Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwolnienie od VAT usług konserwatorskich

Wojciech Pietrasiewicz13 września 2017Komentarze (0)

Kwestia możliwości zastosowania zwolnienia od VAT dla usług konserwatorskich od lat budziła wątpliwości. Ich źródłem były zmiany przepisów ustawy o VAT z 2011 r. Zrezygnowano w nich ze stosowania klasyfikacji statystycznych dla określenia zakresu zwolnienia od VAT dla usług kulturalnych. Od tego momentu rozpoczął się wieloletni spór o utrzymanie zwolnienia od VAT na te usługi.

Wyroki za zwolnieniem

W wielu wyrokach sądy administracyjne potwierdzały możliwość zastosowania zwolnienia do usług konserwatorskich świadczonych w ramach indywidualnie prowadzonej działalności.

Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 maja 2017 r., sygn. I FSK 1649/15 uznał, że:

„Poprzez odesłanie do definicji twórców i artystów wykonawców obowiązującej na gruncie autorskiego oraz posłużenie się pojęciem „honorarium” jako określeniem wynagrodzenia należnego z tytułu specyficznych czynności, ustawodawca jasno wskazał, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy działalności twórczej o charakterze indywidualnym. To nie wyklucza, by sam w sobie „odtworzeniowy” charakter prac konserwatorskich i restauratorskich takich cech nie posiadał i nie mógł stanowić podstawy do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.”

Sam „odtworzeniowy” charakter prac konserwatorskich nie może więc przesądzać o odmowie zastosowania zwolnienia od VAT.

Z wyroków sądów administracyjnych możesz dowiedzieć się więc, że usługi konserwatorskie będą korzystać ze zwolnienia od VAT, jeśli działania konserwatora:

 • mają charakter indywidualny,
 • mają charakter twórczy, a nie stanowią jedynie czynności czysto technicznych,
 • są wynagradzane w postaci honorarium, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Interpretacje też….

Skoro  zwolnienie od VAT usług konserwatorskich było przedmiotem wielu orzeczeń, ich efektem muszą być interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe. Na jedną z nich trafiłem ostatnio, analizując bieżące interpretacje dotyczącą usług kulturalnych.

Dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej stosując się do jednego z wyroków Naczelnego Sadu Administracyjnego uznał, że usługi konserwatorskie mogą korzystać ze zwolnienia od VAT:

„skoro – jak wskazano we wniosku – Wnioskodawca wykonując prace restauracyjno-konserwatorskie dzieł sztuki z zakresu malarstwa i rzeźby działa jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, otrzymując w zamian wynagrodzenie w formie honorarium, to świadczone usługi konserwatorsko-restauratorskie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.”

Jeśli świadczysz tego typu usługi, to musisz pamiętać o odróżnieniu usług, których charakter jest czysto techniczny od tych o charakterze twórczym. Czasem może być Ci trudno uchwycić granicę pomiędzy tymi czynnościami, a wiele z dotychczasowych orzeczeń i interpretacji nie daje w tym zakresie wskazówek.

Jeśli masz jakieś wątpliwości, kliknij tutaj. 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: