Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Sklep

Zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury – tarcza antykryzysowa

Wojciech Pietrasiewicz08 maja 20209 komentarzy

Dziś postanowiłem napisać kilka słów o rozwiązaniach w zakresie zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury przewidzianych w tzw. Tarczy 2.0 (Tarcza).

Tarcza to formalnie ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.).

Wprowadziła ona jedną istotną zmianę polegającą na rozszerzeniu kręgu podmiotów, które mogą skorzystać z ulgi z opłacania składek ZUS. Co więcej, ZUS udzielił istotnych z Twojej (instytucji kultury) perspektywy wyjaśnień.

Zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury a Tarcza

Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • od 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • od 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (art. 31zo ust. 1 Tarczy).

Jeśli więc zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, to możesz uzyskać ulgę w zapłacie w/w składek w całości. Musisz jednak spełniać powyższe warunki.
Z kolei jeśli do ubezpieczeń społecznych zgłosiłeś od 10 do 49 ubezpieczonych, przysługuje Ci ulga w wysokości 50% z tytułu opłacania w/w składek (ust. 1a art. 31zo Tarczy).

Instytucja kultury a zwolnienia z ZUS

Na początku sam miałem wątpliwości, czy wskazane zwolnień mogą zastosować instytucje kultury. Z uwagą prześledziłem Tarczę, szukając w niej potencjalnych ukrytych wyłączeń z zastosowania zwolnienia dla instytucji kultury. Nie znalazłem takich przeciwwskazań. W międzyczasie ZUS wypowiedział się tym zakresie. ZUS zapytany, w szczególności o to, czy instytucje kultury mogą korzystać z ulgi wynikającej z art. 31zo Tarczy, udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Całość odpowiedzi ZUS jest dostępna TUTAJ.

Zatem będąc instytucją kultury również może skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne. Musisz jednak spełniać wszystkie ustawowe warunki, w szczególności:

 • złożysz dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania,
 • nie znajdowałeś się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i regulowałeś należności, w tym składki pobierane przez ZUS,
 • zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych do 49 ubezpieczonych.

Aby określić wszystkie warunki, które musisz spełnić, aby korzystać ze zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury, musisz dokładnie przeanalizować przepisy w kontekście swojej sprawy. Jeśli potrzebujesz wsparcia, po prostu napisz do mnie.

Składki za marzec

Z uwagi na przedłużające się prace nad nową wersją Tarczy, mogło się zdarzyć, że Twoja instytucja zapłaciła już składki za marzec. Jako że zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych składek, pojawił się praktyczny problem, który ustawodawca postanowił rozwiązać.

Wprowadził bowiem szczególny mechanizm postępowania w takim przypadku. Zapewnił w ten sposób możliwość skorzystania ze zwolnienia z ZUS ze składek za marzec, nawet gdy Twoja instytucja opłaciła już składki za ten miesiąc. Wskazuje na to art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wskazany przepis zwalnia  z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r., także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi.

Upraszczając, jeśli Twoja instytucja spełnia warunki zwolnienia i złożysz wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a Twoja instytucja zapłaciła składkę za marzec, możesz wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Musisz więc działać szybko. Wniosek ten można złożyć chociażby elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P).

Coraz trudniej wytrzymać w zamknięciu. Ale takie obrazki ze spacerów mogą choć trochę poprawić humor. Szkoda, że to nie mój spacer…..

Miłego dnia!

Zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Małgorzata 8 maja, 2020 o 10:56

  Szanowni Państwo,

  kieruję zapytanie w sprawie mojej instytucji kultury, która zatrudnia 12 pracowników.
  Waham się nad złożeniem wniosku RDZ o umorzenie 50% składek. Spowodowane to jest tym, że nie osiągamy żadnych przychodów (za wyjątkiem usług ksero), a co za tym idzie mamy płynność finansową (dotacja od organizatora, która pokrywa m.in składki ubezp.). Faktem jest, że wzrosły nasze niezaplanowane koszty na śr. BHP i zabezpieczenia stanowisk bibliotekarzy (pleksy) oraz usł. informatyczne, które były konieczne do przygotowania pracy zdalnej.
  W związku tym, czy mimo wszystko powinnam ubiegać się o umorzenie składek ZUS, za miesiące marzec, kwiecień?

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 8 maja, 2020 o 10:58

  Dzień dobry Pani Małgorzato,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Przepisy o Tarczy w zakresie wskazanego zwolnienia nie zawierają w obecnej wersji kryterium związanego ze zmianą przychodów. Jeżeli więc spełniają Państwo pozostałe kryteria z ustawy można wnioskować o zwolnienie ze składek. Jeżeli chodzi o zasadność wniosku w kontekście Państwa bieżącej płynności oraz tego czy uzyskanie takiej pomocy jest w Państwa sytuacji uzasadnione, jest to kwestia poza podatkowa, podlegająca indywidualnej ocenie, czy powinniśmy skorzystać z danej pomocy w określonych okolicznościach biorąc pod uwagę cele ustawy. Przepisy wskazują określone kryteria i jeśli Państwa instytucja je spełnia, to nie ma formalnych przeszkód do złożenia wniosku.

  Pozdrawiam serdecznie,

  Odpowiedz

  aga 13 maja, 2020 o 11:49

  Ja znalazłam taką interpretacje pod tym interpretacji ZUS-u !!!!! Czy mogłabym prosić o interpretacje Pana na ten temat.

  Płatnikami składek są jednostki budżetowe, a te mają zagwarantowane finansowanie swoich wydatków z budżetu państwa (PJB) lub z budżetu gminy, powiatu, województwa (SJB). Są one powiązane z budżetem metoda brutto. Nie spełniają one zatem żadnych przesłanek aby skorzystać ze zwolnienia ze składek, gdyż mają zagwarantowane prawem finansowanie swoich wydatków. Tarcza nie zniosła zasady brutto. A ani Skarb Państwa jako osoba prawna, ani gmina, powiat, województwo jako osoba prawna nie jest płatnikiem składek, czyli nie spełnia kryteriów tej pomocy z Tarczy. Co więcej owe zwolnienie ze składek stanowi pomoc publiczną, a zatem ZUS strzeliłby najprawdopodobniej gafę zwalniając jednostki budżetowe ze składek.Tomasz Wojtania

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 13 maja, 2020 o 13:59

  Dzień dobry,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Trudno odnosić się bezpośrednie do takiej tezy. Mogę powtórzyć, że treść przepisów o Tarczy w zakresie zwolnienia ze składek ZUS, nie wyklucza wprost instytucji kultury. Jeżeli więc spełniają Państwo kryteria z ustawy, moim zdaniem, można wnioskować o zwolnienie ze składek. Oczywiście jeżeli chodzi o zasadność wniosku w kontekście Państwa bieżącej płynności oraz tego, czy uzyskanie takiej pomocy jest w Państwa sytuacji uzasadnione, jest to kwestia poza podatkowa, podlegająca indywidualnej ocenie, czy dana instytucja powinna skorzystać z mechanizmu pomocy w określonych okolicznościach, biorąc pod uwagę cele ustawy. Przepisy wskazują określone kryteria i jeśli Państwa instytucja je spełnia, to nie ma formalnych przeszkód do złożenia wniosku. Proszę pamiętać, że instytucje kultury też są dotknięte skutkami pandemii koronawirusa np. odwołano odpłatne warsztaty i inne zajęcia.

  Na możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, po spełnieniu ustawowych przesłanek, wskazuje również, sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych w powołanym we wpisie tekście. Nie jest to oficjalna interpretacja, ale stanowisko osoby reprezentującej ZUS.

  Pozdrawiam serdecznie,

  Odpowiedz

  Karolina 14 maja, 2020 o 10:50

  Witam serdecznie.
  Dziękuję za artykuł, umocnił on mnie w przekonaniu, że zasadnie złożyłam wniosek RDZ w imieniu samorządowego muzeum. Dziś dodatkowo złożyłam jeszcze wniosek RDU, by w razie zmiany stanowiska ZUS, trzeba będzie składki zapłacić.
  Mam pytanie odnośnie rozliczenia niezapłaconych składek. Czy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, połowę naliczonych składek za m-ce marzec-maj należy odnieść na przychody (w korespondencji z kontem 229 – rozrachunki z ZUS)?
  Pozdrawiam i życzę zdrówka!

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 14 maja, 2020 o 15:57

  Dzień dobry Pani Karolino,

  Dziękuję za komentarz:)

  Cieszę się, że mogłem pomóc:) Niestety w kwestiach stricte księgowych
  nie podejmę się udzielenia odpowiedzi.

  Pozdrawiam serdecznie,

  Odpowiedz

  Marek 20 maja, 2020 o 09:18

  Dzień dobry,
  czy zwolnienie ze składek ZUS w gminnej instytucji kultury wpłynie na wysokość i naliczenie przyszłych emerytur, jeśli składki nie będą opłacone za trzy miesiące?

  Odpowiedz

  Agata 5 czerwca, 2020 o 13:54

  Dzień dobry,
  Nasze gminne instytucje kultury także złożyły wnioski o zwolnienie ze składek ZUS jak również o zwrot składki za marzec. Pieniążki wpłynęły już na konto. Zastanawiam się teraz czy należy je odprowadzić do gminy? Czy zostają do wykorzystania w jednostce? Dotyczy to także składek za kwiecień oraz maj które zostaną nieopłacone w 50% i kasa zostanie na rachunku instytucji kultury. Będę wdzięczna za pomoc.

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 7 czerwca, 2020 o 13:48

  Dzień dobry Pani Agato,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Ciesze się, że udało się Państwo skorzystać z pomocy w ramach tarczy.
  Niestety kwestie, o które Pani pyta nie dotyczą bezpośrednio podatków, ale
  gospodarki finansowej instytucji.

  Kwestia ta wymagałaby więc dodatkowych analiz.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: