Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Opodatkowanie artystów i twórców

Wojciech Pietrasiewicz24 kwietnia 20172 komentarze

Kilka dni temu przeczytałem artykuł dotyczący najnowszej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym działalności twórców. Powołano tam interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą opodatkowania licencji na korzystanie z aplikacji.

Postanowiłem do niej sięgnąć (interpretacja nr 2461-IBPB-2-2.4511.6.2017.2.IN).

We wniosku twórca wskazał, że w wolnym czasie zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych, z których chciałby zacząć uzyskiwać dochód. Zamierza udzielać licencji na korzystanie z aplikacji, która będzie sprzedawana za pośrednictwem sklepu zarejestrowanego w USA. Dochody z korzystania z aplikacji zamierza osiągać w sposób stały i ciągły.

W tych okolicznościach Dyrektor uznał, że osiągane przychody z licencjonowania praw do aplikacji mobilnych nie są przychodem z działalności gospodarczej, ale przychodem z praw majątkowych. Dyrektor podkreślił, że:

„w przypadku podatnika, którego działalność zarobkowa jest związana z korzystaniem z praw autorskich (rozporządzaniem takimi prawami), uzyskane z tego tytułu przychody należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji Wnioskodawcy – gdzie jak wskazano umowa z firmą nie jest zawierana w ramach działalności gospodarczej, tzn. określone we wniosku czynności nie są wykonywane w ramach zarobkowej działalności usługowej ani nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, aplikacje mobilne są tworzono przez Wnioskodawcę w czasie wolnym, po godzinach pracy – do przychodów z tego źródła należy zaliczyć więc przychody uzyskane z tytułu udzielenia niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie i używanie aplikacji mobilnych.”

Czyli, zdaniem organu o tym czy udzielanie licencji jest działalnością gospodarczą decyduje to, czy zawierając stosowane umowy działasz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Trochę dziwne.

Sam decydujesz czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy nie?

Działalność twórcza w czasie wolnym nie jest działalnością gospodarczą?

Co ciekawe, Dyrektor sam wskazał, że twórca nie działa w sposób zorganizowany i ciągły, gdyż twórca tworzy swoje aplikacje w czasie wolnym od pracy.

Czyli jeśli masz etat, a w czasie wolnym generujesz przychody z licencji na ogromne kwoty, to nie prowadzisz działalności gospodarczej?

Teza co najmniej dyskusyjna.

Kiedy artysta i twórca osiągają przychody z działalności gospodarczej?

Ustawodawca jasno wskazał, jakie kryteria decydują o tym, czy osiągasz przychody z działalności gospodarczej czy nie.

Przychody z wykonywanych przez Ciebie czynności nie będą przychodami z działalności gospodarczej, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeśli więc sprzedając efekt swoich działań ponosisz ryzyko gospodarcze albo odpowiedzialność za swoje czynności lub ich wykonanie, to osiągasz przychody z działalności gospodarczej.

Nie decyduje o tym, to czy robisz to w czasie wolnym, czy w godzinach.

Możesz przecież mieć etat i jednocześnie być przedsiębiorcą!

Jaka jest podstawowa różnica w opodatkowaniu?

Przychody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane liniowo z zastosowaniem stawki 19%, musisz jednak uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prowadzić ewidencję księgową (zazwyczaj podatkową książkę przychodów i rozchodów).

Przychody z praw majątkowych są opodatkowane progresywnie z zastosowaniem stawek 18% i 32%. Takie zakwalifikowanie swojej działalności może być atrakcyjne, jeśli osiągane przez Ciebie przychody są stosunkowo niewielkie.

Jest jeszcze kilka innych różnic, ale o nich opowiem przy innej okazji.

A co z VAT?

Działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT są m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stała i ciągła sprzedaż efektów działalności twórczej może więc być działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT. Będzie nią np. licencjonowanie za wynagrodzeniem praw do korzystania z aplikacji mobilnej.

Z obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT mogą wyłączyć Cię m.in. niskie obroty – poniżej 200.000 zł w skali roku.

A poniżej mała próbka tego, co działo się na wczorajszym pikniku historycznym organizowanym przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 2 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego w akcji.

 

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Barbara 18 października, 2018 o 14:13

  Witam,
  Chciałabym prosić o pomoc w decyzji, czy zasadnym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zagraniczny wyjazd w celu obejrzenia spektakli musicalowych przedsiębiorcy.
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą [ PKD: 90.02.Z, 59.11.Z, 74.90.Z, 90.01.Z, 93.21.Z ] Przychodami z działalności jest:
  1) Przygotowanie choreografii artystycznej do występów musicalowych,
  2) Prowadzenie prób choreograficznych z artystami,
  3) Prowadzenie zajęć baletu
  4) Prowadzenie wykładów w Akademii Teatralnej.

  Czy w związku z rozwojem i chęcią szukania inspiracji wyjazd na zagraniczny pokaz musicalowy mogę zaliczyc do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej ?

  Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.

  Pozdrawiam serdecznie
  Barbara Pytel

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 18 października, 2018 o 14:43

  Dzień dobry Pani Barbaro,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Zasadność zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu (KUP) należy oceniać z perspektywy ogólnych warunków zaliczenia wydatku do KUP.
  Musi on więc mieć związek z prowadzoną przez Panią działalnością gospodarczą oraz być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu.

  Dodatkowo wydatek ten musi być odpowiednio udokumentowany.
  Wszystko więc zależy od oceny czy będzie Pani w stanie wykazać spełnienie tych przesłanek.

  Jeżeli przykładowo wyjeżdża Pani z myślą o konkretnym projekcie, który zamierza Pani zrealizować, to w takiej sytuacji łatwiej będzie uzasadnić zaliczenie tego wydatku do kosztów, jeśli wyjazd stanowi inspirację dla Pani pomysłów w realizowanym projekcie.

  W sytuacji gdy te wyjazdy stanowią ogólną inspirację do realizacji Pani nowych pomysłów, może być trudniej przekonać organy podatkowe odnośnie zasadności takiego wydatku.

  Ja generalnie jestem zwolennikiem poszukiwania dosyć szerokiego związku ponoszonych wydatków z przychodami.
  Próbowałbym więc podnosić argumenty za uznaniem takiego wydatku za koszt uzyskania przychodu.
  Organy podatkowe jednak często mają przeciwne zdanie 😉

  Jeśli preferuje Pani bezpieczeństwo podatkowe, można spróbować złożyć wniosek o interpretację indywidualną, a w razie negatywnego rozstrzygnięcia, walczyć o swoje racje przed sądem.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: