Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak policzyć prewspółczynnik?

Wojciech Pietrasiewicz27 lutego 2017Komentarze (0)

Ostatni tydzień był dla mnie wyjątkowo aktywny.

26 lutego 2017 r. upływał termin na złożenie deklaracji za styczeń, w której musisz dokonać stosownej korekty, jeśli rozliczasz się prewspółczynnikiem. Jeśli próbujesz ustalić, czy musisz liczyć prewspółczynnik zerknij do mojego wpisu Prewspółczynnik – kilka wskazówek po wyroku w sprawie TVP. Znajdziesz tam kilka wskazówek, które pomogą Ci ocenić czy musisz liczyć prewspółczynnik.

Natomiast jeśli wiesz, że musisz go liczyć, to pamiętaj, że na początku roku należy ustalić prewspółczynnik wstępny, który stosujesz przez cały rok. Potem po zakończeniu roku korygujesz go właśnie w deklaracji za styczeń kolejnego roku. Podstawą korekty są dane z rocznego sprawozdania instytucji kultury z wykonania planu. Musisz jednak sprawdzić czy wszystkie kategorie ze sprawozdania należy uwzględnić w kalkulacji ostatecznego prewspółczynnika.

I właśnie tym zajmowałem się w ostatnim tygodniu. Doradzałem jednocześnie kilku instytucjom kultury jak policzyć prewspółczynnik. Wspólnie weryfikowaliśmy, które kategorie przychodów ze sprawozdania należy uwzględniać w kalkulacji ostatecznego prewspółczynnika.

Dlaczego?

Ponieważ tego wymaga wzór wynikający z Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

W praktyce jest on najczęściej stosowany przez instytucje kultury.

Jak policzyć prewspółczynnik?

Posłużmy się wzorem dla państwowych instytucji kultury. Wzór dla samorządowych instytucji kultury jest podobny.

Wygląda on tak:

X=(A x 100)/P

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
X ‒ proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
A ‒ roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez państwową instytucję kultury,
P ‒ przychody wykonane państwowej instytucji kultury.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak policzyć prewspółczynnik, musisz poznać definicję przychodów wykonanych. Jej zrozumienie pozwoli Ci prawidłowo ustalić prewspółczynnik w Twojej instytucji kultury.

Przychody wykonane

Przychodami wykonanymi państwowej instytucji kultury są przychody państwowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym przekazane tej instytucji dotacje, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji, o odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz o odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania.

Z przychodów wykonanych wyłączone są pewne dodatkowe kategorie (przychody z dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pomocniczych transakcji nieruchomościowych i finansowych).

Niezbyt jasne?

Niestety definicja ta budzi sporo wątpliwości.

Stosunkowo łatwo możesz ustalić licznik. Musisz w nim uwzględnić cały obrót z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT (zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione).

Trudny mianownik

Znacznie trudniej ustalić co powinien zwierać mianownik. Dana kategoria przychodów powinna być uwzględniona w kalkulacji prewspółczynnika, gdy:
• jest przychodem w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
• wynika ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego,
• z przychodów tych instytucja pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania.

Oznacza, to moim zdaniem, że nie musisz uwzględniać wszystkich przychodów z Twojego sprawozdania – tylko te które spełniają powyższe warunki.

Z moich doświadczeń wynika, że jest sporo takich kategorii, których przyporządkowanie do mianownika prewspółczynnika budzi wątpliwości. Dotyczy to np. kosztów amortyzacji środka trwałego sfinansowanego dotacją rozliczanych w ramach pozostałych przychodów operacyjnych (moim zdaniem nie powinny być w mianowniku), niektórych rezerw, kar umownych, rozliczeń z pracownikami, czy różnic kursowych.

Przyjrzyj się więc jeszcze raz swojemu sprawozdaniu i rozważ czy wszystkie Twoje przychody ze sprawozdania spełniają powyższe kryteria. Jeśli tak, musisz uwzględnić je w mianowniku prewspółczynnika. Jeśli nie, to raczej nie powinieneś jej uwzględniać. W sytuacjach wątpliwych  (a jest ich sporo), możesz zwrócić się do organów podatkowych z wnioskiem o interpretację albo skontaktuj się ze mną – na pewno znajdziemy rozwiązanie:)

Miłego dnia!

wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie k. Olsztyna

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: