Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Oznaczenie TP w transakcjach z organizatorem

Wojciech Pietrasiewicz05 lipca 20212 komentarze

Jedną z problematycznych kwestii w ewidencjonowaniu JPK było oznaczenie TP w transakcjach z organizatorem.

Przede wszystkim wątpliwości budziło to, czy instytucje kultury i jej organizatora można uznać za podmioty powiązane. Od tego bowiem zależy, czy dana transakcje podlegała oznaczeniu TP.

O oznaczeniu transakcji w JPK wspominałem więcej we wpisie Nowy JPK VAT (GTU) od 1 października.

Dziś mam dla Ciebie dwie informacje: złą i dobrą.

Złą, gdyż w ostatnich interpretacjach organy podatkowe przyjmują niekorzystną wykładnię i uznają organizatora i instytucje kultury za podmioty powiązane.

Powoduje to ryzyko istnienia obowiązku oznaczania niektórych transakcji z organizatorem symbolem TP (do końca czerwca 2020 r.).

A jaka jest dobra wiadomość? Obowiązek ten w większości sytuacji został zniesiony od 1 lipca 2021 r.

Poniżej więcej szczegółów.

Obowiązek oznaczania transakcji TP

Ewidencja umożliwiająca rozliczenie podatku należnego musi zawierać oznaczenie o istniejących powiązaniach między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (symbol TP).

Przepisy rozporządzenia dotyczącego JPK definiują podmioty powiązane przez odniesienie się do ustawy o CIT.

Podmiotami powiązanymi są w szczególności podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot.

Z kolei wywieranie znaczącego wpływu to m.in. faktyczna zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Pozostałe przesłanki raczej nie znajdą zastosowania do relacji: organizator – instytucja kultury.

Organizator podmiotem powiązanym?

Kluczowe wątpliwości w tej sytuacji budzi fakt, czy organizator ma rzeczywiście faktyczną zdolność wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych w instytucji kultury.

Zgodnie z art. 27 ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej, instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia. Instytucja kultury prowadzi również samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

Powinna się przy tym kierować zasadami efektywności wykorzystania tych środków. Również dyrektor instytucji kultury jest w swych działaniach niezależny.

Powyższe powoduje, że organizator nie powinien mieć faktycznego wpływu na działalność instytucji kultury.

Tymczasem organy podatkowe uznają, że organizator i instytucja kultury są podmiotami powiązanymi. W jednej z ostatnich interpretacji podkreślono, że:

„zorganizowana przez Województwo instytucja kultury jaką jest Wnioskodawca, tj. Zespół oraz współprowadzenie tej instytucji przez Ministra Kultury wraz z Województwem łączą powiązania, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, bowiem zarówno organ stanowiący (samorząd Województwa) oraz organ współprowadzący (Minister Kultury) posiadają prawną oraz faktyczną zdolność wpływania na podejmowane przez Wnioskodawcę decyzje gospodarcze.

(interpretacja z z 7 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.30.2021.6.RK).

Teza ta budzi wątpliwości, ale musisz pamiętać, że może mieć wpływ na Twoje obowiązki nie tylko jeśli chodzi o oznaczanie TP w transakcjach z organizatorem, ale na obowiązki związane z MDR, czy kształtowaniem wynagrodzenia w transakcjach z organizatorem.

Oznaczenie TP w transakcjach z organizatorem

Choć to, czy organizator powinien być uznany za podmiot powiązany z instytucją kultury, budzi istotne wątpliwości, to ostatnie interpretacje jednak na to wskazują. Organy również potwierdzają, że transakcje z organizatorem powinny być oznaczane symbolem TP.

Takie wnioski potwierdzają najnowsze interpretacje organów:

„z uwagi na istnienie powiązań, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, pomiędzy Wnioskodawcą a Województwem oraz pomiędzy Wnioskodawcą a Ministrem Kultury, Wnioskodawca ma obowiązek oznaczać symbolem „TP” faktury dokumentujące sprzedaż usług na rzecz ww. podmiotów.”

(interpretacja z 24 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.53.2021.3.DP).

Osobiście nie zgadzam się z tymi wnioskami. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz postępować zgodnie z wskazówkami organów, będziesz to robić tylko do rozliczenia za czerwiec 2021. Po tym okresie znajdą zastosowanie nowe przepisy.

Oznaczenie TP w transakcjach z organizatorem – zniesienie

Zmienione rozporządzenie w sprawie JPK znosi począwszy od rozliczenia za lipiec 2021 obowiązek oznaczania TP nie ma zastosowania w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Zatem samorządowe instytucje kultury i państwowe instytucje kultury nie stosują oznaczenia TP w transakcjach ze swoim organizatorem – jednostką samorządu terytorialnego lub ministrem kultury.

Zniesienie oznaczenie MPP

Zmienione rozporządzenie wprowadza jeszcze kilka ważnych zmian, w tym jedną bardzo ważną dla Ciebie. Znosi bowiem bardzo uciążliwy i budzący wątpliwości oznaczania transakcji MPP. Treść nowych przepisów znajdziesz tutaj.

Tym razem przyjemnie było przygotować ten wpis w otoczeniu przyrody. Polecam spacer w koronach drzew w Pomiechówku 🙂

Miłego dnia!

oznaczenie TP w transakcjach z organizatorem

Dziś kilka słów o tym, jak należy opodatkować usługi odpłatnego wypożyczenia muzealiów oraz jaka jest stawka na udostępnienie wizerunków eksponatów. Kwestia ta jest dla Ciebie bardzo istotna, jeśli prowadzisz działalność muzealną. Jeśli bowiem popełnisz błąd w ustaleniu stawki na swoje usługi, grozi Ci powstanie zaległości podatkowej, odsetki oraz sankcje.

Zakres zwolnienia od VAT

Ze zwolnienia od korzystają m.in. usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury. Zwolnienie dotyczy również innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną.

Jeśli jednak chcesz zastosować zwolnienie, nie możesz prowadzić działalności w celu systematycznego osiągania zysku. Natomiast jeśli go osiągasz, musisz go przeznaczyć na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług  (art. 43 ust. 18 ustawy o VAT).

Pamiętaj, że szereg usług kulturalnych nie korzysta ze zwolnienia. Dotyczy to np. usług wstępu oraz usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach (art. 43 ust. 19 ustawy o VAT).

Zakres zwolnienia jest istotny dla usług, którymi dziś się zajmujemy. O samym zwolnieniu dla usług kulturalnych wspominałem już kilka razy, przede wszystkim we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Stawka VAT na udostępnianie eksponatów

W tym przypadku nie ma chyba większych wątpliwości. Udostępnienie eksponatów muzealnych na rzecz innej instytucji kultury czy innych podmiotów jest usługą kulturalną. Jeżeli więc zachowane są pozostałe warunki, do odpłatnego udostępnienia eksponatów zastosujesz zwolnienie od VAT.

A co w sytuacji, gdy wypożyczasz eksponaty nieodpłatnie?

To, czy takie wypożyczenie podlega VAT (jaku usługa zwolniona) zależy od okoliczności w jakich wypożyczasz swoje eksponaty. Jeśli wypożyczasz eksponaty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT, takie wypożyczenie nie podlega VAT. W przeciwnym razie będzie to usługa zwolniona od VAT.

Stawka na udostępnienie wizerunków eksponatów

W przypadku usług udostępniania wizerunku eksponatów sprawa jest nieco bardziej złożona. Stawka na udostępnienie wizerunków eksponatów zależy bowiem od tego, czy jest to usługa kulturalna oraz czy zastosowanie ma wyłączenie ze zwolnienia od VAT. Udostepnienie wizerunków muzealiów przez instytucję kultury jest usługą kulturalną. Jeżeli jednak wiąże się nagraniem filmu z wizerunkami muzealiów, może teoretyczne być usługą związaną z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach.

Kwestią tą zajął się niedawno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji indywidualnej uznał, że udostepnienie wizerunków muzealiów w postaci zdjęć lub filmów korzysta ze wolnienia od VAT.  Dyrektor podkreślił, że:

„(te) usługi można zaliczyć do usług kulturalnych, polegających na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

(…) Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że świadczone przez Muzeum kompleksowe usługi udostępniania wizerunków muzealiów, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.”

(interpretacja z 17 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.570.2020.2.KW).

Ze względu na pandemię i natłok obowiązków ostatni weekend był pierwszym, w którym mogłem po dłuższej przerwie odwiedzić muzeum. Tym razem udaliśmy się do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. To kolejne muzeum, które będzie dobrze wykorzystało stosunkową niewielką przestrzeń jaką mogło zagospodarować na potrzeby wystawy. Zachęcam do odwiedzin muzeum w trakcie spaceru po Starym Mieście. Zobaczysz m.in taką pracownię 🙂

Stawka na udostępnienie wizerunków eksponatów

Świąteczne Życzenia

Wojciech Pietrasiewicz04 kwietnia 2021Komentarze (0)

Wiem, że stawka VAT na warsztaty online budziła i budzi nadal spore wątpliwości. Wspominałem o nich we wpisach O VAT w usługach kulturalnych online oraz Usługi kulturalne online a VAT. W imieniu naszych klientów złożyliśmy kilka wniosków dotyczących kwalifikacji w VAT tych usług. Dziś podzielę się z Tobą wnioskami z pierwszych interpretacji wskazujących jak powinna być stawka VAT na warsztaty online.

Skąd wątpliwości?

Kluczowa wątpliwość dotyczy tego, czy warsztaty online są usługą elektroniczną, czy nie. Z jednej strony do ich prowadzenia wykorzystywane są narzędzia elektroniczne, z drugiej zaś strony uczestnik ma bezpośredni kontakt z prowadzącym tyle ze wirtualny.

Usługami elektronicznymi są usługi, które spełniają następujące warunki:

  • świadczone są za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej,
  • ich świadczenie jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka,
  • ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe (art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 282/2011).

Ta kwestia ma kluczowe znaczenie. Od klasyfikacji warsztatów jako usługi elektronicznej zależy stawka VAT. Szczególnie dla instytucji kultury. Usługi elektroniczne opodatkowujesz stawką 23%, zaś do warsztatów w zależności od okoliczności zastosujesz zwolnienie od VAT lub stawkę podstawową.

Niedawno otrzymaliśmy pierwsze wskazówki organów jak traktować dla potrzeb VAT warsztaty online.

Warsztaty językowe ze zwolnieniem

Pierwsza interpretacja, którą chciałbym się z Tobą podzielić, dotyczy warsztatów językowych online. Rozstrzyga więc kwestię uznania warsztatów językowych online za usługę elektroniczną. Wskazuje również jaka jest stawka VAT na warsztaty online dotyczące nauki języka.

Usługi nauczania języków obcych korzystają ze zwolnienia (art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Jeżeli więc usługi te nie są usługą elektroniczną, korzystać będą ze zwolnienia od VAT.

Argumentacja przyjęta we wniosku sprowadzała się wiec do wskazania, że bezpośredni kontakt lektora z uczniami przez komunikatory internetowa, oznacza, że usługa nie jest zautomatyzowana. Nie jest więc usługą elektroniczną.

Takie stanowisko podzielił również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że:

„W związku z tym, że Wnioskodawca świadczy usługi nauki języków obcych a do świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie znajduje zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 ani 29, do opisanych we wniosku czynności Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Bez znaczenia przy tym pozostaje sposób prowadzenia zajęć, zwolnienie od podatku na podstawie powyższego przepisu przysługuje niezależnie, czy nauka języków obcych odbywa się w trybie stacjonarnym czy zdalnym/online.”

(Interpretacja Dyrektora KIS z 1 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.697.2020.1.DS).

Stawka VAT na warsztaty online

Druga interpretacja, którą chciałbym się z Tobą podzielić dotyczy warsztatów kulturalnych. Jest więc ważna dla instytucji kultury, ale również innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Tu również warsztaty odbywały się w formule zapewniającej bezpośredni kontakt pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Narzędzia elektroniczne umożliwiały więc jedynie kontakt pomiędzy uczestnikami.

Jak zatem zaklasyfikowały te usługę organy podatkowe?

Dyrektor KIS uznał, że:

„warsztaty i zajęcia online w zależności od potrzeb i możliwości uczestników mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem łączy internetowych (w szczególności z wykorzystaniem programów i aplikacji do spotkań online, komunikatorów internetowych, poczty e-mail), lub w inny sposób umożliwiający ich interaktywne przeprowadzenie. Cechą wspólną wszystkich wskazanych zajęć będzie to, iż Muzeum zapewni techniczną możliwość bezpośredniej interakcji uczestników z prowadzącymi. (…) Prowadzone przez Wnioskodawcę warsztaty i zajęcia online nie będą zatem stanowiły usług elektronicznych zgodnie z powołaną powyżej definicją oraz będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.”

Organy podatkowe potwierdzają więc to, co starałem się przekażą Ci w moich poprzednich wpisach. Jeśli warsztat kulturalny online jest prowadzony interaktywnie i zapewnia bieżący kontakt z prowadzącym, nie jest to raczej usługa elektroniczna, ale kulturalna. Będzie ona korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33, o ile spełniasz wszystkie warunki do zwolnienia. Jeśli nie, zastosowanie znajdzie stawka podstawowa.

Pamiętaj, że powołana interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawa podatników. Ochrona z nich dotyczy więc tylko wnioskodawców. Jeśli sam masz takie wydarzenia i chciałbyś je zabezpieczyć, po prostu napisz do mnie. Postaram się Ci pomóc.

Miłego dnia!

A poniżej Pałac w Siemczynie kilka lat temu. Ciekawe jak teraz wygląda?

NSA wypowiedział się o prewspółczynniku

Wojciech Pietrasiewicz16 lutego 2021Komentarze (0)

W jednym z wyroków, na uzasadnienie którego długo czekałem, NSA wypowiedział się o prewspółczynniku, a raczej o obowiązku jego stosowania. Chodzi o wyrok z 8 lipca 2020 r., sygn. I FSK 473/18.

O prewspółczynniku pisałem już kilka razy m.in. we wpisie Instytucje kultury jednak bez prewspółczynnika? oraz Niektóre muzea jednak z prewspółczynnikiem? Temat ten jest Ci już na pewno dobrze znany. Jednak ten wyrok jest o tyle istotny, że wskazuje w jakich okolicznościach nie musisz stosować prewspółczynnika. I daje nadzieję, na to że nie wszystkie instytucje muszą go stosować.

Podzielę się z Tobą najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tego wyroku NSA.

Czego dotyczyła sprawa?

Muzeum złożyło wniosek o interpretację indywidualną dotyczącą obowiązku stosowania prewspółczynnika. Muzeum współorganizowało nieodpłatne wydarzenia, które oprócz upowszechniania wiedzy o kulturze zapewniały promocję  działań odpłatnych muzeum. W tych okolicznościach muzeum pragnęło ustalić czy musi stosować prewspółczynnik.

Oczywiście Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że stosowanie prewspółczynnika jest niezbędne w tej sytuacji. Dyrektor uznał, że wykonywane przez muzeum stanowią czynności statutowe, które nie mogą być uznane za czynności wykonywane w ramach prowadzonej przez muzeum działalności gospodarczej. Uznał też, że prowadzone działania nieodpłatne nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą muzeum.

I nakazał stosować prewspółczynnik.

Jednak już sąd I instancji nie zgodził się ze stanowiskiem organu. Uznał, że organ mylił się, przyjmując, że działalność muzeum polegająca na organizowaniu nieodpłatnych imprez nie jest podejmowana w celu zwiększenia przychodu i w związku z tym nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Wskazał również, że fakt iż działania nieodpłatne wspierają również upowszechnianie kultury nie powoduje, że muzeum musi stosować prewspółczynnik.

Tezę tę potwierdził również NSA.

NSA wypowiedział się o prewspółczynniku

NSA potwierdził, że muzeum jednoznacznie wskazało cele działań nieodpłatnych i ich związek z prowadzoną sprzedażą. To z kolei powoduje, że wydatki muzeum spełniały kryteria związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT. NSA potwierdził, że podatnik skutecznie wykazał, że:

„organizowane nieodpłatnie imprezy mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. wykonywane są w ramach działalności promocyjnej i marketingowej w celu zwiększenia sprzedaży opodatkowanej.”

Potwierdził w ten sposób brak obowiązku stosowania prewspółczynnika w działalności muzeum. Treść wyroku znajdziesz tutaj.

Co dalej?

Musisz wiedzieć, że komentowany wyrok to jeden z pierwszych pozytywnych wyroków, w których NSA wypowiedział się o pozytywnie o braku obowiązku stosowania prewspółczynnika przez instytucje kultury. Potwierdził jednocześnie, że muzeum nie musi go stosować, jeśli ponosi wydatki na działalność promującą jego działalność odpłatną. Nawet gdy te wydatki służą jednocześnie promowaniu zasobów dziedzictwa kulturowego.

Na rozstrzygnięcie czeka w NSA jeszcze kilka podobnych spraw. Od ich wyniku może zależeć, czy jest szansa powrotu, do sytuacji, w której instytucje kultury prowadzące zasadniczo działalność odpłatną mogłyby nie stosować prewspółczynnika. Ten wyrok to kolejna szansa, że tak się stanie, ale droga ku temu jeszcze bardzo daleka. Organy podatkowe prezentują cały czas profiskalne stanowisko nie tylko w tej sprawie.

Jeśli potrzebujesz argumentów w swojej sprawie warto też zajrzeć do artykułu Prewspółczynnik VAT w instytucjach kultury – czy ograniczanie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest uzasadnione? Ukazał się on na łamach ostatniego numery Przeglądu Podatkowego w 2020 r. Znajdziesz tam sporo argumentów przemawiających za brakiem obowiązku stosowania prewspółczynnika w przypadku niektórych instytucji kultury. Natomiast jeśli masz swoją sprawę w sądzie lub organach podatkowych,  napisz do mnie. Może będę w stanie Ci pomóc.

Miłego dnia!

NSA wypowiedział się o prewspółczynniku