Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Sklep

Bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem

Wojciech Pietrasiewicz19 grudnia 2022Komentarze (0)

Dziś kilka słów o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który sprawia, że organizowane przez instytucje kultury bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem.

Wyrok ten jest szczególnie ważny, jeśli działasz w muzeum, teatrze, operze lub innych instytucjach kultury finansujących tego typu wydarzenia ze środków własnych.

Bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem

Jeśli organizujesz bankiety i inne wydarzenia związane z podstawowym wydarzeniem kulturalnym, musisz uważać, z których środków finansujesz wydatki na gastronomie i inne usługi pomocnicze.

Od tego może zależeć, czy w Twojej instytucji pojawi się podatek dochodowy do zapłaty.

Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej dla instytucji kultury organizującej wydarzenia kulturalne.

W ramach odbywających się wydarzeń instytucja organizowała różnego rodzaju bankiety, uroczyste kolacje, lunche i podobne wydarzenia. Instytucja nabywała usługi restauracyjne lub gastronomiczne (przygotowanie i zakup posiłków, napojów), obsługi kelnerskiej, zakupu alkoholu, wynajęcia sali, kosztów sprzątania, ochrony bankietu, usługi fotograficznej.

Bankiety te odbywały się w ramach festiwali i stanowiły zazwyczaj albo uroczyste otwarcie wydarzenia, jego integralną część albo podsumowanie.

Ich celem często było także omówienie programu wydarzeń artystycznych na lata następne, integrowanie różnorodnych środowisk artystyczno-kulturalnych i podmiotów prywatnych poprzez budowanie sieci kontaktów.

Instytucja zapytała, czy ma prawo do zastosowania zwolnienia z CIT, jeśli wydatki na zakup usług gastronomicznych finansowała ze środków własnych.

Zakres zwolnienia

Ze zwolnienia z CIT korzystają dochody w części w jakiej instytucja przeznaczy je na cele statutowe m.in. w zakresie kultury (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT).

Zwolnienie nie dotyczy dochodów przeznaczonych na inne cele.

Nie zastosujesz zwolnienia również do dochodów uzyskanych z leasingu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (art. 17 ust. 1 b ustawy o CIT).

Zatem zwolnienie zależy od tego, na co przeznaczysz swoje dochody.

Pamiętaj również, że zwolnienia z CIT korzystają również dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT). W tym przypadku sposób wydatkowania dotacji nie ma decydującego znaczenia dla zastosowania zwolnienia.

Interpretacja

W wydanej interpretacji organ uznał, że wykorzystanie dochodu na zakup usług gastronomicznych niezbędnych do organizacji bankietów, nie uprawnia instytucji do zwolnienia.

Organ podatkowy uznał, że nie jest to wydatek na cele statutowe związane z działalnością kulturalną.

Organ podkreślił, że:

„chociaż cele statutowe Wnioskodawcy pokrywają się z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, to nie można przyjąć, że wydatkowanie dochodów uprzednio przeznaczonych na realizację celów statutowych a wydatkowanych ostatecznie na organizację Bankietów spełnia kryterium zwolnienia przewidzianego w ww. przepisie. Wydatkowanie przez instytucję dochodów na organizację Bankietów nie można uznać za poniesienie na cel kulturalny ani na cel  korespondujący z którymkolwiek z celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, gdyż organizacja Bankietów nie zawiera się w pojęciu działalności kulturalnej ani jakiegokolwiek innego celu w przepisie tym wymienionego.”

Instytucja zaskarżyła interpretację do sądu administracyjnego. Ostatecznie sprawa trafiła do NSA.

Bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem podatkowym

NSA potwierdził stanowisko organu podatkowego. Uznał, że wydatki na organizację bankietów nie są wydatkami na cele działalności kulturalnej. Nawet gdy towarzyszą wydarzeniom kulturalnym.

NSA uznał, że:

zamiarem ustawodawcy nie było premiowanie działań pomocniczych w stosunku do działalności kulturalnej, czy innej wymienionej w tym przepisie, ale propagowanie rzeczywistych, konkretnych działań w tych dziedzinach (…). Skoro bankiet ma charakter akcesoryjny w stosunku do wydarzenia kulturalnego, to wydatkowanie przez skarżącą dochodów na organizację bankietów nie można uznać za poniesienie wydatku na cel kulturalny ani na cel korespondujący z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.”

(Wyrok NSA z 12 października 2022 r., sygn. II FSK 145/20)

Teza NSA jest wysoce dyskusyjna.

Oznacza bowiem, że instytucja musi zawsze poszukiwać ścisłego związku swoich wydatków z działalnością kulturalną. Bez znaczenia pozostaje fakt, że wydatki na gastronomie dotyczą wprost organizowanego wydarzenia kulturalnego. Sprawia to więc, że bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem podatkowym.

Wyrok stawia pod znakiem zapytania choćby wydatki promujące wydarzenia nieodpłatne instytucji kultury i szereg innych wydatków tylko pośrednio związanych z działalnością kulturalną – nie tylko zakupy usług gastronomicznych.

Wyrok NSA jest jednak prawomocny. Może więc stanowić wskazówkę do rozstrzygania podobnych spraw. Warto liczyć na to, że w innych sprawach NSA zrewiduje swoje stanowisko.

Co dalej?

W świetle wyroku bankiety i wernisaże obarczone są ryzykiem podatkowym.

Organizacja bankietów ze środków własnych może powodować, że część Twoich dochodów będzie opodatkowana CIT.

Nie będą one bowiem w świetle wyroku przeznaczone na cele statutowe związane z kulturą.

Jak sobie z nim radzić?

Przede wszystkim przyjrzyj się swoim wydatkom.

Jeśli finansujesz swoje bankiety, wernisaże wystaw, lampkę szampana w trakcie spektakli sylwestrowych z dotacji budżetowych, ryzyko opodatkowania nie wystąpi. Wynika to z faktu, że wydatek finansujesz z dochodu zwolnionego. Potwierdzają to interpretacje indywidualne.

Niestety niektórych typów wydatków nie możesz finansować dotacjami – to Twoje obszary ryzyka podatkowego.

Ryzyko efektywnego opodatkowania CIT Twoich dochodów nie wystąpi również, gdy Twój wydatek możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Dotyczy to np. części usług gastronomicznych nabywanych na potrzeby spektakli odpłatnych.

Musisz jednak pamiętać, że jeśli nabywasz usługi gastronomiczne lub inne usługi pomocnicze dla wydarzeń kulturalnych i finansujesz je ze środków własnych, za każdym razem musisz weryfikować, czy możesz zastosować zwolnienie z CIT, czy nie.

Jeśli potrzebujesz pomocy, w tym zakresie, po prostu napisz do mnie.

A jeśli masz czas, zapraszam na zimowy spacer do Łazienek 🙂

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

***

Stawka na sprzedaż programów teatralnych

Dziś kilka słów o tym, jaka stawka na sprzedaż programów teatralnych może znaleźć zastosowanie w Twojej instytucji kultury.

Kwestia ta budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Wspominałem o nich we wpisie Nowa matryca VAT – co nowego w kulturze?

Wątpliwość sprowadza się do tego czy program powinien być traktowany jako książka lub broszura opodatkowana obniżoną stawką VAT. A może jako materiał reklamowy opodatkowany zasadniczo stawką podstawową [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: