Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Stawka VAT na usługi projektowania kostiumów była przedmiotem interpretacji, która wywołała spore wątpliwości. Może mieć ona bowiem pewien wpływ na stosowanie zwolnienia z VAT dla usług kulturalnych.

Pojęcie usług kulturalnych w praktyce organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych jest rozumiane dość szeroko.

Jednak ostatnie interpretacje zdają się je zawężać.

Organy coraz ściślej interpretują tworzenie i upowszechnianie kultury.

Możesz więc spodziewać się że coraz większej liczby praw dotyczących działalności kulturalnej w sądach administracyjnych.

O wątpliwościach związanych z kwalifikacją usług kulturalnych pisałem we wpisach Sprzedaż biletów 8% czy 23%? czy Stawka VAT na warsztaty online – interpretacje.

Stawka VAT na usługi projektowania kostiumów

Muzeum Wynwood Walls

Czego dotyczyła sprawa?

Przedmiotem zapytania podatniczki była stawka VAT na usługi projektowania kostiumów. Wnioskiem objęta była również kwalifikacja usługi tworzenia kostiumów.

W ramach swojej działalności podatniczka projektowała i wytwarzała kostiumy dla branży filmowej, telewizyjnej i reklamowej.

Czytaj dalej >>>

Podatek u źródła przy płatności agentom

Wojciech Pietrasiewicz13 czerwca 2023Komentarze (0)

Podatek u źródła przy płatności agentom budzi sporo wątpliwości. Dotyczą one w szczególności sytuacji, w której nie sposób było ustalić prowizji agenta i wynagrodzenia artysty.

W ostatnich latach kształtowała się praktyka organów, która wskazywała na konieczność przypisania wynagrodzenia artyście jako beneficjentowi świadczenia. Wspominałem o tym we wpisie Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji.

Ostatnie interpretacje zdają się odwracać tę tendencję.

Jak było?

W nielicznych interpretacjach organy podatkowe wskazywały, że jeśli nie można wyodrębnić wynagrodzenia agencji, za przeważającą część wynagrodzenia należy uznać to należne artyście. Organy podatkowe mogły więc zakwalifikować całość wynagrodzenia płatnego agencji jako wynagrodzenie artysty.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 28 stycznia 2015 r., IPPB5/423-1166/14-2/AJ:

Czytaj dalej >>>

VAT od wynagrodzeń zespołu

Wojciech Pietrasiewicz29 maja 2023Komentarze (0)

Kwestia VAT od wynagrodzeń zespołu ostatnio była przedmiotem burzliwych dyskusji. Powstały one na gruncie interpretacji wskazującej, ze spółka kapitałowa nie może korzystać ze zwolnienia od VAT dla wykonywanych przez siebie usług kulturalnych z pomocą zaangażowanych artystów wykonawców.

Ogólnie kwestię tę omawiałem dawno temu w we wpisie VAT od wynagrodzeń artystów. Warto jednak wrócić do tego tematu w kontekście nowych interpretacji.

VAT od wynagrodzeń zespołu

Usługi artystów wykonawców – zwolnienie

Jak wiesz, ze zwolnienia od VAT korzystają instytucje kultury i podmioty równoważne prowadzące działalność kulturalną. Wspominałem o tym szczegółowo m.in. we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Ustawa o VAT zwalnia z VAT również usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Czytaj dalej >>>

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych

Wojciech Pietrasiewicz31 stycznia 2023Komentarze (0)

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych?

Dziś kilka słów o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), który dotyczy kwestii ujmowania dotacji inwestycyjnych w mianowniku prewspółczynnika dla instytucji kultury.

Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne.

Wspominałem już o nich kilkakrotnie m.in. we wpisie Dotacja inwestycyjna a prewspółczynnik oraz Jak policzyć prewspółczynnik?

Organy podatkowe nie prezentują jednolitego stanowiska w tej kwestii. Z tych przyczyn kwestia ta wciąż pozostaje żywa. Same instytucje kultury często odmiennie interpretują przepisy o prewspółczynniku.

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych

Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej dla instytucji kultury.

Wykorzystywała ona dotacje inwestycyjne do zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc pod uwagę wątpliwości interpretacyjne, instytucja chciała ujmować dotacje inwestycyjne w mianowniku prewspółczynnika.

Czytaj dalej >>>

Bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem

Wojciech Pietrasiewicz19 grudnia 2022Komentarze (0)

Dziś kilka słów o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który sprawia, że organizowane przez instytucje kultury bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem.

Wyrok ten jest szczególnie ważny, jeśli działasz w muzeum, teatrze, operze lub innych instytucjach kultury finansujących tego typu wydarzenia ze środków własnych.

Bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem

Jeśli organizujesz bankiety i inne wydarzenia związane z podstawowym wydarzeniem kulturalnym, musisz uważać, z których środków finansujesz wydatki na gastronomie i inne usługi pomocnicze.

Od tego może zależeć, czy w Twojej instytucji pojawi się podatek dochodowy do zapłaty.

Czytaj dalej >>>