Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Podatek u źródła przy płatności agentom

Wojciech Pietrasiewicz13 czerwca 2023Komentarze (0)

Podatek u źródła przy płatności agentom budzi sporo wątpliwości. Dotyczą one w szczególności sytuacji, w której nie sposób było ustalić prowizji agenta i wynagrodzenia artysty.

W ostatnich latach kształtowała się praktyka organów, która wskazywała na konieczność przypisania wynagrodzenia artyście jako beneficjentowi świadczenia. Wspominałem o tym we wpisie Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji.

Ostatnie interpretacje zdają się odwracać tę tendencję.

Jak było?

W nielicznych interpretacjach organy podatkowe wskazywały, że jeśli nie można wyodrębnić wynagrodzenia agencji, za przeważającą część wynagrodzenia należy uznać to należne artyście. Organy podatkowe mogły więc zakwalifikować całość wynagrodzenia płatnego agencji jako wynagrodzenie artysty.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 28 stycznia 2015 r., IPPB5/423-1166/14-2/AJ:

„Jeżeli więc Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić wynagrodzenia podmiotu maltańskiego (rozumianego jako wynagrodzenie o charakterze impresaryjnym za organizację występu, inaczej część wynagrodzenia, która pozostaje do jego dyspozycji po opłaceniu wynagrodzeń artystów), oraz gaży artystów (zgodnie z opisem stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest uczestnikiem rozliczeń z artystami, a całość wynagrodzenia wypłaca podmiotowi maltańskiemu), to całkowita wartość brutto wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tej części wynagrodzenia, której wartość jest większa (przeważająca). W wyniku analizy logicznej w tym konkretnym przypadku za przeważającą część wynagrodzenia należy uznać „dochód osiągany w imieniu artysty lub sportowca”, czyli gaże artystów (a nie np. wynagrodzenie podmiotu maltańskiego z tytułu działalności impresaryjnej).”

Ostatnie interpretacje zdają się zmieniać tę praktykę.

Podatek u źródła przy płatności agentom

W ostatnich interpretacjach odmiennie zaczęto traktować sytuacje, w których artysta otrzymuje wynagrodzenie za pośrednictwem agenta.

Organy  podatkowe zdają się uwzględniać rolę agenta nie tylko jako pośrednika, ale również fakt braku możliwości negocjowania warunków bezpośrednio z artystą. Jednocześnie przypisują dochód agentowi, a nie artyście jako ich ostatecznemu odbiorcy.

Ponadto, zdaniem organów w przypadku, gdy wynagrodzenie artysty nie jest wydzielone cały dochód powinien być przypisany agencji.

W zależności od treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania właściwej dla agencji może on podlegać opodatkowaniu lub wyłączeniu z opodatkowania w Polsce.

W interpretacji wydanej na gruncie umowy polsko brytyjskiej organ uznał, że:

Zatem otrzymując od agencji artystycznej z Wielkiej Brytanii fakturę z wyszczególnioną kwotą za rezerwację artysty oraz wynagrodzenie (honorarium) artysty zagranicznego, jednakże bez podziału tego wynagrodzenia na poszczególnych artystów prawidłowo potraktowali Państwo wypłacone wynagrodzenie jako dochód agencji artystycznej z Wielkiej Brytanii.”

(interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.276.2022.5.OK)

Organ podatkowy uznał więc, że wartość wynagrodzenia należy przypisać w całości agencji, a nie jak w poprzednich interpretacjach – artyście. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy wynagrodzenie nie zostało odpowiednio przypisane obu podmiotom.

Co dalej?

Podatek u źródła przy płatności agentom nadal będzie wywoływał kontrowersje. Obecne stanowisko organów w wielu sytuacjach może ułatwić Ci rozliczenie podatku u źródła.

Pozwoli również w wielu sytuacjach uniknąć jego poboru. Wiele umów zawiera bowiem klauzule dotyczące wyłączenia z opodatkowania płatności finansowanych w całości lub części z funduszy publicznych. Jako instytucja kultury, często możesz skorzystać z tej klauzuli.

Oczywiście wiele zależy od treści właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pamiętaj jednak, że wskazany pogląd może budzić wątpliwości. Upowszechnienie go w szeregu sytuacji może umożliwić unikanie opodatkowania artystom z krajów, z którymi Polska nie zawarła umów umożliwiających wyłączenie poboru podatku.

Dlatego warto zabezpieczyć się indywidualnie poprzez uzyskanie swoich interpretacji. Tylko w ten sposób uzyskasz dla siebie niezbędną ochronę. W przypadku podatku u źródła procedura uzyskania interpretacji jest nieco bardziej złożona.

Ale nie martw się. Jeżeli potrzebujesz pomocy, po prostu napisz do mnie.

Dziś ujęcie z niezapomnianej podróży na wystawę Vermeera w Rijksmuseum. Jedna z niewielu okazji, aby w jednym miejscu zobaczyć większość obrazów z jego twórczości. Zdążyłem w ostatniej chwili, ale na szczęście udało się 🙂

Podatek u źródła przy płatności agentom

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy, prawnik

***

Stawka na sprzedaż programów teatralnych

Kwestia stawki VAT na sprzedaż programów teatralnych budzi pewne wątpliwości interpretacyjne.

Wątpliwość sprowadza się do tego czy program to książka lub broszura opodatkowana obniżoną stawką VAT, czy też jako materiał reklamowy, do którego stosujesz zasadniczo stawką podstawową [Czytaj dalej]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: