Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Instytucje kultury jednak z prewspółczynnikiem?

Wojciech Pietrasiewicz27 czerwca 2017Komentarze (0)

O problemach z prewspółczynnikiem opowiadałem Ci już kilkakrotnie. Jest to kwestia, która budzi spore kontrowersje i w praktyce stosowanie prewspółczynnika często zależy od bieżących interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe.

We wpisach Prewspółczynnik w muzeach oraz Prewspółczynnik w teatrach – nieodpłatne wejściówki wskazywałem na stanowisko organów podatkowych umożliwiające niektórym instytucjom kultury odliczanie VAT bez obowiązku stosowania prewspółczynnika.

Wskazywałem też kryteria, które powinny decydować o tym, czy masz obowiązek kalkulować prewspółczynnik czy nie. Zajrzyj do wpisu Prewspółczynnik – kilka wskazówek po wyroku w sprawie TVP.

Z początkiem 2017 r. obok interpretacji indywidualnych wyłączających obowiązek stosowania prewspółczynnika pojawiły się pierwsze interpretacje wskazujące na istnienie takiego obowiązku. Przeczytaj wpisy: Niektóre muzea jednak z prewspółczynnikiem? oraz Prewspółczynnik w działalności koncertowej.

Ostatnie interpretacje wydane już przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wskazują, że zamiarem organów podatkowych jest objęcie większości instytucji kultury obowiązkiem kalkulacji prewspółczynnika.

Niekorzystna interpretacja dla teatrów

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przypadku jednego z Teatrów wskazał, że sam fakt, że teatr prowadzi działalność upowszechniającą kulturę powoduje, że szereg wykonywanych przez niego czynności nieodpłatnych powoduje obowiązek odliczania VAT z zastosowaniem prewspółczynnika.

Celem Wnioskodawcy, jako samorządowej instytucji kultury, jest bowiem przede wszystkim tworzenie, upowszechnienie i ochrona kultury, a więc realizowanie zadań nałożonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które w pewien sposób mogą przełożyć się na wzrost ilości osób korzystających z usług oferowanych przez Teatr odpłatnie. Należy w tym miejscu zauważyć, że przesłanki do uznania za związane z działalnością gospodarczą będą spełniać nieodpłatne czynności podejmowane przez Wnioskodawcę wyłącznie w celach promocyjnych i marketingowych, których efektem jest poszerzenie grona widzów, którzy skorzystają ostatecznie z odpłatnej usługi świadczonej przez Wnioskodawcę.

(interpretacja z 5 stycznia 2017 r., nr 0461-ITPP1.4512.846.2016.1.MN)

A także dla muzeów….

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 5 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPP1.4512.1088.2016.2.MK. Organ uznał w tej interpretacji, że skoro celem muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, to prowadzi działalność statutową – ze swej istoty nienastawioną na osiąganie zysków, niebędącą działalnością gospodarczą.

Świadczy to zdaniem organu o tym, że realizacja powyższych projektów i imprez wpisuje się zarówno w ramy komercyjnej działalności gospodarczej jak również działalności statutowej (niegospodarczej).

I powoduje obowiązek kalkulacji prewspółczynnika.

Instytucje kultury jednak z prewspółczynnikiem?

Podejście organów podatkowych do prewspółczynnika w instytucjach kultury zmienia się. I to na niekorzyść instytucji kultury.

W ostatnich interpretacjach dla organów podatkowych decydujący jest sam cel funkcjonowania instytucji kultury. Jako że jest to cel związanych z upowszechnianiem kultury – niezależnie od faktycznych działań instytucji kultury – generuje obowiązek liczenia prewspółczynnika. Jeśli więc Twoja instytucja wykonuje czynności w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, organy podatkowe mogą nakazać Tobie kalkulację prewspółczynnika.

Czy taki podejście jest prawidłowe?

Moim zdaniem, nie. Organ powinien weryfikować działalność instytucji kultury z perspektywy czynności, które wykonuje, a nie celu, w którym została stworzona. Oznacza to moim zdaniem, że nie wszystkie czynności nieodpłatne powodują obowiązek odliczania VAT z zastosowaniem prewspółczynnika. Tylko te, które wskazują na związek z działalnością inna niż działalność gospodarcza.

Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii najpewniej należeć będzie do sądów.

Pamiętaj jednak, że obecnie niestosowanie prewspółczynnika może być bardziej ryzykowne niż jeszcze pół roku temu….

Instytucje kultury jednak z prewspółczynnikiem

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: