Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Sklep

Zajęcia szachowe – zwolnienia z VAT

Wojciech Pietrasiewicz11 kwietnia 2017Komentarze (0)

Co jest usługą kulturalną a co nie?

Analizując sprawy swoich klientów, bardzo często sam zadaję sobie to pytanie. Od odpowiedzi na nie zazwyczaj zależy to, czy do świadczonych przez Ciebie usług możesz zastosować zwolnienie z VAT.

Można sobie tu zadać wiele pytań: czy lekcje muzealne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT? Jak potraktować zajęcia z  robotyki? Czy zajęcia taneczne w domu kultury mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

Na część pytań znajdziesz odpowiedź na moim blogu:

Jaki VAT od lekcji muzealnych?

Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

O pozostałych kwestiach opowiem później.

Szerokie zastosowanie zwolnienia z VAT

Z dotychczas prowadzonych przez mnie spraw oraz dostępnych interpretacji wyłania się jeden wniosek: organy podatkowe dosyć szeroko definiują pojęcie usługi kulturalnej dla potrzeb zwolnienia za VAT.

Zazwyczaj odwołują się do językowej definicji pojęcia kultura rozumianej jako materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory. Coraz częściej w swych analizach odwołują się również do pojęcia działalności kulturalnej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Polega ona na na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Znaczenia nabiera również to, czy dana działalność jest elementem działalności statutowej instytucji kultury, czy nie.

Zajęcia szachowe ze zwolnieniem z VAT

W interpretacji z 20 lutego 2017 r., 1462-IPPP2.4512.974.2016.1.IZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że zajęcia szachowe, polegające na nauce gry w szachy prowadzone przez centrum kultury są usługą kulturalną zwolnioną od VAT.

Swój wniosek Dyrektor oparł na dwóch przesłankach:

 • przyjął za wnioskodawcą, że zajęcia szachowe stanowią działalność kulturalną dla potrzeb ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest to ważne założenie, które nie powinno być elementem stanu faktycznego wniosku, ale elementem oceny prawnej organu. To on powinien dokonać wykładni, co jest usługą kulturalną. Założenie to w zależności od wykładni przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej można podważyć,
 • usługa ta stanowi element działalności statutowej instytucji kultury.

Zdaniem organu jeśli te dwie przesłanki są spełnione, a instytucja kultury nie osiąga w sposób systematyczny zysków z prowadzonej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT.

Mam pewne wątpliwości, czy takiej podejście jest słuszne, czy jednak zwolnienie z VAT nie powinno obejmować usług ściślej związanych z kulturą.

Organy podatkowe zdają się jednak szeroko interpretować pojęcie usług kulturalnych dla potrzeb zwolnienia z VAT. Wiele zajęć prowadzonych przez instytucje kultury będzie spełniać wskazane wyżej przesłanki. Pamiętaj o tym, organizując w swojej instytucji nowe typy zajęć lub analizując prawidłowość swojej dotychczasowej praktyki.

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: