Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury

Wojciech Pietrasiewicz22 lipca 20206 komentarzy

Wakacje opóźniły nieco mój wpis na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury. Zachęcam Cię jednak do zapoznania się z niektórymi rozwiązaniami pomocowymi dla instytucji kultury wynikającymi z tzw. Tarczy 4.0. Wprowadza je ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w brzmieniu od 1 lipca 2020 r. (dalej: „Tarcza”).

O innych rozwiązaniach wspominałem choćby we wpisie Zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury – tarcza antykryzysowa.

Dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury – wsparcie?           

Najnowsza wersja Tarczy wprowadziła m.in. możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury. Obejmuje również możliwość uzyskania środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Oczywiście wskazane wsparcie dotyczy samorządowych instytucji kultury.  Jego wysokość zależy m.in. od tego, czy obejmujesz pracowników przestojem ekonomicznym, czy też obniżonym wymiarem czasu pracy. Dla państwowych instytucji kultury oraz instytucji prowadzanych wspólnie z Ministrem Kultury przewidziano też odmienne rozwiązanie. Wspomnę o nim za chwilę.

Dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury – warunki

W celu skorzystania ze wsparcia dla samorządowych instytucji kultury musisz spełnić, w szczególności, łącznie następujące warunki:

 • W Twojej instytucji wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • Pracownicy Twojej instytucji zostali objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.
 • Zawarto stosowne porozumienia z pracownikami w zakresie objęcia ich przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.
 • Nie zalegasz do końca trzeciego kwartału 2019 r. w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

Pozostałe warunki dotyczą wysokości wynagrodzenia, do którego możliwe jest wnioskowanie o wsparcie.

Jeżeli masz problem z ustaleniem, czy spełniasz wszystkie warunki i potrzebujesz porady w tym zakresie, po prostu napisz do mnie.

Spadek przychodów

Pamiętaj, że warunek dotyczący spadku przychodów analizujemy w oparciu o regulację dotyczącą spadku obrotów gospodarczych (art. 15g ust. 1a i 9 Tarczy).

Spadkiem obrotów gospodarczych jest spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przykład

Porównaj sprzedaż usług co do ilości lub wartości za marzec i kwiecień 2019 r. względem tych samych miesięcy w 2020 r. Jeżeli obroty spadły o co najmniej 15%, wówczas możesz ubiegać się o dofinansowania.

Przestój ekonomiczny a obniżony wymiar czasu pracy

Zapewne zastanawiasz się, czym właściwie jest przestój ekonomiczny, a czym obniżony wymiar czasu pracy.

Terminy te wskazane są w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

Natomiast obniżony wymiar czasu pracy to obniżony wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotyczy on jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy.

Pamiętaj, że nie jest możliwe objęcie pracownika przestojem ekonomicznym i zachowanie jego wynagrodzenia. Zatem, nie skorzystasz z komentowanej pomocy, jeśli realnie nie obniżysz również wynagrodzenia pracownikom (art. 15g ust. 6 Tarczy).

A co z państwowymi instytucjami kultury?

Państwowe instytucje kultury jak też prowadzone wspólnie z Ministrem Kultury, mogą wystąpić o wsparcie na zbliżonych zasadach jak samorządowe instytucje kultury (art. 15g ust. 1 Tarczy). Nieco inne jest jednak źródło finansowania.

Co istotne, mają one jeszcze dodatkową możliwość otrzymania dofinansowania bez objęcia pracowników przestojem ekonomicznym (również przestojem na gruncie Kodeksu pracy), czy też obniżonym wymiarem czasu pracy – ta możliwość wynika z art. 15gg ust. 1 Tarczy.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Jeśli Twoja sytuacja będzie wymagała uzyskania wsparcia, wniosek o dofinansowanie najlepiej złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

A poniżej zdjęcie z mojego urlopu, a na nim …. Tak, znowu zdecydowałem się odwiedzić Dolny Śląsk 🙂

dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Ewelina 22 lipca, 2020 o 09:07

  A jak z instytucjami kultury, który miał spadek obrotów, ale nie stosował ani przestoju ani obniżonego wymiaru czasu pracy? Poniżej artykuł:
  https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gg-swiadczenia?fbclid=IwAR1dXY-M8da5ZttlixVVcajnJJtHM5oYoeWGnpLxC15mvYP0qk6DUQkeG0g

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 23 lipca, 2020 o 12:58

  Dzień dobry Pani Ewelino,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Pierwotnie zakładaliśmy oddzielny wpis w tej kwestii, ale zainspirowała nas Pani do aktualizacji tego wpisu 😊

  Odpowiadając na Pani pytanie – Możliwość ubiegania się o dofinasowanie
  w przypadku braku objęcia pracowników przestojem ekonomicznym, czy też obniżonym wymiarem czasu pracy
  dotyczy wyłącznie państwowych instytucji oraz tych organizowanych wspólnie z Ministrem Kultury (art. 15gg ust. 1 Tarczy).

  Pozdrawiam serdecznie,

  Odpowiedz

  Sylwia 12 sierpnia, 2020 o 09:57

  Co z aktorami w samorządowej instytucji kultury, którzy mają wynagrodzenie składające się z dwóch części (podstawą jest wynagrodzenie zasadnicze i wysługa, a za każdą odtworzoną rolę w spektaklu dostają dodatkowe wynagrodzenie). Dodatki za spektakle są określone w regulaminie, nie w umowie. Wynagrodzenia zasadnicze otrzymują wg umowy przez cały czas nie pomniejszone, ale dodatków nie otrzymują w ogóle, co oznacza, że aktorom wynagrodzenia się zmniejszyły nawet o połowę. Czy można im dofinansować wynagrodzenie z tarczy 4.0?

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 12 sierpnia, 2020 o 22:24

  Dzień dobry Pani Sylwio,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Ta kwestia wymagałaby przyjrzeniu się Państwa formule wynagrodzeń, aby poszukać
  możliwych form wynagradzania, a to wykracza poza ramy odpowiedzi na blogu.

  W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu w sprawie konsultacji.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Magdalena 15 stycznia, 2021 o 08:12

  Czy do obliczania spadku przychodów (art.15g ust 1a) czy obrotów (art 15g ust 9) powinnam brać do wyliczenia otrzymaną dotację podmiotową od organizatora (która też jest przychodem) czy tylko przychody ze sprzedaży towarów i usług?
  Spotykam się z różnymi opiniami.

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 24 stycznia, 2021 o 21:30

  Dzień dobry Pani Magdaleno,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Kwestia ta budzi wątpliwości.

  Wydaje się, że pojęcie przychodów najlepiej definiować w oparciu o przepisu ustawy o rachunkowości,
  a nie przepisy podatkowe.

  Pozdrawiam serdecznie,

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: