Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Sklep

Nowy JPK VAT (GTU) od 1 października

Wojciech Pietrasiewicz15 września 2020Komentarze (0)

Wielkimi krokami zbliżają się kolejne zmiany w VAT [Nowy JPK VAT (GTU)]. Dziś razem z moim kolegą Rafałem Polit postanowiliśmy więc przybliżyć najważniejsze zmiany związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym.

Jest nim obowiązek składania deklaracji i ewidencji VAT w formie jednego pliku JPK VAT. Zastąpi on dotychczasowe pliki JPK oraz deklarację składaną elektronicznie.

Od rozliczenia za październik musisz przesyłać jeden nowy plik JPK VAT, który składać się będzie z dwóch części, tj.:

 • z części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K,
 • z części ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK VAT. 

W teorii więc będziesz mieć mniej obowiązków sprawozdawczych.

Niestety tylko w teorii, gdyż zakres obowiązków ewidencyjnych ulega istotnemu rozszerzeniu. Nowe wzory (schematy) ewidencji i deklaracji zostaną wprowadzone dla wszystkich podmiotów już od 1 października 2020 r.

Zgodnie z nowymi obowiązkami, w ewidencji konieczne będzie wskazanie m.in. grup towarowo usługowych (GTU) dla faktur sprzedażowych. W nowych przepisach ustawodawca zawarł jeszcze wiele innych obowiązków, które wymagają od Ciebie większej uwagi  niż dotychczas.

Nowy JPK VAT (GTU)- grupy towarowo usługowe

Najistotniejszą zmianą jest obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dla wybranych towarów i usług zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „13”.

Obowiązek oznaczania GTU w ewidencji ciążyć będzie jednak wyłącznie na sprzedawcach. Nabywcy towarów i usług nie muszą (przynajmniej na razie) wskazywać oznaczeń GTU, w przesyłanych plikach JPK VAT. Oczywiście, gdy dany towar, bądź usługa faktycznie nie odpowiada żadnemu z GTU, nie musisz wprowadzać żadnych oznaczeń.

Kody GTU obejmują, aż 13 typów transakcji. Dokonując dostawy towarów lub świadczenia usług za każdym razem musisz więc zweryfikować, czy takie zdarzenie podlega obowiązkowi oznaczania GTU. Nowe przepisy posługują się klasyfikacjami statystycznymi przy określaniu GTU. Z tych przyczyn musisz za każdym razem zweryfikować, czy Twoja transakcja dotyczy towaru lub usługi mieszczącej się w jednej z kategorii podlegających kodowaniu.

Niestety we wpisie nie jestem w stanie przedstawić Ci wszystkich kategorii podlegających kodowaniu. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na te kategorie, które z naszych doświadczeń mogą pojawić się w działalności kulturalnej lub rozrywkowej. Dotyczy to w szczególności dostaw:

 • odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT – oznaczenie „05”,
 • urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. tonery, procesory, komputery, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne – oznaczenie „06”.

Likwidując scenografię bardzo często sprzedajesz makulaturę, czy też elementy metalowe (złom) jako np. pozostałości po scenografii. W takiej sytuacji musisz sprawdzić, czy sprzedawane przez Ciebie towary nie powinny być oznaczone kodem 05 GTU. Z kolei kod 06 zastosujesz np. w przypadku sprzedaży używanego sprzętu elektronicznego np. telefonów czy komputerów przenośnych.

Uwaga na sponsoring

Kodem, który możesz często stosować w swojej działalności jest kod „12”. Obejmuje on usługi o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Jeśli prowadząc działalność kulturalną lub rozrywkową, współpracujesz ze sponsorami jest wysoce prawdopodobne, że świadczysz na ich rzecz jeden z typów wskazanych usług. Przeanalizuj więc zawarte umowy – w szczególności te, które obowiązują po 1 października 2020 r. oraz to w jaki sposób wystawiasz faktury dokumentujące świadczenia. Musisz zweryfikować, czy wykonywane przez Ciebie świadczenia stanowią usługi reklamowe lub marketingowe, gdyż w takim przypadku konieczne może okazać się zastosowanie kodu GTU „12”.

Nowy JPK VAT – oznaczanie procedur a MPP

Nowy JPK VAT zawiera obowiązek oznaczenia dotyczący szeregu różnych transakcji (procedur), m.in.:

 1. dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT – oznaczenie „MR_UZ”;
 2. transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.

W przypadku MPP musisz wiedzieć o kilku istotnych kwestiach.

Po pierwsze, nawet gdy otrzymasz fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług objętych obowiązkowym MPP, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, konieczne jest abyś oznaczył taką transakcję oznaczeniem „MPP” dla potrzeb nowego JPK VAT. Od 1 października musisz więc dokładnie weryfikować, czy dla potrzeb nowego JPK VAT taka faktura objęta jest obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, wówczas powinna być ona w nowej ewidencji oznaczona „MPP”. Niezależnie od tego, czy sprzedawca oznaczył taką fakturę, czy też nie.

Po drugie, jeśli to Ty wystawiasz fakturę z adnotacją mechanizm podzielonej płatności, również musisz ją oznaczyć w nowym JPK VAT symbolem MPP.

Po trzecie, pamiętaj, że oznaczanie transakcji symbolem MPP lub jakimkolwiek innym symbolem wynikającym z nowego JPK VAT jest niezależne od GTU. Może więc zdarzyć się, że Twoja transakcja będzie oznaczona jednocześnie kodem GTU, symbolem MPP lub innymi symbolami.

Kary za błędy w ewidencji

Pamiętaj, że nowe przepisy zawierają również sankcje za błędy w ewidencji.

Jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi w przesłanej ewidencji błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wzywa Cię do ich skorygowania, wskazując te błędy ( nowy art. 109 ust. 3f ustawy o VAT).

Kolejno, jeżeli wbrew określonemu obowiązkowi:

 1. nie prześlesz ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złożysz wyjaśnień, albo zrobisz to po terminie,
 2. w złożonych wyjaśnieniach nie wykażesz, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

– naczelnik urzędu skarbowego może, w drodze decyzji, nałożyć na Ciebie karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd (nowy art. 109 ust. 3h ustawy o VAT).

Miejmy nadzieję, że organy podatkowe przynajmniej na początku nie będą nadmiernie szafować karami. Musisz jednak przygotować się na to, że błędy w Twojej ewidencji mogą się  zdarzyć, a w takiej sytuacji warto działać szybko. Unikniesz w ten sposób stresu i ryzyka kar.

Cztery wskazówki przed startem nowych obowiązków

Na koniec mam dla Ciebie cztery wskazówki, które ułatwią Ci przygotowanie się do nowych obowiązków sprawozdawczych:

 1. Sprawdź ze swoim dostawcą oprogramowania księgowego, czy jest gotowy na nowy JPK VAT i jak technicznie wyglądać będzie procedura kodowania. Ułatwi Ci to start z nowymi rozwiązaniami już w październiku.
 2. Przyjrzyj się Twoim dostawom i nabyciom. W przypadku dostaw pozwoli Ci to ustalić jakie najczęściej transakcje podlegają kodowaniu GTU. Zwróć uwagę na umowy sponsoringowe i marketingowe – tam często może pojawić się obowiązek stosowania kodu 12. Sprawdź transakcje, które przeprowadzasz rzadko, a które mogą podlegać kodowaniu – to one mogą być prawdziwą pułapką.
 3. Jeśli opłacasz teraz wszystkie faktury w mechanizmie podzielonej płatności, pamiętaj, że tylko niektórych z tych transakcji objęte będą kodowaniem MPP dla potrzeb nowej ewidencji. Musisz wypracować procedury, które pozwolą Ci zidentyfikować te transakcje.
 4. Przyjrzyj się wszystkim kodom ujętym w nowych przepisach – nie tylko tym wymienionym w moim wpisie. Przeanalizuj dokładnie poszczególne typy kodów, które musisz stosować i sprawdź, czy mogą mieć one zastosowanie w Twojej sytuacji. Tylko tak unikniesz błędów w raportowaniu w nowym JPK VAT.

MF podpowiada

Szereg pytań i odpowiedzi w zakresie nowego JPK VAT, obowiązującego od 1 października 2020 r., zostało opublikowane na oficjalnej stronie MF – TUTAJ. Warto się z nimi zapoznać. Pamiętaj jednak, że takie „komunikaty” nie dają Ci formalnej ochrony takiej jak np. objaśnienia podatkowe, czy też interpretacja indywidualna. Mogą jednak pomóc w niektórych trudnych sytuacjach.

Szkolenia, które przeprowadziliśmy do tej pory u naszych klientów wskazują, że w rozliczeniach często pojawiają się sytuacje, które nie są typowe i które warto zweryfikować zanim nadejdzie pierwszy okres sprawozdawczy. Odpowiedzi na część znajdziesz w tym wpisie. O pozostałych możesz ze mną porozmawiać na moich szkoleniach, które prowadzimy online jak i stacjonarnie.  Jak je znaleźć? Śledź stronę Poradnika Instytucji Kultury lub po prostu  napisz do mnie.

Nowy JPK VAT (GTU)

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: