Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Sklep

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych

Wojciech Pietrasiewicz31 stycznia 2023Komentarze (0)

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych?

Dziś kilka słów o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), który dotyczy kwestii ujmowania dotacji inwestycyjnych w mianowniku prewspółczynnika dla instytucji kultury.

Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne.

Wspominałem już o nich kilkakrotnie m.in. we wpisie Dotacja inwestycyjna a prewspółczynnik oraz Jak policzyć prewspółczynnik?

Organy podatkowe nie prezentują jednolitego stanowiska w tej kwestii. Z tych przyczyn kwestia ta wciąż pozostaje żywa. Same instytucje kultury często odmiennie interpretują przepisy o prewspółczynniku.

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych

Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej dla instytucji kultury.

Wykorzystywała ona dotacje inwestycyjne do zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc pod uwagę wątpliwości interpretacyjne, instytucja chciała ujmować dotacje inwestycyjne w mianowniku prewspółczynnika.

Chodziło wiec o to aby ustalić czy dotację inwestycyjne stanowią przychody wykonane w rozumieniu przepisów o prewspółczynniku.

Instytucja kultury wskazała, że w mianowniku prewspółczynnika uwzględnia się dotację, gdy:

 • jest przychodem w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 • wynika ona ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego oraz
 • instytucja pokrywała z tych przychodów koszty swojej działalności.

Instytucji kultury wskazała, że dotacji inwestycyjnych nie ujmuje się w sprawozdaniu rocznym w momencie ich otrzymania.

Dodatkowo podkreśliła, że rozlicza się je w czasie poprzez amortyzację.

Dotacje inwestycyjne nie powinny więc być uwzględniane w mianowniku prewspółczynnika.

Interpretacja

W wydanej interpretacji nie zgodził się ze stanowiskiem instytucji.

Uznał, że dotacja inwestycyjna powinna zostać uwzględniona przez instytucję kultury w mianowniku prewspółczynnika już w momencie jej otrzymania.

Organ podatkowy wskazał jednocześnie, że dotacja inwestycyjna jest przychodem wykonanym dla potrzeb kalkulacji prewspółczynnika.

Organ podkreślił, że:

„Należy stwierdzić, że w przypadku samorządowych instytucji kultury, których działanie ma charakter statutowy i dofinansowane jest dotacjami niezwiązanymi bezpośrednio z ceną, pominięcie tych dotacji w ustalaniu proporcji mogłoby doprowadzić do uzyskania nieadekwatnego odliczenia podatku naliczonego.

Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy, ustalając prewspółczynnik dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, w mianowniku powinny być uwzględniane wszystkie rodzaje dotacji (w tym również dotacje inwestycyjne).

Tym samym, ustalając prewspółczynnik, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy i opierając się na rozwiązaniu wskazanym w cyt. wyżej § 4 ust. 1 rozporządzenia, powinni Państwo w mianowniku prewspółczynnika uwzględniać dotacje inwestycyjne, uznając je jako przychody wykonane samorządowej instytucji kultury.”

Instytucja zaskarżyła interpretację do WSA.

Prewspółczynnik bez dotacji inwestycyjnych

WSA potwierdził stanowisko instytucji kultury.

Uznał, że brak jest podstaw, aby w przychodach wykonanych uwzględniać wszelkie dotacje otrzymane przez instytucję kultury.

W ocenie WSA w przychodach instytucji kultury powinny być ujmowane jedynie dotacje na cele związane z bieżącą działalnością.

Dotacje inwestycyjne nie podlegają wykazaniu w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego. Nie są również przychodami, z których instytucja pokrywała koszty swojej bieżącej działalności. Nie stanowią więc przychodów wykonanych dla potrzeb kalkulacji prewspółczynnika.

WSA uznał, że:

„(…) dotacje inwestycyjne nie powinny być uwzględniane w mianowniku prewspółczynnika dla samorządowej instytucji kultury. Nie są bowiem przychodem instytucji kultury w rozumieniu u.f.p. i nie podlegają wykazaniu w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego jako przychody, z których instrukcja pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania jednostki samorządu u terytorialnego.”

(Wyrok WSA z 24 listopada 2022 r., sygn. III SA/Wa 1386/22)

Wyrok WSA jest prawomocny.

Może więc stanowić wskazówkę do rozstrzygania podobnych spraw.

Organy podatkowe nadal jednak prezentują stanowisko odmienne od wyrażonego w wyroku.

Jeżeli organ podatkowy wydał Twojej instytucji niekorzystną interpretację dotyczącą sposobu kalkulacji prewspółczynnika, możesz więc spróbować zmienić Twoją sytuację.

Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź po prostu masz wątpliwości w tym zakresie, po prostu napisz do mnie. Może będziemy w stanie pomóc również w Twojej sprawie.

Jednocześnie zapraszam na widniejącą na zdjęciu wystawę w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Miłego dnia!

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

***

Stawka na sprzedaż programów teatralnych

Dziś kilka słów o tym, jaka stawka na sprzedaż programów teatralnych może znaleźć zastosowanie w Twojej instytucji kultury.

Kwestia ta budzi pewne wątpliwości [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: