Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiany w podatkach 2018 – wyższe koszty dla twórców

Wojciech Pietrasiewicz22 stycznia 2018Komentarze (0)

Dziś kilka słów o zmianie ważnej dla wszystkich podmiotów działających w kulturze i rozrywce. Dotyczy ona możliwości stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodu do niektórych typów działalności twórczej.

Zmiany w podatkach 2018 – wyższe koszty dla twórców

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższy limit kwotowy, do wysokości którego możesz stosować 50% koszty uzyskania przychodów. Jest to kwota stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc 85.528 zł. Oznacza to, że 50% koszty uzyskania przychodu przychodów znajdą zastosowanie do osiąganych przychodów do wysokości 171.056 PLN.

Kogo dotyczą preferencje?

Wyższy limit 50% kosztów uzyskania przychodu dotyczy jednak tylko niektórych typów działalności twórczej wprost wskazanych w ustawie o PIT i obejmujących działalność:

 • twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych,choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną;
 • artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 • publicystyczną (art. 22 ust. 9b ustawy o PIT).

Wszystkie inne typy działalności zostały pozbawione tego przywileju.

Wspominałem o tym już na blogu we wpisach Wyższy limit 50% kosztów dla twórców od 2018 r. oraz Sejm uchwalił wyższy limit 50% kosztów dla twórców.

Nowe przepisy – nowe wątpliwości

Jak z każdymi przepisami uchwalanymi w pośpiechu również te budzą jednak spore wątpliwości. A dotyczą one wielu grup zawodowych.

Przez media przetoczyła się informacja, że nauczyciele akademiccy mogą utracić prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Ich działalność nie jest bowiem wymieniona na wymienionej wyżej liście. Wobec tak licznych wątpliwości Minister Finansów postanowił wydać komunikat, w którym podkreśli, że nauczyciela akademiccy nie tracą  prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, gdy w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich. Jeśli jednak w ramach stosunku pracy nie wykonują żadnych dzieł, nie mają prawa do zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.

Tekst komunikatu znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że nie ma on żadnej mocy ochronnej, ponieważ nie jest interpretacją ogólną ani objaśnieniem podatkowym, a jedynie komunikatem. Nie rozstrzyga również tego, czy dotychczasowa powszechna praktyka dzielenia wynagrodzenia pracowników naukowych w ramach stosunku pracy na to objęte 50% kosztami i to niekorzystające z tej preferencji, jest dopuszczalna.

Tłumacze też żyją w niepewności

Równie istotne wątpliwości dotyczą działalności tłumaczy. O ile  w  przypadku tłumaczeń obcej literatury pięknej można szukać argumentów wskazujących, że stanowią one działalność twórczą w zakresie literatury pięknej, o tyle trudno znaleźć podobną podstawę dla tłumaczenia choćby tekstów profesjonalnych, nie wspominając o tłumaczeniu opinii prawnych, czy innych tekstów specjalistycznych.

Czy intencją Ministra Finansów było wyłączenie takiej działalności z preferencji podatkowych?

Chyba tak.

Literalnie trudno znaleźć kategorię, do której można zaliczyć tłumaczenia profesjonalne.

Co z innymi typami działalności?

Już na pierwszy rzut oka wśród działalności, których prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu po 1 stycznia 2018 r. może budzić wątpliwości, należy wymienić działalność:

 • autorów tekstów o charakterze poradnikowym – nie są one działalnością publicystyczną i nie mieszczą się wśród kategorii działalności twórczej wskazanej w przepisie,
 • niektórych grafików, w tym grafików komputerowych,
 • osób zaangażowanych w produkcje dźwiękowe (np. nagrywanie książek) – wiele przejawów tej działalności nie mieści się w zakresie pojęcia produkcji audiowizualnej ani działalności twórczej wskazanej w kontrowersyjnym przepisie
 • copywriterów.

Co zrobi Ministerstwo Finansów?

Jedynym sensownym rozwiązaniem jest nowelizacja przepisów doprecyzowująca zakres prawa do 50% kosztów uzyskania przychodu. Trudno mi zrozumieć, jakie dokładnie były zamiary Ministerstwa Finansów – wielokrotnie powtarzane hasło uszczelniania w tym kontekście nie daje zbyt wielu wskazówek interpretacyjnych.

Nie sposób więc wyrokować, którym grupom zawodowym planowano odebrać prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu. Na pewno tak sformułowane przepisy pogłębiają tylko wątpliwości i trudności podatników w stosowaniu tej podatkowej preferencji.

Znacznie łatwiej byłoby wskazać listę typów działalności, która nie ma prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów i uzupełniać ją wraz z upływem czasu i identyfikowaniem kolejnych obszarów niezasługujących na preferencje podatkowe. Niestety w naszych podatkach proste rozwiązania rzadko znajdują zastosowanie.

Obecny kształt przepisów przerzuca, jak zwykle, całe ryzyko na Ciebie i innych podatników. To Ty musisz zdecydować, czy rozliczając konkretne wynagrodzenie współpracownika, możesz stosować 50% koszty uzyskania przychodu.

Rozwiązaniem „na szybko” jest wydanie przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej wskazującej stanowisko tego organu odnośnie już zidentyfikowanych wątpliwości oraz dającej jednoznaczne wskazówki, jak interpretować wszystkie nieostre pojęcia użyte w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT.

W braku jakichkolwiek działań Ministra Finansów, warto wziąć sprawy we własne ręce i zasypać Krajową Informację Skarbową wnioskami o interpretację indywidualną dotyczących rozliczanych przez Ciebie wynagrodzeń współpracowników. To chyba jedyna droga, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem nieuzasadnionego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

Mamy więc podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców z „podatkową pułapką” 🙁

Na zakończenie coś pozytywnego 🙂 Skoro pojawił się śnieg, postanowiłem wykorzystać okazję, uciec od warszawskiego smogu i ruszyć na spacer do lasu.

Jak było?

O, tak!

Zmainy w podatkach 2018 wyższe koszty twórców

Miłego tygodnia 🙂

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: