Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Wojciech Pietrasiewicz01 lutego 2017Komentarze (0)

Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Wydawałoby się, że tak postawione pytanie jest proste. Ale jest kilka warunków, o których musisz wiedzieć, aby zastosować zwolnienie.

Twoja instytucja może korzystać ze zwolnienia w dwóch sytuacjach: gdy  ma stosunkowo niskie obroty, albo wykonuje czynności, które korzysta ze zwolnienia z VAT.

Zwolnienie podmiotowe

Twoja instytucja kultury może korzystać ze zwolnienia od VAT ze względy na niskie obroty w danym roku. W takiej sytuacji niezależnie od prowadzonej działalności nie płacisz VAT. Możesz, ale nie musisz się rejestrować dla potrzeb VAT. A jeśli już się zarejestrujesz – masz status podatnika VAT zwolnionego.

Od 2017 r. limit obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT został podwyższony do 200 000 zł w skali roku. Jeśli wartość sprzedaży  w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła w łącznie kwoty 200 000 zł, masz prawo stosować zwolnienie podmiotowe.

Zwolnienie z VAT usług kulturalnych

Zwolnione od VAT są również usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury. Zwolnienie to dotyczy wszystkich instytucji kultury ale również innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (np. fundacje i stowarzyszenia). Potwierdza to interpretacja ogólna Ministra Finansów nr PT1.8101.6.2015.KCO.PT1.130.

Aby zastosować zwolnienie Twoja instytucja musi spełnić trzy warunki:

  • być podmiotem o charakterze kulturalnym (instytucja kultury, stowarzyszenie, fundacja),
  • świadczyć usługi kulturalne,
  • nie osiągać systematycznych zysków z prowadzonej działalności lub przeznaczać je w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Ustawa o VAT nie określa, czym są usługi kulturalne. Pozostaje odwołać się do językowego znaczenia terminu. Kultura to zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego “materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory”. Jest więc bardzo pojemna. W praktyce obejmuje wiele czynności mieszczących się w zakresie działalności statutowej instytucji kultury. Tak szeroka definicja powoduje też trudności interpretacyjne. Na pewno nie raz będziesz się z nimi mierzyć. Na moim blogu znajdziesz kilka wskazówek jak ustalić, które usługi korzystają ze zwolnienia z VAT.

Dodatkowo, Twoja instytucja nie może mieć charakteru komercyjnego. Ewentualne zyski ze świadczonych usług kulturalnych muszą być w całości przeznaczane na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

A jeśli znajdziesz chwilę, aby odwiedzić Pojezierze Drawskie, zajrzyj do wsi Bolegorzyn. Znajdziesz tam pierwsze w Polsce Muzeum PGR-u. Zobaczysz tam wiele maszyn rolniczych i artykułów gospodarstwa domowego oraz wiele pamiątek i dokumentów z działalności PGR. Poznasz też historię tego miejsca i jego smutny koniec.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wpietrasiewicz@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: