Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak przygotować się do kontroli celno-skarbowej?

Wojciech Pietrasiewicz09 czerwca 2017Komentarze (0)

Pierwszym tygodniom po wprowadzeniu reformy administracji skarbowej towarzyszył chaos i bałagan organizacyjny w nowo powstałych urzędach celno-skarbowych. Wszystko zdaje się już  wracać do normy.

A kontrole celno-skarbowe ruszyły….

Pomyślałem, że na początek dam Ci kilka wskazówek, które pozwolą zorientować się, na co musisz przygotować się w przypadku kontroli celno-skarbowej. Kontrola ta różni się znacząco od kontroli podatkowej.

Kontrola specjalna

W założeniu kontrola celno-skarbowa ma być nakierowana na wykrywanie i zwalczenie nieprawidłowości na wielką skalę oraz ma dotyczyć spraw skomplikowanych. Bieżąca kontrola ma być sprawowana przez naczelników urzędów skarbowych. Moja praktyka wskazuje jednak, że kontrole celno-skarbowe weryfikują również bieżące rozliczenia “zwykłych” podatników. Nie myśl więc, że kontrola celno-skarbowa dotyczy tylko podmiotów zaangażowanych w działalność przestępczą lub prowadzących działalność w tzw. wrażliwych sektorach.

Ograniczone prawa kontrolowanego

W kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania ograniczenia nałożone na kontrolujących wynikające z przepisów rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie otrzymasz zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli i nie będziesz mógł wnieść sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności.

Wynik kontroli

Kontrole celno-skarbowe dotyczące przestrzegania przepisów prawa podatkowego kończą się wynikiem kontroli. Nie możesz wnieść zastrzeżeń do wyniku kontroli. Masz jedynie prawo do skorygowania deklaracji podatkowej za kontrolowany okres. Jeśli skorygujesz deklarację, a organ uwzględni Twoją korektą, kontrola celno-skarbowa kończy się. Jeśli nie, kontrola przekształci się w postępowanie podatkowe.

W przypadku protokołu kontroli masz uprawnienia do wniesienia zastrzeżeń, w których często podważane są ustalenia kontrolujących. W kontroli celno-skarbowej nie masz tego uprawnienia.

Inne zasady korekty deklaracji

Pamiętaj, że Twoje prawo do korekty deklaracji kształtuje się nieco inaczej w przypadku, gdy toczy się u Ciebie kontrola celno-skarbowa.

Jeśli kontrola dotyczy przestrzegania przepisów prawa podatkowego, pierwszy moment, w którym możesz dokonać korekty deklaracji to 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. 

Taka korekta nie jest możliwa w przypadku zwykłej kontroli podatkowej prowadzonej przez Twój urząd skarbowy (możesz jej dokonać zanim kontrola podatkowa będzie wszczęta).

Prawo do korekty ma skłonić Cię do “rachunku sumienia” i ewentualnego poprawienia deklaracji zanim kontrola celno-skarbowa się zakończy. Ułatwiasz zadanie kontrolującym, a przez korektę możesz ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej, a w VAT zminimalizować ewentualne sankcje. O sankcjach VAT opowiadałem we wpisie Zmiany w VAT 2017, czyli o sankcji VAT.

Drugi moment, kiedy możesz skorygować deklarację, to 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli. W tym momencie już masz informacje o nieprawidłowościach, które zidentyfikowali kontrolerzy i jeśli zgadzasz się z nimi, w tym terminie możesz dokonać stosownej korekty deklaracji. Jeśli masz inne zdanie, pozostaje Ci kontynuowanie sporu i oczekiwanie na decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

A co potem?

Jeśli nie skorygujesz deklaracji w terminie zgodnie z wynikiem kontroli, przekształci się ona w postępowanie podatkowe. Zmierzać ono będzie do wydania decyzji w Twojej sprawie. Otrzymasz postanowienie o przekształceniu się zakończonej kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe. Na to postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postępowanie prowadził będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli.

A potem decyzja ….

Mam nadzieję, że informacje te pomogą Ci zorientować się w specyfice kontroli celno-skarbowych. Więcej informacji w kolejnych wpisach:)

A jeśli potrzebujesz pomocy w związku z toczącymi się u Ciebie kontrolami podatkowymi lub kontrolami celno-skarbowymi, skontaktuj się ze mną. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wpietrasiewicz@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: