Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

NSA wypowiedział się o prewspółczynniku

Wojciech Pietrasiewicz16 lutego 2021Komentarze (0)

W jednym z wyroków, na uzasadnienie którego długo czekałem, NSA wypowiedział się o prewspółczynniku, a raczej o obowiązku jego stosowania. Chodzi o wyrok z 8 lipca 2020 r., sygn. I FSK 473/18.

O prewspółczynniku pisałem już kilka razy m.in. we wpisie Instytucje kultury jednak bez prewspółczynnika? oraz Niektóre muzea jednak z prewspółczynnikiem? Temat ten jest Ci już na pewno dobrze znany. Jednak ten wyrok jest o tyle istotny, że wskazuje w jakich okolicznościach nie musisz stosować prewspółczynnika. I daje nadzieję, na to że nie wszystkie instytucje muszą go stosować.

Podzielę się z Tobą najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tego wyroku NSA.

Czego dotyczyła sprawa?

Muzeum złożyło wniosek o interpretację indywidualną dotyczącą obowiązku stosowania prewspółczynnika. Muzeum współorganizowało nieodpłatne wydarzenia, które oprócz upowszechniania wiedzy o kulturze zapewniały promocję  działań odpłatnych muzeum. W tych okolicznościach muzeum pragnęło ustalić czy musi stosować prewspółczynnik.

Oczywiście Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że stosowanie prewspółczynnika jest niezbędne w tej sytuacji. Dyrektor uznał, że wykonywane przez muzeum stanowią czynności statutowe, które nie mogą być uznane za czynności wykonywane w ramach prowadzonej przez muzeum działalności gospodarczej. Uznał też, że prowadzone działania nieodpłatne nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą muzeum.

I nakazał stosować prewspółczynnik.

Jednak już sąd I instancji nie zgodził się ze stanowiskiem organu. Uznał, że organ mylił się, przyjmując, że działalność muzeum polegająca na organizowaniu nieodpłatnych imprez nie jest podejmowana w celu zwiększenia przychodu i w związku z tym nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Wskazał również, że fakt iż działania nieodpłatne wspierają również upowszechnianie kultury nie powoduje, że muzeum musi stosować prewspółczynnik.

Tezę tę potwierdził również NSA.

NSA wypowiedział się o prewspółczynniku

NSA potwierdził, że muzeum jednoznacznie wskazało cele działań nieodpłatnych i ich związek z prowadzoną sprzedażą. To z kolei powoduje, że wydatki muzeum spełniały kryteria związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT. NSA potwierdził, że podatnik skutecznie wykazał, że:

“organizowane nieodpłatnie imprezy mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. wykonywane są w ramach działalności promocyjnej i marketingowej w celu zwiększenia sprzedaży opodatkowanej.”

Potwierdził w ten sposób brak obowiązku stosowania prewspółczynnika w działalności muzeum. Treść wyroku znajdziesz tutaj.

Co dalej?

Musisz wiedzieć, że komentowany wyrok to jeden z pierwszych pozytywnych wyroków, w których NSA wypowiedział się o pozytywnie o braku obowiązku stosowania prewspółczynnika przez instytucje kultury. Potwierdził jednocześnie, że muzeum nie musi go stosować, jeśli ponosi wydatki na działalność promującą jego działalność odpłatną. Nawet gdy te wydatki służą jednocześnie promowaniu zasobów dziedzictwa kulturowego.

Na rozstrzygnięcie czeka w NSA jeszcze kilka podobnych spraw. Od ich wyniku może zależeć, czy jest szansa powrotu, do sytuacji, w której instytucje kultury prowadzące zasadniczo działalność odpłatną mogłyby nie stosować prewspółczynnika. Ten wyrok to kolejna szansa, że tak się stanie, ale droga ku temu jeszcze bardzo daleka. Organy podatkowe prezentują cały czas profiskalne stanowisko nie tylko w tej sprawie.

Jeśli potrzebujesz argumentów w swojej sprawie warto też zajrzeć do artykułu Prewspółczynnik VAT w instytucjach kultury – czy ograniczanie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest uzasadnione? Ukazał się on na łamach ostatniego numery Przeglądu Podatkowego w 2020 r. Znajdziesz tam sporo argumentów przemawiających za brakiem obowiązku stosowania prewspółczynnika w przypadku niektórych instytucji kultury. Natomiast jeśli masz swoją sprawę w sądzie lub organach podatkowych,  napisz do mnie. Może będę w stanie Ci pomóc.

Miłego dnia!

NSA wypowiedział się o prewspółczynniku

O VAT w usługach kulturalnych online

Wojciech Pietrasiewicz25 stycznia 20212 komentarze

O VAT w usługach kulturalnych online wspominałem już we wpisie Usługi kulturalne online a VAT. Już wtedy wskazywałem na szereg wątpliwości związanych z opodatkowaniem usług kulturalnych online. Ostatnio kilku czytelników bloga prosiło mnie o napisanie paru słów na ten temat. Jednocześnie w ostatnich miesiącach wraz z kilkoma instytucjami kultury staramy się wyjaśnić kluczowe wątpliwości związane z tą kwestią.

Dziś podzielę się nimi z Tobą 🙂

Wskażę też jak moim zdaniem poszczególne usługi powinny być opodatkowane VAT. Pamiętaj, że nie przez przypadek opodatkowanie VAT kilku z usług kulturalnych świadczonych online potwierdzane jest wnioskami o interpretację indywidualną lub wiążącą informacją stawkową. VAT w usługach kulturalnych online nadal sprawia sporo kłopotów.

Spektakl online nie jest usługą wstępu

Jeśli sprzedajesz dostęp online do swoich archiwalnych spektakli czy koncertów, moim zdaniem nie świadczysz usługi wstępu. Nawet jeśli dostęp do wydarzenia online nazwiesz elektronicznym biletem. Nie możesz więc stosować do sprzedawanego dostępu do spektakli online stawki VAT 8%. W takiej sytuacji świadczysz bowiem usługę elektroniczną.

Do usług elektronicznych zalicza się usługi (konieczne jest łączne spełnienie warunków):

  • świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej,
  • których świadczenie ze względu na ich charakter jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka,
  • ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe (art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 282/2011).

Udostępnianie wydarzeń online “na żywo” lub w postaci pliku spełnia kryteria usługi elektronicznej.

Potwierdził to również Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. Minister wskazał, że:

“różnego rodzaju imprezy kulturalne (koncerty, przedstawienia itp.) udostępniane on-line za odpłatnością wypełniają definicję usług świadczonych drogą elektroniczną i jako takie nie mogą korzystać z obniżonej stawki podatku VAT, którą objęte są wstępy na tradycyjnie organizowane spektakle kulturalne.”

(Odpowiedź MF z 23 czerwca 2020 r. na interpelację poselską nr 7009).

Całą odpowiedź MF na interpelację poselską odnośnie VAT w usługach kulturalnych online znajdziesz tutaj.

Jako usługa elektroniczna, taki dostęp do spektaklu czy koncertów online należy więc opodatkować stawką 23%.

Wirtualne zwiedzanie muzeum

Jeśli odpłatnie umożliwiasz wirtualne zwiedzanie swojego muzeum, również musisz zastanowić nad właściwą stawką. Jeśli wirtualne zwiedzanie polega na samodzielnym oglądaniu wystawy online po uiszczeniu opłaty, taką usługę, moim zdaniem, również musisz traktować jako usługę elektroniczną. Będzie tak również gdy wirtualnej wędrówce towarzyszy nagranie z wirtualnym oprowadzaniem. Dla takiego zwiedzania właściwa więc będzie stawka 23%.

Choć kwestia ta budzi wątpliwości, również streaming wirtualnego oprowadzania, o ile nie jest możliwa interakcja z uczestnikami, w mojej ocenie podlega opodatkowaniu jak usługa elektroniczna. W tym przypadku moim zdaniem również zastosujesz stawkę 23%. Pamiętaj, że warto rozważyć zabezpieczenie takiej kwalifikacji interpretacją indywidualną (brak zwolnienia) i wiążącą interpretacją stawkową (stawka 23%). Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosków, po prostu napisz do mnie.

Co z warsztatami kulturalnymi?

Warsztaty kulturalne online czy inne usługi kulturalne, w których narzędzia elektroniczne zapewniają jedynie bezpośredni kontakt z prowadzącym, trudno klasyfikować jako usługi elektroniczne. Jeżeli bowiem popularne komunikatory umożliwiają tylko kontakt pomiędzy prowadzącym a uczestnikami, w praktyce zastępują one bezpośredni kontakt w siedzibie muzeum, teatru, czy domu kultury.

Nie jest więc spełniony warunek minimalnego udziału człowieka przy świadczeniu usług.

Wydaje się więc, że taka usługa korzystać będzie ze zwolnienia od VAT. Ostatnie miesiące spędziliśmy przygotowując dla naszych klientów wnioski dotyczące kwalifikacji różnych usług, w których narzędzia elektroniczne umożliwiają jedynie komunikację pomiędzy uczestnikami, a prowadzącym. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł się podzielić z Tobą interpretacjami w tym zakresie. Jeśli jednak już teraz chcesz złożyć taki wniosek i potrzebujesz pomocy, napisz do mnie.

VAT w usługach kulturalnych online

Pamiętaj, że jeśli świadczysz usługi elektroniczne na rzecz konsumentów, musisz identyfikować ich stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Najprościej zrobić to przy rejestracji konsumenta zbierając od niego niezbędne dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane wynikające z dokonanych płatności. Jeśli są zbieżne, z łatwością ustalisz miejsce zamieszkania odbiorcy usługi.

Jest to o tyle istotne, że w przypadku gdy będziesz świadczyć usługi elektroniczne dla konsumentów z innych państw członkowskich i przekroczysz określony w ustawie o VAT próg (10000 EUR), możesz być objęty obowiązkiem rozliczania zagranicznego VAT. Właściwa będzie albo rejestracja dla potrzeb VAT w kraju odbiorcy usługi, albo stosowanie procedury VAT-MOSS. Wspominałem o tym we wpisie Usługi kulturalne online a VAT.

Jeśli Twoje usługi elektroniczne sprzedają również pośrednicy, pamiętaj aby upewnić się, kto w ramach tej współpracy rozlicza VAT od transakcji z konsumentami. Niezbędne informacje znajdziesz w umowie, o formule współpracy świadczy również mechanizm fakturowania. Zawierając nową umowę, pamiętaj o doprecyzowaniu tych kwestii.

Miłego dnia i choć powietrze nie sprzyja, a pandemia utrudnia swobodne przemieszczanie się, pamiętaj o spacerach :).

VAT w usługach kulturalnych online

Świąteczne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz24 grudnia 20202 komentarze

Ostatnie kilka miesięcy były niezwykle aktywnym dla mnie czasem. Siłą rzeczy musiałem ograniczyć swoją aktywność na blogu. Mam kilka ciekawych pomysłów związanych z blogiem, które chciałby zrealizować w przyszłym roku. Podzielę się nimi już w przyszłym roku.

Dziś chciałbym podziękować Ci za obecność na moim blogu i złożyć ci świąteczne życzenia.

Przede wszystkim życzę Ci zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. W tym trudnym dla nas czasie te słowa nabierają jeszcze większego znaczenia. Mam nadzieję, że będziesz je w stanie spędzić w gronie rodzinnym i czerpać przyjemność z każdej spędzonej wspólnie chwili.

W Nowym Roku życzę Ci przede wszystkim, żeby jak najszybciej wróciła normalność. Osobiście mam nadzieję, że wkrótce niektóre ograniczenia szczególnie te związane z możliwością zwiedzania muzeów, czy odwiedzania teatrów zostaną zniesione.

Wesołych Świąt!

Paragon z NIP jest fakturą uproszczoną

Wojciech Pietrasiewicz26 października 2020Komentarze (0)

20 października 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów ukazały się objaśnienia podatkowe wskazujące, że paragon z NIP jest fakturą uproszczoną. Zastosowanie do tez objaśnień daje podatnikowi ochronę określoną przepisami Ordynacji podatkowej. Zatem, choć tezy Ministra Finansów budzą szereg wątpliwości, warto zapoznać się z nimi. Skoro bowiem zdaniem Ministra Finansów paragon z NIP jest fakturą uproszczoną, takiego podejścia możesz również oczekiwać od organów podatkowych.

Treść objaśnień podatkowych z 16 października 2020 r. (dalej: Objaśnienia) znajdziesz tutaj.

Paragon z NIP jest fakturą uproszczoną

Podstawowa teza Ministra Finansów z Objaśnień sprowadza się do tego, że paragon z NIP jest fakturą uproszczoną dla potrzeb VAT. Dotyczy to jednak tylko paragonów na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro), które wystawiasz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W świetle Objaśnień w takiej sytuacji masz prawo udokumentować transakcję paragonem fiskalnym z NIP nabywcy. Zdaniem Ministra jest on fakturą uproszczoną. Jednocześnie z Objaśnień wynika, że nie musisz transakcji z przedsiębiorcami dokumentować paragonem z NIP. Możesz od razu wystawić “standardową fakturę”.

Objaśnienia wskazują, że paragon fiskalny z NIP wystawiony podatnikowi VAT daje nabywcy prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Jednocześnie Minister Finansów nie odniósł się w żaden sposób do trudności praktycznych związanych z przechowaniem takiego paragonu. Pamiętaj, że dokumenty stanowiące podstawę do odliczenia podatku musisz przechowywać do czasu przedawnienia się zobowiązana podatkowego z dany okres. W przypadku wydruku z kasy fiskalnej nie będzie  to łatwe.

Paragon z NIP bez dodatkowej faktury

Minister Finansów uznał, że:

“W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).”

Tym samym, Minister zaprzeczył poglądom wyrażanym w niektórych interpretacjach indywidualnych. Dopuszczały one możliwość wystawienia “standardowej” faktury do paragonu z NIP, o ile nabywca zwrócił paragon. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z z 28 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK. Pamiętaj, że w świetle Objaśnień takie podejście może  być obecnie zakwestionowane.

Co więcej, według Objaśnień, jeśli Twój nabywca – podatnik VAT, przed transakcją (do 450 zł) wskaże, iż nie życzy sobie paragonu z NIP, ale standardową fakturę, należy ją wystawić zamiast paragonu z NIP.

Minister podkreślił, że ujmowanie transakcji z podatnikami VAT jest dopuszczalne, ale jest wyjątkiem do zasady dokumentowania paragonem obrotu z konsumentami.

Który numer paragonu jest nr faktury

W Objaśnieniach znajdziesz też informacje, który numer na paragonie stanowi numer faktury uproszczonej. Uznano w nich, że numeracja paragonów fiskalnych spełnia kryteria numerowania w jednej lub więcej serii. Teza ta, jak i inne z Objaśnień mogą budzić wątpliwości.

Minister uznał jednak że:

“W przypadku paragonów fiskalnych, to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną. Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.”

Możliwa korekta

Objaśnienia dopuszczają możliwość korekty paragonu z NIP, który jest fakturą uproszczoną. Dotyczy to niezamierzonych błędów w numerze NIP. Są to oczywiste omyłki takie jak brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze.  Omyłka ta nie nie może być jednak uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą widniejącego na paragonie numeru NIP na numer NIP innego podatnika.

Minister określił również metodologię korekt.

“Faktura do paragonu fiskalnego na kwotę powyżej 450 zł zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury może być wystawiona przez nabywcę nota korygującą z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.

W przypadku paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł zawierającego numer NIP nabywcy
z błędem, może być wystawiona przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.”

Jednocześnie, na fakturze korygującej do faktury uproszczonej musisz umieścić numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

Paragon z NIP jest fakturą uproszczoną – JPK

We wpisie Nowy JPK VAT (GTU) od 1 października przedstawiłem podstawowe kwestie dotyczące nowego JPK w działalności kulturalnej. W objaśnieniach Minister Finansów umieścił dodatkowe wyjaśnienia odnośnie ewidencjonowania paragonów w nowym JPK.

Do końca roku paragony fiskalne, które są faktura uproszczoną, ewidencjonujesz zbiorczo. Zrobisz to w ramach swojego raportu miesięcznego z kasy rejestrującej.

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. wszystkie paragony z NIP będące fakturą uproszczoną musisz ewidencjonować odrębnie.

Co dalej?

Jeśli możesz, unikaj wystawiania paragonów fiskalnych z NIP do transakcji z podatnikami VAT.  Możesz od razu wystawić “standardową” fakturę. Instytucje, którym pomagałem wdrożyć procedury dokumentowania sprzedaży, chwalą sobie tę praktykę. Zazwyczaj kilka prostych zabiegów umożliwia rozdzielenie wystawiania paragonów i faktur.

Z kolei, jeśli wdrożysz procedury zgodne z Objaśnieniami, Twoja instytucja nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji zastosowania się do treści Objaśnień.

A co w sytuacji gdy Twoja praktyka była inna? Przygotuj się na obronę swojego postępowania w razie ewentualnej kontroli. Tezy Ministra Finansów z objaśnień budzą wątpliwości. Niewykluczone, że Twoje argumenty spotkają się z akceptacją organów podatkowych, a jeśli nie – sądów administracyjnych.

Ruiny zamku w Janowcu

paragon z NIP jest fakturą uproszczoną

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej

Wojciech Pietrasiewicz12 października 20206 komentarzy

Bez szerszego rozgłosu opublikowano ważne rozporządzenie regulujące wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2020, poz. 1729 – “Rozporządzenie”). Wsparcie pochodzić będzie ze specjalnego funduszu powstałego w związku z pandemią. Dla części instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność artystyczną może być to ważne wsparcie finansowe w tym trudnym okresie dla kultury. Prognozowana, łączna wysokość środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej wynosi 400 mln zł.

Choć nie jest to temat stricte podatkowy, postanowiłem przekazać Ci kilka najważniejszych informacji o tym, kto może uzyskać wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej i jak je zdobyć.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej

Zacznijmy od tego, kto może ubiegać się o wsparcie. Rozporządzenie określa trzy grupy, które mogą korzystać ze wsparcia.

Pierwsza to samorządowe instytucje artystyczne. Są nimi instytucje prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców. Do takich instytucji zaliczamy więc przede wszystkim: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne.

Druga grupa obejmuje organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. Natomiast trzecią grupę stanowią przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Pewne wątpliwości dotyczą przedsiębiorców stanowiących tzw. zaplecze techniczne. W tej grupie znajdują się takie zawody jak dźwiękowcy, czy oświetleniowcy. Przepisy nie definiują jednak tego pojęcia. Sprawia to, że nie do końca wiadomo kto może ubiegać się o wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej. Mogą więc pojawić się spory, kto z tej grupy może otrzymać wsparcie.

Warunki formalne

Podstawowym kryterium uzyskania wsparcia jest utrata przychodów. Samorządowe instytucje artystyczne mogą uzyskać z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., wsparcie w wysokości nieprzekraczającej 40% przychodów netto z działalności statutowej oraz dodatkowej, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r. Wysokość wsparcia dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców to 50% tej kwoty.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej otrzymasz na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych w okresie od 12 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pamiętaj, że wsparcie finansuje tylko określone koszty kwalifikowane. Zostały one wymienione w art. 53 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Grupa ta jest dosyć obszerna, nie będę jej więc umieszczał we wpisie. Poszczególne kategorie kosztów kwalifikowanych znajdziesz tutaj.

Wsparcia udziela się tylko do 31 grudnia 2020 r., dlatego masz niewiele czasu na działanie.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Pamiętaj, że wniosek o wsparcie możesz złożyć tylko raz. W zależności od przedmiotu działalności swój wniosek złożysz do Instytutu Muzyki i Tańca albo Instytutu Teatralnego. Nie możesz więc składać wniosku do obu jednostek.

Wniosek musisz złożyć najpóźniej do 21 października 2020 r. Pozostało więc niewiele czasu na sfinalizowanie wniosku i dodatkowej dokumentacji.

Wniosek składasz tylko elektronicznie.

Aby to zrobić, musisz założyć konto  na platformie Witkac. Formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj.

Po założeniu konta uzyskasz dostęp do informacji o programie wsparcia. Uzyskasz też możliwość złożenia wniosku.

Pamiętaj, że wniosek musi zawierać szereg szczegółowych informacji. Podstawowe wymogi formalne znajdziesz w § 7 Rozporządzenia lub na stronach Ministerstwa Kultury. W zakładkach dotyczących poszczególnych typów beneficjentów, znajdziesz podstawowe wymogi formalne.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalne – procedura

Pamiętaj, że Twój wniosek musi spełniać wszystkie kryteria formalne. Przepisy nie przewidują procedury odwoławczej. Musisz więc dopilnować, aby Twój wniosek nie został odrzucony z przyczyn formalnych.

Instytut Teatralny i Instytut Muzyki i Tańca mają 14 dni od dnia rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych w naborze wniosków na przekazanie informacji o kwocie przyznanego wsparcia finansowego w podziale na poszczególne jednostki.

Wsparcie otrzymasz na podstawie umowy zawartej z Instytutem Teatralnym lub Instytutem Muzyki i Tańca. Jej wzór jest już dostępny na platformie, przy pomocy której złożysz wniosek. Po zalogowaniu możesz więc zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Wiele podmiotów prowadzących działalność kulturalną zanotowało istotny spadek przychodów finansowych wskutek pandemii. Zachęcam więc, abyście skorzystali z opcji jaką daje wydane w poprzednim tygodniu Rozporządzenie. Warto spróbować, choć czasu jest niewiele.

A poniżej wspomnienie mojej ostatniej podróży do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Piękny pałac i ciekawe muzeum zwiedzane w warunkach pandemii. Mimo utrudnionych warunków, gdy tylko mogę nadal staram się odwiedzać ciekawe miejsca.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej