Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Import usług kulturalnych

Wojciech Pietrasiewicz14 października 201811 komentarzy

Organizując międzynarodowe wydarzenia kulturalne, siłą rzeczy Twoja instytucja współpracuje z zagranicznymi artystami lub instytucjami kultury, czy stowarzyszeniami z innych państw członkowskich UE. Taki zakup usług kulturalnych dla potrzeb VAT zazwyczaj klasyfikowany jest jako import usług kulturalnych. Dziś pokrótce wyjaśnię Ci, czym jest import usług kulturalnych i czy możesz zastosować zwolnienie od VAT do zakupu takich usług.

Czym jest import usług kulturalnych?

Importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. Natomiast w przypadku usług kulturalnych podatnikiem są osoby nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b Ustawy o VAT– podatnik VAT, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik VAT, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, posiadająca siedzibę na terytorium Polski i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE (art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT).

Jeżeli więc posiadasz statusu podatnika VAT i nabywasz usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a miejscem ich świadczenia jest Polska, dokonujesz importu usług kulturalnych.

Przykładowo, jeśli zapraszasz na gościnne występy zagraniczny teatr mający status podatnika oraz posiadasz status podatnika VAT w Polsce – dokonujesz importu usług.

Miejsce świadczenia

Miejscem świadczenia usług kulturalnych na rzecz podatnika jest miejsce, gdzie odbiorca ma swoją siedzibę, lub odpowiednio stałe miejsce zamieszkania (art. 28b ustawy o VAT).

Miejscem świadczenia usług wstępu na wydarzenia kulturalne na rzecz podatnika jest miejsce, gdzie te imprezy faktycznie się odbywają (art. 28g ust. 1 ustawy o VAT).

Jeśli więc polska instytucja kultury – podatnik VAT – zaprasza na gościnne występy za wynagrodzenie zagraniczny teatr – podatnika VAT, miejscem świadczenia usług będzie Polska.

Czy import usług kulturalnych korzysta ze zwolnienia?

Ze zwolnienia od VAT korzystają usługi kulturalne, jeśli świadczą je podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Aby zastosować zwolnienie, musisz spełnić dodatkowe warunki. Więcej o tych warunkach znajdziesz w moim wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Niestety organy podatkowe w swoich interpretacjach uznawały, że ustawa o VAT odnosi się tylko do polskich instytucji kultury.

„(…)wskazać należy, iż ww. zagraniczne podmioty, świadczące usługi kulturalne na rzecz Wnioskodawcy – wbrew twierdzeniu Zainteresowanego – nie będą spełniały przesłanki podmiotowej do zwolnienia przedmiotowych czynności z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy [o VAT]. Zauważyć bowiem należy, iż polski ustawodawca w ww. artykule odwołuje się do przepisów obowiązujących w polskim porządku prawnym.”
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lutego 2016 r., nr IPTPP2/4512-603/15-3/IR)

Moim zdaniem takie stanowisko jest błędne.

Przede wszystkim Dyrektywa 2006/112/WE zwalnia od VAT  świadczenie niektórych usług kulturalnych przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Nie oznacza to jednak prawa polskiego ustawodawcy do ograniczenia zakresu zwolnienia tylko do polskich instytucji kultury. Zasady unijne nie pozwalają, aby polskie przepisy dyskryminowały zagraniczne instytucje kultury, przynajmniej te z UE. Zakup usług kulturalnych od zagranicznych instytucji kultury powinien więc być zwolniony z VAT na tych samych zasadach.

Takie stanowisko na gruncie innych zwolnień potwierdza orzecznictwo sądowe.

Jeśli importujesz usługę kulturalną od zagranicznej instytucji kultury, organy podatkowe mogą próbować stosować stawkę 23% do zadeklarowanego przez Ciebie importu. Moim zdaniem uzasadnione jest jednak zastosowanie zwolnienia. Jeśli masz często takie sytuacje i nie wiesz co robić, napisz do mnie.

Import usług kulturalnych od twórców i artystów wykonawców

W przypadku zakupu usług kulturalnych od zagranicznych twórców i artystów wykonawców sytuacja jest prostsza. Jeśli są oni podatnikami VAT, ich honoraria za świadczenie usług kulturalnych korzystają ze zwolnienia. Zwolnienie to nie zawiera żadnych ograniczeń terytorialnych. Zatem import usług kulturalnych od zagranicznych twórców i artystów wykonawców korzysta ze zwolnienia od VAT.

A poniżej wspomnienie jesiennych spacerów przyrodniczych w Łazienkach Królewskich. Wspaniała przyroda, wiele ciekawostek i przyjemne spacery. Na zdjęciu mandarynka – jeden z wielu lokatorów warszawskich Łazienek. Uciekinierka z dalekich, azjatyckich krajów zaimportowana do Polski :).

import usług kulturalnych

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 11 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Sławomir 28 czerwca, 2019 o 08:54

  Zajmujemy się organizacją koncertów udziałem artystów zagranicznych – głównie ze Stanów Zjednoczonych. Na próżno szukałem wyjaśnień w sieci i wreszcie trafiłem na Pana artykuł.
  Zarówno ja, jak i wielu moich kolegów z branży, często zadajemy sobie pytanie, czy import usług dotyczących występu artysty w Polsce – jest zwolniony z podatku VAT, czy obowiązuje stawka 23%? W swoim artykule pisze Pan o możliwości zwolnienia z podatku.

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 28 czerwca, 2019 o 09:07

  Dzień dobry Panie Sławomirze

  Dziękuję za komentarz. 🙂

  Tak, moim zdaniem istnieje tak możliwość, choć nie w każdej sytuacji.

  W przypadku artystów z USA, jeśli występy artystyczne są przedmiotem ich działalności i to sam artysta wystawia fakturę za swój występ, moim zdaniem zastosowanie może znaleźć zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.b ustawy o VAT. Zwalania on bowiem od VAT usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych artystów i wynagradzana w formie honorarium w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do artystycznego wykonania.
  Zwolnienie nie ogranicza się tylko do polskich artystów – zresztą naruszałoby to zasady wynikające z Dyrektywy VAT.

  Jeżeli więc zawiera Pan umowę bezpośrednio z artystą z USA, który świadczy takie usługi w sposób stały i ciągły, a wynagrodzenie dotyczy występu artystycznego, to moim zdaniem import takiej usługi może korzystać ze zwolnienia od VAT.
  Należy więc zweryfikować z kim zawierana jest umowa (czy bezpośrednio z artystą), kto wystawia fakturę i na tej podstawie może Pan ustalić, czy zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT znajdzie zastosowanie.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Agnieszka 21 lutego, 2020 o 13:43

  Witam. Czy przy organizowaniu koncertów zespołów zagranicznych lub wykonawcy zagranicznego ma znaczenie sprzedaż biletów na ten koncert. My organizujemy koncerty wykonawców zagranicznych. Wstęp na ich koncert jest biletowany. Czy import usług (wystawią rachunek) będzie opodatkowany 8% (bo jest sprzedaż biletów) czy zwolniony (bo koncert organizuje samorządowa instytucja kultury)?

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 24 lutego, 2020 o 21:07

  Dzień dobry Pani Agnieszko,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Do oceny wskazanej sytuacji konieczna byłaby analiza umów z artystami
  oraz informacja w jakiej formie prowadzą działalność.

  Najogólniej rzecz ujmując, wynagrodzenie artysty za koncert to usługa inna niż sprzedaż biletów.
  Honorarium artysty za koncert jest wiec zasadniczo usługa kulturalną, której import w określonych
  okolicznościach może być zwolniony od VAT – art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT.

  Jeżeli strony ustalą, że artyście zamiast honorarium przysługuje określona pula biletów i wpływy z jej sprzedaży,
  wtedy można analizować, czy ma miejsce usługa wstępu.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Agnieszka 11 marca, 2020 o 10:59

  Witam. A więc tak: mam 4 faktury od zagranicznych kontrahentów. Występy były w Polsce. Wstęp na te występy były biletowany. Wszyscy mieli ustaloną kwotę honorarium, niezależne od kwoty wpływów za sprzedane bilety. Nie były zawierane żadne umowy z tymi osobami. Po prostu było dogadane, że przyjeżdżają i występują. Już nie wiem w końcu, co mam zrobić?
  1) faktura od kontrahenta z Anglii. Napisał mi w mailu, że to on płaci podatek za wystawioną mi fakturę, rozlicza się w Wielkiej Brytanii i nie jest płatnikiem VAT. Na fakturze nie podał swojego nr NIP. Czy tę fakturę mogę traktować jako import usług? Czy muszę wykazać VAT należny i czy mogę sobie odliczyć VAT, skoro sprzedawałam bilety na jego występ? Jaki VAT naliczyć, jeżeli miałabym traktować ten występ jako import usług?
  2) faktura od kontrahenta z Niemiec. Napisał mi w mailu, że jest czynnym podatnikiem VAT w Niemczech. Lecz sam twierdzi, że to on płaci podatek. Ja nie powinnam. Czy to prawda?
  3) faktura od kontrahenta z Niemiec. Na fakturze jest zapis, że obowiązek zapłaty podatku leży u odbiorcy usługi. Jaką stawkę VAT zastosować i czy mogę sobie odliczyć ten podatek?
  4) faktura od kontrahenta z Czech. Też napisał w mailu, że rozlicza się z podatku w Czechach i wszystko będzie na jej głowie. Czyli wg niej nie dotyczy mnie płacenie podatku VAT za tę fakturę.
  Innym przypadkiem jest występ zespołu z Czech. Z nimi zawarta była umowa. Na fakturze nie jest napisane że to odbiorca usługi płaci podatek VAT. Proszę o poradę jak postąpić z tymi fakturami?

  Katarzyna 20 grudnia, 2019 o 07:28

  Bardzo przystępnie napisany artykuł. Proszę o wyjaśnienie, podpisałam umowę z artystą z Norwegii, który udziela mi licencji do korzystania z jego filmu, który jest pokazywany w instytucji kultury podczas wystawy. otrzymuje za to wynagrodzenie. Instytucja korzystna ze zwolnienia podmiotowego, ale posiada nr VAT UE. Czy zakup licencji jest to dla mnie importem usługi?
  Katarzyna Bocheńska

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 22 grudnia, 2019 o 13:47

  Dzień dobry Pani Katarzyno,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Kwestia ta wymaga analizy umowy z artystą oraz analiza jego statusu.
  Wszystko jednak wskazuje, ze artysta udzielając licencji jest podatnikiem VAT,
  a sama transakcja – importem usług dla Państwa.

  Pozdrawiam świątecznie 🙂

  Odpowiedz

  Renata 8 września, 2021 o 14:06

  Panie Wojtku, czy organizator turystyki, kupujący usługi w Czechach (hotel, przewodnik, obiad) dla klienta z Niemiec (B2B) rozpoznaje import usług ?

  Odpowiedz

  Ewa 18 stycznia, 2023 o 17:34

  Dzień dobry,
  Szukając informacji na temat importu usług kulturalnych, przeczytałam Pana artykuł.
  Prosze o wyjaśnienie, jesli to możliwe czy jeśli artysta zagraniczny wystawi fakturę za koncert- swój występ ze swoimi danymi ( numer identyfikacyjny, adres ) ale numer konta będzie podany agencji z nim współpracującej to możemy potraktować import usług jako zwolniony z vat?

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 20 stycznia, 2023 o 12:53

  Dzień dobry Pani Ewo,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Jeśli usługa będzie faktycznie świadczona przez artystę i fakturowana przez artystę,
  w mojej ocenie do importu może znaleźć zastosowanie zwolnienie od VAT,
  nawet gdy płatność jest na rachunek agencji.

  Oczywiście inaczej kształtować się mogą konsekwencje podatkowe w sytuacji,
  w której artysta prowadzi swoją działalność np. w formie spółki.

  Pozdrawiam serdecznie,

  Wojciech Pietrasiewicz

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 12 marca, 2020 o 21:00

  Dzień dobry Pani Agnieszko,

  Dziękuję za komentarz:)

  Podniesione przez Panią kwestie są właściwe bardziej dla
  indywidualnej porady niż komentarza na blogu.

  W razie potrzeby zapraszam do kontaktu.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: