Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nowa matryca VAT – co nowego w kulturze?

Wojciech Pietrasiewicz23 września 2019Komentarze (0)

Wielkimi krokami zbliża się kolejna istotna zmiana przepisów – nowa matryca VAT. Powszechnie przyjmuje się, że nowa matryca VAT nie będzie miała większego wpływu na rozliczenia podatników. Dlatego postanowiłem przyjrzeć się nowym stawkom VAT w działalności kulturalnej. Okazuje się, że niosą one spore zmiany nie tylko dla wydawnictw, ale również teatrów i innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Dziś zapoznam Cię z kilkoma najważniejszymi zmianami w tym zakresie. Tekst przepisów znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że informacje o ważnych zmianach w opodatkowaniu VAT działalności kulturalnej znajdziesz we wpisach:

Nowa matryca VAT – stawka 5% od listopada

Zacznijmy od tego, że część nowych stawek zacznie obowiązywać już od 1 listopada 2019 r.

W okresie od 1 listopada do 31 marca 2020 r. obniżoną stawkę 5% zastosujesz do następujących kategorii towarów i usług:

 1. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary objęte następującymi CN:
  • książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901),
  • gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4902),
  • książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00),
  • nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00),
  • mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905);
 2. pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911); dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);
 3. dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz c–e, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

Nowa matryca VAT – stawka 8% od listopada

W tym samym okresie obniżona stawka VAT 8% obejmie:

 1. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary objęte następującymi CN:
  • gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4902),
  • pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4911),
 2. dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);
 3. dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1 pkt 1 lit. b oraz f, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

Od 1 kwietnia 2020 r. obniżone stawki obowiązywać będą na podstawie stosownych pozycji  załączników do ustawy o VAT. O tym napiszę przy innej okazji.

Już na pierwszy rzut oka możesz dostrzec, że ustalenie prawidłowej stawki VAT dla Twoich towarów lub usług może być pewnym wyzwaniem. Analizując, jaką stawkę VAT zastosować do swoich publikacji, musisz więc dokładnie przeanalizować poszczególne pozycje i sprawdzić, do której zakwalifikować Twój towar lub usługę. Dodatkowo, musisz pamiętać, że dla ustalenia właściwej stawki VAT istotna będzie klasyfikacja Twoich towarów zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN).

Poniżej dam Ci kilka wskazówek, jak to ustalić.

Książki i programy teatralne

Pamiętaj, że w przypadku książek zachodzi bardzo ważna zmiana: od 1 listopada 2019 r. – książki, które nie są oznaczone symbolem ISBN, również mogą korzystać ze stawki VAT 5%. Potwierdza to uzasadnienie do projektu wprowadzającego nową matrycę VAT.

Nowa matryca VAT pozwala na zastosowanie stawki 5% m.in. do książek, czy broszur (CN ex 4901). Obniżona stawka nie dotyczy ulotek (art. 8 ust. 1 ustawy z 9 sierpnia 2019 r.). Zatem, nowe przepisy niewątpliwie dają możliwość zastosowania stawki  VAT 5% do szerszej kategorii publikacji niż do tej pory. Przyjrzyj się więc takim publikacjom, które nie miały do tej pory numeru ISBN a mają postać książkową. Mogą to być np. niektóre publikacje związane z prowadzonymi wystawami, broszury. Od listopada 2019 przynajmniej niektóre z nich mogą korzystać z preferencyjnej stawki VAT 5%.

Pewne wątpliwości mogą dotyczyć programów teatralnych, czy operowych. W szczególności kontrowersje może budzić czy spełniają one przesłanki do zastosowania stawki VAT 5%. Noty do Informacji Taryfowej wskazują, że broszury zawierające program widowisk cyrkowych, wydarzenia sportowego, opery, sztuki teatralnej lub podobnego przedstawienia nie mieszczą się wśród kategorii dających prawo do obniżonej stawki VAT.

Bardzo często programy zawierają szczegółową informację dotyczącą twórcy, dzieła, samego spektaklu, historii instytucji. Często też mają postać książkową. Wydaje się więc, że w niektórych sytuacjach jest szansa, aby programy teatralne były książką. Warto jednak w takiej sytuacji zabezpieczyć swoją praktykę składając najpierw wniosek o wiążącą informację stawkową, która wiążąco potwierdzi jaką stawkę stosować.

Czasopisma

W przypadku czasopism specjalistycznych – stawka VAT w przypadku ich sprzedaży wzrośnie do 8%.

Od 1 listopada 2019 r. stawka 5% będzie mieć zastosowanie tylko do czasopism regionalnych lub lokalnych.

Są to wydawnictwa periodyczne o tematyce regionalnej lub lokalnej, także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie w wersji drukowanej nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy.

Do czasopism regionalnych nie zaliczysz:

 • periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
 • publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 • wydawnictw, które zawierają głównie kompletne powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
 • publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
 • publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady oraz informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 • czasopism w wersji drukowanej, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Jak widzisz, po 1 listopada 2019 r. wiele czasopism, które do tej pory korzystały ze stawki 5%, sprzedasz ze stawką VAT 8%.

E-booki

Od 1 listopada 2019 r. niezależnie czy sprzedajesz książkę drukowaną, na płycie czy na innym nośniku, opodatkujesz je tak samo. Zatem książki, czy książki dla dzieci na płycie DVD w formie e-booka sprzedasz ze stawką 5% tak jak książki drukowane. Podobnie książki w formie e-booków przesyłane drogą elektroniczną opodatkowane będą stawką 5%. Jest jednak jeden istotny wyjątek. Jeżeli sprzedajesz drogą elektroniczną publikacje, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki, zastosujesz stawkę 23%.

Szczególna sytuacja występuje w przypadku czasopism. Czasopisma regionalne lub lokalne drukowane objęte będą stawką 5%. Natomiast te, które przesyłasz drogą elektroniczną – 8%. Pozostałe czasopisma – te drukowane i przesyłane droga elektroniczną – opodatkujesz stawką 8%. Jeżeli sprzedajesz drogą elektroniczną publikacje, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki, zastosujesz stawkę 23%.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

WIS jest decyzją, którą otrzymasz, gdy potrzebujesz klasyfikacji statystycznej Twojego towaru lub usługi oraz informacji właściwe stawce. WIS daje Ci pełną ochronę w zakresie stosowanych stawek. Co więcej, taka ochrona może obejmować również innych podatników sprzedających te same towary lub usługi. W sprawach, w których właściwy jest WIS, nie uzyskasz już interpretacji indywidualnej. Kwestia WIS jest bardzo ciekawa i planuję odrębny wpis na ten temat.

Pamiętaj więc, że w stosunku do książek, czasopism, e-booków i audiobooków możesz starać się o WIS już od listopada! Natomiast jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku, po prostu napisz do mnie.

Coraz częściej otrzymuję pytania o szkolenia z najnowszych zmian podatkowych. Szkolenia, które prowadzę, organizują zazwyczaj zewnętrzne firmy szkoleniowe. Najczęściej jest to Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, z którym współpracuję od lat. Jeśli chcesz się ze mną spotkać i porozmawiać o podatkach, najbliższe  szkolenia odbędą się :

 • 7 października 2019 r. w Warszawie – informację o zapisach znajdziesz w tym miejscu,
 • 15 października 2019 r. w Poznaniu – informację o zapisach znajdziesz tutaj,
 • 25 października 2019 r. w Gdańsku – zapisy telefonicznie +48 505 464 103 lub mailowo info@prawodlapraktykow.pl,
 • 8 listopada 2019 r. we Wrocławiu – zapisy telefonicznie +48 505 464 103 lub mailowo info@prawodlapraktykow.pl,
 • 28 listopada 2019 r. w Krakowie – zapisy telefonicznie +48 505 464 103 lub mailowo info@prawodlapraktykow.pl.

Oprócz tego spotkasz mnie na XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach 2 i 3 października 2019 r. Jeśli chcesz się ze mną spotkać na forum, napisz do mnie.

nowa matryca VAT

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: