Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Stawka VAT na opłaty startowe – potencjalne spory

Wojciech Pietrasiewicz30 sierpnia 2017Komentarze (0)

Jeśli śledzisz mój blog, to już wiesz, że lubię biegać i czasem startuję w zawodach biegowych. Dlatego dziś kilka słów o opodatkowaniu opłat startowych.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i organizujesz imprezy sportowe, to do opłat za udział w tych imprezach najczęściej stosujesz stawkę VAT 8%. Jako podmiot nastawiony na osiąganie zysku, nie spełnisz podstawowego warunku zastosowania zwolnienia od VAT dla usług związanych ze sportem (art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT). Jest nim brak nastawienia na osiąganie zysków.

Natomiast jeśli prowadzisz stowarzyszenie lub fundację nienastawione na osiąganie zysków, możesz zastanawiać się, czy opłaty startowe korzystają ze zwolnienia z VAT.

Stawka VAT na opłaty startowe

Ze zwolnienia od VAT korzystają (pod pewnymi warunkami) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych , których celem statutowym jest działalność an rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

 • usługi są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 • świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 • są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Organy podatkowe wymagają aby świadczący usługi miał szczególny status (np. związku sportowego). Odmawiają zastosowania zwolnienia VAT fundacjom i stowarzyszeniom, które organizują imprezy sportowe w ramach działalności statutowej.

Możliwe zwolnienie dla fundacji i stowarzyszeń

Dyrektywa 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej przewiduje zwolnienie od VAT dla niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym (art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy VAT).

Przepis Dyrektywy VAT nie uzależnia możliwości zastosowania zwolnienia od VAT od szczególnego statusu świadczącego usługi, takiego jak bycie klubem, czy związkiem sportowym. W świetle prounijnej wykładni polskich przepisów każdy podmiot nienastawiony na osiąganie zysku, który świadczy usługi związane ze sportem, może korzystać ze zwolnienia z VAT. Dlatego opłaty startowe pobierane przez fundacje i stowarzyszenia powinny być zwolnione z VAT.

Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z ostatnich wyroków:

„Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 32 u.p.t.u. obejmuje usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone nie tylko przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, ale również przez inne podmioty nienastawione na osiąganie zysku. „

Fundacje i stowarzyszenia organizujące zawody sportowe mogą więc moim zdaniem stosować zwolnienie z VAT do opłat startowych.

Organy podatkowe twardo obstają przy swoim stanowisku. Dyrektora Krajowej Infroacji skarbowej w interpretacji z 25 lipca 2017 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.232.2017.1.AP uznał, że:

„ze zwolnienia od podatku na mocy wskazanego przepisu korzystać mogą jedynie usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe, związki stowarzyszeń, związki innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Natomiast podmiot będący stowarzyszeniem, nie może z ww. zwolnienia korzystać, z uwagi na niewypełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym”.

Jeśli działasz w formie fundacji lub stowarzyszenia i dla opłat startowych stosujesz zwolnienie z VAT musisz się liczyć z ryzykiem sporu. Masz jednak spore szanse na wygrana przed sadem administracyjnym.

Potencjalne dalsze spory

Drugą osią sporu o stawkę VAT na opłaty startowej jest to, czy stanowią one usługi wstępu, które nie mogą korzystać ze zwolnienia, czy nie. Opowiadałem o tym we wpisie Stawka VAT na pakiety startowe. W tym przypadku za zwolnieniem również może przemawiać odwołanie się do przepisów Dyrektywy VAT. Nie jest jednak kwestia tak oczywista.

Jak widzisz, zastosowanie prawidłowej stawki VAT do opłat za udział w imprezach sportowych może nastręczać trudności. Jeśli chcesz stosować zwolnienie z VAT, niewykluczone, że musisz wdać się w spór sądowy. Natomiast jeśli nie prowadzisz działalności nastawionej na zysk, a chcesz stosować stawkę 8%, aby móc odliczać VAT, rozważ potwierdzenie zasadności jej stosowania interpretacja indywidualną.

A jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z organizacja imprez sportowych, skontaktuj się ze mną.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: