Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Paragon z NIP jest fakturą uproszczoną

Wojciech Pietrasiewicz26 października 2020Komentarze (0)

20 października 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów ukazały się objaśnienia podatkowe wskazujące, że paragon z NIP jest fakturą uproszczoną. Zastosowanie do tez objaśnień daje podatnikowi ochronę określoną przepisami Ordynacji podatkowej. Zatem, choć tezy Ministra Finansów budzą szereg wątpliwości, warto zapoznać się z nimi. Skoro bowiem zdaniem Ministra Finansów paragon z NIP jest fakturą uproszczoną, takiego podejścia możesz również oczekiwać od organów podatkowych.

Treść objaśnień podatkowych z 16 października 2020 r. (dalej: Objaśnienia) znajdziesz tutaj.

Paragon z NIP jest fakturą uproszczoną

Podstawowa teza Ministra Finansów z Objaśnień sprowadza się do tego, że paragon z NIP jest fakturą uproszczoną dla potrzeb VAT. Dotyczy to jednak tylko paragonów na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro), które wystawiasz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W świetle Objaśnień w takiej sytuacji masz prawo udokumentować transakcję paragonem fiskalnym z NIP nabywcy. Zdaniem Ministra jest on fakturą uproszczoną. Jednocześnie z Objaśnień wynika, że nie musisz transakcji z przedsiębiorcami dokumentować paragonem z NIP. Możesz od razu wystawić “standardową fakturę”.

Objaśnienia wskazują, że paragon fiskalny z NIP wystawiony podatnikowi VAT daje nabywcy prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Jednocześnie Minister Finansów nie odniósł się w żaden sposób do trudności praktycznych związanych z przechowaniem takiego paragonu. Pamiętaj, że dokumenty stanowiące podstawę do odliczenia podatku musisz przechowywać do czasu przedawnienia się zobowiązana podatkowego z dany okres. W przypadku wydruku z kasy fiskalnej nie będzie  to łatwe.

Paragon z NIP bez dodatkowej faktury

Minister Finansów uznał, że:

“W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).”

Tym samym, Minister zaprzeczył poglądom wyrażanym w niektórych interpretacjach indywidualnych. Dopuszczały one możliwość wystawienia “standardowej” faktury do paragonu z NIP, o ile nabywca zwrócił paragon. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z z 28 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK. Pamiętaj, że w świetle Objaśnień takie podejście może  być obecnie zakwestionowane.

Co więcej, według Objaśnień, jeśli Twój nabywca – podatnik VAT, przed transakcją (do 450 zł) wskaże, iż nie życzy sobie paragonu z NIP, ale standardową fakturę, należy ją wystawić zamiast paragonu z NIP.

Minister podkreślił, że ujmowanie transakcji z podatnikami VAT jest dopuszczalne, ale jest wyjątkiem do zasady dokumentowania paragonem obrotu z konsumentami.

Który numer paragonu jest nr faktury

W Objaśnieniach znajdziesz też informacje, który numer na paragonie stanowi numer faktury uproszczonej. Uznano w nich, że numeracja paragonów fiskalnych spełnia kryteria numerowania w jednej lub więcej serii. Teza ta, jak i inne z Objaśnień mogą budzić wątpliwości.

Minister uznał jednak że:

“W przypadku paragonów fiskalnych, to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną. Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.”

Możliwa korekta

Objaśnienia dopuszczają możliwość korekty paragonu z NIP, który jest fakturą uproszczoną. Dotyczy to niezamierzonych błędów w numerze NIP. Są to oczywiste omyłki takie jak brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze.  Omyłka ta nie nie może być jednak uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą widniejącego na paragonie numeru NIP na numer NIP innego podatnika.

Minister określił również metodologię korekt.

“Faktura do paragonu fiskalnego na kwotę powyżej 450 zł zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury może być wystawiona przez nabywcę nota korygującą z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.

W przypadku paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł zawierającego numer NIP nabywcy
z błędem, może być wystawiona przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.”

Jednocześnie, na fakturze korygującej do faktury uproszczonej musisz umieścić numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

Paragon z NIP jest fakturą uproszczoną – JPK

We wpisie Nowy JPK VAT (GTU) od 1 października przedstawiłem podstawowe kwestie dotyczące nowego JPK w działalności kulturalnej. W objaśnieniach Minister Finansów umieścił dodatkowe wyjaśnienia odnośnie ewidencjonowania paragonów w nowym JPK.

Do końca roku paragony fiskalne, które są faktura uproszczoną, ewidencjonujesz zbiorczo. Zrobisz to w ramach swojego raportu miesięcznego z kasy rejestrującej.

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. wszystkie paragony z NIP będące fakturą uproszczoną musisz ewidencjonować odrębnie.

Co dalej?

Jeśli możesz, unikaj wystawiania paragonów fiskalnych z NIP do transakcji z podatnikami VAT.  Możesz od razu wystawić “standardową” fakturę. Instytucje, którym pomagałem wdrożyć procedury dokumentowania sprzedaży, chwalą sobie tę praktykę. Zazwyczaj kilka prostych zabiegów umożliwia rozdzielenie wystawiania paragonów i faktur.

Z kolei, jeśli wdrożysz procedury zgodne z Objaśnieniami, Twoja instytucja nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji zastosowania się do treści Objaśnień.

A co w sytuacji gdy Twoja praktyka była inna? Przygotuj się na obronę swojego postępowania w razie ewentualnej kontroli. Tezy Ministra Finansów z objaśnień budzą wątpliwości. Niewykluczone, że Twoje argumenty spotkają się z akceptacją organów podatkowych, a jeśli nie – sądów administracyjnych.

Ruiny zamku w Janowcu

paragon z NIP jest fakturą uproszczoną

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej

Wojciech Pietrasiewicz12 października 20202 komentarze

Bez szerszego rozgłosu opublikowano ważne rozporządzenie regulujące wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2020, poz. 1729 – “Rozporządzenie”). Wsparcie pochodzić będzie ze specjalnego funduszu powstałego w związku z pandemią. Dla części instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność artystyczną może być to ważne wsparcie finansowe w tym trudnym okresie dla kultury. Prognozowana, łączna wysokość środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej wynosi 400 mln zł.

Choć nie jest to temat stricte podatkowy, postanowiłem przekazać Ci kilka najważniejszych informacji o tym, kto może uzyskać wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej i jak je zdobyć.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej

Zacznijmy od tego, kto może ubiegać się o wsparcie. Rozporządzenie określa trzy grupy, które mogą korzystać ze wsparcia.

Pierwsza to samorządowe instytucje artystyczne. Są nimi instytucje prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców. Do takich instytucji zaliczamy więc przede wszystkim: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne.

Druga grupa obejmuje organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. Natomiast trzecią grupę stanowią przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Pewne wątpliwości dotyczą przedsiębiorców stanowiących tzw. zaplecze techniczne. W tej grupie znajdują się takie zawody jak dźwiękowcy, czy oświetleniowcy. Przepisy nie definiują jednak tego pojęcia. Sprawia to, że nie do końca wiadomo kto może ubiegać się o wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej. Mogą więc pojawić się spory, kto z tej grupy może otrzymać wsparcie.

Warunki formalne

Podstawowym kryterium uzyskania wsparcia jest utrata przychodów. Samorządowe instytucje artystyczne mogą uzyskać z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., wsparcie w wysokości nieprzekraczającej 40% przychodów netto z działalności statutowej oraz dodatkowej, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r. Wysokość wsparcia dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców to 50% tej kwoty.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej otrzymasz na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych w okresie od 12 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pamiętaj, że wsparcie finansuje tylko określone koszty kwalifikowane. Zostały one wymienione w art. 53 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Grupa ta jest dosyć obszerna, nie będę jej więc umieszczał we wpisie. Poszczególne kategorie kosztów kwalifikowanych znajdziesz tutaj.

Wsparcia udziela się tylko do 31 grudnia 2020 r., dlatego masz niewiele czasu na działanie.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Pamiętaj, że wniosek o wsparcie możesz złożyć tylko raz. W zależności od przedmiotu działalności swój wniosek złożysz do Instytutu Muzyki i Tańca albo Instytutu Teatralnego. Nie możesz więc składać wniosku do obu jednostek.

Wniosek musisz złożyć najpóźniej do 21 października 2020 r. Pozostało więc niewiele czasu na sfinalizowanie wniosku i dodatkowej dokumentacji.

Wniosek składasz tylko elektronicznie.

Aby to zrobić, musisz założyć konto  na platformie Witkac. Formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj.

Po założeniu konta uzyskasz dostęp do informacji o programie wsparcia. Uzyskasz też możliwość złożenia wniosku.

Pamiętaj, że wniosek musi zawierać szereg szczegółowych informacji. Podstawowe wymogi formalne znajdziesz w § 7 Rozporządzenia lub na stronach Ministerstwa Kultury. W zakładkach dotyczących poszczególnych typów beneficjentów, znajdziesz podstawowe wymogi formalne.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalne – procedura

Pamiętaj, że Twój wniosek musi spełniać wszystkie kryteria formalne. Przepisy nie przewidują procedury odwoławczej. Musisz więc dopilnować, aby Twój wniosek nie został odrzucony z przyczyn formalnych.

Instytut Teatralny i Instytut Muzyki i Tańca mają 14 dni od dnia rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych w naborze wniosków na przekazanie informacji o kwocie przyznanego wsparcia finansowego w podziale na poszczególne jednostki.

Wsparcie otrzymasz na podstawie umowy zawartej z Instytutem Teatralnym lub Instytutem Muzyki i Tańca. Jej wzór jest już dostępny na platformie, przy pomocy której złożysz wniosek. Po zalogowaniu możesz więc zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Wiele podmiotów prowadzących działalność kulturalną zanotowało istotny spadek przychodów finansowych wskutek pandemii. Zachęcam więc, abyście skorzystali z opcji jaką daje wydane w poprzednim tygodniu Rozporządzenie. Warto spróbować, choć czasu jest niewiele.

A poniżej wspomnienie mojej ostatniej podróży do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Piękny pałac i ciekawe muzeum zwiedzane w warunkach pandemii. Mimo utrudnionych warunków, gdy tylko mogę nadal staram się odwiedzać ciekawe miejsca.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej

Nowy JPK VAT (GTU) od 1 października

Wojciech Pietrasiewicz15 września 2020Komentarze (0)

Wielkimi krokami zbliżają się kolejne zmiany w VAT [Nowy JPK VAT (GTU)]. Dziś razem z moim kolegą Rafałem Polit postanowiliśmy więc przybliżyć najważniejsze zmiany związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym.

Jest nim obowiązek składania deklaracji i ewidencji VAT w formie jednego pliku JPK VAT. Zastąpi on dotychczasowe pliki JPK oraz deklarację składaną elektronicznie.

Od rozliczenia za październik musisz przesyłać jeden nowy plik JPK VAT, który składać się będzie z dwóch części, tj.:

 • z części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K,
 • z części ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK VAT. 

W teorii więc będziesz mieć mniej obowiązków sprawozdawczych.

Niestety tylko w teorii, gdyż zakres obowiązków ewidencyjnych ulega istotnemu rozszerzeniu. Nowe wzory (schematy) ewidencji i deklaracji zostaną wprowadzone dla wszystkich podmiotów już od 1 października 2020 r.

Zgodnie z nowymi obowiązkami, w ewidencji konieczne będzie wskazanie m.in. grup towarowo usługowych (GTU) dla faktur sprzedażowych. W nowych przepisach ustawodawca zawarł jeszcze wiele innych obowiązków, które wymagają od Ciebie większej uwagi  niż dotychczas.

Nowy JPK VAT (GTU)- grupy towarowo usługowe

Najistotniejszą zmianą jest obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dla wybranych towarów i usług zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „13”.

Obowiązek oznaczania GTU w ewidencji ciążyć będzie jednak wyłącznie na sprzedawcach. Nabywcy towarów i usług nie muszą (przynajmniej na razie) wskazywać oznaczeń GTU, w przesyłanych plikach JPK VAT. Oczywiście, gdy dany towar, bądź usługa faktycznie nie odpowiada żadnemu z GTU, nie musisz wprowadzać żadnych oznaczeń.

Kody GTU obejmują, aż 13 typów transakcji. Dokonując dostawy towarów lub świadczenia usług za każdym razem musisz więc zweryfikować, czy takie zdarzenie podlega obowiązkowi oznaczania GTU. Nowe przepisy posługują się klasyfikacjami statystycznymi przy określaniu GTU. Z tych przyczyn musisz za każdym razem zweryfikować, czy Twoja transakcja dotyczy towaru lub usługi mieszczącej się w jednej z kategorii podlegających kodowaniu.

Niestety we wpisie nie jestem w stanie przedstawić Ci wszystkich kategorii podlegających kodowaniu. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na te kategorie, które z naszych doświadczeń mogą pojawić się w działalności kulturalnej lub rozrywkowej. Dotyczy to w szczególności dostaw:

 • odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT – oznaczenie “05”,
 • urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. tonery, procesory, komputery, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne – oznaczenie “06”.

Likwidując scenografię bardzo często sprzedajesz makulaturę, czy też elementy metalowe (złom) jako np. pozostałości po scenografii. W takiej sytuacji musisz sprawdzić, czy sprzedawane przez Ciebie towary nie powinny być oznaczone kodem 05 GTU. Z kolei kod 06 zastosujesz np. w przypadku sprzedaży używanego sprzętu elektronicznego np. telefonów czy komputerów przenośnych.

Uwaga na sponsoring

Kodem, który możesz często stosować w swojej działalności jest kod “12”. Obejmuje on usługi o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Jeśli prowadząc działalność kulturalną lub rozrywkową, współpracujesz ze sponsorami jest wysoce prawdopodobne, że świadczysz na ich rzecz jeden z typów wskazanych usług. Przeanalizuj więc zawarte umowy – w szczególności te, które obowiązują po 1 października 2020 r. oraz to w jaki sposób wystawiasz faktury dokumentujące świadczenia. Musisz zweryfikować, czy wykonywane przez Ciebie świadczenia stanowią usługi reklamowe lub marketingowe, gdyż w takim przypadku konieczne może okazać się zastosowanie kodu GTU „12”.

Nowy JPK VAT – oznaczanie procedur a MPP

Nowy JPK VAT zawiera obowiązek oznaczenia dotyczący szeregu różnych transakcji (procedur), m.in.:

 1. dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT – oznaczenie “MR_UZ”;
 2. transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie “MPP”.

W przypadku MPP musisz wiedzieć o kilku istotnych kwestiach.

Po pierwsze, nawet gdy otrzymasz fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług objętych obowiązkowym MPP, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, konieczne jest abyś oznaczył taką transakcję oznaczeniem „MPP” dla potrzeb nowego JPK VAT. Od 1 października musisz więc dokładnie weryfikować, czy dla potrzeb nowego JPK VAT taka faktura objęta jest obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, wówczas powinna być ona w nowej ewidencji oznaczona „MPP”. Niezależnie od tego, czy sprzedawca oznaczył taką fakturę, czy też nie.

Po drugie, jeśli to Ty wystawiasz fakturę z adnotacją mechanizm podzielonej płatności, również musisz ją oznaczyć w nowym JPK VAT symbolem MPP.

Po trzecie, pamiętaj, że oznaczanie transakcji symbolem MPP lub jakimkolwiek innym symbolem wynikającym z nowego JPK VAT jest niezależne od GTU. Może więc zdarzyć się, że Twoja transakcja będzie oznaczona jednocześnie kodem GTU, symbolem MPP lub innymi symbolami.

Kary za błędy w ewidencji

Pamiętaj, że nowe przepisy zawierają również sankcje za błędy w ewidencji.

Jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi w przesłanej ewidencji błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wzywa Cię do ich skorygowania, wskazując te błędy ( nowy art. 109 ust. 3f ustawy o VAT).

Kolejno, jeżeli wbrew określonemu obowiązkowi:

 1. nie prześlesz ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złożysz wyjaśnień, albo zrobisz to po terminie,
 2. w złożonych wyjaśnieniach nie wykażesz, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

– naczelnik urzędu skarbowego może, w drodze decyzji, nałożyć na Ciebie karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd (nowy art. 109 ust. 3h ustawy o VAT).

Miejmy nadzieję, że organy podatkowe przynajmniej na początku nie będą nadmiernie szafować karami. Musisz jednak przygotować się na to, że błędy w Twojej ewidencji mogą się  zdarzyć, a w takiej sytuacji warto działać szybko. Unikniesz w ten sposób stresu i ryzyka kar.

Cztery wskazówki przed startem nowych obowiązków

Na koniec mam dla Ciebie cztery wskazówki, które ułatwią Ci przygotowanie się do nowych obowiązków sprawozdawczych:

 1. Sprawdź ze swoim dostawcą oprogramowania księgowego, czy jest gotowy na nowy JPK VAT i jak technicznie wyglądać będzie procedura kodowania. Ułatwi Ci to start z nowymi rozwiązaniami już w październiku.
 2. Przyjrzyj się Twoim dostawom i nabyciom. W przypadku dostaw pozwoli Ci to ustalić jakie najczęściej transakcje podlegają kodowaniu GTU. Zwróć uwagę na umowy sponsoringowe i marketingowe – tam często może pojawić się obowiązek stosowania kodu 12. Sprawdź transakcje, które przeprowadzasz rzadko, a które mogą podlegać kodowaniu – to one mogą być prawdziwą pułapką.
 3. Jeśli opłacasz teraz wszystkie faktury w mechanizmie podzielonej płatności, pamiętaj, że tylko niektórych z tych transakcji objęte będą kodowaniem MPP dla potrzeb nowej ewidencji. Musisz wypracować procedury, które pozwolą Ci zidentyfikować te transakcje.
 4. Przyjrzyj się wszystkim kodom ujętym w nowych przepisach – nie tylko tym wymienionym w moim wpisie. Przeanalizuj dokładnie poszczególne typy kodów, które musisz stosować i sprawdź, czy mogą mieć one zastosowanie w Twojej sytuacji. Tylko tak unikniesz błędów w raportowaniu w nowym JPK VAT.

MF podpowiada

Szereg pytań i odpowiedzi w zakresie nowego JPK VAT, obowiązującego od 1 października 2020 r., zostało opublikowane na oficjalnej stronie MF – TUTAJ. Warto się z nimi zapoznać. Pamiętaj jednak, że takie „komunikaty” nie dają Ci formalnej ochrony takiej jak np. objaśnienia podatkowe, czy też interpretacja indywidualna. Mogą jednak pomóc w niektórych trudnych sytuacjach.

Szkolenia, które przeprowadziliśmy do tej pory u naszych klientów wskazują, że w rozliczeniach często pojawiają się sytuacje, które nie są typowe i które warto zweryfikować zanim nadejdzie pierwszy okres sprawozdawczy. Odpowiedzi na część znajdziesz w tym wpisie. O pozostałych możesz ze mną porozmawiać na moich szkoleniach, które prowadzimy online jak i stacjonarnie.  Jak je znaleźć? Śledź stronę Poradnika Instytucji Kultury lub po prostu  napisz do mnie.

Nowy JPK VAT (GTU)

Opodatkowanie nagród w konkursach

Wojciech Pietrasiewicz12 sierpnia 2020Komentarze (0)

Bardzo często instytucje kultury organizują różnego rodzaju konkursy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Niestety opodatkowanie nagród w konkursach może wywołać konsekwencje podatkowe dla obdarowanych. Zwykle nagrody w konkursie są opodatkowywane tzw. podatkiem od wygranych w wysokości 10% wartości wygranej. Są jednak wyjątki, wówczas możesz zastosować zwolnienie z podatku. Dziś kilka słów o tym kiedy możesz zastosować zwolnienie dla przyznawanych nagród w konkursie.

Opodatkowanie nagród w konkursach – zwolnienie

Ustawodawca uznał, że niektóre konkursy, w których wartość nagrody nie przekracza 2000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku.

Są to konkursy organizowane w szczególności w jednej z poniższych dziedzin:

 • nauka,
 • kultura,
 • sztuka,
 • dziennikarstwo,
 • sport.

Przesłanki zwolnienia

Musisz więc spełnić dwie przesłanki – dotyczące wartości nagrody i dziedziny konkursu.

Najczęstszym problemem jest ustalenie, czy Twój konkurs dotyczy dziedzin preferowanych przez ustawodawcę. Każdorazowo przy organizacji konkursu, musisz to zweryfikować.

Załóżmy że, organizujesz konkurs wokalny. Ocenie podlegają występy wokalne uczestników z repertuaru określonego artysty. Wyróżnieni artyści uczestniczą w uroczystej gali finałowej. Dodatkowo, nagroda w konkursie za 1 miejsce wynosi 2000 zł, a za II miejsce 1000 zł. Taki konkurs spełnia kryteria konkursu z dziedziny kultury, a nagrody spełniają kryteria kwotowe. Korzystają więc ze zwolnienia z podatku.

Podobne konkluzje potwierdzają interpretacje organów podatkowych :

„(…) Wnioskodawca zaplanował w 2019 r. Konkurs Piosenki, w którym regulamin konkursu przewiduje wyłonienie laureatów konkursu przez profesjonale jury w dwóch etapach eliminacji. Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni soliści, duety lub małe zespoły wokalne (maksymalnie do 6 osób); wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia.

(…) Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że wygrana za III miejsce i wyróżnienia oraz nagroda rzeczowa w konkursie z dziedziny kultury, której wartość nie przekracza jednorazowo kwoty 2 000 zł, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, na Wnioskodawcy jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od ww. nagród wygranych w konkursie z dziedziny kultury, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2019 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.131.2019.1.PR)

Pamiętaj, że w takiej sytuacji nie pobierasz podatku od takiej wygranej. Nie musisz więc sporządzać deklaracji PIT-8AR, gdy nagroda korzysta ze zwolnienia z PIT.

Opodatkowanie nagród w konkursach – nagroda powyżej progu 2000 zł

W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2000 zł, musisz pobrać podatek od wygranej w wysokości 10% od kwoty nagrody. Nie jest więc prawidłowe, jeśli pobierzesz podatek tylko od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną.

W takim przypadku pojawią się też obowiązki spoczywające na Tobie jako płatniku.

Przede wszystkim jako organizator musisz pobrać podatek od nagrody i  sporządzić deklarację PIT-8AR. Składasz ją do końca stycznia kolejnego roku (art. 42a ust. 1a ustawy o PIT).

Na obowiązki te wskazuje choćby interpretacja indywidualna z 3 kwietnia 2019 r. sygn. 0114-KDIP3-2.4011.110.2019.1.AK1.

Ważny regulamin konkursu

Pamiętaj, że dla zastosowania zwolnienia znaczenie może mieć treść regulaminu konkursu. Wskazuje on bowiem na charakter samego konkursu. Zawiera również postanowienia dotyczące nagród. Może też zawierać rozwiązania dotyczące rozliczenia podatku od nagród. Jeśli potrzebujesz weryfikacji Twoich regulaminów, po prostu napisz do mnie.

Wesprzyj ważny cel

Na koniec mam do Ciebie prośbę. Pani Agnieszka – działa od dawna w kulturze, a teraz potrzebuje Twojej pomocy. Mierzy się z ciężką chorobą, a zdobycie leku na nią wymaga sporych środków. Pertuzumab to lek nierefundowany. Lek ten zwiększa jednak znacząco szanse na całkowite wyleczenie choroby nowotworowej. Fundacja Rak’nRoll postanowiła pomóc Pani Agnieszce w zebraniu niezbędnej kwoty. Do tej pory zebrano już sporą część potrzebnej kwoty, ale do pełni sukcesu brakuje jeszcze trochę. Ty też możesz wspomóc tę zbiórkę i pomóc osobie w potrzebie.

Gorąco Cię zachęcam do wsparcia tej zbiórki.

W tym miejscu znajdziesz link do zbiórki.

Pamiętaj, że dobro zawsze wraca!

Opodatkowanie nagród w konkursach

Wakacje opóźniły nieco mój wpis na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury. Zachęcam Cię jednak do zapoznania się z niektórymi rozwiązaniami pomocowymi dla instytucji kultury wynikającymi z tzw. Tarczy 4.0. Wprowadza je ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w brzmieniu od 1 lipca 2020 r. (dalej: „Tarcza”).

O innych rozwiązaniach wspominałem choćby we wpisie Zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury – tarcza antykryzysowa.

Dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury – wsparcie?           

Najnowsza wersja Tarczy wprowadziła m.in. możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury. Obejmuje również możliwość uzyskania środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Oczywiście wskazane wsparcie dotyczy samorządowych instytucji kultury.  Jego wysokość zależy m.in. od tego, czy obejmujesz pracowników przestojem ekonomicznym, czy też obniżonym wymiarem czasu pracy. Dla państwowych instytucji kultury oraz instytucji prowadzanych wspólnie z Ministrem Kultury przewidziano też odmienne rozwiązanie. Wspomnę o nim za chwilę.

Dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury – warunki

W celu skorzystania ze wsparcia dla samorządowych instytucji kultury musisz spełnić, w szczególności, łącznie następujące warunki:

 • W Twojej instytucji wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • Pracownicy Twojej instytucji zostali objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.
 • Zawarto stosowne porozumienia z pracownikami w zakresie objęcia ich przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.
 • Nie zalegasz do końca trzeciego kwartału 2019 r. w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

Pozostałe warunki dotyczą wysokości wynagrodzenia, do którego możliwe jest wnioskowanie o wsparcie.

Jeżeli masz problem z ustaleniem, czy spełniasz wszystkie warunki i potrzebujesz porady w tym zakresie, po prostu napisz do mnie.

Spadek przychodów

Pamiętaj, że warunek dotyczący spadku przychodów analizujemy w oparciu o regulację dotyczącą spadku obrotów gospodarczych (art. 15g ust. 1a i 9 Tarczy).

Spadkiem obrotów gospodarczych jest spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przykład

Porównaj sprzedaż usług co do ilości lub wartości za marzec i kwiecień 2019 r. względem tych samych miesięcy w 2020 r. Jeżeli obroty spadły o co najmniej 15%, wówczas możesz ubiegać się o dofinansowania.

Przestój ekonomiczny a obniżony wymiar czasu pracy

Zapewne zastanawiasz się, czym właściwie jest przestój ekonomiczny, a czym obniżony wymiar czasu pracy.

Terminy te wskazane są w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

Natomiast obniżony wymiar czasu pracy to obniżony wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotyczy on jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy.

Pamiętaj, że nie jest możliwe objęcie pracownika przestojem ekonomicznym i zachowanie jego wynagrodzenia. Zatem, nie skorzystasz z komentowanej pomocy, jeśli realnie nie obniżysz również wynagrodzenia pracownikom (art. 15g ust. 6 Tarczy).

A co z państwowymi instytucjami kultury?

Państwowe instytucje kultury jak też prowadzone wspólnie z Ministrem Kultury, mogą wystąpić o wsparcie na zbliżonych zasadach jak samorządowe instytucje kultury (art. 15g ust. 1 Tarczy). Nieco inne jest jednak źródło finansowania.

Co istotne, mają one jeszcze dodatkową możliwość otrzymania dofinansowania bez objęcia pracowników przestojem ekonomicznym (również przestojem na gruncie Kodeksu pracy), czy też obniżonym wymiarem czasu pracy – ta możliwość wynika z art. 15gg ust. 1 Tarczy.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Jeśli Twoja sytuacja będzie wymagała uzyskania wsparcia, wniosek o dofinansowanie najlepiej złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

A poniżej zdjęcie z mojego urlopu, a na nim …. Tak, znowu zdecydowałem się odwiedzić Dolny Śląsk 🙂

dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury