Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Sklep

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej

Wojciech Pietrasiewicz12 października 20206 komentarzy

Bez szerszego rozgłosu opublikowano ważne rozporządzenie regulujące wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2020, poz. 1729 – „Rozporządzenie”). Wsparcie pochodzić będzie ze specjalnego funduszu powstałego w związku z pandemią. Dla części instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność artystyczną może być to ważne wsparcie finansowe w tym trudnym okresie dla kultury. Prognozowana, łączna wysokość środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej wynosi 400 mln zł.

Choć nie jest to temat stricte podatkowy, postanowiłem przekazać Ci kilka najważniejszych informacji o tym, kto może uzyskać wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej i jak je zdobyć.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej

Zacznijmy od tego, kto może ubiegać się o wsparcie. Rozporządzenie określa trzy grupy, które mogą korzystać ze wsparcia.

Pierwsza to samorządowe instytucje artystyczne. Są nimi instytucje prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców. Do takich instytucji zaliczamy więc przede wszystkim: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne.

Druga grupa obejmuje organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. Natomiast trzecią grupę stanowią przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Pewne wątpliwości dotyczą przedsiębiorców stanowiących tzw. zaplecze techniczne. W tej grupie znajdują się takie zawody jak dźwiękowcy, czy oświetleniowcy. Przepisy nie definiują jednak tego pojęcia. Sprawia to, że nie do końca wiadomo kto może ubiegać się o wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej. Mogą więc pojawić się spory, kto z tej grupy może otrzymać wsparcie.

Warunki formalne

Podstawowym kryterium uzyskania wsparcia jest utrata przychodów. Samorządowe instytucje artystyczne mogą uzyskać z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., wsparcie w wysokości nieprzekraczającej 40% przychodów netto z działalności statutowej oraz dodatkowej, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r. Wysokość wsparcia dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców to 50% tej kwoty.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej otrzymasz na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych w okresie od 12 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pamiętaj, że wsparcie finansuje tylko określone koszty kwalifikowane. Zostały one wymienione w art. 53 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Grupa ta jest dosyć obszerna, nie będę jej więc umieszczał we wpisie. Poszczególne kategorie kosztów kwalifikowanych znajdziesz tutaj.

Wsparcia udziela się tylko do 31 grudnia 2020 r., dlatego masz niewiele czasu na działanie.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Pamiętaj, że wniosek o wsparcie możesz złożyć tylko raz. W zależności od przedmiotu działalności swój wniosek złożysz do Instytutu Muzyki i Tańca albo Instytutu Teatralnego. Nie możesz więc składać wniosku do obu jednostek.

Wniosek musisz złożyć najpóźniej do 21 października 2020 r. Pozostało więc niewiele czasu na sfinalizowanie wniosku i dodatkowej dokumentacji.

Wniosek składasz tylko elektronicznie.

Aby to zrobić, musisz założyć konto  na platformie Witkac. Formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj.

Po założeniu konta uzyskasz dostęp do informacji o programie wsparcia. Uzyskasz też możliwość złożenia wniosku.

Pamiętaj, że wniosek musi zawierać szereg szczegółowych informacji. Podstawowe wymogi formalne znajdziesz w § 7 Rozporządzenia lub na stronach Ministerstwa Kultury. W zakładkach dotyczących poszczególnych typów beneficjentów, znajdziesz podstawowe wymogi formalne.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalne – procedura

Pamiętaj, że Twój wniosek musi spełniać wszystkie kryteria formalne. Przepisy nie przewidują procedury odwoławczej. Musisz więc dopilnować, aby Twój wniosek nie został odrzucony z przyczyn formalnych.

Instytut Teatralny i Instytut Muzyki i Tańca mają 14 dni od dnia rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych w naborze wniosków na przekazanie informacji o kwocie przyznanego wsparcia finansowego w podziale na poszczególne jednostki.

Wsparcie otrzymasz na podstawie umowy zawartej z Instytutem Teatralnym lub Instytutem Muzyki i Tańca. Jej wzór jest już dostępny na platformie, przy pomocy której złożysz wniosek. Po zalogowaniu możesz więc zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Wiele podmiotów prowadzących działalność kulturalną zanotowało istotny spadek przychodów finansowych wskutek pandemii. Zachęcam więc, abyście skorzystali z opcji jaką daje wydane w poprzednim tygodniu Rozporządzenie. Warto spróbować, choć czasu jest niewiele.

A poniżej wspomnienie mojej ostatniej podróży do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Piękny pałac i ciekawe muzeum zwiedzane w warunkach pandemii. Mimo utrudnionych warunków, gdy tylko mogę nadal staram się odwiedzać ciekawe miejsca.

Wsparcie finansowe dla działalności kulturalnej

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Kama 13 października, 2020 o 13:50

  Dzień dobry,
  czy „zwykła” instytucja jaką jest dom kultury, który prowadzi działalność kulturalną polegającą m.in. na organizacji różnych wydarzeń kulturalnych m.in. spektakli teatralnych (teatr przyjeżdża i wystawia spektakl a instytucja sprzedaje bilety i płaci honorarium artystom) oraz prowadząca swoja pracownię teatralną, muzyczną, taneczną, prowadząca zespół ludowy również może składać wniosek o dofinansowanie? Jeżeli tak to jakiej kategorii?

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 13 października, 2020 o 14:24

  Dzień dobry Pani Kamo,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Instytucjami artystycznymi są instytucje kultury powołane do prowadzenia
  działalności artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców,
  w szczególności: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne,
  zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne.

  Dom kultury raczej nie mieszczą się więc w tej kategorii.

  Mogą Państwo swój status zweryfikować też bezpośrednio w Instytutach,
  które zajmują się rozdysponowywaniem środków.

  Dla wnioskodawców działa infolinia z numerami: Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82 oraz Instytut Teatralny: 22 122 11 83. oraz
  adresami email: fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl oraz fwk_teatr@instytut-teatralny.org.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Ewa 21 kwietnia, 2021 o 10:34

  Witam,
  bardzo bym prosiła o Pana opinię dotyczącą korzystania z tarczy antykryzysowej, i zwolnienia z obowiązku opłacenia składek za styczeń 2021 albo za grudzień 2020 i styczeń 2021 albo za luty 2021 dla płatników określonych branż. Dokładnie chodzi o interpretację spadku przychodów z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych). Konkretnie o informację czy dotację inwestycyjną na środki trwałe księgowaną na RMP ( u mnie to przeniesienie i modernizacja placu zabaw) uwzględniać przy spadku dochodów, w miesiącu jej otrzymania. Czy w ogóle ów dotacja mieści się w pojęciu „przychodów z przeważającej działalności”. Jesteśmy małym Domem Kultury PKD 9004Z, finansującym się głównie z dotacji podmiotowej, z niej również opłacamy składki Zus, spadek przychodów (przychody własne plus dotacja podmiotowa na działalność bieżąca) to zaledwie 10-15%. Dotacja celowa inwestycyjna, była incydentalna, ale jeżeli wezmę ją przy spadku przychodów w miesiącu otrzymania to przekracza spadek o co najmniej 40%, który daje mi możliwość skorzystania z tarczy.
  Bardzo proszę o wskazówkę, w którą stronę powinno iść moje rozumowanie.
  Bardzo dziękuję i pozdrawiam
  Ewa Wieczorek

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 28 kwietnia, 2021 o 01:48

  Dobry wieczór Pani Ewo,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Podniesiona przez Panią kwestia może budzić wątpliwości.

  Rozporządzenie odnosi się do przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

  Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

  Takie ujęcie definicji przychodów sugeruje, że środki z dotacji podmiotowej przekazane np. przez organizatora mieszczą się w tym pojęciu. Co więcej, w innych wersjach tarczy jak i w stosunku do innych mechanizmów pomocowych, ustawodawca niekiedy wyłączał bezpośrednio z przychodów otrzymane w ramach pomocy środki finansowe (np. tzw. mikropożyczka nie stanowi przychodu). Zatem, jeśli wolą ustawodawcy byłoby wyłączenie dotacji z przychodów dla potrzeb stosowania Rozporządzenia, ustawodawca wskazałby to wyraźnie w Rozporządzeniu.

  Wydaje się więc, że wartość dotacji powinna być uwzględniona w kalkulacji przychodów.
  W praktyce zdarzają się jednak poglądy odmienne.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Ewa 29 kwietnia, 2021 o 12:41

  Dziękuję,
  a proszę mi powiedzieć jak zrozumiałby Pan „przychodów z przeważającej działalności” jeżeli chodzi o dom kultury, i PKD 9004Z. Czy taka dotacja mieści się w tym pojęciu? Jest to dotacja na plac zabaw, czy nie zarzuci mi kontrola, iż nie ma to związku z kulturą.
  Mogę prosić o jednoznaczną wskazówkę, w którym kierunku mam podążać, tak abym mogła spać spokojnie…
  pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 30 kwietnia, 2021 o 08:47

  Pani Ewo,

  Moim zdaniem mieści się w tym pojęciu jeśli dofinansowuje przeważającą działalność.
  Oczywiście należy ocenić na ile przygotowanie placu zabaw mieści się w
  w działalności statutowej instytucji ….

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: