Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wielkanocne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz10 kwietnia 2020Komentarze (0)

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chciałbym złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt.

Życzę Ci, aby świąteczny okres był czasem odpoczynku i refleksji.

Życzę Ci również, aby ten trudny czas skończył się jak najszybciej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Przedłużenie terminu na złożenie CIT

Wojciech Pietrasiewicz31 marca 20203 komentarze

Przedłużenie terminu na złożenie CIT stało się faktem. Opublikowano już bowiem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Link do treści rozporządzenia znajdziesz tutaj.

Dziś przedstawię Ci na jakich zasadach działa to przedłużenie.

Przedłużenie terminu na złożenie CIT – zasada

Do 31 maja 2020 r. złożysz CIT-8 za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. w tym samy terminie dokonasz zapłaty kwoty należnego podatku. W tym przypadku, jeśli chcesz skorzystać z opcji przedłużenia terminu na złożenie CIT, nie musisz spełniać dodatkowych warunków. Możesz po prostu złożyć swoje zeznanie później – do 31 maja 2020 r.

Zeznanie do 31 lipca 2020 r.

Jeżeli jednak całość Twoich dochodów korzysta ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 17 ustawy o CIT, Twój termin na złożenie CIT-8 będzie dłuższy. Możesz to zrobić do 31 lipca 2020 r. Dochody wielu instytucji kultury są w całości zwolnione z CIT, mogą więc teoretycznie złożyć CIT w tym terminie. Pamiętaj jednak, że jakikolwiek dochód opodatkowany (np. przeznaczenie dochodu na inne cele niż zwolnione) spowoduje, że lipcowy termin nie ma zastosowania.

Wydłużony termin możesz również stosować, gdy Twoje przychody z działalności pożytku
publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w roku podatkowym. Twój rok podatkowy objęty preferencją może się kończyć najpóźniej 31 marca 2020 r.

Co ze sprawozdaniami?

Termin na złożenie sprawozdań ma również zostać wydłużony. Taki wniosek wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Nie dotarłem jeszcze do Dziennika Ustaw z rozporządzeniem, ale dziś powinno być opublikowane. Link do projektu znajdziesz tutaj.

W świetle rozporządzenia terminy na złożenie sprawozdania finansowego przedłuża się o trzy miesiące.

Na koniec moja uwaga. Szkoda, że Minister Finansów tak późno sfinalizował te rozporządzenia. Część instytucji musi w ogromny stresie sfinalizować i przesłać sprawozdania i deklaracje. A można było wszystkim oszczędzić nieco nerwów w tym czasie.

Mam też nadzieję, że już niedługo skończy się praca z domu i będziemy  mogli wrócić do tego, co lubimy najbardziej. 🙂

Przedłużenie terminu złożenia CIT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Wielkimi krokami zbliża się czas na sprawozdania finansowe instytucji kultury 2020 r. Na razie proponowane przez MF rozwiązania antykryzysowe związane z pandemią nie dają na razie gwarancji, że termin na wysłanie sprawozdań zostanie przedłużony.

Sprawozdania finansowe instytucji kultury 2020

Rok temu we wpisie Czy instytucje kultury muszą przekazywać sprawozdania w formie elektronicznej? przedstawiłem zasady składania sprawozdań.

Minął rok i okazuje się, że zasady te uległy zmianie. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak je przygotować i gdzie należy je złożyć.

Nowe przepisy stosuje się do sprawozdań finansowych przekazywanych od dnia wejścia w życie zmian, a więc od 1 stycznia 2020 r. Zatem instytucje kultury już teraz składają sprawozdania finansowe według nowych zasad.

Sprawozdanie w formie pliku

Sprawozdania za 2019 r. musisz przygotować w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministra Finansów. Obowiązek te wynika z art. 27 ustawy o CIT i art. 45 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie musisz więc złożyć w formie pliku ustrukturyzowanego. Nie wystarczy już dowolna forma elektroniczna.

Strukturę logiczną, według której musisz składać sprawozdanie finansowe, znajdziesz tutaj. Pamiętaj jednak, że do sporządzenia swojego sprawozdania zazwyczaj wykorzystasz swoje oprogramowanie księgowe.

Gdzie i kiedy składasz sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie składasz elektronicznie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 27 ust. 2 ustawy o CIT).

Sprawozdanie finansowe musisz podpisać elektronicznie. Sprawozdanie możesz więc opatrzyć:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem z zastosowaniem profilu zaufanego,
  • podpisem osobistym.

Opóźnienie terminu złożenia sprawozdania finansowego instytucji kultury?

W związku z epidemią koronawirusa trwają prace nad ułatwieniami dla podatników. Chodzi o Projekt z dnia 21 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jednym z narzędzi wsparcia ma być wydłużenie terminu złożenia sprawozdań finansowych. Może ono obejmować również i podmioty prowadzące działalność kulturalną i rozrywkową. Projekt przewiduje uprawnienie dla Ministra Finansów do przedłużenia szeregu terminów sprawozdawczych, w tym tych dotyczących sprawozdań finansowych.

Na 23 marca 2020 r. nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań dotyczących tej kwestii. Warto jednak śledzić postęp prac legislacyjnych nad tą ustawą. Jeśli ustawodawca się pośpieszy może ułatwić Tobie i innym podatnikom w trudnej sytuacji wywiązanie się choć z szczęści obowiązków podatkowych.

***

A na koniec jeszcze jedna pocztówka z Akropolu. Tym razem Parthenon.

Sprawozdania finansowe 2020

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Import usług kulturalnych a VAT

Wojciech Pietrasiewicz20 marca 2020Komentarze (0)

W tym trudnym dla wszystkich momencie, pewnie tak samo jak Ty, pracuję z domu. Jednocześnie staram się znaleźć choć chwilę czasu, by nadrobić zaległości blogowe. Dziś: import usług kulturalnych a VAT. Pojawiły się ostatnio interpretacje indywidualne, o których musisz wiedzieć!

Import usług kulturalnych a VAT

W przypadku importu usług kulturalnych kluczowe jest ustalenie, kiedy do zakupu takich usług z zagranicy możesz zastosować zwolnienie z VAT.

Pamiętaj, że zwolnione od VAT są usługi kulturalne, jeśli świadczą je podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT).

Ze zwolnienia korzystają również usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Czy można je zastosować do zakupu usług kulturalnych z zagranicy?

Nie ulega chyba większej wątpliwości, że możesz je zastosować do zakupu usług kulturalnych od twórców i artystów wykonawców z zagranicy. Jeśli taki artysta lub twórca prowadzi działalność gospodarczą i wypłacasz mu honorarium za wykonane usługi kulturalne, zwolnienie od VAT powinno znaleźć zastosowanie.

A co z usługami świadczonymi przez zagraniczne instytucje kultury?

Kwestia ta jest nieco bardziej skomplikowana.

Dotychczasowa praktyka

Pamiętasz mój wpis Import usług kulturalnych? Wspominałem tam o kontrowersyjnym podejściu organów podatkowych do opodatkowania importu usług kulturalnych. W wydawanych interpretacjach uznawały one, że  zagraniczne podmioty, świadczące usługi kulturalne nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie polskich przepisów. Taki import usług należy opodatkować z zastosowaniem stawki podstawowej. Nawet gdy instytucja ta prowadzi działalność społecznie użyteczną lub wprost jest zagranicznym odpowiednikiem polskich instytucji kultury.

Już wtedy wskazywałem, że takie podejście jest błędne. Zwolnienie z VAT powinno znaleźć zastosowanie do usług kulturalnych, które nabywasz od porównywalnych zagranicznych instytucji kultury. Oczywiście zwolnienie to możesz stosować tylko, gdy zagraniczna instytucja nie świadczy usług w celu osiągnięcia zysku. Natomiast w przypadku jego osiągnięcia, zysk ten powinien być przeznaczany w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Okazuje się, że organy podatkowe zmieniły zdanie 🙂

Nowe interpretacje

W ostatnich interpretacjach organy podatkowe potwierdzają możliwość zastosowania zwolnienia do importu usług kulturalnych od zagranicznych instytucji kultury.

“jeżeli wskazane w opisie sprawy [zagraniczne] Teatry  nie osiągają w sposób systematyczny zysków z działalności kulturalnej, a w przypadku ich osiągnięcia są/będą one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, spełniona zostanie przesłanka podmiotowa odnosząca się do usługodawców nabytych usług kulturalnych. Należy stwierdzić zatem, że w takim przypadku Wnioskodawcy, u którego wystąpi obowiązek z tytułu importu usług kulturalnych, przysługiwało będzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.”

(interpretacja indywidualna z 10 grudnia 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.495.2019.2.HW).

Podobne stanowisko wynika z interpretacji z 6 września 2019 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.345.2019.2.AP.

Jak widzisz stanowisko organów zmieniło się o 180 stopni.

Co to dla Ciebie oznacza?

Jeśli nabywasz usługi kulturalne od zagranicznych instytucji kultury, w wielu sytuacjach możesz zastosować zwolnienie od VAT. Stanie się tak, gdy instytucja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Z kolei jeśli taki zysk wystąpi – przeznacza go na doskonalenie świadczonych usług.

Natomiast jeśli nabywasz usługi kulturalne od zagranicznych podmiotów nastawionych na osiąganie zysku, musisz wykazać import usług opodatkowany VAT.

A poniżej wspomnienie mojej wyprawy na Wzgórze Akropolu i jego wspaniałych zabytków.

import usług kulturalnych

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Nowy Rok na Kulturalnie o podatkach

Wojciech Pietrasiewicz08 stycznia 20209 komentarzy

Nowy Rok to dla mnie czas podsumowań i snucia planów na bliższy i dalszy czas. To również czas tradycyjnego podsumowania roku na Kulturalnie o podatkach. Dla mnie był to rok pełen nowych wyzwań, ciekawych spraw i wspaniałych ludzi, których poznałem. Z perspektywy podatkowej to trudny rok, pełen nie najlepiej przygotowanych zmian w przepisach, głównie niekorzystnych dla każdego z nas. To również czas bardzo intensywnej pracy przy setkach spraw moich klientów.

A jak było na blogu?

Starałem przybliżyć Ci tę nową rzeczywistość podatkową. Czy skutecznie? Ocena należny do Ciebie.

Podsumowanie roku 2019 – popularne wpisy

Podobnie jak w zeszłorocznym podsumowaniu postanowiłem pokazać trzy najbardziej popularne wpisy z ostatniego roku. Są to:

Nr 1 – Utrzymujący pozycję lidera wpis: Sprzedaż biletów 8% czy 23%? Tematyka ta cały czas budzi sporo wątpliwości. W zeszłym roku podobnie jak w latach poprzednich istotna cześć przygotowywanych przez nas wniosków dotyczyła właśnie stawek VAT na usługi wstępu na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. Wiążąca informacja stawka może pozwolić rozwiać część wątpliwości – o nowych możliwościach możesz przeczytać we wpisie Nowa matryca VAT – co nowego w kulturze?

Nr 2 – to Czy instytucje kultury muszą przekazywać sprawozdania w formie elektronicznej? Przygotowałem ten wpis na prośbę jednego z czytelników. Jego popularność wiąże się  ze zmianami jakie weszły w życie w zeszłym roku. Co ciekawe, przepisy te już zostały istotnie zmienione. Może czas na nowy wpis na ten temat?

Nr 3 – to VAT od wynagrodzeniach artystów. Wpis ten utrzymał swoją trzecia pozycję, mimo że w całym roku powstało wiele wpisów na bieżące tematy. Oznacza to, że pewne kwestie są istotne niezależnie od upływu czasu.

Nowy Rok 2020 – pomysły

Podstawowe zadanie na 2020 r. to przekazywanie Ci najważniejszych informacji dotyczących opodatkowania działalności kulturalnej i rozrywkowej. Nie jest to proste ze względu na ogromną ilość nowych przepisów uchwalonych w ostatnim roku.

Początek roku to również dobry moment do wyrażenia Twojej opinii o blogu i tematach, które warto poruszyć w przyszłym roku. Nie obiecuję, że każdy temat znajdzie swoje miejsce na blogu. Natomiast gwarantuję, że przyjrzę się każdej z propozycji.

Zastanawiam się też nad umieszczeniem na blogu części moich publikacji dotyczących podatków w działalności kulturalnej, tak aby można było je nabyć w jednym miejscu. Nie wiem jeszcze, czy to dobry pomysł, będę wdzięczny za Twoje uwagi w komentarzach.

Jak co roku zachęcam Cię do zaproponowania tematów, które mogłyby znaleźć się w na blogu w 2020 r.

W związku z tym, tak jak w poprzednim roku ogłaszam konkurs!

Aby w nim uczestniczyć musisz spełnić tylko dwa warunki:

1. Subskrybuj mój blog

Jeśli jesteś już w gronie subskrybentów, pierwszy warunek masz już zaliczony!

Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego bloga możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • Możesz zapisać się pod polem zapisz wpisując tam swój adres e-mail. Pojawi się ono gdy dłużej przebywasz na blogu. Otrzymasz wtedy e-mail, w którym musisz potwierdzić subskrypcję. Sprawdź folder SPAM, czasami tam wpadają maile informacyjne z mojego bloga.
  • Możesz zapisać się na bloga otrzymując dodatkowo otrzymując poradnik PREWSPÓŁCZYNNIK VAT W INSTYTUCJACH KULTURY – 7 PYTAŃ I ODPOWIEDZI – wystarczy, że podasz swój e-mail. W tej sytuacji również musisz potwierdzić subskrypcję w otrzymanym mailu. Pamiętaj, aby sprawdzić folder SPAM.

2. Zostaw komentarz

Może on dotyczyć samego bloga, kwestii podatkowych, które budzą Twoje największe wątpliwości lub propozycji tematów które mogłyby znaleźć się na blogu.

Spośród najciekawszych komentarzy/propozycji tematów 20 stycznia 2020 r. wybiorę co najmniej jedną osobę, która otrzyma nasz firmowy kalendarz (wskażę ją w komentarzu do wpisu).

nowy rok

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl