Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Świąteczne Życzenia

Wojciech Pietrasiewicz04 kwietnia 2021Komentarze (0)

Wiem, że stawka VAT na warsztaty online budziła i budzi nadal spore wątpliwości. Wspominałem o nich we wpisach O VAT w usługach kulturalnych online oraz Usługi kulturalne online a VAT. W imieniu naszych klientów złożyliśmy kilka wniosków dotyczących kwalifikacji w VAT tych usług. Dziś podzielę się z Tobą wnioskami z pierwszych interpretacji wskazujących jak powinna być stawka VAT na warsztaty online.

Skąd wątpliwości?

Kluczowa wątpliwość dotyczy tego, czy warsztaty online są usługą elektroniczną, czy nie. Z jednej strony do ich prowadzenia wykorzystywane są narzędzia elektroniczne, z drugiej zaś strony uczestnik ma bezpośredni kontakt z prowadzącym tyle ze wirtualny.

Usługami elektronicznymi są usługi, które spełniają następujące warunki:

  • świadczone są za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej,
  • ich świadczenie jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka,
  • ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe (art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 282/2011).

Ta kwestia ma kluczowe znaczenie. Od klasyfikacji warsztatów jako usługi elektronicznej zależy stawka VAT. Szczególnie dla instytucji kultury. Usługi elektroniczne opodatkowujesz stawką 23%, zaś do warsztatów w zależności od okoliczności zastosujesz zwolnienie od VAT lub stawkę podstawową.

Niedawno otrzymaliśmy pierwsze wskazówki organów jak traktować dla potrzeb VAT warsztaty online.

Warsztaty językowe ze zwolnieniem

Pierwsza interpretacja, którą chciałbym się z Tobą podzielić, dotyczy warsztatów językowych online. Rozstrzyga więc kwestię uznania warsztatów językowych online za usługę elektroniczną. Wskazuje również jaka jest stawka VAT na warsztaty online dotyczące nauki języka.

Usługi nauczania języków obcych korzystają ze zwolnienia (art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Jeżeli więc usługi te nie są usługą elektroniczną, korzystać będą ze zwolnienia od VAT.

Argumentacja przyjęta we wniosku sprowadzała się wiec do wskazania, że bezpośredni kontakt lektora z uczniami przez komunikatory internetowa, oznacza, że usługa nie jest zautomatyzowana. Nie jest więc usługą elektroniczną.

Takie stanowisko podzielił również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że:

“W związku z tym, że Wnioskodawca świadczy usługi nauki języków obcych a do świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie znajduje zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 ani 29, do opisanych we wniosku czynności Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Bez znaczenia przy tym pozostaje sposób prowadzenia zajęć, zwolnienie od podatku na podstawie powyższego przepisu przysługuje niezależnie, czy nauka języków obcych odbywa się w trybie stacjonarnym czy zdalnym/online.”

(Interpretacja Dyrektora KIS z 1 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.697.2020.1.DS).

Stawka VAT na warsztaty online

Druga interpretacja, którą chciałbym się z Tobą podzielić dotyczy warsztatów kulturalnych. Jest więc ważna dla instytucji kultury, ale również innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Tu również warsztaty odbywały się w formule zapewniającej bezpośredni kontakt pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Narzędzia elektroniczne umożliwiały więc jedynie kontakt pomiędzy uczestnikami.

Jak zatem zaklasyfikowały te usługę organy podatkowe?

Dyrektor KIS uznał, że:

“warsztaty i zajęcia online w zależności od potrzeb i możliwości uczestników mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem łączy internetowych (w szczególności z wykorzystaniem programów i aplikacji do spotkań online, komunikatorów internetowych, poczty e-mail), lub w inny sposób umożliwiający ich interaktywne przeprowadzenie. Cechą wspólną wszystkich wskazanych zajęć będzie to, iż Muzeum zapewni techniczną możliwość bezpośredniej interakcji uczestników z prowadzącymi. (…) Prowadzone przez Wnioskodawcę warsztaty i zajęcia online nie będą zatem stanowiły usług elektronicznych zgodnie z powołaną powyżej definicją oraz będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.”

Organy podatkowe potwierdzają więc to, co starałem się przekażą Ci w moich poprzednich wpisach. Jeśli warsztat kulturalny online jest prowadzony interaktywnie i zapewnia bieżący kontakt z prowadzącym, nie jest to raczej usługa elektroniczna, ale kulturalna. Będzie ona korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33, o ile spełniasz wszystkie warunki do zwolnienia. Jeśli nie, zastosowanie znajdzie stawka podstawowa.

Pamiętaj, że powołana interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawa podatników. Ochrona z nich dotyczy więc tylko wnioskodawców. Jeśli sam masz takie wydarzenia i chciałbyś je zabezpieczyć, po prostu napisz do mnie. Postaram się Ci pomóc.

Miłego dnia!

A poniżej Pałac w Siemczynie kilka lat temu. Ciekawe jak teraz wygląda?

NSA wypowiedział się o prewspółczynniku

Wojciech Pietrasiewicz16 lutego 2021Komentarze (0)

W jednym z wyroków, na uzasadnienie którego długo czekałem, NSA wypowiedział się o prewspółczynniku, a raczej o obowiązku jego stosowania. Chodzi o wyrok z 8 lipca 2020 r., sygn. I FSK 473/18.

O prewspółczynniku pisałem już kilka razy m.in. we wpisie Instytucje kultury jednak bez prewspółczynnika? oraz Niektóre muzea jednak z prewspółczynnikiem? Temat ten jest Ci już na pewno dobrze znany. Jednak ten wyrok jest o tyle istotny, że wskazuje w jakich okolicznościach nie musisz stosować prewspółczynnika. I daje nadzieję, na to że nie wszystkie instytucje muszą go stosować.

Podzielę się z Tobą najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tego wyroku NSA.

Czego dotyczyła sprawa?

Muzeum złożyło wniosek o interpretację indywidualną dotyczącą obowiązku stosowania prewspółczynnika. Muzeum współorganizowało nieodpłatne wydarzenia, które oprócz upowszechniania wiedzy o kulturze zapewniały promocję  działań odpłatnych muzeum. W tych okolicznościach muzeum pragnęło ustalić czy musi stosować prewspółczynnik.

Oczywiście Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że stosowanie prewspółczynnika jest niezbędne w tej sytuacji. Dyrektor uznał, że wykonywane przez muzeum stanowią czynności statutowe, które nie mogą być uznane za czynności wykonywane w ramach prowadzonej przez muzeum działalności gospodarczej. Uznał też, że prowadzone działania nieodpłatne nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą muzeum.

I nakazał stosować prewspółczynnik.

Jednak już sąd I instancji nie zgodził się ze stanowiskiem organu. Uznał, że organ mylił się, przyjmując, że działalność muzeum polegająca na organizowaniu nieodpłatnych imprez nie jest podejmowana w celu zwiększenia przychodu i w związku z tym nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Wskazał również, że fakt iż działania nieodpłatne wspierają również upowszechnianie kultury nie powoduje, że muzeum musi stosować prewspółczynnik.

Tezę tę potwierdził również NSA.

NSA wypowiedział się o prewspółczynniku

NSA potwierdził, że muzeum jednoznacznie wskazało cele działań nieodpłatnych i ich związek z prowadzoną sprzedażą. To z kolei powoduje, że wydatki muzeum spełniały kryteria związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT. NSA potwierdził, że podatnik skutecznie wykazał, że:

“organizowane nieodpłatnie imprezy mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. wykonywane są w ramach działalności promocyjnej i marketingowej w celu zwiększenia sprzedaży opodatkowanej.”

Potwierdził w ten sposób brak obowiązku stosowania prewspółczynnika w działalności muzeum. Treść wyroku znajdziesz tutaj.

Co dalej?

Musisz wiedzieć, że komentowany wyrok to jeden z pierwszych pozytywnych wyroków, w których NSA wypowiedział się o pozytywnie o braku obowiązku stosowania prewspółczynnika przez instytucje kultury. Potwierdził jednocześnie, że muzeum nie musi go stosować, jeśli ponosi wydatki na działalność promującą jego działalność odpłatną. Nawet gdy te wydatki służą jednocześnie promowaniu zasobów dziedzictwa kulturowego.

Na rozstrzygnięcie czeka w NSA jeszcze kilka podobnych spraw. Od ich wyniku może zależeć, czy jest szansa powrotu, do sytuacji, w której instytucje kultury prowadzące zasadniczo działalność odpłatną mogłyby nie stosować prewspółczynnika. Ten wyrok to kolejna szansa, że tak się stanie, ale droga ku temu jeszcze bardzo daleka. Organy podatkowe prezentują cały czas profiskalne stanowisko nie tylko w tej sprawie.

Jeśli potrzebujesz argumentów w swojej sprawie warto też zajrzeć do artykułu Prewspółczynnik VAT w instytucjach kultury – czy ograniczanie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest uzasadnione? Ukazał się on na łamach ostatniego numery Przeglądu Podatkowego w 2020 r. Znajdziesz tam sporo argumentów przemawiających za brakiem obowiązku stosowania prewspółczynnika w przypadku niektórych instytucji kultury. Natomiast jeśli masz swoją sprawę w sądzie lub organach podatkowych,  napisz do mnie. Może będę w stanie Ci pomóc.

Miłego dnia!

NSA wypowiedział się o prewspółczynniku

O VAT w usługach kulturalnych online

Wojciech Pietrasiewicz25 stycznia 20212 komentarze

O VAT w usługach kulturalnych online wspominałem już we wpisie Usługi kulturalne online a VAT. Już wtedy wskazywałem na szereg wątpliwości związanych z opodatkowaniem usług kulturalnych online. Ostatnio kilku czytelników bloga prosiło mnie o napisanie paru słów na ten temat. Jednocześnie w ostatnich miesiącach wraz z kilkoma instytucjami kultury staramy się wyjaśnić kluczowe wątpliwości związane z tą kwestią.

Dziś podzielę się nimi z Tobą 🙂

Wskażę też jak moim zdaniem poszczególne usługi powinny być opodatkowane VAT. Pamiętaj, że nie przez przypadek opodatkowanie VAT kilku z usług kulturalnych świadczonych online potwierdzane jest wnioskami o interpretację indywidualną lub wiążącą informacją stawkową. VAT w usługach kulturalnych online nadal sprawia sporo kłopotów.

Spektakl online nie jest usługą wstępu

Jeśli sprzedajesz dostęp online do swoich archiwalnych spektakli czy koncertów, moim zdaniem nie świadczysz usługi wstępu. Nawet jeśli dostęp do wydarzenia online nazwiesz elektronicznym biletem. Nie możesz więc stosować do sprzedawanego dostępu do spektakli online stawki VAT 8%. W takiej sytuacji świadczysz bowiem usługę elektroniczną.

Do usług elektronicznych zalicza się usługi (konieczne jest łączne spełnienie warunków):

  • świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej,
  • których świadczenie ze względu na ich charakter jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka,
  • ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe (art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 282/2011).

Udostępnianie wydarzeń online “na żywo” lub w postaci pliku spełnia kryteria usługi elektronicznej.

Potwierdził to również Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. Minister wskazał, że:

“różnego rodzaju imprezy kulturalne (koncerty, przedstawienia itp.) udostępniane on-line za odpłatnością wypełniają definicję usług świadczonych drogą elektroniczną i jako takie nie mogą korzystać z obniżonej stawki podatku VAT, którą objęte są wstępy na tradycyjnie organizowane spektakle kulturalne.”

(Odpowiedź MF z 23 czerwca 2020 r. na interpelację poselską nr 7009).

Całą odpowiedź MF na interpelację poselską odnośnie VAT w usługach kulturalnych online znajdziesz tutaj.

Jako usługa elektroniczna, taki dostęp do spektaklu czy koncertów online należy więc opodatkować stawką 23%.

Wirtualne zwiedzanie muzeum

Jeśli odpłatnie umożliwiasz wirtualne zwiedzanie swojego muzeum, również musisz zastanowić nad właściwą stawką. Jeśli wirtualne zwiedzanie polega na samodzielnym oglądaniu wystawy online po uiszczeniu opłaty, taką usługę, moim zdaniem, również musisz traktować jako usługę elektroniczną. Będzie tak również gdy wirtualnej wędrówce towarzyszy nagranie z wirtualnym oprowadzaniem. Dla takiego zwiedzania właściwa więc będzie stawka 23%.

Choć kwestia ta budzi wątpliwości, również streaming wirtualnego oprowadzania, o ile nie jest możliwa interakcja z uczestnikami, w mojej ocenie podlega opodatkowaniu jak usługa elektroniczna. W tym przypadku moim zdaniem również zastosujesz stawkę 23%. Pamiętaj, że warto rozważyć zabezpieczenie takiej kwalifikacji interpretacją indywidualną (brak zwolnienia) i wiążącą interpretacją stawkową (stawka 23%). Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosków, po prostu napisz do mnie.

Co z warsztatami kulturalnymi?

Warsztaty kulturalne online czy inne usługi kulturalne, w których narzędzia elektroniczne zapewniają jedynie bezpośredni kontakt z prowadzącym, trudno klasyfikować jako usługi elektroniczne. Jeżeli bowiem popularne komunikatory umożliwiają tylko kontakt pomiędzy prowadzącym a uczestnikami, w praktyce zastępują one bezpośredni kontakt w siedzibie muzeum, teatru, czy domu kultury.

Nie jest więc spełniony warunek minimalnego udziału człowieka przy świadczeniu usług.

Wydaje się więc, że taka usługa korzystać będzie ze zwolnienia od VAT. Ostatnie miesiące spędziliśmy przygotowując dla naszych klientów wnioski dotyczące kwalifikacji różnych usług, w których narzędzia elektroniczne umożliwiają jedynie komunikację pomiędzy uczestnikami, a prowadzącym. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł się podzielić z Tobą interpretacjami w tym zakresie. Jeśli jednak już teraz chcesz złożyć taki wniosek i potrzebujesz pomocy, napisz do mnie.

VAT w usługach kulturalnych online

Pamiętaj, że jeśli świadczysz usługi elektroniczne na rzecz konsumentów, musisz identyfikować ich stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Najprościej zrobić to przy rejestracji konsumenta zbierając od niego niezbędne dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane wynikające z dokonanych płatności. Jeśli są zbieżne, z łatwością ustalisz miejsce zamieszkania odbiorcy usługi.

Jest to o tyle istotne, że w przypadku gdy będziesz świadczyć usługi elektroniczne dla konsumentów z innych państw członkowskich i przekroczysz określony w ustawie o VAT próg (10000 EUR), możesz być objęty obowiązkiem rozliczania zagranicznego VAT. Właściwa będzie albo rejestracja dla potrzeb VAT w kraju odbiorcy usługi, albo stosowanie procedury VAT-MOSS. Wspominałem o tym we wpisie Usługi kulturalne online a VAT.

Jeśli Twoje usługi elektroniczne sprzedają również pośrednicy, pamiętaj aby upewnić się, kto w ramach tej współpracy rozlicza VAT od transakcji z konsumentami. Niezbędne informacje znajdziesz w umowie, o formule współpracy świadczy również mechanizm fakturowania. Zawierając nową umowę, pamiętaj o doprecyzowaniu tych kwestii.

Miłego dnia i choć powietrze nie sprzyja, a pandemia utrudnia swobodne przemieszczanie się, pamiętaj o spacerach :).

VAT w usługach kulturalnych online

Świąteczne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz24 grudnia 20202 komentarze

Ostatnie kilka miesięcy były niezwykle aktywnym dla mnie czasem. Siłą rzeczy musiałem ograniczyć swoją aktywność na blogu. Mam kilka ciekawych pomysłów związanych z blogiem, które chciałby zrealizować w przyszłym roku. Podzielę się nimi już w przyszłym roku.

Dziś chciałbym podziękować Ci za obecność na moim blogu i złożyć ci świąteczne życzenia.

Przede wszystkim życzę Ci zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. W tym trudnym dla nas czasie te słowa nabierają jeszcze większego znaczenia. Mam nadzieję, że będziesz je w stanie spędzić w gronie rodzinnym i czerpać przyjemność z każdej spędzonej wspólnie chwili.

W Nowym Roku życzę Ci przede wszystkim, żeby jak najszybciej wróciła normalność. Osobiście mam nadzieję, że wkrótce niektóre ograniczenia szczególnie te związane z możliwością zwiedzania muzeów, czy odwiedzania teatrów zostaną zniesione.

Wesołych Świąt!