Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dotacja inwestycyjna a prewspółczynnik

Wojciech Pietrasiewicz28 lutego 2019Komentarze (0)

Wątpliwości, czy uwzględniać dotację inwestycyjną w mianowniku prewspółczynnika dla instytucji kultury, towarzyszą nam od wejścia w życie przepisów o prewspółczynniku. Organy podatkowe od początku nie prezentowały jednolitego stanowiska w tej sprawie. Wspominałem o tym kilkakrotnie m.in. we wpisie Jak policzyć prewspółczynnik?

Czas więc na weryfikację najnowszego stanowiska organów podatkowych w tej kwestii.

Dotacja inwestycyjna – skąd wątpliwości?

Wątpliwości, czy uwzględnić w mianowniku otrzymane dotacje inwestycyjne wynikają z konstrukcji wzoru prewspółczynnika dla instytucji kultury. Niestety nie został on przemyślany, a przez to wywołuje nagatywne konsekwencje podatkowe u wszystkich go stosujących.

Dlatego warto zacząć od przepisów wprowadzających wzory na prewspółczynnik dla instytucji kultury.

Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Rozporządzenie) zawiera następujący wzór:

X=(A x 100)/P

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
X ‒ proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
A ‒ roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez państwową instytucję kultury,
P ‒ przychody wykonane państwowej instytucji kultury.

Wzór ten dotyczy państwowych instytucji kultury. W Rozporządzeniu znajdziesz również podobny wzór dla samorządowych instytucji kultury. Więcej informacji o prewspółczynniku znajdziesz w specjalnym informatorze, który jakiś czas temu przygotowałem dla Ciebie. Znajdziesz go tutaj.

Czy dotacja inwestycyjna jest przychodem wykonanym?

Zbliżamy się do sedna problemu. Sprowadza się on do odpowiedzi na pytanie, czy i ewentualnie dlaczego dotacja inwestycyjna jest przychodem wykonanym.

Przychodami wykonanymi państwowej instytucji kultury są przychody państwowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym przekazane tej instytucji dotacje, pomniejszone o:

  • kwoty zwróconych dotacji,
  • odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz
  • odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy

– wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania.

Oznacza to, że w mianowniku prewspółczynnika musisz uwzględnić dotację, gdy:

  • jest przychodem w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  • wynika ona ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego,
  • instytucja pokrywała z tych przychodów koszty swojej działalności.

Dotacji inwestycyjnych nie ujmujesz w sprawozdaniu rocznym
w momencie ich otrzymania. Uwzględniasz je w sprawozdaniu w czasie poprzez rozliczenie amortyzacji. Już tylko dlatego nie powinno się, moim zdaniem, uwzględniać dotacji inwestycyjnych w mianowniku prewspółczynnika w roku jej otrzymania. Mam jeszcze kilka argumentów za tym, że dotacja inwestycyjna nie powinna być uwzględniana w mianowniku, ale….

Co na to organy podatkowe?

Organy podatkowe uznają, że musisz uwzględniać dotację inwestycyjną w mianowniku już w momencie jej otrzymania.

Wskazuje na to jedna z najnowszych interpretacji.

Należy stwierdzić, że w przypadku samorządowych instytucji kultury, których działanie ma charakter statutowy i dofinansowane jest dotacjami niezwiązanymi bezpośrednio z ceną, pominięcie tych dotacji w ustalaniu proporcji mogłoby doprowadzić do uzyskania nieadekwatnego odliczenia podatku naliczonego.
Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy, ustalając prewspółczynnik dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, w mianowniku winny być uwzględniane wszystkie rodzaje dotacji (w tym również dotacje inwestycyjne).
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z 28 listopada 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.881.2018.1.RG

W świetle takiego stanowiska organów, jedyne co pozostaje to ujmowanie dotacji inwestycyjnych w mianowniku lub spór z organami podatkowymi. Możesz więc zainicjować taki spór, wnioskując o interpretację i zaskarżając ją do sądu. Niestety trudno obecnie stwierdzić, jakie stanowisko zajmą sądy w tej sprawie. Jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, po prostu napisz do mnie.

Nadrabiając moje “zaległości” muzealne udałem się do Muzeum Narodowego. Był to ostatni moment na zobaczenie pokazu specjalnego z cyklu Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie Pablo Picasso. Znajdziesz tam ok. 30 prac tego artysty – grafiki oraz ceramikę, które znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego. Dla mnie ciekawostką, której nie znałem, była sama wizyta Picassa w Polsce i to, co po niej pozostało.

Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie
Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie

Zwiedziłem również wystawę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918. Bardzo różnorodna sztuka z jednym towarzyszącym motywem jakim jest niepodległość.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wpietrasiewicz@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: