Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy instytucja kultury może być małym podatnikiem?

Wojciech Pietrasiewicz03 kwietnia 2019Komentarze (0)

W marcu prawie zawsze mam najwięcej pracy. Zeznania roczne, sprawozdania finansowe, raportowanie z zakresu cen transferowych, często spory podatkowe to kwestie, którymi zajmuję się na co dzień. Sporo spraw dotyczy również procedur dochowania należytej staranności dla potrzeb poboru podatku u źródła. Kwestię te poruszałem we wpisie Podatek u źródła – należyta staranność.

W tym czasie otrzymuję też sporo pytań również od czytelników bloga.

Ostatnio napisała do mnie Pani Danuta, pytając czy instytucja kultury może być małym podatnikiem? Oznaczałoby to możliwość stosowania preferencyjnej stawki CIT. Co ciekawe, Pani Danuta otrzymała rozbieżne odpowiedzi w infolinii Krajowej Informacji Podatkowej i od Jej szkoleniowca.

Skoro mamy rozbieżne opinie, to dodam kilka słów od siebie 🙂

Czy instytucja kultury może być małym podatnikiem?

Od rozstrzygnięcia tej kwestii zależy to, czy instytucja kultury może stosować 9% stawkę CIT.

Czy może?

Sprawdźmy najpierw w przepisach.

Stawka 9% ma zastosowanie do podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły 1 200 000 euro. Kwota ta jest przeliczana na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego.  Kwotę tę zaokrągla się  do 1000 zł. (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawa o CIT).

Jednocześnie stawkę stosują podatnicy, którzy mają status małego podatnika (art. 19 ust. 1d ustawy o CIT). Jest jeszcze kilka dodatkowych ograniczeń, ale nie mają one teraz większego znaczenia.

Definicję małego podatnika znajdziesz w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Są nim podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Jeżeli więc spełniasz oba wskazane kryteria, moim zdaniem, nie ma przeszkód aby korzystać z 9% stawki CIT.

Dochód na cele działalności statutowej

Pamiętaj jednak, że stawka 9% ma tylko zastosowanie do dochodu, który nie korzysta ze zwolnienia.

Zwolniony z podatku jest dochód podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Jeżeli więc dochód ze sprzedaży towarów przez instytucję kultury lub organizację pozarządową jest przeznaczony na wskazane wyżej cele statutowe – korzysta ze zwolnienia. Pamiętaj o tym, jeśli sprawdzasz czy Twój dochód jest zwolniony, czy opodatkowany.

Warto dodać, że zwolnienie to obejmuje również sytuację, gdy instytucja otrzymuje towar, który następnie sprzedaje. Musi oczywiście przeznaczyć wpływy ze sprzedaży na cele statutowe. Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie, którą miałem przyjemność prowadzić. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie Darowizna nieruchomości na cele statutowe.

A za oknem wiosna!

mały podatnik

Wiosna!

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: