Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Opłata reprograficzna nie podlega VAT

Wojciech Pietrasiewicz18 stycznia 2017Komentarze (0)

Dzisiaj z Luksemburga nadeszła ważna wiadomość, która może Cię zainteresować. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok potwierdzający, że opłata reprograficzna nie podlega VAT.

Wiedz, że opłata reprograficzna to opłata uiszczana przez producentów i importerów nośników i urządzeń do kopiowania do wpłacania określonym organizacjom zbiorowego zarządzania, działającym na rzecz twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców. W Polsce nie przekracza ona 3 proc. kwoty należnej od sprzedaży tych urządzeń i nośników. Opłata reprograficzna jest wliczona do ceny sprzedawanych produktów. Jej ciężar ponosi więc każdy z nas w cenie kupowanych płyt CD, DVD, nagrywarek itp.

Opłata reprograficzna z VAT czy bez VAT?

Organizacje, które pobierają takie opłaty to np. ZAIKS, SAWP.

I to ta ostatnia organizacja dotarła aż do Trybunału Sprawiedliwości, aby ustalić, czy pobierana przez nią opłata reprograficzna podlega VAT.

Czy wiesz, co budziło największe wątpliwości?

Niejasne było, czy opłata reprograficzna jest:

  • wynagrodzeniem za świadczenie usług przez twórców, artystów i wydawców pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania, czy też
  • świadczeniem, które nie jest usługą, ale zrekompensowaniem strat twórców, artystów, wydawców w związku z dozwolonym przez prawo powielaniem utworów na użytek prywatny.

Polskie sądy administracyjne wydawały sprzeczne orzeczenia w tej sprawie.

Spór dotarł do Trybunału

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP złożyło więc wniosek o interpretację indywidualną, aby ustalić czy pobierane przez stowarzyszenie opłaty są opodatkowane VAT, czy nie. Dyrektor Izby Skarbowej w 2012 r. uznał, że opłata reprograficzna podlega VAT – jest jego zdaniem świadczeniem usług. SPAW złożyło skargę do sądu administracyjnego i … wygrało.

Ale organ podatkowy wniósł kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał po prawie 5 latach (tak, to nie pomyłka) ostatecznie potwierdził, że opłata reprograficzna nie podlega VAT. Organizacje, takie jak SAWP, pobierając opłaty, nie świadczą usług.

Wynika to z dwóch ważnych przesłanek:

  1. obowiązek zapłaty opłaty wynika bezpośrednio z prawa, a nie z relacji prawnej pomiędzy artystami a producentami i importerami nośników i urządzeń do utrwalania i kopiowania
  2. nie ma w tej relacji żadnego świadczenia wzajemnego w zamian za opłatę uiszczaną przez producentów i importerów nośników i urządzeń do utrwalania i kopiowania.

Dlatego opłata reprograficzna nie podlega VAT. Organizacje, takie jak SAWP, nie muszą wystawiać faktur dotyczących opłaty i nie będą musiały przed przekazaniem kwot artystom dzielić się opłatą z fiskusem.

Jeśli chcesz zaponzać się bliżej z tym wyrokiem, możesz go znaleźć w tym miejscu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wpietrasiewicz@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: