Ostatnie tygodnie były dla mnie okresem wytężonej pracy. Kwestie prewspółczynnika w działalności kulturalnej i pomoc licznych kontrolach sprawiły, że nie miałem niestety nawet chwili na nowy wpis na blogu. A ostatnio pojawiło się sporo rozstrzygnięć istotnych dla działalności kulturalnej i rozrywkowej. Dziś postaram się choć częściowo nadrobić zaległości. Zacznę od podatku u źródła od płatności na rzecz artystów zagranicznych.

19 stycznia 2018 r. zapadł istotny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który w sumie przeszedł bez większego echa, a ma wpływ na każdego, kto wypłaca wynagrodzenia zagranicznym artystom.

Podatek u źródła od płatności na rzecz artystów zagranicznych

Jeśli wypłacasz wynagrodzenie zagranicznym artystom za występy w Polsce, to taka wypłata może wiązać się z obowiązkiem pobrania podatku u źródła. Podatek ten wynosi 20% kwoty wypłacanego wynagrodzenia. Wynika to z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Zazwyczaj artyści gwarantują sobie w umowach, że niezależnie od tego, czy płatności na ich rzecz są obciążane podatkiem, czy nie, musisz im wypłacić kwotę określoną w umowie.  Dlatego tak ważne jest uniknięcia podatku od  płatności na rzecz artystów zagranicznych. O tym jak uniknąć podatku od niektórych świadczeń dodatkowych takich jak przelot, koszty noclegu pisałem we wpisie Świadczenia dla artystów (niektóre) bez podatku.

Samo wynagrodzenie artysty za występ w określonych sytuacjach też może korzystać ze zwolnienia z podatku u źródła. Poszczególne umowy o unikaniu podwójnego przewidują różne zwolnienia, które pozwolą Ci nie pobierać podatku u źródła od artysty.

Najczęściej warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku u źródła dla płatności na rzecz artystów zagranicznych są:

 • działalność artysty jest finansowana w znacznej części z funduszy publicznych jednego z lub obu państw – stron umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. umowa z Irlandią, Niemcami, Wielką Brytanią),
 • osiąganie dochodów z działalności w ramach wymiany kulturalnej (np. umowa z Francją, Hiszpanią, Włochami).

Zwolnienie dla działalności w ramach wymiany kulturalnej

Zwolnienie to może przybrać w poszczególnych umowa bardzo różne formy. Cześć umów przewiduje wymóg istnienia umowy w zakresie wymiany kulturalnej pomiędzy umawiającymi się państwami. Inne wymagają porozumienia, współpracy lub tylko akceptacji działalności artystycznej jako tej dokonywanej w ramach wymiany kulturalnej.

Z tych przyczyn zawsze musisz sprawdzić właściwą umowę, aby stwierdzić, czy:

 • zawiera ono postanowienia pozwalające zwolnić płatności na rzecz artystów zagranicznych z podatku u źródła, oraz
 • jakie są warunki zastosowania zwolnienia.

I w tym momencie przechodzimy do sedna problemu: jakie dokumenty musisz posiadać, aby nie pobierać podatku u źródła od płatności na rzecz artystów?

Nie ulega wątpliwości, że musisz posiadać certyfikat rezydencji artysty. W świetle bieżącego podejścia organów podatkowych wystarczy, że otrzymasz go w formie elektronicznej.

Oprócz tego musisz udowodnić, że działalność artysty wykonywana jest w ramach działalności kulturalnej.

Jak to zrobić?

Do tej pory spora część interpretacji i niektóre orzeczenia sądowe wskazywały, że wystarczające jest posiadanie oświadczenia artysty, że jego działalność odbywa się w ramach wymiany kulturalnej, do której odnosi się właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tak przykładowo wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 września 2016 r., nr IPPB4/4511-704/16-2/JM:

Niepobranie podatku od wynagrodzenia wypłaconego artyście mającego miejsce zamieszkania na terytorium Belgii za koncert wykonany w Polsce uzależnione jest od uzyskania od tegoż podatnika certyfikatu rezydencji oraz złożenia przezeń oświadczenia, że koncert odbył się w ramach wymiany kulturalnej aprobowanej przez Belgię.

Niekorzystny wyrok NSA

Jednak w wyroku z 18 stycznia 2018 r. NSA uznał, że takie oświadczenie artysty nie jest wystarczające. Wyrok ten zapadł na gruncie postanowień polsko-włoskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przewiduje ona zwolnienie dla dochodów z działalności artystycznej wykonywanej w ramach programu wymiany kulturalnej lub sportowej uzgodnionego pomiędzy umawiającymi się państwami.

NSA uznał że w takiej sytuacji konieczne jest formalne potwierdzenie osiągania dochodów z działalności w ramach programu wymiany kulturalnej np. przez ministra kultury. Nie jest zdaniem NSA wystarczające samo oświadczenie artysty potwierdzające, że dochody osiągane są z działalności w ramach programu wymiany kulturalnej.

Co to oznacza w praktyce?

Wydaje się, że musisz przygotować się na uzyskanie zaświadczeń z ministerstwa kultury – z Polski lub drugiego państwa-strony umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – w zależności od jej brzmienia.

Jednak od jakiegoś czasu docierają do mnie informacje, głównie z instytucji kultury, że uzyskanie takiego zaświadczenia od Ministra Kultury jest utrudnione. Jeśli będziesz ubiegać się o takie zaświadczenie, powołaj się na ten wyrok (sygn. II FSK 3636/15) – może to ułatwi sprawę.

Na razie NSA nie wydał jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku. Warto więc zapoznać się z jego uzasadnieniem i sprawdzić, czy nie warto skierować ponownie tego zagadnienia pod rozwagę NSA. Wszak wcześniej było kilka wyroków pozytywnych. Możesz to zrobić ubiegając się o interpretację indywidualną i zaskarżając ewentualną negatywną interpretację.

Na zakończenie zapraszam na jedno z moich szkoleń dotyczących pułapek w wynagrodzeniach artystów, które w najbliższym czasie odbywają się w różnych miastach w Polsce. omawiam na nim m.in. wskazany wyrok NSA.

Pierwsze z nich odbywa się już jutro w Poznaniu, a kolejne już wkrótce:

 • 22 marca 2018 r. w Gdańsku – więcej informacji oraz program szkolenia znajdziesz tutaj, oraz
 • 6 kwietnia 2018 r. w Katowicach -więcej informacji oraz program szkolenia znajdziesz tutaj.

Jeśli pojawisz się na jednym ze szkoleń, koniecznie daj mi znać, że jesteś czytelnikiem mojego bloga:) Do zobaczenia!

Płatności na rzecz artystów zagranicznych

Ostatnio wpadła mi w ręce interpretacja indywidualna dotyczącą tego, jaką stawkę VAT zastosować do usług wstępu do parku rozrywki. Postanowiłem się podzielić z Tobą tą interpretacją z dwóch powodów:

 1. Na moim blogu nie było jeszcze wpisów dotyczących tego typu działalności,
 2. Interpretacja daje ważne wskazówki, jak traktować usługi wstępu obejmujące dodatkowe świadczenia.

Jaką stawkę VAT zastosować do usług wstępu do parku rozrywki?

Stawką VAT 8% objęte są m.in.:

 • Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne (poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
 • Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu (poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

Stawka VAT 8% ma zastosowanie niezależnie od klasyfikacji statystycznej świadczonych przez Ciebie usług. Oznacza to, że tak długo jak Twoje usługi mieszczą się we wskazanych kategoriach, sprzedaż usług wstępu do parku rozrywki powinna korzystać ze obniżonej stawki VAT.

W interpretacji indywidualnej z 19 grudnia 2017 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.721.2017.2.MSU Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość zastosowania stawki VAT 8% do usług wstępu na organizowane imprezy dla dzieci na powietrzu oraz wewnątrz budynku, gdzie najmłodsi mogą skorzystać z takich atrakcji jak:

 • korzystanie z zamków dmuchanych,
 • trampoliny,
 • malowanie twarzy,
 • imprezy plenerowe,
 • organizacja urodzin dla dzieci, przyjęcia okolicznościowe (Dzień Dziecka itp.).

Istotną cechą tych usług było to, że wszystkie były dostępne po wykupieniu biletu wstępu i w ramach opłaty za bilet. Również w przypadku organizacji imprez urodzinowych konieczne było wykupienie biletów wstępu, które gwarantowały udział w wydarzeniu i dostęp do wszystkich atrakcji parku.

Świadczenia dodatkowe

Co bardziej istotne, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość zastosowania stawki VAT 8% do świadczeń dodatkowych takich jak poczęstunek wchodzących w skład usługi wstępu. Uznał, że usługa taka ma charakter kompleksowy z usługą wstępu, która jest usługą podstawową i to ona określa stawkę VAT która ma zastosowanie do całej usługi. Wspominałem już o tym w swoim wpisie Sprzedaż biletów 8% czy 23%?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że:

“Podstawowym elementem świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest organizacja imprez i zabaw dla dzieci – wstęp na salę zabaw na podstawie biletu wstępu. Zatem, świadczona przez Wnioskodawcę usługa jest usługą, której podstawową cechą jest przyznanie prawa wstępu do parku rozrywki, a w jej ramach możliwa jest również organizacja urodzin oraz różnego rodzaju przyjęć okolicznościowych. (…) Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone wyjaśnienia należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi wstępu do sali zabaw, oraz organizowane w jej ramach imprezy okolicznościowe (urodziny, Dzień Dziecka) z poczęstunkiem wkalkulowanym w cenę biletu lub bez poczęstunku, jako usługi związane z rozrywką i rekreacją, które dotyczą wstępu do parku rozrywki, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 pkt 2 ustawy i w powiązaniu z poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy.”

Klasyfikacje statystyczne

Na zakończenie, pamiętaj, że organy podatkowe nie powinny żądać podania w opisie stanu faktycznego klasyfikacji statystycznej usługi, a jej podanie może sprawiać, że jej moc ochronna będzie ograniczona. Klasyfikacja statystyczna usługi nie jest elementem stanu faktycznego, ale elementem oceny prawnej stanu faktycznego. Oznacza to, że nie musisz jej podawać w opisie stanu faktycznego, a możesz (a czasem musisz) podać ją w uzasadnieniu do wniosku. Organ podatkowy związany jest bowiem Twoją klasyfikacja statystyczną usług podaną we wniosku. Jeśli nie jest ona prawidłowa może podważyć to ochronę, jaką daje uzyskanie interpretacji indywidualnej.

Jeśli sam pragniesz potwierdzić prawidłowość stosowanej  stawkę VAT do świadczonych przez Ciebie usług tutaj znajdziesz informację, gdzie złożyć wniosek.

A jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do mnie.

mvp tax

 

Dziś kilka słów o zmianie ważnej dla wszystkich podmiotów działających w kulturze i rozrywce. Dotyczy ona możliwości stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodu do niektórych typów działalności twórczej.

Zmiany w podatkach 2018 – wyższe koszty dla twórców

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższy limit kwotowy, do wysokości którego możesz stosować 50% koszty uzyskania przychodów. Jest to kwota stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc 85.528 zł. Oznacza to, że 50% koszty uzyskania przychodu przychodów znajdą zastosowanie do osiąganych przychodów do wysokości 171.056 PLN.

Kogo dotyczą preferencje?

Wyższy limit 50% kosztów uzyskania przychodu dotyczy jednak tylko niektórych typów działalności twórczej wprost wskazanych w ustawie o PIT i obejmujących działalność:

 • twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych,choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną;
 • artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 • publicystyczną (art. 22 ust. 9b ustawy o PIT).

Wszystkie inne typy działalności zostały pozbawione tego przywileju.

Wspominałem o tym już na blogu we wpisach Wyższy limit 50% kosztów dla twórców od 2018 r. oraz Sejm uchwalił wyższy limit 50% kosztów dla twórców.

Nowe przepisy – nowe wątpliwości

Jak z każdymi przepisami uchwalanymi w pośpiechu również te budzą jednak spore wątpliwości. A dotyczą one wielu grup zawodowych.

Przez media przetoczyła się informacja, że nauczyciele akademiccy mogą utracić prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Ich działalność nie jest bowiem wymieniona na wymienionej wyżej liście. Wobec tak licznych wątpliwości Minister Finansów postanowił wydać komunikat, w którym podkreśli, że nauczyciela akademiccy nie tracą  prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, gdy w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich. Jeśli jednak w ramach stosunku pracy nie wykonują żadnych dzieł, nie mają prawa do zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.

Tekst komunikatu znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że nie ma on żadnej mocy ochronnej, ponieważ nie jest interpretacją ogólną ani objaśnieniem podatkowym, a jedynie komunikatem. Nie rozstrzyga również tego, czy dotychczasowa powszechna praktyka dzielenia wynagrodzenia pracowników naukowych w ramach stosunku pracy na to objęte 50% kosztami i to niekorzystające z tej preferencji, jest dopuszczalna.

Tłumacze też żyją w niepewności

Równie istotne wątpliwości dotyczą działalności tłumaczy. O ile  w  przypadku tłumaczeń obcej literatury pięknej można szukać argumentów wskazujących, że stanowią one działalność twórczą w zakresie literatury pięknej, o tyle trudno znaleźć podobną podstawę dla tłumaczenia choćby tekstów profesjonalnych, nie wspominając o tłumaczeniu opinii prawnych, czy innych tekstów specjalistycznych.

Czy intencją Ministra Finansów było wyłączenie takiej działalności z preferencji podatkowych?

Chyba tak.

Literalnie trudno znaleźć kategorię, do której można zaliczyć tłumaczenia profesjonalne.

Co z innymi typami działalności?

Już na pierwszy rzut oka wśród działalności, których prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu po 1 stycznia 2018 r. może budzić wątpliwości, należy wymienić działalność:

 • autorów tekstów o charakterze poradnikowym – nie są one działalnością publicystyczną i nie mieszczą się wśród kategorii działalności twórczej wskazanej w przepisie,
 • niektórych grafików, w tym grafików komputerowych,
 • osób zaangażowanych w produkcje dźwiękowe (np. nagrywanie książek) – wiele przejawów tej działalności nie mieści się w zakresie pojęcia produkcji audiowizualnej ani działalności twórczej wskazanej w kontrowersyjnym przepisie
 • copywriterów.

Co zrobi Ministerstwo Finansów?

Jedynym sensownym rozwiązaniem jest nowelizacja przepisów doprecyzowująca zakres prawa do 50% kosztów uzyskania przychodu. Trudno mi zrozumieć, jakie dokładnie były zamiary Ministerstwa Finansów – wielokrotnie powtarzane hasło uszczelniania w tym kontekście nie daje zbyt wielu wskazówek interpretacyjnych.

Nie sposób więc wyrokować, którym grupom zawodowym planowano odebrać prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu. Na pewno tak sformułowane przepisy pogłębiają tylko wątpliwości i trudności podatników w stosowaniu tej podatkowej preferencji.

Znacznie łatwiej byłoby wskazać listę typów działalności, która nie ma prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów i uzupełniać ją wraz z upływem czasu i identyfikowaniem kolejnych obszarów niezasługujących na preferencje podatkowe. Niestety w naszych podatkach proste rozwiązania rzadko znajdują zastosowanie.

Obecny kształt przepisów przerzuca, jak zwykle, całe ryzyko na Ciebie i innych podatników. To Ty musisz zdecydować, czy rozliczając konkretne wynagrodzenie współpracownika, możesz stosować 50% koszty uzyskania przychodu.

Rozwiązaniem “na szybko” jest wydanie przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej wskazującej stanowisko tego organu odnośnie już zidentyfikowanych wątpliwości oraz dającej jednoznaczne wskazówki, jak interpretować wszystkie nieostre pojęcia użyte w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT.

W braku jakichkolwiek działań Ministra Finansów, warto wziąć sprawy we własne ręce i zasypać Krajową Informację Skarbową wnioskami o interpretację indywidualną dotyczących rozliczanych przez Ciebie wynagrodzeń współpracowników. To chyba jedyna droga, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem nieuzasadnionego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

Mamy więc podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców z “podatkową pułapką” 🙁

Na zakończenie coś pozytywnego 🙂 Skoro pojawił się śnieg, postanowiłem wykorzystać okazję, uciec od warszawskiego smogu i ruszyć na spacer do lasu.

Jak było?

O, tak!

Zmainy w podatkach 2018 wyższe koszty twórców

Miłego tygodnia 🙂

Zmiany w podatkach 2018 – JPK

Wojciech Pietrasiewicz19 stycznia 2018Komentarze (0)

Podsumowując swój pierwszy rok blogowania, obiecałem Tobie, że pierwsze wpisy na moim blogu w nowym roku poświęcę na zmiany w podatkach 2018. Dziś pierwszy wpis dotyczący zmian – kilka informacji o obowiązkach związanych za składaniem JPK – ewidencja VAT (JPK-VAT).

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania JPK-VAT najprawdopodobniej dotyczy również Ciebie i to niezależnie od tego w jakiej formie prowadzisz swoją ewidencję VAT.

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2018 r. musisz prowadzić swą ewidencję VAT w formie elektronicznej. W tym dniu wszedł bowiem w życie przepis nakładający bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji elektronicznie (art. 109 ust. 8 ustawy o VAT). Nie jest już dopuszczalne prowadzenie ewidencji VAT w formie “papierowej”. A to również oznacza, że prawdopodobnie musisz przesyłać JPK-VAT – obowiązek ten dotyczy bowiem podatników prowadzących księgi (w tym ewidencje VAT) w formie elektronicznej. Jeśli masz status instytucji kultury i chcesz sprawdzić, czy obowiązek składnia JPK-VAT nie wystąpił u Ciebie przed 1 stycznia 2018 r, zajrzyj do mojego wpisu JPK w działalności kulturalnej.

Obowiązek składania JPK-VAT nie będzie Cię dotyczyć m.in jeżeli:

 • wykonujesz wyłącznie czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 43 lub 82 ust. 3 ustawy o VAT (np. tylko usługi kulturalne zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT),
 • korzystasz ze zwolnienia podmiotowego ze względu na niskie obroty (mniej niż 200.000 zł w skali roku).

W takiej sytuacji nie musisz składać JPK-VAT nawet jeśli masz nr VAT podatnika zwolnionego.

W pozostałych sytuacjach musisz składać JPK począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r.

Jak często musisz przesyłać JPK-VAT?

Plik JPK-VAT musisz przesyłać każdego miesiąca Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli masz obowiązek przesyłania JPK-VAT od 1 stycznia 2018 r., swój pierwszy plik za styczeń wyślesz do 26 lutego 2018 r. (25 lutego jest dniem wolnym od pracy). Potem każdego miesiąca do 25. dnia miesiąca musisz wysyłać kolejne pliki JPK-VAT za poprzedni miesiąc.

Pamiętaj, że nawet jeśli składasz deklaracje VAT-7K za okresy kwartalne, pliki JPK-VAT nadal musisz wysyłać co miesiąc.

Ministerstwo Finansów przygotowało specjalny poradnik dla podatników, którzy od 1 stycznia 2018 r. rozpoczną przesyłanie JPK-VAT. Znajdziesz go tutaj. Zwróć uwagę na pkt 5, gdzie znajdziesz darmowe narzędzie do utworzenia pliku JPK.

Natomiast w tym miejscu możesz pobrać aplikację kliencką do wysyłania plików JPK wraz z instrukcją obsługi aplikacji.

Gdy nie prześlesz JPK …

Jeśli nie prześlesz JPK w ogóle lub nie prześlesz go w terminie, ryzykujesz odpowiedzialność karną skarbową. Nieprzesłanie pliku JPK w terminie jest równoznaczne z nieprzekazaniem organom podatkowym wymaganych prawem informacji podatkowych, a to w zależności od okoliczności oznacza karę grzywny za wykroczenie lub przestępstwo karne skarbowe.

Jeśli Twój czyn zostanie zaklasyfikowany jako wykroczenie, w większości przypadków może być nałożony na Ciebie mandat karny (zazwyczaj kilkaset złotych). W skrajnych przypadkach grzywny nałożone w postępowaniu karnym skarbowym mogą być bardzo wysokie.

Jak wykorzystywane są JPK?

Docelowo organy stosując zaawansowane narzędzia analityczne wykorzystywać będą pliki JPK do typowania podmiotów do kontroli i identyfikacji nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. JPK ma w założeniu przede wszystkim ułatwić organom identyfikację podmiotów nieewidencjonujących obrotu z wystawionych faktur, ma też pomóc wyłapać typowe błędy w ewidencjach podatników.

Na razie organy podatkowe skupiają się na gromadzeniu ogromnej ilości danych – gorzej z  ich efektywną analizą.

Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że podatnicy dosyć często otrzymują informacje o odliczeniu podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty niewidniejące w rejestrze podatników VAT. Pamiętaj jednak, że w wielu sytuacjach mimo otrzymania faktury od podmiotu niezarejestrowanego dla potrzeb VAT, Twoje prawo do odliczenia podatku naliczonego nie powinno być kwestionowane. Jeśli otrzymałeś takie pismo i wahasz się, czy korygować deklarację, napisz do mnie. Może będę w stanie pomóc.

Od 1 lipca 2018 r. pozostałe struktury JPK

Pamiętaj, że jeśli prowadzisz księgi elektroniczne, od 1 lipca 2018 r., na żądanie organów podatkowych zgłoszone w toku kontroli czy postępowania podatkowego, będziesz zobowiązany przekazywać w formie JPK dane dotyczące Twoich:

 • ksiąg rachunkowych,
 • wyciągów bankowych,
 • przesunięć magazynowych,
 • faktur.

Już teraz sprawdź, czy twój system księgowy jest na to przygotowany.

Przy okazji chciałbym zachęcić do zwiedzenia Muzeum Historii Torunia, które miałem okazje ostatnio odwiedzić już po raz drugi. Znajdziesz w nim świetną, nowoczesną, interaktywną wystawę prowadzącą Cię przez historię Torunia od jego lokacji aż po czasy współczesne. Muzeum nie zapomniało o dzieciakach, które mogą ułożyć puzzle, przymierzyć strój zakonnika krzyżackiego i obejrzeć film 3D o historii miasta.

Zmiany w podatkach 2018 - JPK

Otrzymaj kalendarz na 2018 r.!

Wojciech Pietrasiewicz08 stycznia 20189 komentarzy

Dziś mam dla Ciebie, upominek – kalendarz MVP TAX na 2018 r., który masz szansę otrzymać spełniając dwa proste warunki. Co musisz zrobić?

Warunek 1 – zapisz się na mojego bloga

Jeśli subskrybujesz Kulturalnie o podatkach, spełniasz warunek nr 1 :). Co więcej, informacja ta dotarła do Ciebie szybciej niż do wszystkich innych!

Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego bloga możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • Możesz zapisać się pod polem subskrypcja wpisując tam swój adres e-mail. Otrzymasz wtedy e-mail, w którym musisz potwierdzić subskrypcję. Sprawdź folder SPAM, czasami tam wpadają maile informacyjne z mojego bloga.
 • Możesz zapisać się na bloga otrzymując dodatkowo otrzymując poradnik PREWSPÓŁCZYNNIK VAT W INSTYTUCJACH KULTURY – 7 PYTAŃ I ODPOWIEDZI – wystarczy, że podasz swój e-mail. W tej sytuacji również musisz potwierdzić subskrypcję w otrzymanym mailu. Pamiętaj, aby sprawdzić folder SPAM.

Warunek 2 – zostaw komentarz

Wiesz już, że cenię sobie uwagi, jakie zgłaszacie dotyczące tego, co Was interesuje i jakie tematy dotyczące opodatkowania działalności kulturalnej i rozrywkowej powinienem jeszcze poruszyć.

Pani Lidio, Panie Macieju – dziękuję za Wasze propozycje tematów przesłane do mnie mailem.

Dlatego drugim warunkiem jest zostawienie komentarza pod tym lub innymi wpisami na blogu. Może on dotyczyć tego, które wpisy na blogu wzbudziły Twoje zainteresowanie i dlaczego lub które tematy z zakresu opodatkowania działalności kulturalnej lub rozrywkowej powinienem poruszyć.

Spośród najciekawszych komentarzy/propozycji tematów 10 stycznia o godz. 12.00 wybiorę co najmniej jedną osobę, która otrzyma elegancki kalendarz (wskażę ją w komentarzu do wpisu).

A wygląda on tak:

kalendarz mvptax

 

Pamiętaj, dwa warunki:

 1. Subskrybuj mój blog.
 2. Zostaw komentarz.

Miłego dnia 🙂