Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nieodpłatne przekazanie wejściówek na koncert

Wojciech Pietrasiewicz19 kwietnia 2017Komentarze (0)

Niedawno otrzymałem prośbę o analizę kwestii opodatkowania VAT nieodpłatnych przekazań wejściówek na koncert. Zazwyczaj zadawane mi pytania dotyczą wpływu nieodpłatnych przekazań wejściówek na obowiązek stosowania prewspółczynnika przez przekazującego bilety.

Poruszałem te kwestie tutaj i tutaj.

Tym razem pytanie jednak sprowadzało się do rozstrzygnięcia, czy takie nieodpłatne przekazanie wejściówek należy opodatkować VAT.

Niestety odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od okoliczności przekazania wejściówek.

Opodatkowanie VAT nieodpłatnych wejściówek

Opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

Bilety dla pracowników

Jeżeli więc przekazujesz wejściówki na organizowany przez Ciebie koncert swoim pracownikom jako dodatkowy element motywujący lub z podobnych przyczyn, to takie przekazanie musisz opodatkować VAT.  Wynika to z faktu, że takie przekazanie jest dokonywane na cele osobiste pracowników.

Wniosek taki znajduje potwierdzenie w niektórych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych. W interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2013 r., nr IPPP2/443-1042/13-2/BH Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie:

“Sam fakt, że to pracownik Spółki oraz jego rodzina otrzymali od Spółki-pracodawcy bilety stanowiące nagrodę dla pracownika za dobrze wykonywaną pracę nie powoduje, że w sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie można zaprzeczyć, że pracownik otrzymujący nagrodę w postaci biletu będzie zmotywowany do dalszej równie efektywnej pracy, jednakże faktem jest, że dla pracownika i jego rodziny otrzymanie biletu na mecz EURO 2012 jest korzyścią osobistą niesłużącą celom prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.”

Bilety dla VIP-ów

W przypadku biletów dla tzw. VIP-ów (dziennikarze, znani aktorzy, reżyserzy), a więc osób, które mogą mieć wpływ na ocenę spektaklu i jego promocję, konieczna jest ocena, czy takie przekazanie jest dokonane do celów działalności gospodarczej. Moim zdaniem taki związek jest ewidentny. Oznacza to brak opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania wejściówek dla VIP-ów.  Tezę tę potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 września 2014 r., nr ITPP1/443-720/14/AJ.

Bilety dla kontrahentów

Podobnie w przypadku przekazywania wejściówek na koncert przedstawicielom kontrahentów. Przyjmując, że takie przekazania mają służyć pogłębieniu relacji z kontrahentami, ich związek z działalnością gospodarczą również nie powinien być kwestionowany. Takie przekazania również nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

*****

A poniżej Kamienne kręgi w Odrach. Byłem tam w ostatnie wakacje. Ich historia jest bardzo tajemnicza. Nie są to raczej miejsca pochówku. Wierzono, że mają one magiczną, uzdrawiającą  moc…. Ciekawe miejsce na ciekawy spacer. A może coś więcej?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wpietrasiewicz@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: