Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Usługi kulturalne online a VAT

Wojciech Pietrasiewicz25 czerwca 202010 komentarzy

Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną tzw. koronawirusem, usługi kulturalne online stały się coraz częstszą formą kontaktu z odbiorcami. W czasie pandemii instytucje kultury przenoszą spektakle do Internetu, nierzadko też warsztaty kulturalne odbywają się online przy pomocy popularnych komunikatorów.

Nowa formuła pracy i sprzedaży uczestnictwa w warsztatach pociąga za sobą określone trudności podatkowe – jak to zwykle bywa 😊

Usługi kulturalne online a usługa elektroniczna

W przypadku części treści udostępnianych online, świadczone w ten sposób usługi kulturalne online mogą zostać zaklasyfikowane jako usługi elektroniczne (art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 282/2011).

Do usług elektronicznych zalicza się usługi (konieczne jest łączne spełnienie warunków):

 • świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej,
 • których świadczenie ze względu na ich charakter jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka,
 • ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Z kolei katalog usług świadczonych drogą elektroniczną (wymieniony w załączniku do Rozporządzenia) wymienia m.in.:

 • uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie;
 • odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą sieci radiowej lub telewizyjnej, internetu lub podobnej sieci elektronicznej,  np. telewizja lub wideo na życzenie;
 • odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), chyba że są one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pomocą sieci radiowych lub telewizyjnych;
 • dostawę treści audio i audiowizualnych za pomocą sieci komunikacyjnych, które to treści nie są udostępniane przez dostawcę usług medialnych i nie są objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną.

Zatem przynajmniej część usług kulturalnych takich jak udostępnianie przez Internet archiwalnych spektakli, może być usługą elektroniczną.

Uwaga na zagranicznych odbiorców

Jeśli świadczysz usługę elektroniczną na rzecz zagranicznych konsumentów, musisz uważać, w przypadku tych usług obowiązują szczególne zasady.

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz nie-podatników jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28k ust. 1 ustawy o VAT). Jednak usługi te możesz opodatkować VAT w Polsce jeśli:

 • masz siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności  tylko w Polsce (tylko w jednym państwie członkowskim),
 • świadczysz usługi elektroniczne na rzecz nie-podatników VAT z innych krajów niż Polska,
 • całkowita wartość usługa na rzecz nie-podatników VAT, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego 42 000 zł (10 000 EUR w przypadku podmiotów z krajów innych niż Polska).

Jeśli spełniasz te warunki, możesz opodatkować VAT swoje usługi elektroniczne w Polsce. Jeśli nie, musisz rozważyć rejestrację dla potrzeb VAT w kraju odbiorcy usługi, albo stosowanie procedury VAT-MOSS. W uproszczeniu polega ona na składaniu deklaracji VAT w Polsce na potrzeby rozliczeń VAT należnego w innych państwach członkowskich. Podstawowe informacje o VAT-MOSS znajdziesz tutaj.

Musisz więc pamiętać, że jeśli zaczynasz świadczyć usługi elektroniczne, konieczna jest weryfikacja skąd są Twoi odbiorcy. Możesz to zrobić choćby poprzez odpowiednią procedurę rejestracyjną wymaganą do dokonania płatności za Twoje usługi. Jeśli potrzebujesz porady, jak w Twojej sytuacji powinno wyglądać rozliczenia VAT od usług elektronicznych, po prostu napisz do mnie.

Warsztaty online – jaka stawka? 

O stawkach VAT w działalności kulturalnej wspominałem już kilka razy m.in. we wpisie Sprzedaż biletów 8% czy 23%?. Jednak działalność online to nowa okoliczność, którą musisz uwzględnić określając zasady jej opodatkowania.

Prowadzenie online warsztatów jest usługą świadczoną przez Internet. W wielu jednak sytuacjach świadczenie warsztatów online nie jest zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka. Internet jest jedynie formą kontaktu z odbiorcą usług. Dzieje się tak, w szczególności gdy Twoja instytucji prowadzi warsztat z udziałem prowadzących. Wydaje się, że nie są to jednak usługi elektroniczne.

Gdy warsztaty kulturalne prowadzone są online, a wykorzystywanie sieci byłoby ograniczone do użycia ich jako środka komunikacji między prowadzącym warsztaty, a uczestnikami, nie jest właściwe uznanie takich działań za usługę elektroniczną. Do zbliżonych konkluzji w zakresie uznania prowadzenia zajęć online za usługę elektroniczną doszedł również Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2018 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.600.2018.1.KS.

Wydaje się więc, że przynajmniej część warsztatów kulturalnych nie będzie usługą elektroniczną. Jednak to, czy będzie usługą wstępu jest również wątpliwe. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”. W przypadku warsztatów online organy podatkowe mogą uznać, że nie spełniają one kryteriów usługi wstępu i są usługą kulturalną korzystającą ze zwolnienia z VAT. Na taką kwalifikację może wpłynąć właśnie forma udostępnienia tej usługi. Spodziewam się, że do czasu pojawienia się pierwszych wiążących informacji stawkowych, kwestia ta będzie budzić duże wątpliwości. Jeśli osiągasz istotne obroty z tego typu działalności, rozważ uzyskanie własnej wiążącej informacji stawkowej.

A jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku, skontaktuj się ze mną.

Udostępnianie treści online

Jeśli udostępniasz odpłatnie swoje materiały archiwalne online, możesz świadczyć na rzecz swoich klientów usługi elektroniczne. Dotyczy to np. sprzedaży dostępu do archiwalnych spektakli koncertów, czy innych wydarzeń kulturalnych. W przypadku usług elektronicznych wyłączona jest możliwość stosowania obniżonej stawki VAT. Wynika to z art. 98 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE. Stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną, z wyjątkiem usług określonych w załączniku III pkt 6 (m.in. sprzedaż e-booków). Zatem do usług elektronicznych w większości sytuacji musisz zastosować stawkę VAT 23%.

Musisz więc dokładnie zweryfikować, jakie usługi świadczysz i odpowiednio dostosować do nich stawkę. Jak widzisz, może to budzić sporo wątpliwości, sprawdź więc na ile Twoje usługi są automatyczne i nie wymagają udziału człowieka. Sprawdź czy mogą być usługami elektronicznymi. Zweryfikuj, czy są na liście wyłączeń z usług elektronicznych wynikającej z przepisów o VAT. Na koniec dostosuj stawkę VAT i zasady opodatkowania do właściwej usługi.

W razie wątpliwości, pomyśl o uzyskaniu wiążącej informacji stawkowej.

A ja już niedługo wracam do jednego z moich ulubionych wakacyjnych regionów – Dolny Śląsk 🙂 Oby pogoda dopisała!

usługi kulturalne online

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 10 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Ilona 6 listopada, 2020 o 17:17

  Witam
  Tylko czy ja dobrze rozumiem, że mowa jest o odpłatnym odtwarzaniu spektakli w wersji elektronicznej ?
  Co ze spektaklami, które grane są na żywo ze sceny teatru ale dla widowni online np. szkół ,za wykupione bilety ?
  Czy wówczas nie możemy użyć stawki 8%?

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 6 listopada, 2020 o 22:14

  Dzień dobry Pani Ilono,

  Moim zdaniem zastosowanie stawki VAT 8% nie jest właściwe.
  Zakup możliwości obejrzenia spektaklu online na żywo nie jest usługą wstępu.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Wioletta 9 listopada, 2020 o 16:35

  Dzień dobry,
  Przyjmijmy, że teatr chce wziąć udział w festiwalu. Festiwal chce kupić spektakl, ale zespół aktorski nie wyjeżdża fizycznie na festiwal, tylko prezentuje spektakl w siedzibie teatru a spektakl ten jest streamingowany przez festiwal. Czy w takim razie znaczenie ma która strona płaci za streaming , która strona wyświetla go na swojej platformie? Czy niezależnie od w/w Teatr sprzedaje usługę kulturalną czyli stawka zw, czy usługę elektroniczną ze stawką 23%.

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 9 listopada, 2020 o 22:00

  Dzień dobry Pani Wioletto,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Moim zdaniem, formuła współpracy może mieć znaczenie.
  Jeżeli bowiem teatr w ramach umowy zobowiązuje się tylko
  do wystawienie spektaklu na sowich deskach, to trudno
  taką usługę uznać za usługę elektroniczną.

  Warto dokładnie zweryfikować zakres świadczonych usług
  przewidziany w umowie, ale jeśli usługą teatru jest
  wystawienie spektaklu,
  zaś za streaming odpowiedzialny jest inny podmiot,
  to m.zd. bliżej tej usłudze do usługi kulturalnej niż
  elektronicznej.

  Jeśli potrzebują Państwo opinii w tym zakresie, zapraszam do kontaktu.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Joanna 10 grudnia, 2020 o 15:15

  Dzień dobry
  Proszę o rozwianie wątpliwości dotyczących zastosowania stawki VAT na fakturze.
  Jako samorządowa instytucja kultury planujemy zawrzeć umowę licencyjną z państwową instytucją na emisje nagrania spektaklu na jej platformie VOD dostępnej na stronie www. Dostęp do spektaklu na platformie będzie bezpłatny. Czy w tym przypadku jesteśmy sprzedawcą usługi kulturalnej /spektaklu/ czy usługi elektronicznej?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 11 grudnia, 2020 o 18:35

  Dzień dobry Pani Joanno,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Niestety bez dokładnej analizy umowy,
  w szczególności co jest przedmiotem umowy,
  kto jest odpowiedzialny za nagranie,
  trudno dokonać klasyfikacji usługi.

  Jeśli życzą sobie Państwo opinii w tym zakresie,
  zapraszam do kontaktu.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Jacek 21 grudnia, 2020 o 00:04

  Dzień Dobry.
  Reprezentuje zespół coverowy
  Zamierzamy sprzedawać bilety na stream on-line koncertu na Sylwestra z naszym udziałem.
  Stream odbędzie się na platformie YouTube.
  Jaką stawką powinienem opodatkować dostęp do transmisji na żywo?
  Pozdrawiam
  Jacek

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 21 grudnia, 2020 o 22:08

  Dzień dobry Panie Jacku,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Krótki opis przedstawiony przez Pana sugeruje, że
  zamierza Pan świadczyć usługę elektroniczną.
  Taka usługa podlega opodatkowaniu stawką 23%.

  W praktyce o kwalifikacji usługi często decydują
  szczegóły np. Pana współpracy z platformą, czy ustalenia umowne.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Jacek 30 grudnia, 2020 o 01:00

  Dziękuję za odpowiedź.
  Dopytam:

  „W praktyce o kwalifikacji usługi często decydują
  szczegóły np. Pana współpracy z platformą, czy ustalenia umowne.”

  Generalnie nie mam żadnych ustaleń i umów z platformą YouTube, po prostu akceptuje regulamin usługi jaką jest stream on-line. Czy ta odpowiedź sugeruje możliwość innych stawek VAT?

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 30 grudnia, 2020 o 21:19

  Panie Jacku

  W takiej sytuacji należy zweryfikować treść regulaminu.
  Konieczne jest ustalenie co jest przedmiotem świadczenia i jakie są zasady współpracy.
  Inna stawka wystąpi gdy sam Pan świadczy usługę elektroniczną, a inna gdy przekazuje Pan tylko licencję a usługę elektroniczną świadczy inny podmiot.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: