Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Deklaracje CIT-8 składane do października

Wojciech Pietrasiewicz01 kwietnia 2019Komentarze (0)

W zeszłym tygodniu nie miałem nawet chwili wytchnienia. Najpierw przesłuchania, potem pomoc klientom ze składaniem deklaracji CIT. Stąd nie miałem nawet chwili na nowe wpisy. A przecież sama końcówka zeszłego tygodnia, przyniosła sporo nowych informacji. Chodzi przede wszystkim o nowe deklaracje CIT-8 oraz wydłużenie terminu ich składania.

Dziś nadrabiam zaległości.

Nowe deklaracje CIT-8

To nie prima aprilis.

W ostatniej chwili Minister Finansów wprowadził nowe wzory deklaracji. Od 27 marca 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie  wprowadzające m.in. nowe deklaracje CIT-8, CIT-8/O, czy CIT-8/BR. To rozporządzenie z 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie zostało opublikowane 26 marca 2019, a weszło w życie już następnego dnia.

Na szczęście nie musisz już teraz składać deklaracji CIT-8 według nowego wzoru.

Rozporządzenie przewiduje, że możesz złożyć CIT-8 za 2018 r. na starym wzorze do 1 kwietnia 2019 r. Nie ma więc przeszkód, aby jeszcze dziś złożyć deklarację na starym wzorze:)

Tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj.

Deklaracja CIT-8 składana do końca października 2019

Drugą ważną wiadomością jest wydłużenie terminu do składania deklaracji dla podatników zwolnionych od CIT. Może więc dotyczyć niektórych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń. Termin do złożenia deklaracji został wydłużony do 31 października 2019 r.

Prawo do skorzystania z wydłużonego terminu do składania deklaracji jest jednak uzależnione od spełnienia kilku warunków. Jeśli chcesz składać deklarację CIT-8 do 31 października 2019 r., musisz:

 • składać deklarację za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r., a kończący się przed 1 lipca 2019 r.,
 • wykonywać wyłącznie czynności zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT,
 • nie być zobowiązanym do składania szeregu deklaracji i informacji deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy o PIT.

Wydaje się, że wiele instytucji kultury i organizacji pozarządowych może spełnić pierwsze dwa warunki.

Aby korzystać z wydłużonego terminu na złożenie deklaracji CIT, należy jednak ustalić, czy nie musisz składać którejś z wskazanych wyżej deklaracji i informacji. Są one związane z wypłacaniem należności i obowiązkami informacyjnymi w PIT w tym zakresie.

Tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj.

A poniżej ruiny zamku w Ząbkowicach Śląskich – XVI-wieczornego renesansowego zamku. Wymaga on renowacji w szerokim zakresie, ale może być jednym z przystanków na szlaku zamków i twierdz Dolnego Śląska.

deklaracje CIT-8

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy w zakresie podatku u źródła stawiają przed Tobą zupełnie nowe wyzwania. Czy musisz weryfikować zagranicznych kontrahentów? Jak dochować należytej staranności, aby uniknąć przykrych konsekwencji podatkowych? Dziś odpowiem na kilka najważniejszych pytań dotyczących zmienionych przepisów o podatku u źródła (WHT).

W działalności kulturalnej i rozrywkowej kontrakty zagraniczne zdarzają się bardzo często. Kupujesz licencje, płacisz honoraria artystom zagranicznym, wynajmujesz auto za granicą. Do tego dochodzą płatności na rzecz Facebooka, czy Google. Zawsze w takich sytuacjach musisz zastanowić się, czy masz obowiązek pobrania podatku u źródła.

Od 1 stycznia 2019 r. czeka Cię kilka dodatkowych wyzwań.

A teraz ich krótkie podsumowanie.

Zaczynamy…

Należyta staranność – czy musisz weryfikować zagranicznych kontrahentów?

W działalności kulturalnej i rozrywkowej może się zdarzyć, że płacone przez Ciebie wynagrodzenia będą zwolnione z WHT lub zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku. Ta pierwsza sytuacja może się zdarzyć np. gdy wydarzenie odbywa się w ramach wymiany kulturalnej lub gdy jest ono finansowane ze środków publicznych. Ta druga sytuacja może dotyczyć choćby niektórych licencji. Źródłem Twoich przywilejów zazwyczaj są odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Do tej pory do ich stosowania zazwyczaj wystarczał certyfikat rezydencji odbiorcy płatności. Czasem potrzebne były dodatkowe dokumenty.

Od 1 stycznia 2019 r., jeśli chcesz stosować zwolnienie lub obniżoną stawkę WHT, musisz dochować należytej staranności przy weryfikacji warunków zwolnienia lub obniżonej stawki.

Co to w praktyce oznacza?

Moim zdaniem, musisz dokładniej weryfikować zagranicznych kontrahentów, na rzecz których dokonujesz płatności. Tylko wtedy możesz bezpiecznie stosować zwolnienie lub obniżoną stawkę WHT.

Podatek u źródła – należyta staranność

Przepisy nie dają Ci jednoznacznych wskazówek, jak dochować należytej staranności. Pewne sugestie pojawią się w toku konsultacji nowych przepisów prowadzonych przez Ministra Finansów. Ich efektem ma być wydanie oficjalnych objaśnień nowych przepisów.

Dotychczasowe informacje sugerują, że organy mogą oczekiwać od Ciebie wypracowanych procedur weryfikacji Twoich kontrahentów. Wskazuje się również, że weryfikacja statusu kontrahenta przez niezależnego badającego może być dowodem na dochowanie należytej staranności.

Co musisz zrobić, aby dochować należytej staranności?

Myślę, że pewne minimalne czynności można podsumować w kilku punktach:

 • upewnij się, że masz oryginalny certyfikat rezydencji podatkowej odbiorcy płatności,
 • sprawdź, czy odbiorca płatności jest jej rzeczywistym odbiorcą, a nie jedynie pośrednikiem,
 • zweryfikuj, czy odbiorca płatności faktycznie prowadzi działalność w kraju, z którego masz certyfikat rezydencji oraz czy dysponuje stosownymi narzędziami, aby prowadzić tam działalność,
 • w razie wątpliwości, poproś specjalistę o zbadanie, czy Twój kontrahent spełnia wskazane kryteria,
 • zwróć szczególną uwagę na umowy z agentami i innymi pośrednikami.

Dodatkowo, warto zweryfikować Twoje umowy. Moim zdaniem powinny zawierać oświadczenia odbiorców płatności co do ich rezydencji i bycia ostatecznym beneficjentem płatności.

Pamiętaj, że moje sugestie nie wynikają z treści przepisów. Są raczej przewidywaniem wymogów stawianych przez organy podatkowe w nowej rzeczywistości podatkowej. Możesz oczekiwać, że część informacji i wymogów dochowania należytej staranności znajdzie się w Objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów.

Procedura weryfikacji kontrahentów

Jeśli u Ciebie decyzje dotyczące zaangażowania zagranicznych kontrahentów podejmuje niezależnie wiele rożnych osób, musisz zadbać o to, aby każda z tych osób miała świadomość nowych obowiązków związanych z weryfikacją kontrahentów.

Pomoże Ci w tym formalne wskazanie wszystkim osobom odpowiedzialnym za kontraktowanie podmiotów zagranicznych co muszą zrobić, aby ich prawidłowo zweryfikować. Zyskasz w ten sposób dodatkowy argument, że dochowujesz należytej staranności weryfikując możliwość zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki WHT.

Jak to zrobić?

Musisz wypracować listę czynności, które każda osoba będzie musiała wykonać, aby skutecznie zawrzeć i wykonać umowę z zagranicznym kontrahentem (artystą, teatrem, orkiestrą, licencjodawcą).

Pomoże Ci wskazana powyżej lista 🙂

A jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu napisz do mnie.

Kopia certyfikatu rezydencji do 10.000 zł

Druga ważna zmiana dotyczy certyfikatów rezydencji podatkowej. Ich pozyskiwanie stanowi często duże wyzwanie. Do tego dochodzą wątpliwości odnośnie ważności certyfikatu elektronicznego. Wspominałem o tym we wpisie Elektroniczne certyfikaty rezydencji.

Wprowadzone przepisy umożliwiają stosowanie kopii certyfikatu (np. skan dokumentu, kserokopia), gdy kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym. Dodatkowo informacje z kopii certyfikatu rezydencji nie mogą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Jednocześnie organy podatkowe zmieniły nieco swe podejście w interpretacjach odnośnie uznawania certyfikatów elektronicznych. Zaczynają twierdzić, że np. PDF przesłany od odbiorcy płatności nie zawsze będzie mógł być uznany za oryginalny dokument.

Skutek może być taki, że do płatności niewielkich kwot wystarczy kopia certyfikatu. Natomiast jeśli dostajesz certyfikaty elektronicznie, organy podatkowe mogą próbować zakwestionować oryginalność przynajmniej części z nich.

Napiszę o tym nieco więcej przy innej okazji. Podobnie jak o innych zmianach w WHT choćby tych dotyczących obowiązkowego poboru podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2.000.000 zł.

Moje szkolenia

Ostatnio dostałem od Was kilka maili dotyczących terminów i miejsc, gdzie prowadzę szkolenia ze zmian w podatkach. Jeśli szukasz tych informacji, warto zajrzeć na stronę Wydawnictwa Prawa dla Praktyków. To z nimi współpracuję przy szkoleniach otwartych. Najbliższe szkolenie odbędzie się w Warszawie 21 marca 2019 r. Więcej informacji o zapisach znajdziesz tutaj. Porozmawiamy wtedy również o należytej staranności. Jeśli będziesz na szkoleniu, pamiętaj, aby dać mi znać, że zaglądasz na Kulturalnie o podatkach 🙂

Na zakończenie kilka słów o niezwykle ciekawej wystawie, którą ostatnio odwiedziłem. Chodzi o Rolkę sztokholmską w Zamku Królewskim w Warszawie. Rolka na ponad 15 metrach papieru na płótnie pokazuje uroczysty wjazd do Krakowa orszaku ślubnego króla Zygmunta III i arcyksiężniczki Konstancji. Unikatowe dzieło – łup Szwedów z czasów potopu, ostatecznie został przekazany Zamkowi Królewskiemu. Rolka sztokholmska nie zachowała się w całości, ale nawet w obecnym kształcie zachwyca. Niestety nieprędko można będzie ją ponownie zobaczyć.

Poniżej próbka 🙂

Podatek u źródła - należyta staranność
Rolka sztokholmska

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Dotacja inwestycyjna a prewspółczynnik

Wojciech Pietrasiewicz28 lutego 2019Komentarze (0)

Wątpliwości, czy uwzględniać dotację inwestycyjną w mianowniku prewspółczynnika dla instytucji kultury, towarzyszą nam od wejścia w życie przepisów o prewspółczynniku. Organy podatkowe od początku nie prezentowały jednolitego stanowiska w tej sprawie. Wspominałem o tym kilkakrotnie m.in. we wpisie Jak policzyć prewspółczynnik?

Czas więc na weryfikację najnowszego stanowiska organów podatkowych w tej kwestii.

Dotacja inwestycyjna – skąd wątpliwości?

Wątpliwości, czy uwzględnić w mianowniku otrzymane dotacje inwestycyjne wynikają z konstrukcji wzoru prewspółczynnika dla instytucji kultury. Niestety nie został on przemyślany, a przez to wywołuje nagatywne konsekwencje podatkowe u wszystkich go stosujących.

Dlatego warto zacząć od przepisów wprowadzających wzory na prewspółczynnik dla instytucji kultury.

Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Rozporządzenie) zawiera następujący wzór:

X=(A x 100)/P

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
X ‒ proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
A ‒ roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez państwową instytucję kultury,
P ‒ przychody wykonane państwowej instytucji kultury.

Wzór ten dotyczy państwowych instytucji kultury. W Rozporządzeniu znajdziesz również podobny wzór dla samorządowych instytucji kultury. Więcej informacji o prewspółczynniku znajdziesz w specjalnym informatorze, który jakiś czas temu przygotowałem dla Ciebie. Znajdziesz go tutaj.

Czy dotacja inwestycyjna jest przychodem wykonanym?

Zbliżamy się do sedna problemu. Sprowadza się on do odpowiedzi na pytanie, czy i ewentualnie dlaczego dotacja inwestycyjna jest przychodem wykonanym.

Przychodami wykonanymi państwowej instytucji kultury są przychody państwowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym przekazane tej instytucji dotacje, pomniejszone o:

 • kwoty zwróconych dotacji,
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz
 • odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy

– wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania.

Oznacza to, że w mianowniku prewspółczynnika musisz uwzględnić dotację, gdy:

 • jest przychodem w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 • wynika ona ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego,
 • instytucja pokrywała z tych przychodów koszty swojej działalności.

Dotacji inwestycyjnych nie ujmujesz w sprawozdaniu rocznym
w momencie ich otrzymania. Uwzględniasz je w sprawozdaniu w czasie poprzez rozliczenie amortyzacji. Już tylko dlatego nie powinno się, moim zdaniem, uwzględniać dotacji inwestycyjnych w mianowniku prewspółczynnika w roku jej otrzymania. Mam jeszcze kilka argumentów za tym, że dotacja inwestycyjna nie powinna być uwzględniana w mianowniku, ale….

Co na to organy podatkowe?

Organy podatkowe uznają, że musisz uwzględniać dotację inwestycyjną w mianowniku już w momencie jej otrzymania.

Wskazuje na to jedna z najnowszych interpretacji.

Należy stwierdzić, że w przypadku samorządowych instytucji kultury, których działanie ma charakter statutowy i dofinansowane jest dotacjami niezwiązanymi bezpośrednio z ceną, pominięcie tych dotacji w ustalaniu proporcji mogłoby doprowadzić do uzyskania nieadekwatnego odliczenia podatku naliczonego.
Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy, ustalając prewspółczynnik dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, w mianowniku winny być uwzględniane wszystkie rodzaje dotacji (w tym również dotacje inwestycyjne).
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z 28 listopada 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.881.2018.1.RG

W świetle takiego stanowiska organów, jedyne co pozostaje to ujmowanie dotacji inwestycyjnych w mianowniku lub spór z organami podatkowymi. Możesz więc zainicjować taki spór, wnioskując o interpretację i zaskarżając ją do sądu. Niestety trudno obecnie stwierdzić, jakie stanowisko zajmą sądy w tej sprawie. Jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, po prostu napisz do mnie.

Nadrabiając moje “zaległości” muzealne udałem się do Muzeum Narodowego. Był to ostatni moment na zobaczenie pokazu specjalnego z cyklu Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie Pablo Picasso. Znajdziesz tam ok. 30 prac tego artysty – grafiki oraz ceramikę, które znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego. Dla mnie ciekawostką, której nie znałem, była sama wizyta Picassa w Polsce i to, co po niej pozostało.

Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie
Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie

Zwiedziłem również wystawę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918. Bardzo różnorodna sztuka z jednym towarzyszącym motywem jakim jest niepodległość.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Stawka VAT na zajęcia teatralne

Wojciech Pietrasiewicz28 stycznia 20194 komentarze

Pani Katarzyna w komentarzu do wpisu Podsumowanie roku na Kulturalnie o podatkach zaproponowała, abym przygotował wpis, którego przedmiotem miałaby być stawka VAT na zajęcia teatralne. Pani Katarzyno jeszcze raz dziękuję za komentarz. Uznałem to za bardzo dobry pomysł. 🙂

Ale mój wpis będzie miał trochę szerszy charakter. Pokażę Ci wątpliwości związane z ustaleniem jaka powinna być stawka VAT na zajęcia teatralne i podobne mieszczące się w szeroko pojętych zajęciach kulturalnych.

Podstawowa wątpliwość sprowadza się do tego, czy mamy do czynienia z usługą kulturalną, a jeśli tak, to czy nie jest to czasem usługa wstępu opodatkowana stawką VAT 8%. Niekiedy taka usługa może być również opodatkowana stawką 23%.

Niestety nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości. Stanowisko organów podatkowych nie jest jednolite. Spróbuję jednak dać Ci pewne wskazówki jak prawidłowo ustalić stawkę VAT w Twojej sytuacji.

Sam zresztą często mam wątpliwości, która z opcji jest bezpieczniejsza dla organizatora takich zajęć.

Usługi kulturalne zwolnione od VAT

Ze zwolnienia od VAT mogą korzystać usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury. Zwolnienie to dotyczy wszystkich instytucji kultury ale również innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (np. fundacje i stowarzyszenia). Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Instytucja kultury może stosować zwolnienie od VAT, jeśli nie osiąga w sposób systematyczny zysków z działalności kulturalnej, a w przypadku ich osiągnięcia przeznacza je w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Ze zwolnienia korzystają również usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, gdy uzyskują oni wynagrodzenie w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zajęcia teatralne usługą kulturalną?

Czy zajęcia teatralne możesz uznać za usługę kulturalną korzystającą ze zwolnienia od VAT?

Szeroka definicja kultury powoduje, że możesz uznać za usługi kulturalne organizację zajęć teatralnych. Podobnie zajęcia plastyczne, muzyczne mogą być usługą kulturalną. Co więcej, w niektórych interpretacjach za usługę kulturalną zwolnioną od VAT uznaje się zajęcia szachowe. Kwalifikacja ta budzi moje wątpliwości, ale potwierdza ją jedna z interpretacji.

W przypadku zajęć teatralnych możliwość zastosowania zwolnienia od VAT potwierdza jedna z nowszych interpretacji:

“świadczone przez Wnioskodawcę usługi, związane z organizowaniem zajęć w formie warsztatów artystycznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z powołanym wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, ponieważ Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury (…). Ponadto w analizowanej sprawie nie jest spełniona przesłanka negatywna uregulowana w art. 43 ust. 18 ustawy – jak wskazał Wnioskodawca – nie jest to działalność ukierunkowana na zysk.”
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwietnia 2018 r., nr 0113-KDIPT1.1.4012.138.2018.1.RG). 

Czy jednak jest to jedyna możliwa kwalifikacja?

Moim zdaniem, nie.

Usługi wstępu na wydarzenia kulturalne

Pamiętaj, że wyłączony ze zwolnienia dla usług kulturalnych jest szereg czynności wskazanych w ustawie o VAT. Ze zwolnienia od VAT nie korzystają m.in. usługi wstępu:

 • na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
 • do innych miejsc o charakterze kulturalnym,
 • wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą.

Zatem szereg usług wstępu na wydarzenia kulturalne nie korzysta ze zwolnienia.

Usługi wstępu do obiektów kulturalnych możesz opodatkować stawką VAT 8%. Typowym przykładem takich usług jest wstęp do muzeum. Obniżoną stawkę VAT możesz również zastosować do pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu.

Co obejmuje ta tajemnicza kategoria?

Moim zdaniem może obejmować m.in. zajęcia teatralne, czy plastyczne jeżeli uznamy je za usługę wstępu.

Taką kwalifikację potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in.w interpretacji z 14 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.274.2018.2.IP. Sam również uzyskałem kilka podobnych interpretacji.

Jak widzisz, udział w warsztatach możesz niekiedy uznać za usługę wstępu opodatkowaną stawką VAT 8%.

Stawka VAT na zajęcia teatralne

Kiedy więc możesz zastosować stawkę 8%, a kiedy zwolnienie?

Ważne wytyczne w tym zakresie daje Ci interpretacja ogólna z 2 grudnia 2014 r. Minister Finansów wskazał w niej, że:

„Zatem pod pojęciem ((wstępu))« w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu).

(interpretacja MF z 2 grudnia 2014 r., nr PT1/033/32/354/LJU/14)


Jak widzisz możesz mieć trudności z identyfikacją, czy Twoja usługa jest usługą wstępu. Możesz jednak kierować się kilkoma wskazówkami.

Jeśli Twoje zajęcia teatralne są biletowane, musisz raczej stosować stawkę 8%. Jeśli udział w Twoich zajęciach wymaga wykupienia stałego karnetu, również bardziej prawdopodobna jest stawka obniżona. Podobnie gdy z udziałem w zajęciach teatralnych wiąże się możliwość zwiedzenia teatru, czy innego obiektu prowadzonego przez Twoją instytucję.

Jeśli Twoje wpływy z opłat za zajęcia teatralne stanowią istotną część Twoich przychodów, rozważ potwierdzenie prawidłowości stawki VAT interpretacją indywidualną. Pozwoli Ci to uniknąć emocji w razie odmiennego podejścia do tej kwestii organów podatkowych.

A jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, po prostu napisz do mnie.

Zajęcia teatralne – stawka 23%

A kiedy możesz rozważać zastosowanie stawki podstawowej?

Wtedy gdy Twoja działalność kulturalna jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Przykładowo, jeśli świadczysz usługi związane z organizacją zajęć teatralnych w formie sp. z o.o., to musisz rozważyć, czy Twoje usługi nie są opodatkowane stawką podstawową.

Pamiętaj, że jeśli Twoje zajęcia mogą spełniać kryteria usługi wstępu – również będą wtedy korzystać ze stawki 8%.

Na zakończenie piękne zdjęcie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Zbudowany w 1903 r. stanowi jeden z pięknych obiektów kulturalnych Torunia.

Stawka VAT na zajęcia teatralne
TEATR MIEJSKI IM. WILAMA HORZYCY

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Jak udokumentować wymianę kulturalną?

Wojciech Pietrasiewicz21 stycznia 2019Komentarze (0)

Kwestię, jak udokumentować wymianę kulturalną dla potrzeb wyłączenia obowiązku poboru podatku u źródła, omawiałem już kilka razy na blogu. Początkowo organy podatkowe akceptowały samo oświadczenie artysty. Był to samodzielny dowód potwierdzający, że wydarzenie odbywa się w ramach wymiany kulturalnej.

Wystarczał więc certyfikat artysty i stosowne oświadczenie, aby w wielu sytuacjach na podstawie przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie pobierać podatku u źródła.

Oświadczenie artysty może nie wystarczyć

Jednak w 2018 r. pojawił się negatywny wyrok NSA. Sąd wskazał, że takie oświadczenie nie jest wystarczające. Wspominałem o tym we wpisie Płatności na rzecz artystów zagranicznych – wymiana kulturalna.

NSA wskazał, że:

warunkiem odstąpienia przez płatnika od poboru podatku od wynagrodzenia, wypłaconego orkiestrze, będącej włoskim rezydentem podatkowym, jest stwierdzenie, że orkiestra ta działalność artystyczną w Polsce wykonuje w ramach programu wymiany kulturalnej, uzgodnionego pomiędzy rządami Polski i Włoch zgodnie z art. 17 ust. 3 umowy polsko-włoskiej; warunku tego nie spełnia oświadczenie podatnika o aprobowaniu programu przez rząd właściwy dla jego siedziby.”

Wyrok ten spowodował duże trudności z uzyskaniem dokumentu, który pomógłby udokumentować wymianę kulturalną i wyłączyć obowiązek pobrania podatku u źródła. Ministerstwo Kultury nie ułatwiało zadania w tym zakresie – takie informacje uzyskiwałem od czytelników bloga. Wspominałem o tym we wpisie Wymiana kulturalna – kto ją potwierdza?

Jak udokumentować wymianę kulturalną?

Dziś mam dla Ciebie ważną wiadomość.

Wspólnie z jednym z organizatorów wydarzeń kulturalnych postanowiliśmy sprawdzić, czy są inne dokumenty, które byłyby wystarczające z perspektywy organów podatkowych, aby udokumentować wymianę kulturalną.

Spróbowaliśmy potwierdzić, że zaświadczenia z instytutów, których przedmiotem działania jest propagowanie wymiany kulturalnej z Polską, będą wystarczające do wyłączenia obowiązku poboru.

I udało się!

Potwierdziliśmy prawidłowość takiego stanowiska na gruncie dwóch umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 🙂 W interpretacji z 8 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zaświadczenia z Instytutu Cervantesa są wystarczającym dokumentem, aby nie pobierać podatku u źródła. Wynagrodzenie hiszpańskiego artysty będzie więc wolne od podatku u źródła w Polsce.

Okazuje się więc, że nie tylko ministerialne zaświadczenie może wystarczyć, aby udokumentować wymianę kulturalną.

Ochrona z interpretacji

Mam nadzieję, że ta interpretacja będzie początkiem pozytywnych zmian w kwestii udokumentowania wymiany kulturalnej dla potrzeb podatku u źródła.

Pamiętaj jednak, że interpretacja indywidualna chroni tylko jej odbiorcę. Jeśli wypłacasz wynagrodzenia na rzecz zagranicznych artystów, możesz również wykorzystać zaświadczenia z instytucji wspierających wymianę kulturalną z Polską. Warto jednak uzyskać własną interpretację.

A jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze mną.

Miłego tygodnia!

Kamienica pod Gwiazdą to jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Średniowieczna kamienica na Rynku kryje w sobie niewielkie muzeum, a w nim Zbiory Sztuki Orientu. Warto tam zajrzeć choć na chwilę, nie tylko aby obejrzeć zbiory muzealne, ale móc zobaczyć piękne wnętrze kamienicy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl