Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Sklep

Stawka VAT na usługi audiodeskrypcji dla instytucji kultury budzi wątpliwości. W szczególności trudności interpretacyjne budzi możliwość zastosowania zwolnienia od VAT do tych usług.

Dziś kilka słów o jednej z ostatnich spraw, które miałem przyjemność poprowadzić dla jednego z naszych klientów. Pisemne uzasadnienie otrzymałem całkiem niedawno. Warto więc je nieco przybliżyć.

Usługi audiodeskrypcji dla instytucji kultury

 Zakres zwolnienia

Zwolnione od VAT są również usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury (art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT).

Zwolnienie to dotyczy wszystkich instytucji kultury, ale również innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (np. fundacje i stowarzyszenia).

Czytaj dalej >>>

Rozliczenia barterowe w instytucji kultury

Wojciech Pietrasiewicz23 kwietnia 2024Komentarze (0)

Rozliczenia barterowe w instytucji kultury są dosyć powszechną praktyką. Występują dosyć często, gdy instytucja kultury do prowadzenia swojej działalności potrzebuje określonych świadczeń oferując w zamian usługi promocyjne, bilety wstępu, czy też inne świadczenia. Dziś przybliżę Ci podstawowe zasady rozliczeń takich transakcji.

Pamiętaj, że każdą z takich transakcji musisz przenalizować oddzielnie z perspektywy podatkowej. Musisz przy tym odpowiedzieć na trzy ważne pytania:

  • czy rozliczenia barterowe w instytucji kultury są w tym przypadku uzasadnione?
  • jak opodatkować świadczenia instytucji kultury?
  • jakie są skutki związane z nabyciem świadczeń od kontrahenta?

Dopiero wtedy możesz ustalić, czy transakcja jest bezpieczna dla Twojej instytucji kultury.

Aby pomóc Ci w ustaleniu, jak oceniać takie transakcje z perspektywy podatkowej posłużę się przykładem. Pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości dotyczącej swojej umowy, mogę Ci pomóc. Po prostu napisz do mnie.

Rozliczenia barterowe w instytucji kultury

Rozliczenia barterowe w instytucji kultury

Wyobraź sobie, że Twoja instytucja organizuje premierę spektaklu i potrzebuje promocji na antenie radiowej.

W zamian za to oferuje mediom, które zaangażują się w tę promocję, tytuł partnera medialnego spektaklu.

Czytaj dalej >>>

Stawka VAT na usługi projektowania kostiumów była przedmiotem interpretacji, która wywołała spore wątpliwości. Może mieć ona bowiem pewien wpływ na stosowanie zwolnienia z VAT dla usług kulturalnych.

Pojęcie usług kulturalnych w praktyce organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych jest rozumiane dość szeroko.

Jednak ostatnie interpretacje zdają się je zawężać.

Organy coraz ściślej interpretują tworzenie i upowszechnianie kultury.

Możesz więc spodziewać się że coraz większej liczby praw dotyczących działalności kulturalnej w sądach administracyjnych.

O wątpliwościach związanych z kwalifikacją usług kulturalnych pisałem we wpisach Sprzedaż biletów 8% czy 23%? czy Stawka VAT na warsztaty online – interpretacje.

Stawka VAT na usługi projektowania kostiumów

Muzeum Wynwood Walls

Czego dotyczyła sprawa?

Przedmiotem zapytania podatniczki była stawka VAT na usługi projektowania kostiumów. Wnioskiem objęta była również kwalifikacja usługi tworzenia kostiumów.

W ramach swojej działalności podatniczka projektowała i wytwarzała kostiumy dla branży filmowej, telewizyjnej i reklamowej.

Czytaj dalej >>>

Podatek u źródła przy płatności agentom budzi sporo wątpliwości. Dotyczą one w szczególności sytuacji, w której nie sposób było ustalić prowizji agenta i wynagrodzenia artysty.

W ostatnich latach kształtowała się praktyka organów, która wskazywała na konieczność przypisania wynagrodzenia artyście jako beneficjentowi świadczenia. Wspominałem o tym we wpisie Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji.

Ostatnie interpretacje zdają się odwracać tę tendencję.

Jak było?

W nielicznych interpretacjach organy podatkowe wskazywały, że jeśli nie można wyodrębnić wynagrodzenia agencji, za przeważającą część wynagrodzenia należy uznać to należne artyście. Organy podatkowe mogły więc zakwalifikować całość wynagrodzenia płatnego agencji jako wynagrodzenie artysty.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 28 stycznia 2015 r., IPPB5/423-1166/14-2/AJ:

Czytaj dalej >>>

VAT od wynagrodzeń zespołu

Wojciech Pietrasiewicz29 maja 2023Komentarze (0)

Kwestia VAT od wynagrodzeń zespołu ostatnio była przedmiotem burzliwych dyskusji. Powstały one na gruncie interpretacji wskazującej, ze spółka kapitałowa nie może korzystać ze zwolnienia od VAT dla wykonywanych przez siebie usług kulturalnych z pomocą zaangażowanych artystów wykonawców.

Ogólnie kwestię tę omawiałem dawno temu w we wpisie VAT od wynagrodzeń artystów. Warto jednak wrócić do tego tematu w kontekście nowych interpretacji.

VAT od wynagrodzeń zespołu

Usługi artystów wykonawców – zwolnienie

Jak wiesz, ze zwolnienia od VAT korzystają instytucje kultury i podmioty równoważne prowadzące działalność kulturalną. Wspominałem o tym szczegółowo m.in. we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Ustawa o VAT zwalnia z VAT również usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Czytaj dalej >>>