Opodatkowanie artystów i twórców

Wojciech Pietrasiewicz24 kwietnia 2017Komentarze (0)

Kilka dni temu przeczytałem artykuł dotyczący najnowszej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym działalności twórców. Powołano tam interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą opodatkowania licencji na korzystanie z aplikacji.

Postanowiłem do niej sięgnąć (interpretacja nr 2461-IBPB-2-2.4511.6.2017.2.IN).

We wniosku twórca wskazał, że w wolnym czasie zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych, z których chciałby zacząć uzyskiwać dochód. Zamierza udzielać licencji na korzystanie z aplikacji, która będzie sprzedawana za pośrednictwem sklepu zarejestrowanego w USA. Dochody z korzystania z aplikacji zamierza osiągać w sposób stały i ciągły.

W tych okolicznościach Dyrektor uznał, że osiągane przychody z licencjonowania praw do aplikacji mobilnych nie są przychodem z działalności gospodarczej, ale przychodem z praw majątkowych. Dyrektor podkreślił, że:

“w przypadku podatnika, którego działalność zarobkowa jest związana z korzystaniem z praw autorskich (rozporządzaniem takimi prawami), uzyskane z tego tytułu przychody należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji Wnioskodawcy – gdzie jak wskazano umowa z firmą nie jest zawierana w ramach działalności gospodarczej, tzn. określone we wniosku czynności nie są wykonywane w ramach zarobkowej działalności usługowej ani nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, aplikacje mobilne są tworzono przez Wnioskodawcę w czasie wolnym, po godzinach pracy – do przychodów z tego źródła należy zaliczyć więc przychody uzyskane z tytułu udzielenia niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie i używanie aplikacji mobilnych.”

Czyli, zdaniem organu o tym czy udzielanie licencji jest działalnością gospodarczą decyduje to, czy zawierając stosowane umowy działasz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Trochę dziwne.

Sam decydujesz czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy nie?

Działalność twórcza w czasie wolnym nie jest działalnością gospodarczą?

Co ciekawe, Dyrektor sam wskazał, że twórca nie działa w sposób zorganizowany i ciągły, gdyż twórca tworzy swoje aplikacje w czasie wolnym od pracy.

Czyli jeśli masz etat, a w czasie wolnym generujesz przychody z licencji na ogromne kwoty, to nie prowadzisz działalności gospodarczej?

Teza co najmniej dyskusyjna.

Kiedy artysta i twórca osiągają przychody z działalności gospodarczej?

Ustawodawca jasno wskazał, jakie kryteria decydują o tym, czy osiągasz przychody z działalności gospodarczej czy nie.

Przychody z wykonywanych przez Ciebie czynności nie będą przychodami z działalności gospodarczej, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeśli więc sprzedając efekt swoich działań ponosisz ryzyko gospodarcze albo odpowiedzialność za swoje czynności lub ich wykonanie, to osiągasz przychody z działalności gospodarczej.

Nie decyduje o tym, to czy robisz to w czasie wolnym, czy w godzinach.

Możesz przecież mieć etat i jednocześnie być przedsiębiorcą!

Jaka jest podstawowa różnica w opodatkowaniu?

Przychody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane liniowo z zastosowaniem stawki 19%, musisz jednak uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prowadzić ewidencję księgową (zazwyczaj podatkową książkę przychodów i rozchodów).

Przychody z praw majątkowych są opodatkowane progresywnie z zastosowaniem stawek 18% i 32%. Takie zakwalifikowanie swojej działalności może być atrakcyjne, jeśli osiągane przez Ciebie przychody są stosunkowo niewielkie.

Jest jeszcze kilka innych różnic, ale o nich opowiem przy innej okazji.

A co z VAT?

Działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT są m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stała i ciągła sprzedaż efektów działalności twórczej może więc być działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT. Będzie nią np. licencjonowanie za wynagrodzeniem praw do korzystania z aplikacji mobilnej.

Z obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT mogą wyłączyć Cię m.in. niskie obroty – poniżej 200.000 zł w skali roku.

A poniżej mała próbka tego, co działo się na wczorajszym pikniku historycznym organizowanym przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 2 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego w akcji.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wpietrasiewicz@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: