Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych

Wojciech Pietrasiewicz31 stycznia 2023Komentarze (0)

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych?

Dziś kilka słów o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), który dotyczy kwestii ujmowania dotacji inwestycyjnych w mianowniku prewspółczynnika dla instytucji kultury.

Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne.

Wspominałem już o nich kilkakrotnie m.in. we wpisie Dotacja inwestycyjna a prewspółczynnik oraz Jak policzyć prewspółczynnik?

Organy podatkowe nie prezentują jednolitego stanowiska w tej kwestii. Z tych przyczyn kwestia ta wciąż pozostaje żywa. Same instytucje kultury często odmiennie interpretują przepisy o prewspółczynniku.

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych

Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej dla instytucji kultury.

Wykorzystywała ona dotacje inwestycyjne do zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc pod uwagę wątpliwości interpretacyjne, instytucja chciała ujmować dotacje inwestycyjne w mianowniku prewspółczynnika.

Czytaj dalej >>>

Bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem

Wojciech Pietrasiewicz19 grudnia 2022Komentarze (0)

Dziś kilka słów o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który sprawia, że organizowane przez instytucje kultury bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem.

Wyrok ten jest szczególnie ważny, jeśli działasz w muzeum, teatrze, operze lub innych instytucjach kultury finansujących tego typu wydarzenia ze środków własnych.

Bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem

Jeśli organizujesz bankiety i inne wydarzenia związane z podstawowym wydarzeniem kulturalnym, musisz uważać, z których środków finansujesz wydatki na gastronomie i inne usługi pomocnicze.

Od tego może zależeć, czy w Twojej instytucji pojawi się podatek dochodowy do zapłaty.

Czytaj dalej >>>

Stawka na sprzedaż programów teatralnych

Wojciech Pietrasiewicz31 października 2022Komentarze (0)

Dziś kilka słów o tym, jaka stawka na sprzedaż programów teatralnych może znaleźć zastosowanie w Twojej instytucji kultury. Kwestia ta budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Wspominałem o nich we wpisie Nowa matryca VAT – co nowego w kulturze?

Wątpliwość sprowadza się do tego czy program powinien być traktowany jako książka lub broszura opodatkowana obniżoną stawką VAT, czy też jako materiał reklamowy opodatkowany zasadniczo stawką podstawową.

Stawka na sprzedaż programów teatralnych

Dzisiejszy spacer i piękny XVII-wieczny Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Praktyka instytucji kultury prowadzących działalność teatralną często przejawiała się w przyjęciu 23% stawki na sprzedaż programów teatralnych. Siłą rzeczy organy podatkowe nie kwestionowały tego podejścia.

Czytaj dalej >>>

Zakup dzieł sztuki od artysty

Wojciech Pietrasiewicz06 lipca 20222 komentarze

Zakup dzieł sztuki od artysty może wiązać się z różnymi konsekwencjami podatkowymi dla instytucji kultury. Zależą one od tego, czy artysta prowadzi działalność gospodarczą w Polsce czy nie.

O statusie artysty jako przedsiębiorcy wspominałem we wpisie VAT od wynagrodzeń artystów oraz Opodatkowanie artystów i twórców.

Dziś postaram się wyjaśnić Ci, jak rozliczyć zakup dzieła w tych dwóch sytuacjach.

Dzieła sztuki

Z perspektywy ustalenia właściwej stawki VAT ważna jest definicja dzieł sztuki. Obejmuje ona:

Czytaj dalej >>>

VAT przy Nocy Muzeów

Wojciech Pietrasiewicz13 maja 2022Komentarze (0)

Kwestia VAT przy Nocy Muzeów od lat budzi ogromne wątpliwości i emocje.

Organy podatkowe w interpretacjach klasyfikują działania, które promują działalność odpłatną muzeów, jako działalność inną niż działalność gospodarcza.

Takie podejście skutkuje często obowiązkiem stosowania prewspółczynnika w odliczeniu o VAT.

O problemie tym wspominałem na moim blogu już kilkakrotnie m.in. we wpisie Noc Muzeów 2018 a VAT, czy Nocy Muzeów ciąg dalszy.

Czy po latach podejście organów podatkowych uległo zmianie? Niestety nie.

VAT przy Nocy Muzeów

VAT przy Nocy Muzeów – stanowisko organów

Organy podatkowe nadal prezentują stanowisko, że działania nieodpłatne w ramach Nocy Muzeów oprócz funkcji promocyjnej stanowią wyraz realizacji działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury.

Powoduje to, iż działania te mają charakter mieszany.

Czytaj dalej >>>