Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nowa matryca VAT – co nowego w kulturze?

Wojciech Pietrasiewicz23 września 2019Komentarze (0)

Wielkimi krokami zbliża się kolejna istotna zmiana przepisów – nowa matryca VAT. Powszechnie przyjmuje się, że nowa matryca VAT nie będzie miała większego wpływu na rozliczenia podatników. Dlatego postanowiłem przyjrzeć się nowym stawkom VAT w działalności kulturalnej. Okazuje się, że niosą one spore zmiany nie tylko dla wydawnictw, ale również teatrów i innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Dziś zapoznam Cię z kilkoma najważniejszymi zmianami w tym zakresie. Tekst przepisów znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że informacje o ważnych zmianach w opodatkowaniu VAT działalności kulturalnej znajdziesz we wpisach:

Nowa matryca VAT – stawka 5% od listopada

Zacznijmy od tego, że część nowych stawek zacznie obowiązywać już od 1 listopada 2019 r.

W okresie od 1 listopada do 31 marca 2020 r. obniżoną stawkę 5% zastosujesz do następujących kategorii towarów i usług:

 1. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary objęte następującymi CN:
  • książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901),
  • gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4902),
  • książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00),
  • nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00),
  • mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905);
 2. pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911); dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);
 3. dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz c–e, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

Nowa matryca VAT – stawka 8% od listopada

W tym samym okresie obniżona stawka VAT 8% obejmie:

 1. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary objęte następującymi CN:
  • gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4902),
  • pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4911),
 2. dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);
 3. dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1 pkt 1 lit. b oraz f, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

Od 1 kwietnia 2020 r. obniżone stawki obowiązywać będą na podstawie stosownych pozycji  załączników do ustawy o VAT. O tym napiszę przy innej okazji.

Już na pierwszy rzut oka możesz dostrzec, że ustalenie prawidłowej stawki VAT dla Twoich towarów lub usług może być pewnym wyzwaniem. Analizując, jaką stawkę VAT zastosować do swoich publikacji, musisz więc dokładnie przeanalizować poszczególne pozycje i sprawdzić, do której zakwalifikować Twój towar lub usługę. Dodatkowo, musisz pamiętać, że dla ustalenia właściwej stawki VAT istotna będzie klasyfikacja Twoich towarów zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN).

Poniżej dam Ci kilka wskazówek, jak to ustalić.

Książki i programy teatralne

Pamiętaj, że w przypadku książek zachodzi bardzo ważna zmiana: od 1 listopada 2019 r. – książki, które nie są oznaczone symbolem ISBN, również mogą korzystać ze stawki VAT 5%. Potwierdza to uzasadnienie do projektu wprowadzającego nową matrycę VAT.

Nowa matryca VAT pozwala na zastosowanie stawki 5% m.in. do książek, czy broszur (CN ex 4901). Obniżona stawka nie dotyczy ulotek (art. 8 ust. 1 ustawy z 9 sierpnia 2019 r.). Zatem, nowe przepisy niewątpliwie dają możliwość zastosowania stawki  VAT 5% do szerszej kategorii publikacji niż do tej pory. Przyjrzyj się więc takim publikacjom, które nie miały do tej pory numeru ISBN a mają postać książkową. Mogą to być np. niektóre publikacje związane z prowadzonymi wystawami, broszury. Od listopada 2019 przynajmniej niektóre z nich mogą korzystać z preferencyjnej stawki VAT 5%.

Pewne wątpliwości mogą dotyczyć programów teatralnych, czy operowych. W szczególności kontrowersje może budzić czy spełniają one przesłanki do zastosowania stawki VAT 5%. Noty do Informacji Taryfowej wskazują, że broszury zawierające program widowisk cyrkowych, wydarzenia sportowego, opery, sztuki teatralnej lub podobnego przedstawienia nie mieszczą się wśród kategorii dających prawo do obniżonej stawki VAT.

Bardzo często programy zawierają szczegółową informację dotyczącą twórcy, dzieła, samego spektaklu, historii instytucji. Często też mają postać książkową. Wydaje się więc, że w niektórych sytuacjach jest szansa, aby programy teatralne były książką. Warto jednak w takiej sytuacji zabezpieczyć swoją praktykę składając najpierw wniosek o wiążącą informację stawkową, która wiążąco potwierdzi jaką stawkę stosować.

Czasopisma

W przypadku czasopism specjalistycznych – stawka VAT w przypadku ich sprzedaży wzrośnie do 8%.

Od 1 listopada 2019 r. stawka 5% będzie mieć zastosowanie tylko do czasopism regionalnych lub lokalnych.

Są to wydawnictwa periodyczne o tematyce regionalnej lub lokalnej, także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie w wersji drukowanej nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy.

Do czasopism regionalnych nie zaliczysz:

 • periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
 • publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 • wydawnictw, które zawierają głównie kompletne powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
 • publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
 • publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady oraz informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 • czasopism w wersji drukowanej, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Jak widzisz, po 1 listopada 2019 r. wiele czasopism, które do tej pory korzystały ze stawki 5%, sprzedasz ze stawką VAT 8%.

E-booki

Od 1 listopada 2019 r. niezależnie czy sprzedajesz książkę drukowaną, na płycie czy na innym nośniku, opodatkujesz je tak samo. Zatem książki, czy książki dla dzieci na płycie DVD w formie e-booka sprzedasz ze stawką 5% tak jak książki drukowane. Podobnie książki w formie e-booków przesyłane drogą elektroniczną opodatkowane będą stawką 5%. Jest jednak jeden istotny wyjątek. Jeżeli sprzedajesz drogą elektroniczną publikacje, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki, zastosujesz stawkę 23%.

Szczególna sytuacja występuje w przypadku czasopism. Czasopisma regionalne lub lokalne drukowane objęte będą stawką 5%. Natomiast te, które przesyłasz drogą elektroniczną – 8%. Pozostałe czasopisma – te drukowane i przesyłane droga elektroniczną – opodatkujesz stawką 8%. Jeżeli sprzedajesz drogą elektroniczną publikacje, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki, zastosujesz stawkę 23%.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

WIS jest decyzją, którą otrzymasz, gdy potrzebujesz klasyfikacji statystycznej Twojego towaru lub usługi oraz informacji właściwe stawce. WIS daje Ci pełną ochronę w zakresie stosowanych stawek. Co więcej, taka ochrona może obejmować również innych podatników sprzedających te same towary lub usługi. W sprawach, w których właściwy jest WIS, nie uzyskasz już interpretacji indywidualnej. Kwestia WIS jest bardzo ciekawa i planuję odrębny wpis na ten temat.

Pamiętaj więc, że w stosunku do książek, czasopism, e-booków i audiobooków możesz starać się o WIS już od listopada! Natomiast jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku, po prostu napisz do mnie.

Coraz częściej otrzymuję pytania o szkolenia z najnowszych zmian podatkowych. Szkolenia, które prowadzę, organizują zazwyczaj zewnętrzne firmy szkoleniowe. Najczęściej jest to Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, z którym współpracuję od lat. Jeśli chcesz się ze mną spotkać i porozmawiać o podatkach, najbliższe  szkolenia odbędą się :

 • 7 października 2019 r. w Warszawie – informację o zapisach znajdziesz w tym miejscu,
 • 15 października 2019 r. w Poznaniu – informację o zapisach znajdziesz tutaj,
 • 25 października 2019 r. w Gdańsku – zapisy telefonicznie +48 505 464 103 lub mailowo info@prawodlapraktykow.pl,
 • 8 listopada 2019 r. we Wrocławiu – zapisy telefonicznie +48 505 464 103 lub mailowo info@prawodlapraktykow.pl,
 • 28 listopada 2019 r. w Krakowie – zapisy telefonicznie +48 505 464 103 lub mailowo info@prawodlapraktykow.pl.

Oprócz tego spotkasz mnie na XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach 2 i 3 października 2019 r. Jeśli chcesz się ze mną spotkać na forum, napisz do mnie.

nowa matryca VAT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Biała lista podatników

Wojciech Pietrasiewicz30 sierpnia 20192 komentarze

Już od 1 września 2019 r. zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników. W tym dniu wejdzie w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Najwyższy czas, aby przygotować się do nadchodzących zmian. Czym jest biała lista podatników? Kiedy musisz weryfikować rachunki kontrahentów? Dziś postaram się przybliżyć Ci te kwestie.

Czym jest biała lista podatników?

Biała lista podatników to elektronicznych wykaz podmiotów:

 • których nie zarejestrowano jako podatników VAT lub których wykreślono z rejestru podatników VAT,
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Prowadzi ją Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Dostęp do listy znajdziesz w tym miejscu (Biała Lista).

Lista ta zawiera od 1 września 2019 r. oprócz szeregu danych dotyczących podatników VAT również numery ich rachunków rozliczeniowych. Lista ma być aktualizowana w dni robocze (jeden raz dziennie). Szczegółową informację odnośnie danych znajdujących się na białej liście podatników znajdziesz tutaj.

Dlaczego nowy kształt białej listy podatników VAT jest tak istotny?

Dzięki liście możesz zweryfikować, czy masz do czynienia z zarejestrowanym podatnikiem VAT. Możesz też łatwo sprawdzić, czy Twój kontrahent podał rachunek bankowy zgłoszony do organów podatkowych.

Co jednak ważniejsze, od 1 stycznia 2020 r. zapłacenie należności powyżej 15.000 zł na rachunek niewskazany na białej liście podatników, może wiązać się dla Ciebie z przykrymi konsekwencjami.

Na szczęście nie będzie dotyczyło to każdej sytuacji.

Weryfikacja rachunków bankowych

Powstanie białej listy podatników oraz nowe przepisy powodują, że w szeregu sytuacji musisz zweryfikować, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście. Staje się to szczególnie istotne po 1 stycznia 2020 r.

Pamiętaj, że jeśli:

 • dokonujesz płatności powyżej 15.000 zł,
 • na rzecz podatnika VAT czynnego,
 • płatność ma miejsce po 1 stycznia 2020 r.,
 • wydatek stanowi koszt uzyskania roku 2020 r. lub następnych,

– musisz sprawdzić, czy rachunek, na który płacisz, znajduje się na białej liście.

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, rachunek kontrahenta powinien być na białej liście.

Jeżeli jednak płacisz wynagrodzenie na rzecz  np. podatnika VAT zwolnionego przedmiotowo lub podmiotowo, płatność ta może być dokonana na dowolny rachunek bankowy – bez konsekwencji.

Z publicznych informacji wynika, że dostępne będą dwie metody weryfikacji. Pierwszą jest interfejs programistyczny API. Jest to oprogramowanie, przy pomocy którego możesz weryfikować rachunki kontrahentów. Ilość zapytań będzie jednak ograniczona. Druga opcją będzie wyszukiwanie “ręczne” w udostępnionym w ramach tzw. pliku tekstowego. Można spodziewać, się że już za chwilę w Twoim oprogramowaniu dostępna będzie opcja weryfikacji rachunków lub pojawią się odpowiednie aplikacje do weryfikacji rachunków bankowych.

Biała lista podatników – przelew na rachunek spoza listy

Jeżeli Twoja płatność spełnia wszystkie wskazane wyżej kryteria, musisz zweryfikować, czy rachunek bankowy Twojego kontrahenta znajduje się na białej liście.

Jeśli zapłacisz wynagrodzenie wynikające z faktury na rzecz podatnika VAT czynnego  na rachunek, który nie znajduje się na białej liście, nie możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z takiej faktury. Dotyczy to wydatków zaliczanych do kosztów po 1 stycznia 2020 r., gdy płatność następuje po 1 stycznia 2020 r. (art. 10 ustawy). Zapłata na rachunek spoza białej listy może więc być dotkliwa finansowo.

Dodatkowo, jeśli nie zapłacisz należności na rachunek z białej listy, a obowiązek zapłaty w formie przelewu wynika z odrębnych przepisów, w zakresie VAT będziesz solidarnie odpowiadać z dostawcą towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny za jego zaległości w VAT, w części proporcjonalnie przypadającej na Twoją dostawę.

Możesz jednak wyłączyć tę odpowiedzialność nawet jeśli zapłacisz należność na rachunek nieznajdujący się na białej liście. Stanie się tak, gdy w ciągu 3 dni od zlecenia przelewu zawiadomisz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o rachunku, na który dokonano zapłaty.

Zawiadomienie musi zawierać:

 1. numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania podatnika dokonującego zapłaty należności;
 2. dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);
 3. numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;
 4. wysokość należności zapłaconej przelewem na zgłaszany rachunek i dzień zlecenia przelewu.

Jak widzisz, znacznie łatwiej będzie Ci zweryfikować rachunek bankowy kontrahenta niż skutecznie i w terminie zawiadomić właściwy organ podatkowy. Pamiętaj jednak, że w gdy kontrahent nie poda Ci rachunku, który znajduje się na białej liście, możesz nie mieć wyjścia. Tylko złożenie zawiadomienia zminimalizuje Twoje ryzyka podatkowe.

Uwaga na prywatne rachunki

Szczególną uwagę musisz zwrócić na przedsiębiorców, którzy do tej pory wykorzystywali w swojej działalności prywatne rachunki bankowe. Taki zabieg pozwalał na uniknięcie otrzymywania zapłaty w formule podzielonej płatności. Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz podatnikowi VAT czynnemu kwotę ponad 15.000 zł na taki rachunek, nie unikniesz negatywnych konsekwencji. Nie zaliczysz bowiem kwoty wynagrodzenia do kosztów uzyskanie przychodu. Możesz też ponosić solidarną odpowiedzialność za kwotę VAT.

Co dalej?

Mam dla Ciebie cztery wskazówki:

 1. Sprawdź, czy wszystkie Twoje rachunki zostały zgłoszone w urzędzie. Jeśli nie, zgłoś je jak najszybciej. Ułatwisz w ten sposób zadanie Twoim klientom. Wszystkie Twoje rachunki powinny wtedy znaleźć się na białej liście.
 2. Zacznij wdrażać procedurę weryfikacji Twoich dostawców. Zwróć szczególną uwagę na dostawców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, w szczególności gdy wartość transakcji przekracza ustawowe progi.
 3. Sprawdź, kto może u Ciebie dokonywać płatności. Poinformuj te osoby o nowych przepisach.
 4. Jeśli masz wielu kontrahentów, sprawdź czy Twoje oprogramowanie będzie miało funkcję weryfikacji kontrahentów i ich rachunków bankowych.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych programów, które pomogą ci weryfikować kontrahentów i ich rachunku bankowe, warto sprawdzić programy NIP Inspektor i Bank Inspektor. Pierwszy z nich zajmuje się weryfikacją numerów VAT twoich kontrahentów, a drugi pozwala masowo weryfikować rachunki bankowe kontrahentów, na które chcesz dokonać przelewu. Jeśli Twój system nie gwarantuje Ci takich opcji, warto je przetestować. Jako czytelnik Kulturalnie o podatkach możesz je zakupić na specjalnych warunkach. Jeśli, wchodząc na stronę producenta po wybraniu programy wpiszesz kod: MVP100, uzyskasz 50% zniżki na abonament za czwarty kwartał 2019 r.

Pamiętaj, że masz trochę czasu zanim niezweryfikowanie kontrahenta będzie wiązało się z ryzykami podatkowymi. A jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu napisz do mnie.

A na koniec wakacyjne wspomnienie – pająk koło Muzeum Guggenheima w Bilbao:)

Biała lista podatników

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Obiecałem wpis wakacyjny i właśnie znalazłem chwilę, aby napisać kilka zdań o podatkach. Tym razem o obowiązku stosowania NIP na paragonie, gdy wystawiasz fakturę podatnikowi VAT. O samych fakturach w działalności kulturalnej wspominałem nieco we wpisie Faktura na usługi kulturalne zwolnione z VAT.

Wielkimi krokami zbliża się zmiana przepisów wprowadzająca obowiązek stosowania NIP na paragonie dla transakcji dokumentowanych później fakturami na rzecz podatników VAT. Warto już teraz zapoznać się z nowymi obowiązkami.

Faktura gdy NIP na paragonie

Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił kolejny pakiet “zmian uszczelniających”. Tekst przyjęty przez Senat znajdziesz tutaj.

Jedną z ważnych zmian są ograniczenia w zakresie wystawiania faktur dla podatników VAT, gdy sprzedaż została zewidencjonowana na kasie fiskalnej. Wejdzie ona w życie w styczniu 2020 r., a będzie mieć zastosowanie do sprzedaży ewidencjonowanej z zastosowaniem kas rejestrujących po 1 stycznia 2020 r.

Na czym polega zmiana?

Jeśli zaewidencjonujesz na kasie sprzedaż na rzecz podatnika VAT i zażąda on faktury, po 1 stycznia 2020 r. możesz ją wystawić tylko gdy będziesz mieć jego NIP na paragonie. Jeżeli więc sprzedasz np. bilety na spektakl lub koncert, a sprzedaż zaewidencjonujesz na kasie, aby móc wystawić fakturę na rzecz podatnika VAT,  musisz uwzględnić NIP na paragonie.

Jeśli po 1 stycznia 2020 r. zaewidencjonujesz na kasie sprzedaż biletu na rzecz konsumenta, możesz  wystawić mu fakturę bez żadnych przeszkód – w takiej sytuacji paragon nie będzie zawierał NIP. Nie będzie go też zawierała faktura – o ile nabywca nie jest podatnikiem VAT.

W praktyce, gdy po 1 stycznia 202o r. sprzedajesz bilety i ewidencjonujesz sprzedaż na kasie, musisz zwrócić uwagę na kilka grup kupujących. Chodzi tu przede wszystkim o przedstawicieli szkół, wycieczek, stowarzyszeń innych nabywców biletów grupowych. Zdarza się, że w pierwszym odruchu nie proszą oni o fakturę. Następnie po kilku dniach zgłaszają się do Ciebie po fakturę z danymi szkoły czy stowarzyszenia.

Pamiętaj, że po 1 stycznia 2020 r. w takiej sytuacji będziesz musiał uwzględnić NIP nabywcy usługi na paragonie już przy sprzedaży. W przeciwnym razie nie będziesz mógł wystawić faktury. A jeśli ją wystawisz, narazisz się na sankcje.

Możliwe sankcje

Zastanawiasz się na pewno co się stanie, gdy jednak wystawisz fakturę podatnikowi VAT mimo że:

 • po 1 stycznia 2020 r. zarejestrujesz sprzedaż na kasie fiskalnej i
 • nie uwzględnisz na paragonie NIP.

W takiej sytuacji organ podatkowy ustali sankcję w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Jeżeli więc wystawisz taką fakturę, narazisz się na sankcję VAT równą kwocie podatku z faktury. Sankcje mają więc skutecznie odstraszać przed wystawianiem faktur na rzecz podatników VAT do paragonów bez NIP.

Jak się przygotować do zmian?

Przede wszystkim sprawdź, czy Twoja kasa fiskalna ma techniczną możliwość umieszczania NIP nabywcy na paragonie. Większość kas jest do tego przygotowana. Sprawdź jednak, czy na Twojej kasie możesz umieszczać NIP na paragonach.

Równie ważne jest poinformowanie osób ewidencjonujących sprzedaż na kasach fiskalnych o nowych obowiązkach.

Rozważ następujące kroki:

 1. Przygotuj prostą procedurę dotyczącą nowych zasad ewidencjonowania sprzedaży na kasie oraz wystawiania faktur do paragonów;
 2. Przeprowadź szkolenie wszystkich osób prowadzących u Ciebie sprzedaż z zastosowaniem kas z nowych zasad ewidencjonowania;
 3. Poinformuj o ryzykach związanych z wystawieniem faktury podatnikowi VAT, gdy wcześniej otrzymał on paragon bez właściwego NIP.

Pamiętaj, że warto również poinformować nabywców o tych zmianach. Wystarczy odpowiednią informację przed dokonaniem sprzedaży. Możesz również rozważyć pisemną informację w miejscu, gdzie prowadzisz swoją sprzedaż.

Jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu napisz do mnie.

Słonecznego dnia 🙂

NIP na paragonie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

E-faktury w zamówieniach publicznych

Wojciech Pietrasiewicz22 lipca 2019Komentarze (0)

Mam wrażenie, że e-faktury w zamówieniach publicznych to temat, które media trochę pomijają. A przecież od 1 sierpnia 2019 r. obowiązek przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dotyczyć będzie zamówień poniżej 30.000 EUR! Dlatego dziś kilka słów o tym kiedy i jak instytucje kultury muszą przyjmować e-faktury w zamówieniach publicznych.

E-faktury w zamówieniach publicznych

Obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wprowadziła ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa).

Kiedy instytucje muszą stosować e-faktury?

Pamiętaj, że Prawo zamówień publicznych stosuje się do udzielania zamówień publicznych m.in. przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Są nimi państwowe i samorządowe instytucje kultury. Jeśli więc Twoja instytucja kultury dokonuje zamówień publicznych, może być zmuszona przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne od swoich wykonawców.

Ustawa obowiązuje już od 18 kwietnia 2019 r. Od tego dnia obowiązek przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dotyczy większości zamówień publicznych. Wyjątki w tym zakresie wskazuje wprost ustawa (art. 3 ust. 2).

Jednak dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych stosuje się od 1 sierpnia 2019 r.

Masz więc jeszcze chwilę, aby przygotować się do przyjmowania e-faktur w zamówieniach publicznych.

Inne obowiązki

Jeśli Twoja instytucja kultury dokonuje zamówień publicznych, musi posiadać konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Swoje konto musisz założyć przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej (art. 5 ust. 2 ustawy). Oznacza to, że nie masz pełnej kontroli nad tym, kiedy otrzymasz pierwszą ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną.

Wykonawcy zamówień publicznych nie mają obowiązku stosowania ustrukturyzowanych faktur. Możesz się więc spodziewać, że większość z nich nadal będzie wystawiać “tradycyjne”  faktury. Warto jednak już teraz  przygotować się do tego i założyć konto na PEF. Oszczędzi Ci to stresu, gdy okaże się, że wykonawcę chce wystawić Twojej instytucji kultury ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną.

Korzystanie z PEF nie wiąże się z żadnym kosztami.

Aby założyć konto na PEF musisz wybrać brokera, który będzie obsługiwał Twoje konto. Warto więc skontaktować się z jednym z nich, aby ustalić szczegóły związane z Twoim kontem PEF. Instrukcje związane ze stosowaniem PEF znajdziesz tutaj.

Ustrukturyzowane faktury

E-faktury w zamówieniach publicznych nie są zwykłym dokumentem w formie PDF. Są plikami w formacie XML, który są podobne do JPK.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna musi mieć dane wymagane przez ustawę o VAT, a dodatkowo:

 • informacje dotyczące odbiorcy płatności;
 • wskazanie umowy zamówienia publicznego.

W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, mogą być uwzględnione również inne dane niezbędne ze względu na specyfikę zamówienia.

O czym więc warto pamiętać?

 • Warto już teraz założyć konto na PEF,
 • Musisz liczyć się z tym, że niektórzy z Twoich wykonawców prześlą Ci ustrukturyzowane faktury elektroniczne,
 • Wykonawcy nie muszą stosować ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Możesz więc spodziewać się, że większość z nich będzie nadal wystawiać faktury w dotychczasowej formie.

Właśnie zacząłem mój zasłużony urlop 🙂

Obiecuję jednak, że jeśli tylko znajdę chwilę, pojawi się na blogu wakacyjny wpis.

Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się ze mną. Na wszystkie maile postaram się odpowiedzieć po powrocie 🙂

Miłego dnia 🙂

e-faktury w zamówieniach publicznych

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Czy honoraria artystów-przedsiębiorców są objęte podatkiem u źródła (WHT)? Okazuje się, że w niektórych sytuacjach – nie. Wszystko zależy od treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ważna treść umów o unikaniu

Od dawna z kolegami z mojej kancelarii analizujemy treść różnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przedmiotem naszych analiz bardzo często są honoraria artystów-przedsiębiorców. Właściwa interpretacja umów jest więc kluczowa aby ustalić, czy honoraria artystów-przedsiębiorców mogą być wyłączone z WHT. Typowe sytuacje, które powodują, że nie musisz pobierać WHT, to finansowanie honorarium ze środków publicznych oraz organizacja wydarzenia w ramach wymiany kulturalnej.

We wpisie Jak udokumentować wymianę kulturalną? znajdziesz kilka praktycznych informacji, jak prawidłowo udokumentować wymianę kulturalną. Dopiero wtedy możesz bezpiecznie stosować zwolnienie z WHT.

Dziś przekażę Ci kilka ważnych wskazówek odnośnie opodatkowania honorariów artystów-przedsiębiorców. Niektóre z nich poruszyłem we wpisie Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji.

Honoraria artystów-przedsiębiorców

Czy musisz pobrać WHT od honorarium artysty-przedsiębiorcy? Aby to ustalić, warto sprawdzić kilka kwestii.

Musisz najpierw ustalić, do jakiej kategorii dochodów/przychodów należy wynagrodzenie artysty. Jeśli jest to honorarium za artystyczne wykonanie w ramach działalności gospodarczej, musisz sprawdzić treść właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jako przykład wezmę umowę z Japonią.

Dlaczego?

Za chwilę się przekonasz.

Art. 17 ust. 1 Umowy z Japonią brzmi następująco:

“Bez względu na postanowienia artykułu 14 i 15, dochody uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, występującą w charakterze artysty, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego lub muzyka, albo też sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednak dochód taki będzie zwolniony, spod opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli taka działalność wykonywana jest przez osobę mającą miejsce zamieszkania w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie, zgodnie ze specjalnym programem wymiany kulturalnej, uzgodnionym między Rządami obu Umawiających się Państw.”

Przepis ten wskazuje jedną bardzo ważną kwestię. Jeśli wypłacasz wynagrodzenia na rzecz artysty japońskiego, powyższy przepis może nie mieć zastosowania.

Dlaczego?

Kluczowe w tym zakresie jest sformułowanie “bez względu na postanowienia artykułu 14 i 15″. Oznacza ono, że dochody artysty musisz opodatkować na podstawie art. 17 umowy  niezależnie od postawień umowy, które dotyczą opodatkowania wolnych zawodów (art. 14) i  pracy najemnej (art. 15). Jak widzisz, wskazane postanowienie nie odnosi się wprost do zysków przedsiębiorstw. Może więc honoraria artystów-przedsiębiorców nie są opodatkowane na podstawie powyższego przepisu?

Korzystne interpretacje

Na taką możliwość wskazują pojawiające się powoli interpretacje indywidualne. Organy podatkowe uznają, że honoraria artystów-przedsiębiorców, przy takim brzmieniu umowy jak w przypadku umowy z Japonią należy klasyfikować jako zysk przedsiębiorstw. A w takiej sytuacji nie musisz więc pobierać WHT.

Takie stanowisko prezentuje ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

“zyski zagranicznego przedsiębiorcy z tytułu wykonywania działalności artystycznej w Polsce, nieprowadzącego tej działalności poprzez położony w Polsce zakład będą – stosownie do treści art. 7 ust. 1 umowy polsko-japońskiej – podlegać opodatkowaniu w Japonii.”

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 marca 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.17.2019.2.MST).

Takich umów jest znacznie więcej. Warto więc przyjrzeć się rezydencji artystów, z którymi bezpośrednio zawierasz umowy. Jeśli bowiem pochodzą oni z kraju, który ma z Polską podobną umowę, możesz uniknąć poboru podatku u źródła od ich wynagrodzeń.

Pamiętaj, że aby skorzystać z braku obowiązku poboru WHT na podstawie umowy:

 • musisz posiadać oryginalny certyfikat rezydencji artysty,
 • artysta musi być rzeczywistym odbiorcą wynagrodzenia,
 • musisz dochować należytej staranności  weryfikując rezydencję artysty oraz jego prawo do zwolnienia z WHT.

Warto pamiętać też, że w Twojej konkretnej sytuacji, wskazane może być również uzyskanie własnej interpretacji indywidualnej. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, po prostu skontaktuj się ze mną.

A poniżej zdjęcie z weekendowego zwiedzania. Odwiedziłem Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej. Na niewielkiej przestrzeni znajdziesz tam odtworzone wnętrze apteki z kolekcją mebli, narzędzi i naczyń. A dodatkowo jeden z dwóch ocalałych egzemplarzy jej wspomnień z 1901 r. Muzeum otrzymało w tym roku nominację do nagrody Europejskiego Muzeum Roku. Warto zajrzeć tam choćby na chwilę.

Honoraria artystów-przedsiębiorców

Kolekcja ampułek – Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl