Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Niektóre muzea jednak z prewspółczynnikiem?

Wojciech Pietrasiewicz09 kwietnia 2017Komentarze (0)

Wydawało się, że kwestia nieodpłatnych wstępów do muzeów i ich ewentualnego wpływu na obowiązek liczenia prewspółczynnika jest już rozwiązana. Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych generalnie potwierdzały, że nieodpłatne wejście do muzeów zarówno w „ustawowy dzień bezpłatny” jak i dla określonych grup wiekowych nie powoduje obowiązku stosowania przez muzea prewspółczynnika.

Zerknij do mojego wpisu Prewspółczynnik w muzeach – znajdziesz tam więcej informacji na ten temat.

Do tej pory interpretacje wydawane muzeom były w miarę jednolite i wskazywały brak obowiązku kalkulacji prewspółczynnika przez muzea. Oczywiście ogromne znaczenie dal rozstrzygnięcia ma mają specyficzne okoliczności funkcjonowania danego muzeum. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie swojej sytuacji podatkowej. Jednak szereg interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe dla muzeów dawał nadzieję na jednolite traktowanie sytuacji wszystkich muzeów.

Do czasu.

Zmiana podejścia?

W interpretacji indywidualnej z 15 marca 2017 r., nr 3063-ILPP2-1.4512.250.2016.2.AP Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nakazał stosowanie prewspółczynnika w muzeum, do którego wstęp był nieodpłatny na podstawie uchwały jednostki samorządu terytorialnego. Była to jedyna forma nieodpłatnych czynności muzeum. Wykonywało ono również szereg działań odpłatnych: sprzedaż wydawnictw własnych, usługi przewodnickie, usługi ksero i skanów materiałów archiwalnych, zgody na prezentację zbiorów Muzeum, usługi wyświetlania filmu dokumentalnego, wynajem rowerów i samochodu wraz z kierowcą po terenach poobozowych, wynajem pokoi gościnnych. Sam wstęp do muzeum był jednak zawsze nieodpłatny.

Wprawdzie jest to sytuacja inna niż większości muzeów, gdzie wstęp zasadniczo jest odpłatny. Można więc wyobrazić sobie obowiązek liczenia prewspółczynnika w tej właśnie sytuacji. Dziwi jednak sama argumentacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Od 1 marca 2017 r. to ten organ jest odpowiedzialny za wydawanie interpretacji (więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie Gdzie po 1 marca 2017 złożyć wniosek o interpretację?).

Co powiedział organ?

Podkreślił, że:

„Pomimo wskazania przez Zainteresowanego, że bezpłatne wejścia na teren Muzeum mają na celu poszerzenie grona osób, które ostatecznie skorzystają z odpłatnych usług oraz, że mają na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług opodatkowanych, istotne znaczenie ma fakt, że przedmiotowe wstępy realizowane są w celach statutowych, dla których Muzeum zostało powołane. Zdaniem tut. Organu, nie można zatem uznać, że usługi bezpłatnego wstępu do Muzeum wpisują się w ramy działalności gospodarczej. „

Wątpliwa argumentacja

Teza ta budzi wątpliwości. Znakomita większość działań instytucji kultury jest dokonywana w celach statutowych, również ta odpłatna. Dyrektor zdaje się mylić działalność gospodarczą dla potrzeb ustawy o organizacji działalności kulturalnej oraz dla potrzeb VAT. A to są dwa odrębne pojęcia. Z perspektywy VAT nie ma znaczenia czy dana czynność jest działalnością statutową muzeum czy nie. Ma natomiast to znaczenie, czy jest samodzielna u mieści się w kryteriach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Więcej na ten temat znajdziesz w moim poradniku PREWSPÓŁCZYNNIK VAT W INSTYTUCJACH KULTURY – 7 PYTAŃ I ODPOWIEDZI.

Szereg czynności nieodpłatnych jako związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Właśnie dlatego, że są związane z działalnością gospodarczą muzeum dla potrzeb VAT. Nawet jeśli czynności te mieszczą się w ramach działalności statutowej muzeum. Właśnie z tej przyczyny nieodpłatny wstęp do muzeum  np. w ramach akcji promujących muzeum, czy dla określonej kategorii osób, nie powinien generować obowiązku kalkulacji prewspółczynnika.

Dyrektor chciał chyba w ten sposób objąć obowiązkiem kalkulacji prewspółczynnika sytuacje, gdy wstęp do muzeum jest zawsze nieodpłatny.  Niestety nie potrafił tego prawidłowo uzasadnić.

Co dalej?

Moim zdaniem, wniosków z tej interpretacji nie należy rozszerzać na sytuacje, w których muzeum pobiera opłaty ze wstęp zwalniając z obowiązku zapłaty tylko niektóre osoby lub wprowadzając brak odpłatności tylko w niektórych sytuacjach.

Jeśli wstęp do Twojego muzeum jest odpłatny, a tylko w niektórych sytuacjach Twoje muzeum umożliwia wstęp nieodpłatny, nie oznacza to, że musisz liczyć prewspółczynnik. Ale może warto mieć swoją interpretację?

A muzeum, które otrzymało interpretację, może ją zaskarżyć. Myślę, że znalazłoby się kilka argumentów przemawiających za brakiem obowiązku kalkulacji prewspółczynnika w tej sytuacji…

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: