wyrok WSA w Olsztynie z 16 lutego 2017 r., sygn. I SA/Ol 866/16).

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. A sprawę ostatecznie rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny. Pamiętaj, że pojawiają się również wyroki ze stanowiskiem przeciwnym.

Pozytywna interpretacja

Jednocześnie pojawiły się sygnały, że administracja skarbowa zmienia stanowisko. Pojawiła się bowiem pozytywna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0113-KDIPT2-3.4011.22.2018.2.AC). Potwierdziła ona możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za próby teatralne.

We wniosku teatr wskazał, że w ramach umowy o pracę aktorzy muszą uczestniczyć w próbach teatralnych. Wynagrodzenie za próby jest częścią wynagrodzenia zasadniczego z umowy o pracę. Dodatkowo aktorzy uzyskają wynagrodzenie za występy według ustalonych stawek. Teatr zapytał, czy taka formuła rozliczeń uprawnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za próby. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził taką możliwość.

Co istotne interpretacja została wydana już na gruncie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Czy to sygnał, że do rozliczeń instytucji kultury wraca normalność?

Mam nadzieję, że tak.

Ale biorąc pod uwagę zmienność stanowiska organów podatkowych oraz niepewność co do ostatecznego stanowiska sądów w sprawie stosowania 50% kosztów do  wynagrodzenia za próby, chyba warto rozważyć zabezpieczenie swoich rozliczeń własną interpretacją.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, po prostu napisz do mnie.

A poniżej Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. Unikalny zabytek sakralny znajdujący się na liście UNESCO.  Jest największą barokową drewnianą świątynią w Europie!

wynagrodzenie za próby

Już od niedzieli podzielona płatność stanie się naszą nową rzeczywistością.

Nieco wymuszoną, ale jednak.

Warto jednak zastanowić się, czy musisz ją stosować i ewentualnie kiedy warto ją stosować. W związku z tym dziś odpowiem na osiem, moim zdaniem najważniejszych pytań dotyczących podzielonej płatności.

Czym jest podzielona płatność?

Podzielona płatność w polskim wydaniu to mechanizm, który umożliwia nabywcy towarów i usług dokonać płatności kwot wynikających z wystawionej przez Ciebie faktury w następujący sposób:

 • kwota netto wpłynie na Twój rachunek podstawowy, który dotychczas był wykorzystywany do bieżących rozliczeń,
 • kwota VAT wpłynie na specjalnie utworzony rachunek VAT.

Co istotne kwotą na rachunku VAT możesz dysponować w bardzo ograniczony sposób, ale o tym za chwilę.

Jeżeli nabywca Twoich towarów lub usług postanowi zastosować mechanizm podzielonej płatności, będziesz mieć mniej środków do Twojej wyłącznej dyspozycji. Otrzymasz bowiem tylko kwotę netto, a kwotę VAT na rachunku VAT będziesz mógł wydatkować tylko w określony sposób.

Czy muszę stosować podzieloną płatność?

Nie. Póki co stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne.

W  praktyce zastosowanie tego mechanizmu mogą jednak na Tobie “wymusić” kontrahenci płacący podzieloną płatnością należności z wystawionych przez Ciebie faktur….

Komu bank otworzy rachunek VAT?

Jeśli czytasz mój wpis po 1 lipca 2018 r., to zapewne w swojej bankowości internetowej widzisz już odrębny rachunek VAT utworzony przez Twój bank do Twoich rachunków firmowych.

Będziesz posiadać rachunek VAT, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rejestrowanym podatnikiem VAT i posiadasz rachunek firmowy. Bank otworzy tylko jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków bieżących prowadzonych na potrzeby działalności gospodarczej.

Co to w praktyce oznacza?

Jeśli nie masz rachunku firmowego, a swoje firmowe rozliczenia prowadzisz z rachunku osobistego, bank nie utworzy Tobie rachunku VAT. Twoi kontrahenci będą zmuszeni regulować należności z Twoich faktur na dotychczasowych zasadach. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach.

W działalności kulturalnej i rozrywkowej, część podmiotów ma status podatnika VAT zwolnionego. Jeśli, prowadząc działalność kulturalną lub rozrywkową, masz status zarejestrowanego podatnika VAT zwolnionego, bank utworzy Tobie rachunek VAT i Twoi kontrahencie będą mogli regulować należności z wystawionych przez Ciebie faktur w formule podzielonej płatności.

Pewne wątpliwości dotyczą podatników VAT zwolnionych, którzy nie są zarejestrowani dla potrzeb VAT. Moim zdaniem, takie podmioty nie powinny posiadać rachunku VAT i podzielona płatność nie powinna mieć do nich zastosowania. Wynika to choćby z przepisów regulujących wymogi informacyjne dla komunikatu przelewu niezbędnego do dokonania zapłaty z zastosowaniem podzielonej płatności. Taki komunikat musi zawierać m.in. numer, za pomocą którego dostawca jest zidentyfikowany dla potrzeb VAT (art. 108 ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT).

Jeśli nie jesteś podatnikiem VAT (czynnym lub zwolnionym) – masz spokój – podzielona płatności nie będzie Cię dotyczyć.

Jak dokonać podzielonej płatności?

Zapłaty w podzielonej płatności możesz dokonywać jedynie w przypadku należności w złotych. Jak informuje Ministerstwo Finansów przelewy walutowe nie będą dokonywane w formule podzielonej płatności (Odpowiedź MF z 20 marca 2018 r. na interpelację poselską nr 20263).

Płatność w mechanizmie podzielonej płatności następuje z zastosowaniem specjalnego komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK.

Aby dokonać zapłaty za kwotę faktury, na potrzeby komunikatu musisz podać następujące dane:

 • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
 • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
 • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Następnie bank automatycznie przekaże środku odpowiadające kwocie netto na rachunek rozliczeniowy Twojego kontrahenta, zaś kwotę VAT – na jego rachunek VAT.

Musisz pamiętać, że jeżeli dana faktura obejmuje sprzedaż objętą różnymi stawkami VAT, musisz samodzielnie wyliczyć kwotę VAT i wskazać ją  dla potrzeb komunikatu przelewu.

Jak możesz wykorzystać środki, które wpłyną na rachunek VAT?

Zgromadzone na rachunku VAT środki możesz wykorzystać jedynie do:

 • zapłaty kwoty VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT dostawcy,
 • wpłaty kwoty należnego VAT na rachunek urzędu skarbowego.

Jak widzisz możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT są bardzo ograniczone.

Jeśli więc otrzymujesz środki na rachunek VAT, chęć uruchomienia tych środków “wymusza” zapłatę w podzielonej płatności.

Pamiętaj, że masz możliwość przeksięgowania środków z rachunku VAT na Twój rachunek rozliczeniowy. Musisz jednak złożyć stosowny wniosek. Naczelnik urzędu skarbowego ma aż 60 dni na wydanie zgody (w formie postanowienia) na przekazanie środków na Twój rachunek rozliczeniowy. Oznacza to w praktyce, że Twoje środki na rachunku VAT mogą być przez dłuższy czas zamrożone. Do tej pory w momencie ich otrzymania od kontrahenta każdy mógł nimi swobodnie dysponować.

Jakie są korzyści ze stosowania podzielonej płatności?

Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności są ograniczone. Do wysokości kwoty VAT zapłaconej w formule podzielonej płatności organy nie zastosują:

 • sankcji w VAT,
 • odpowiedzialności solidarnej z dostawcą.

Ponadto, jeśli w deklaracji podatkowej wykazano kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez Ciebie faktur zapłaconych w podzielonej płatności, do ewentualnych zaległości podatkowych nie stosuje się podwyższonych odsetek. Znajdą one jednak zastosowanie do zaległości w części przekraczającej dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej.

Wskazane korzyści nie znajdą również zastosowania gdy faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

 • została wystawiona przez podmiot nieistniejący;
 • stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;
 • podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;
 • potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art 58 i 83 Kodeksu cywilnego.

Wreszcie zastosowanie podzielonej płatności stanowi jedną z przesłanek dochowania należytej staranności w weryfikacji Twoich kontrahentów.

Czy warto stosować podzieloną płatność?

Jak widzisz, korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności ograniczają się tylko do niestosowania przez organy części sankcji w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w Twoich rozliczeniach.

A jakie są wady tego rozwiązania?

Pojawiają się one, gdy otrzymujesz środki na swój rachunek VAT.

Już wiesz, że możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT są bardzo ograniczone. W wielu sytuacjach spowoduje to, że środki, którymi obecnie możesz swobodnie dysponować, będą unieruchomione na rachunku VAT. Do tej pory jedynym realnym ograniczeniem Twojej swobody dysponowania środkami z otrzymanych należności była konieczność uiszczenia zobowiązania w VAT z dany okres rozliczeniowy.

Jeśli Twój kontrahent zapłaci Twoją należność w podzielonej płatności, środki odpowiadające kwocie VAT z wystawionej przez Ciebie faktury zostaną “unieruchomione” na rachunku VAT. Ich “odblokowanie” będzie możliwe tylko, gdy zapłacisz swoim kontrahentom swoje zobowiązania stosując podzieloną płatność lub wykorzystasz te środki do zapłaty VAT za dany okres rozliczeniowy. Możesz ewentualnie ubiegać się o ich przekazanie na Twój rachunek rozliczeniowy, ale musisz liczyć się z dosyć długim okresem oczekiwania na przeksięgowanie środków z rachunku VAT na Twój rachunek rozliczeniowy.

Wydaje mi się, że korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności nie przewyższają wad tego rozwiązania. Podstawowym mankamentem podzielonej płatności jest zablokowanie części środków na rachunku VAT, co w wielu sytuacjach pogorszy płynność finansową podatników.

Znając dotychczasowe praktyki zwrotowe organów podatkowych, można spodziewać się, że przeksięgowanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy nie będzie natychmiastowe.

Pamiętaj więc, że płacąc podzieloną płatnością pogarszasz płynność finansową współpracujących z Tobą kontrahentów. Podobnie jak zapłata w podzielonej płatności na Twoja rzecz ma negatywny wpływ na Twoja płynność.

Czy warto stosować ten mechanizm przy tak ograniczonych korzyściach?

Moim zdaniem, niekoniecznie.

O upowszechnieniu podzielonej płatności mogą jednak zadecydować największe podmioty, o ile zaczną powszechnie stosować ten mechanizm. Ich kontrahenci, chcąc uwolnić środki ze swoich rachunków VAT, mogą z kolei zacząć opłacać swoje zobowiązania w podzielonej płatności. W ten sposób mechanizm ten może objąć bardzo szeroki krąg podmiotów.

Taki zresztą jest zamiar Ministerstwa Finansów. Może on jednak pogorszyć płynność finansową wielu podatników, którzy ponoszą ciężar finansowy tego nowego rozwiązania.

Czy można zabezpieczyć się przed podzielona płatnością?

Tak. Wszystko jednak zależy od Twojej pozycji negocjacyjnej.

Dopóki zastosowanie podzielonej płatności jest dobrowolne, możesz jej unikać. Przede wszystkim skontaktuj się ze swoimi kontrahentami i ustal, czy zamierzają dokonywać płatności na Twoją rzecz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Pamiętaj, że ten mechanizm ma na celu zabezpieczenie przed transakcjami z podmiotami, które mogą być zaangażowane w nadużycia VAT. Myślę, że możesz z łatwością przekonać swoich kontrahentów, że płatność Twoich faktur w podzielonej płatności nie jest uzasadniona.

Jeśli współpracujesz ze spółkami Skarbu Państwa, możesz mieć problem, aby przekonać je do niestosowania podzielonej płatności. Część z nich już zapowiedziała, że zastosuje ten mechanizm do wszystkich dokonywanych przez siebie płatności.

Możesz też przewidzieć stosowne postanowienia w Twoich umowach, które zabezpieczą Cię przed zapłatą z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Musisz jednak pamiętać, że zawarcie takich postanowień wymaga akceptacji drugiej strony. Możliwość uwzględniania takich postanowień, a także ich siła, zależy jednak od Twojej pozycji w negocjacjach z kontrahentami. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu takich postanowień do Twoich umów, skontaktuj się ze mną.

 

A teraz zapomnij na chwilę o podzielonej płatności i przenieś myślami do Zamku Książ. 🙂

Jest to jedno z miejsc, które odwiedzam, gdy jestem na Dolnym Śląsku. Piękny zamek Hochbergów z ciekawą historią i tajemniczymi podziemiami, których funkcja do tej pory nie została jednoznacznie wyjaśniona. Do tego majowy Festiwal Kwiatów i Sztuki oraz wiele innych ciekawych wydarzeń, które odbywają się w zamku. Już jesienią prawdopodobnie udostępniony do zwiedzania będzie nowy odcinek zamkowych podziemi. Polecam!

Podzielona płatność