Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Podatek u źródła przy płatności agentom

Wojciech Pietrasiewicz13 czerwca 2023Komentarze (0)

Podatek u źródła przy płatności agentom budzi sporo wątpliwości. Dotyczą one w szczególności sytuacji, w której nie sposób było ustalić prowizji agenta i wynagrodzenia artysty.

W ostatnich latach kształtowała się praktyka organów, która wskazywała na konieczność przypisania wynagrodzenia artyście jako beneficjentowi świadczenia. Wspominałem o tym we wpisie Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji.

Ostatnie interpretacje zdają się odwracać tę tendencję.

Jak było?

W nielicznych interpretacjach organy podatkowe wskazywały, że jeśli nie można wyodrębnić wynagrodzenia agencji, za przeważającą część wynagrodzenia należy uznać to należne artyście. Organy podatkowe mogły więc zakwalifikować całość wynagrodzenia płatnego agencji jako wynagrodzenie artysty.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 28 stycznia 2015 r., IPPB5/423-1166/14-2/AJ:

Czytaj dalej >>>

VAT od wynagrodzeń zespołu

Wojciech Pietrasiewicz29 maja 2023Komentarze (0)

Kwestia VAT od wynagrodzeń zespołu ostatnio była przedmiotem burzliwych dyskusji. Powstały one na gruncie interpretacji wskazującej, ze spółka kapitałowa nie może korzystać ze zwolnienia od VAT dla wykonywanych przez siebie usług kulturalnych z pomocą zaangażowanych artystów wykonawców.

Ogólnie kwestię tę omawiałem dawno temu w we wpisie VAT od wynagrodzeń artystów. Warto jednak wrócić do tego tematu w kontekście nowych interpretacji.

VAT od wynagrodzeń zespołu

Usługi artystów wykonawców – zwolnienie

Jak wiesz, ze zwolnienia od VAT korzystają instytucje kultury i podmioty równoważne prowadzące działalność kulturalną. Wspominałem o tym szczegółowo m.in. we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Ustawa o VAT zwalnia z VAT również usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Czytaj dalej >>>

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych

Wojciech Pietrasiewicz31 stycznia 2023Komentarze (0)

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych?

Dziś kilka słów o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), który dotyczy kwestii ujmowania dotacji inwestycyjnych w mianowniku prewspółczynnika dla instytucji kultury.

Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne.

Wspominałem już o nich kilkakrotnie m.in. we wpisie Dotacja inwestycyjna a prewspółczynnik oraz Jak policzyć prewspółczynnik?

Organy podatkowe nie prezentują jednolitego stanowiska w tej kwestii. Z tych przyczyn kwestia ta wciąż pozostaje żywa. Same instytucje kultury często odmiennie interpretują przepisy o prewspółczynniku.

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych

Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej dla instytucji kultury.

Wykorzystywała ona dotacje inwestycyjne do zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc pod uwagę wątpliwości interpretacyjne, instytucja chciała ujmować dotacje inwestycyjne w mianowniku prewspółczynnika.

Czytaj dalej >>>

Bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem

Wojciech Pietrasiewicz19 grudnia 2022Komentarze (0)

Dziś kilka słów o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który sprawia, że organizowane przez instytucje kultury bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem.

Wyrok ten jest szczególnie ważny, jeśli działasz w muzeum, teatrze, operze lub innych instytucjach kultury finansujących tego typu wydarzenia ze środków własnych.

Bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem

Jeśli organizujesz bankiety i inne wydarzenia związane z podstawowym wydarzeniem kulturalnym, musisz uważać, z których środków finansujesz wydatki na gastronomie i inne usługi pomocnicze.

Od tego może zależeć, czy w Twojej instytucji pojawi się podatek dochodowy do zapłaty.

Czytaj dalej >>>

Stawka na sprzedaż programów teatralnych

Wojciech Pietrasiewicz31 października 2022Komentarze (0)

Dziś kilka słów o tym, jaka stawka na sprzedaż programów teatralnych może znaleźć zastosowanie w Twojej instytucji kultury. Kwestia ta budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Wspominałem o nich we wpisie Nowa matryca VAT – co nowego w kulturze?

Wątpliwość sprowadza się do tego czy program powinien być traktowany jako książka lub broszura opodatkowana obniżoną stawką VAT, czy też jako materiał reklamowy opodatkowany zasadniczo stawką podstawową.

Stawka na sprzedaż programów teatralnych

Dzisiejszy spacer i piękny XVII-wieczny Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Praktyka instytucji kultury prowadzących działalność teatralną często przejawiała się w przyjęciu 23% stawki na sprzedaż programów teatralnych. Siłą rzeczy organy podatkowe nie kwestionowały tego podejścia.

Czytaj dalej >>>