Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Stawka VAT na zajęcia teatralne

Wojciech Pietrasiewicz28 stycznia 20194 komentarze

Pani Katarzyna w komentarzu do wpisu Podsumowanie roku na Kulturalnie o podatkach zaproponowała, abym przygotował wpis, którego przedmiotem miałaby być stawka VAT na zajęcia teatralne. Pani Katarzyno jeszcze raz dziękuję za komentarz. Uznałem to za bardzo dobry pomysł. 🙂

Ale mój wpis będzie miał trochę szerszy charakter. Pokażę Ci wątpliwości związane z ustaleniem jaka powinna być stawka VAT na zajęcia teatralne i podobne mieszczące się w szeroko pojętych zajęciach kulturalnych.

Podstawowa wątpliwość sprowadza się do tego, czy mamy do czynienia z usługą kulturalną, a jeśli tak, to czy nie jest to czasem usługa wstępu opodatkowana stawką VAT 8%. Niekiedy taka usługa może być również opodatkowana stawką 23%.

Niestety nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości. Stanowisko organów podatkowych nie jest jednolite. Spróbuję jednak dać Ci pewne wskazówki jak prawidłowo ustalić stawkę VAT w Twojej sytuacji.

Sam zresztą często mam wątpliwości, która z opcji jest bezpieczniejsza dla organizatora takich zajęć.

Usługi kulturalne zwolnione od VAT

Ze zwolnienia od VAT mogą korzystać usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury. Zwolnienie to dotyczy wszystkich instytucji kultury ale również innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (np. fundacje i stowarzyszenia). Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Instytucja kultury może stosować zwolnienie od VAT, jeśli nie osiąga w sposób systematyczny zysków z działalności kulturalnej, a w przypadku ich osiągnięcia przeznacza je w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Ze zwolnienia korzystają również usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, gdy uzyskują oni wynagrodzenie w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zajęcia teatralne usługą kulturalną?

Czy zajęcia teatralne możesz uznać za usługę kulturalną korzystającą ze zwolnienia od VAT?

Szeroka definicja kultury powoduje, że możesz uznać za usługi kulturalne organizację zajęć teatralnych. Podobnie zajęcia plastyczne, muzyczne mogą być usługą kulturalną. Co więcej, w niektórych interpretacjach za usługę kulturalną zwolnioną od VAT uznaje się zajęcia szachowe. Kwalifikacja ta budzi moje wątpliwości, ale potwierdza ją jedna z interpretacji.

W przypadku zajęć teatralnych możliwość zastosowania zwolnienia od VAT potwierdza jedna z nowszych interpretacji:

“świadczone przez Wnioskodawcę usługi, związane z organizowaniem zajęć w formie warsztatów artystycznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z powołanym wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, ponieważ Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury (…). Ponadto w analizowanej sprawie nie jest spełniona przesłanka negatywna uregulowana w art. 43 ust. 18 ustawy – jak wskazał Wnioskodawca – nie jest to działalność ukierunkowana na zysk.”
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwietnia 2018 r., nr 0113-KDIPT1.1.4012.138.2018.1.RG). 

Czy jednak jest to jedyna możliwa kwalifikacja?

Moim zdaniem, nie.

Usługi wstępu na wydarzenia kulturalne

Pamiętaj, że wyłączony ze zwolnienia dla usług kulturalnych jest szereg czynności wskazanych w ustawie o VAT. Ze zwolnienia od VAT nie korzystają m.in. usługi wstępu:

  • na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
  • do innych miejsc o charakterze kulturalnym,
  • wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą.

Zatem szereg usług wstępu na wydarzenia kulturalne nie korzysta ze zwolnienia.

Usługi wstępu do obiektów kulturalnych możesz opodatkować stawką VAT 8%. Typowym przykładem takich usług jest wstęp do muzeum. Obniżoną stawkę VAT możesz również zastosować do pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu.

Co obejmuje ta tajemnicza kategoria?

Moim zdaniem może obejmować m.in. zajęcia teatralne, czy plastyczne jeżeli uznamy je za usługę wstępu.

Taką kwalifikację potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in.w interpretacji z 14 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.274.2018.2.IP. Sam również uzyskałem kilka podobnych interpretacji.

Jak widzisz, udział w warsztatach możesz niekiedy uznać za usługę wstępu opodatkowaną stawką VAT 8%.

Stawka VAT na zajęcia teatralne

Kiedy więc możesz zastosować stawkę 8%, a kiedy zwolnienie?

Ważne wytyczne w tym zakresie daje Ci interpretacja ogólna z 2 grudnia 2014 r. Minister Finansów wskazał w niej, że:

„Zatem pod pojęciem ((wstępu))« w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu).

(interpretacja MF z 2 grudnia 2014 r., nr PT1/033/32/354/LJU/14)


Jak widzisz możesz mieć trudności z identyfikacją, czy Twoja usługa jest usługą wstępu. Możesz jednak kierować się kilkoma wskazówkami.

Jeśli Twoje zajęcia teatralne są biletowane, musisz raczej stosować stawkę 8%. Jeśli udział w Twoich zajęciach wymaga wykupienia stałego karnetu, również bardziej prawdopodobna jest stawka obniżona. Podobnie gdy z udziałem w zajęciach teatralnych wiąże się możliwość zwiedzenia teatru, czy innego obiektu prowadzonego przez Twoją instytucję.

Jeśli Twoje wpływy z opłat za zajęcia teatralne stanowią istotną część Twoich przychodów, rozważ potwierdzenie prawidłowości stawki VAT interpretacją indywidualną. Pozwoli Ci to uniknąć emocji w razie odmiennego podejścia do tej kwestii organów podatkowych.

A jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, po prostu napisz do mnie.

Zajęcia teatralne – stawka 23%

A kiedy możesz rozważać zastosowanie stawki podstawowej?

Wtedy gdy Twoja działalność kulturalna jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Przykładowo, jeśli świadczysz usługi związane z organizacją zajęć teatralnych w formie sp. z o.o., to musisz rozważyć, czy Twoje usługi nie są opodatkowane stawką podstawową.

Pamiętaj, że jeśli Twoje zajęcia mogą spełniać kryteria usługi wstępu – również będą wtedy korzystać ze stawki 8%.

Na zakończenie piękne zdjęcie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Zbudowany w 1903 r. stanowi jeden z pięknych obiektów kulturalnych Torunia.

Stawka VAT na zajęcia teatralne
TEATR MIEJSKI IM. WILAMA HORZYCY

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Jak udokumentować wymianę kulturalną?

Wojciech Pietrasiewicz21 stycznia 2019Komentarze (0)

Kwestię, jak udokumentować wymianę kulturalną dla potrzeb wyłączenia obowiązku poboru podatku u źródła, omawiałem już kilka razy na blogu. Początkowo organy podatkowe akceptowały samo oświadczenie artysty. Był to samodzielny dowód potwierdzający, że wydarzenie odbywa się w ramach wymiany kulturalnej.

Wystarczał więc certyfikat artysty i stosowne oświadczenie, aby w wielu sytuacjach na podstawie przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie pobierać podatku u źródła.

Oświadczenie artysty może nie wystarczyć

Jednak w 2018 r. pojawił się negatywny wyrok NSA. Sąd wskazał, że takie oświadczenie nie jest wystarczające. Wspominałem o tym we wpisie Płatności na rzecz artystów zagranicznych – wymiana kulturalna.

NSA wskazał, że:

warunkiem odstąpienia przez płatnika od poboru podatku od wynagrodzenia, wypłaconego orkiestrze, będącej włoskim rezydentem podatkowym, jest stwierdzenie, że orkiestra ta działalność artystyczną w Polsce wykonuje w ramach programu wymiany kulturalnej, uzgodnionego pomiędzy rządami Polski i Włoch zgodnie z art. 17 ust. 3 umowy polsko-włoskiej; warunku tego nie spełnia oświadczenie podatnika o aprobowaniu programu przez rząd właściwy dla jego siedziby.”

Wyrok ten spowodował duże trudności z uzyskaniem dokumentu, który pomógłby udokumentować wymianę kulturalną i wyłączyć obowiązek pobrania podatku u źródła. Ministerstwo Kultury nie ułatwiało zadania w tym zakresie – takie informacje uzyskiwałem od czytelników bloga. Wspominałem o tym we wpisie Wymiana kulturalna – kto ją potwierdza?

Jak udokumentować wymianę kulturalną?

Dziś mam dla Ciebie ważną wiadomość.

Wspólnie z jednym z organizatorów wydarzeń kulturalnych postanowiliśmy sprawdzić, czy są inne dokumenty, które byłyby wystarczające z perspektywy organów podatkowych, aby udokumentować wymianę kulturalną.

Spróbowaliśmy potwierdzić, że zaświadczenia z instytutów, których przedmiotem działania jest propagowanie wymiany kulturalnej z Polską, będą wystarczające do wyłączenia obowiązku poboru.

I udało się!

Potwierdziliśmy prawidłowość takiego stanowiska na gruncie dwóch umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 🙂 W interpretacji z 8 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zaświadczenia z Instytutu Cervantesa są wystarczającym dokumentem, aby nie pobierać podatku u źródła. Wynagrodzenie hiszpańskiego artysty będzie więc wolne od podatku u źródła w Polsce.

Okazuje się więc, że nie tylko ministerialne zaświadczenie może wystarczyć, aby udokumentować wymianę kulturalną.

Ochrona z interpretacji

Mam nadzieję, że ta interpretacja będzie początkiem pozytywnych zmian w kwestii udokumentowania wymiany kulturalnej dla potrzeb podatku u źródła.

Pamiętaj jednak, że interpretacja indywidualna chroni tylko jej odbiorcę. Jeśli wypłacasz wynagrodzenia na rzecz zagranicznych artystów, możesz również wykorzystać zaświadczenia z instytucji wspierających wymianę kulturalną z Polską. Warto jednak uzyskać własną interpretację.

A jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze mną.

Miłego tygodnia!

Kamienica pod Gwiazdą to jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Średniowieczna kamienica na Rynku kryje w sobie niewielkie muzeum, a w nim Zbiory Sztuki Orientu. Warto tam zajrzeć choć na chwilę, nie tylko aby obejrzeć zbiory muzealne, ale móc zobaczyć piękne wnętrze kamienicy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Przy okazji podsumowania ostatniego roku działania Kulturalnie o podatkach podobnie jak w poprzednim roku zachęciłem Cię do dzielenia się Twoimi pomysłami na kolejne tematy na moim blogu. W ten sposób pojawiło się pytanie Pani Małgorzaty. Dotyczy ono tego, czy instytucje kultury muszą przekazywać sprawozdania w formie elektronicznej.

Pani Małgorzato, dziękuję za stałą obecność i aktywność na blogu!

Ty też masz jeszcze szansę na przekazanie swoich propozycji tematów na Kulturalnie o podatkach. Po prostu zajrzyj do wpisu Podsumowanie roku na Kulturalnie o podatkach i zostaw swój komentarz pod tym wpisem. Pamiętaj też o subskrypcji bloga!

Pytanie Pani Małgorzaty wydało mi się na tyle ciekawe, że postanowiłem od razu napisać wpis dotyczący tej kwestii.

Sprawozdania w formie elektronicznej

Pamiętaj, że od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości). Jednocześnie w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdania sporządza się w strukturze logicznej oraz w formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obowiązek ten literalnie nie dotyczy podmiotów niewpisanych do KRS. Oznacza to moim zdaniem, że instytucje kultury sporządzają sprawozdania finansowe w formie elektronicznej. Nie muszą natomiast stosować struktury logicznej i formatu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Oczywiście mogą samodzielnie podjąć decyzję, aby sporządzać swoje sprawozdanie finansowe w tej samej strukturze logicznej i formacie co podmioty wpisane do KRS. Zależy to od decyzji kierownika jednostki.

Pewne wątpliwości mogą wynikać z brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie wskazują one wprost, że sprawozdanie ma być sporządzone w formie elektronicznej. Moim zdaniem przepisy ustawy o rachunkowości mają w tej kwestii decydujące znaczenie. Oznacza to, że instytucje kultury muszą sporządzać sprawozdania w formie elektronicznej.

Obowiązek przekazania sprawozdania w formie elektronicznej

Z kolei ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje gdzie i kiedy złożyć sprawozdanie.

Podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Oznacza to, że instytucje kultury muszą przekazać sprawozdania w formie elektronicznej do właściwego urzędu skarbowego. Możesz je przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu albo na informatycznym nośniku danych. Potwierdza to również komunikat Ministra Finansów Kontakt dla podatników ws. składania e-sprawozdań finansowych.

Pamiętaj, że do 10 stycznia 2018 r. czekam na Twoje propozycje tematów na bloga. Wystarczy, że zajrzysz do wpisu Podsumowanie roku na Kulturalnie o podatkach i zostawisz tam swój komentarz.

Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szczęśliwego Nowego Roku!

Przed Nowym Rokiem miałem okazję odwiedzić Toruń, a tam Dom Mikołaja Kopernika. Świetne, nowoczesne i interaktywne muzeum ze wspaniałą ekspozycją. Spędziłem tam prawie cztery godziny!

A wśród eksponatów unikalny cyrkiel Heweliusza. Zaprojektowany przez Jan Heweliusza i sygnowany jego nazwiskiem, jest unikalnym instrumentem i niezwykle cennym obiektem muzealnym.

Cyrkiel Heweliusza
Cyrkiel Heweliusza

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Podsumowanie roku na Kulturalnie o podatkach

Wojciech Pietrasiewicz28 grudnia 201818 komentarzy

Już coraz bliżej Sylwester i Nowy Rok 2019. Tradycją stało się krótkie podsumowanie roku na Kulturalnie o podatkach, czyli tego, co działo się u mnie na blogu.

Podsumowanie roku – ważne tematy

Rok 2018 stał pod znakiem dwóch ważnych zagadnień dla działalności kulturalnej i rozrywkowej:

  • prewspółczynnika w działalności kulturalnej,
  • 50% kosztów uzyskania przychodu w działalności twórczej.

Dlatego duża liczba moich wpisów dotyczyła tych właśnie kwestii. Jeden z nich wiązał się z ważnym apelem pisarzy odnośnie możliwości zastosowania 50% KUP do honorariów za spotkania autorskie. Więcej szczegółów odnośnie apelu znajdziesz w moim wpisie Spotkania autorskie 50% KUP.  Tego, czy apel zakończy się sukcesem środowisk twórczych dowiemy się w 2019 r.

Drugą ważną sprawą jest start bloga mojego wspólnika doradcy podatkowego Radka Maćkowskiego. Jego blog Podatki na zdrowie już teraz jest ważnym głosem dla wszystkich zajmujących się podatkami w sektorze healthcare & life sciences.

Trzecim ważnym dla mnie wydarzeniem był pierwszy gościnny wpis na bardzo popularnym blogu mec. Karoliny Sawickej Prawy profil, czyli chyba najważniejszym blogu prawniczym dla fotografów. Miałem przyjemność odpowiedzieć na kilka pytań podatkowych dotyczących podatków w działalności fotografa. Wywiad ten znajdziesz we wpisie Podatki w pracy fotografa.

Miałem również przyjemność po raz pierwszy uczestniczyć w nagraniu podcastu. Rafał Chmielewski, twórca web-lex i człowiek, dzięki któremu powstał mój blog, zaprosił mnie do udziału w swoim podcaście W drodze do kancelarii. Rozmawialiśmy o naturze zawodu doradcy podatkowego, o wyborze specjalizacji oraz o tym, co jest ważne na początku kariery prawniczej. Możesz posłuchać tego wywiadu na stronie W drodze do kancelarii.

Podsumowanie roku – popularne wpisy

Być może zastanawiasz się, które wpisy cieszyły się największym zainteresowaniem? Trzy najbardziej popularne wpisy to:

Nr 1 – to zeszłoroczne drugie miejsce, czyli Sprzedaż biletów 8% czy 23%? Pokazuje to, jak duże wątpliwości nadal budzi zastosowanie stawek VAT na różna wydarzenia. W tym roku udało nam się uzyskać kilkanaście interpretacji indywidualnych dotyczących zastosowania obniżonych stawek VAT lub zwolnień w działalności kulturalnej i rozrywkowej.

Czekasz na wpis dotyczących konkretnego typu wydarzeń? Swoją propozycję zostaw w komentarzu.

Nr 2  – to Opodatkowanie artystów i twórców, czyli kiedy artysta prowadzi działalność gospodarczą i jak jest w niej opodatkowany.

Nr 3 – to VAT od wynagrodzeniach artystów. W zależności od sytuacji może ono być objęte zwolnieniem od VAT, stawką 8% lub nawet stawką podstawową. Sprawy, które prowadziłem w tym roku wskazują, że ustalenie prawidłowych zasad opodatkowania działalności artystycznej sprawia trudności nie tylko podatnikom, ale również organom podatkowym.

Jakie plany na 2019 r.?

Na koniec kilka słów o najbliższych planach, a więc o tym, co wydarzy się w 2019 r. Początek roku będzie stał pod znakiem wpisów dotyczących zmian w podatkach, a więc przede wszystkim podatku u źródła, certyfikatów rezydencji. Planuję poruszyć również kilka innych tematów dotyczących najnowszy zmian. Daj proszę znać w komentarzu, które z nich najbardziej Cię interesują.

Cały czas monitorujemy interpretacje dotyczące zakresu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Jeśli pojawią się ciekawe interpretacje, na pewno o nich wspomnę.

Jak co roku liczę na Twój głos odnośnie tematów, które powinny znaleźć się na moim blogu.

W związku z tym, tak jak w poprzednim roku ogłaszam konkurs!

Aby w nim uczestniczyć musisz spełnić tylko dwa warunki:

  1. Subskrybuj mój blog.

Jeśli jesteś już w gronie subskrybentów, pierwszy warunek masz już zaliczony!

Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego bloga możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • Możesz zapisać się pod polem subskrypcja wpisując tam swój adres e-mail. Otrzymasz wtedy e-mail, w którym musisz potwierdzić subskrypcję. Sprawdź folder SPAM, czasami tam wpadają maile informacyjne z mojego bloga.
  • Możesz zapisać się na bloga otrzymując dodatkowo otrzymując poradnik PREWSPÓŁCZYNNIK VAT W INSTYTUCJACH KULTURY – 7 PYTAŃ I ODPOWIEDZI – wystarczy, że podasz swój e-mail. W tej sytuacji również musisz potwierdzić subskrypcję w otrzymanym mailu. Pamiętaj, aby sprawdzić folder SPAM.

2. Zostaw komentarz.

Może on dotyczyć tego, które wpisy na blogu wzbudziły Twoje zainteresowanie lub które tematy z zakresu opodatkowania działalności kulturalnej lub rozrywkowej powinienem poruszyć.

Spośród najciekawszych komentarzy/propozycji tematów 10 stycznia o godz. 12.00 wybiorę co najmniej jedną osobę, która otrzyma nasz firmowy kalendarz (wskażę ją w komentarzu do wpisu).

kalendarz 2019

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Świąteczne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz21 grudnia 2018Komentarze (0)

Rok 2018 zleciał mi bardzo szybko.

Zawodowo stał on pod znakiem wielu spraw ważnych dla działalności kulturalnej i rozrywkowej. Kwestia stosowania prewspółczynnika czy zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu były źródłem ogromnych kontrowersji.

I jeszcze większych emocji. Pisałem o nich wielokrotnie na łamach mojego bloga, choćby tutaj i tutaj.

Niestety, spodziewam się, że nie zostaną one rozwiązane w 2019 r. Spory dotyczące tych kwestii będą zapewne toczyć się przed organami podatkowymi i w sądach. Pewne nadzieje można wiązać z zapowiedziami Ministerstwa Kultury, mówiącymi o tym, że część spraw ważnych dla działalności kulturalnej będzie rozstrzygana w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury – wspomina o tym Gazeta Prawna.

A co w przyszłym roku?

Na pewno czeka Cię ogrom zmian w przepisach podatkowych. O najważniejszych z nich już wkrótce przygotuję kilka wpisów.

Tymczasem chciałbym bardzo podziękować Tobie za obecność na moim blogu. Szczególne podziękowania tym, którzy aktywnie komentują moje wpisy. A niekiedy dzielą się swoimi doświadczeniami i orzeczeniami:)

Dziękuję również tym z Was, którzy zdecydowali się na współpracę ze mną. Mam nadzieję, że nie zawiodłem Waszych oczekiwań. Dla mnie współpraca z każdym z Was była czystą przyjemnością. Do usłyszenia po Świętach!

Na koniec składam Tobie serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku samych miłych chwil.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl