Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Co nowego w 50% KUP w działalności twórczej?

Wojciech Pietrasiewicz26 sierpnia 20184 komentarze

Wakacje powoli zbliżają się ku końcowi, ale w tym czasie wydarzyło się kilka ważnych zdarzeń dla stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu (KUP) w działalności twórczej.

Weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych modyfikująca katalog typów działalności umożliwiających 50% KUP w działalności twórczej. O wadach przyjętych od 1 stycznia 2018 r. wspominałem we wpisie Zmiany w podatkach 2018 – wyższe koszty dla twórców oraz 50% koszty dla autorów artykułów.

Poza tym Minister Finansów w piśmie kierowanym do Związku Zawodowego Aktorów Polskich potwierdził możliwość stosowania 50% KUP do wynagrodzenia aktorów za próby. Obiecał również interpretację dotyczącą zasad stosowania 50% KUP w działalności twórczej.

50% KUP w działalności twórczej – nowe kategorie

19 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wprowadziła ona nowy katalog działalności uprawniających do stosowania 50% KUP.

Obecnie mogą one być stosowane przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Nowelizacja wyeliminowała więc szereg niedoskonałości związanych z odebraniem prawa do 50% autorom niektórych tekstów, tłumaczom, pracownikom naukowym. Doprecyzowała również prawo do 50% KUP dla takich typów działalności jak tworzenie koncepcji wystaw muzealnych.

Otwarte nadal pozostaje pytanie, czy takie rozwiązanie jest optymalne. Moim zdaniem nie, bo zwiększa ryzyko sporów z organami o zakres poszczególnych pojęć użytych w tym przepisie. Znacznie lepszym rozwiązaniem, które typy działalności twórczej nie uprawniają do stosowania 50% KUP. Niestety nie sądzę, aby ustawodawca po raz kolejny znowelizował ten przepis w najbliższej przyszłości.

Co ważne, zmiana ta obowiązuje ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2018 r.

Co to oznacza?

Jeśli więc Twoja instytucja, pobierając podatek od wynagrodzeń dla niektórych twórców nie zastosowała 50% KUP, podatek ten można odzyskać, jeśli znowelizowany przepis przewiduje 50% KUP dla wynagrodzenia twórcy.

Czy wszystkie wątpliwości związane ze stosowaniem 50% KUP w działalności twórczej zostały wyeliminowane?

Pewnie nie, choć na dziś nie zidentyfikowałem jeszcze działalności twórczej, które „przypadkowo” nie została ujęta przez ustawodawcę wśród typów działalności twórczej uprawniających do 50% KUP.

Wynagrodzenie za próby z 50% KUP

W piśmie z 24 lipca 2018 r. kierowanym do Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich Minister Finansów potwierdził możliwość zastosowania 50% KUP do wynagrodzenia za próby sceniczne. Kwestia ta budziła wątpliwości. Wspominałem o nich we wpisie Wynagrodzenie za próby – 50% koszty.

Wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pozytywne interpretacje indywidualne oraz ostatnie pismo Ministra Finansów  mogą te wątpliwości zakończyć.

Pamiętaj jednak, że wspomniane pismo Ministra Finansów nie jest interpretacją ogólną. Zastosowanie się do niej nie chroni Cię przed ewentualnymi konsekwencjami zmiany podejścia organów podatkowych do tej kwestii w przyszłości.

Możesz jednak uzyskać własną interpretację indywidualną w tej sprawie. Jeśli powołasz się na interpretację indywidualną, którą powoływałem we wpisie Wynagrodzenie za próby – 50% koszty oraz  pismo z 24 lipca 2018 r. do Związku Zawodowego Aktorów Polskich, szanse na pozytywną interpretację są spore. Oczywiście musisz pamiętać o pozostałych warunkach zastosowania 50% KUP. W szczególności samo wynagrodzenie powinno być wyodrębnione i dotyczyć przeniesienia praw do artystycznego wykonania.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku w Twojej sprawie, po prostu skontaktuj się ze mną.

Interpretacja ogólna w sprawie 50% KUP?

Śledząc oficjalne wypowiedzi Ministra Finansów dotyczące 50% KUP w działalności twórczej, trafiłem na odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską dotyczącą sytuacji nauczycieli akademickich. W odpowiedzi z 30 lipca 2018 r. na interpelację nr 22980 Minister podkreślił, że:

„Ze względu na duże zainteresowanie problemem, zajmowane w wyrokach stanowisko dotyczące uwarunkowań wymaganych dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, ale przede wszystkim mając na względzie zapewnienie „pewności prawa”, podjęta została decyzja o wydaniu ogólnej interpretacji prawa podatkowego w tej sprawie. Dotyczyć ona będzie wszystkich pracowników – twórców, jak i ich pracodawców (będących płatnikami podatku dochodowego).”

Z wypowiedzi tej wynika, że interpretacja ogólna będzie dotyczyła ogólnych warunków stosowania 50% KUP. Zapewne dotyczyć będzie  samego sposobu ustalania wynagrodzenia, które może korzystać z 50% KUP.

Czy interpretacja ogólna rozwiąże problemy ze stosowanie nowych przepisów o 50% KUP?

Obawiam się, że nie.

Musiałaby ona uwzględniać specyfikę poszczególnych typów działalności twórczej, a to w jednej interpretacji nie jest raczej możliwe.

Oby tylko jeszcze bardziej nie zaszkodziła…

A poniżej moje pożegnanie z wakacjami….

Koniec wakacji

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Iwona 16 października, 2018 o 11:29

  Dzień dobry
  Mam pytanie i proszę o odpowiedź.

  Agencja pośrednictwa sprzedaży biletów przez internet sprzedaje bilety na koncert Wytwórni muzycznej(artyście),która jest podatnikiem VAT.Po sprzedaży biletów agencja prosi o fakturę za sprzedaż biletów.Bilety są opodatkowane 8% podatkiem VAT.Jaką fakturę powinna wystawić wytwórnia muzyczna? Za sprzedaż biletów i 8% VAT.Czy prowizja od sprzedaży biletów ? Jeśli prowizja to jakie opodatkowanie?
  Iwona Rutkowska

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 16 października, 2018 o 11:50

  Dzień dobry Pani Iwono

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Dystrybutorzy biletów działają w oparciu o różne modele współpracy, które odzwierciedlają odmienny profil ryzyka w relacjach z odbiorcami biletów
  i różne obowiązki dystrybutora w stosunku do organizatora koncertu.

  Z przedstawionego opisu wynika, że dystrybutor raczej sprzedaje bilety we własnym imieniu.
  Może więc nabywać od Państwa pulę biletów celem dalszej odsprzedaży albo prowadzić sprzedaż biletów w imieniu własnym, ale na Państwa rzecz.
  W obu sytuacjach w relacji do widzów sprzedającym bilety na wydarzenia jest dystrybutor.
  W takim przypadku organizator biletów jest zobowiązany do wystawienia faktury dotyczącej sprzedanych biletów na koncert (stawka 8%)
  lub biletów sprzedanych przez dystrybutora w imieniu własnym, ale na rzecz organizatora.
  Prawdopodobnie nie ma podstaw do wstawiania faktury za prowizję, gdyż nie są Państwo pośrednikiem, lecz organizatorem,
  który sprzedaje bilety na rzecz dystrybutora (zapewne z rabatem w stosunku do cen sprzedaży przez dystrybutora na rzecz widzów).
  Ewentualne faktury dotyczące sprzedaży na rzecz widzów są wystawiane przez dystrybutora.

  Jeśli natomiast dystrybutor działa jedynie w charakterze agenta,
  to w takiej sytuacji organizator jedynie otrzymuje fakturę za prowizję agenta z tytułu dystrybucji biletów.
  Organizator może być natomiast zobligowany wystawić faktury bezpośrednio na rzecz widzów dotyczące sprzedaży biletów
  (obrót ze sprzedaży biletów jest w całości obrotem organizatora, a nie agenta).

  Z przedstawionego przez Panią opisu, wynika, że raczej mają Państwo do czynienia z pierwsza opcją.
  Do oceny konsekwencji podatkowych konieczna jest jednak każdorazowa analiza zasad współpracy z konkretnym dystrybutorem.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Iwona 16 października, 2018 o 14:24

  Bardzo Panu dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 16 października, 2018 o 14:29

  🙂

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: