Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji

Wojciech Pietrasiewicz02 października 2017Komentarze (0)

Po ostatnich szkoleniach, które miałem przyjemność prowadzić dla swoich klientów, mam głowę pełną pomysłów na nowe wpisy. Wydawałoby się, że opodatkowanie działalności kulturalnej i rozrywkowej nie powinno nastręczać większych trudności.

A jednak….

Dziś opowiem Ci o podstawowych zasadach opodatkowania podatkiem u źródła wynagrodzeń artystów zagranicznych uzyskiwanych za pośrednictwem agencji. O możliwościach związanych ze zwolnieniem z podatku u źródła części wynagrodzenia artysty, wspominałem we wpisie Świadczenia dla artystów (niektóre) bez podatku.

Samo opodatkowane wynagrodzeń artystów to temat złożony i dlatego bardzo ciekawy, więc dziś tylko kilka podstawowych wskazówek. Jeśli masz skomplikowanie zagadnienie, z którym nie możesz sobie poradzić, napisz do mnie. Może będę w stanie Ci pomóc.

Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji

Spore wątpliwości budzi sytuacja, gdy wypłacasz wynagrodzenie zagranicznemu artyście za pośrednictwem agencji, która go reprezentuje. Pamiętaj, że w takiej sytuacji, aby określić, czy wynagrodzenie artysty za artystyczne wykonanie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła musisz sięgnąć nie tylko do przepisów ustaw o podatkach dochodowych, ale przede wszystkim do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. To ona określi, czy w Twojej sytuacji dochód artysty może być opodatkowany w Polsce.

Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają różne brzmienie, więc za każdym razem musisz przeanalizować konkretną umowę. Dopiero wtedy możesz stwierdzić, czy wynagrodzenie za występ artysty w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce i czy musisz pobierać od niego podatek.

Spróbujmy przeanalizować te przepisy na przykładzie jednej z umów.

Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji w świetle umowy o unikaniu

Zasady opodatkowania wynagrodzenia artysty wynikają zazwyczaj z art. 17 właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 17 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Niemcami:

1) Bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.
(2) Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, to dochód taki bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.
(3) Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do dochodu osiąganego z działalności artysty lub sportowca w Umawiającym się Państwie, jeżeli pobyt w tym Państwie jest całkowicie lub głównie opłacany z funduszy publicznych jednego lub obu Umawiających się Państw, kraju związkowego, jednostki terytorialnej, organu lokalnego lub instytucji rządowej albo organizacji użyteczności publicznej.

Niezbyt proste, prawda?

Co wynika z umowy?

Z powyższych przepisów wynikają trzy wnioski wnioski:

 • dochód z występów niemieckiego artysty w Polsce może być opodatkowany w Polsce na podstawie umowy. Na marginesie może być on opodatkowany z zastosowaniem stawki 20% w Polsce (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT);
 • jeśli dochód z występów niemieckiego artysty w Polsce przypada innej osobie, może być on opodatkowany w Polsce. Jeśli więc artysta uzyskuje wynagrodzenie za pośrednictwem agencji i da się je wyodrębnić, może ono być opodatkowane w Polsce.
 • dochód ten będzie zwolniony z podatku w Polsce , jeżeli pobyt artysty w Polsce jest całkowicie lub głównie opłacany z szeroko pojętych funduszy publicznych Polski lub Niemiec. Aby zastosować zwolnienie, oprócz spełnieni powyższego warunku musisz posiadać certyfikat rezydencji artysty.

Prościej? Chyba tak:)

Przeważający charakter świadczenia

Pamiętaj, że w świetle interpretacji organów podatkowych jeśli nie jesteś w stanie wyodrębnić wynagrodzenia agencji z całości wynagrodzenia za przeważającą część wynagrodzenia może być uznane to przynależne artyście. Wtedy organy podatkowe mogą zakwalifikować całość wynagrodzenia jako wynagrodzenie artysty. Może to powodować określone konsekwencje podatkowe wynikające z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i polskich przepisów.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 28 stycznia 2015 r., IPPB5/423-1166/14-2/AJ:

Jeżeli więc Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić wynagrodzenia podmiotu maltańskiego (rozumianego jako wynagrodzenie o charakterze impresaryjnym za organizację występu, inaczej część wynagrodzenia, która pozostaje do jego dyspozycji po opłaceniu wynagrodzeń artystów), oraz gaży artystów (zgodnie z opisem stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest uczestnikiem rozliczeń z artystami, a całość wynagrodzenia wypłaca podmiotowi maltańskiemu), to całkowita wartość brutto wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tej części wynagrodzenia, której wartość jest większa (przeważająca). W wyniku analizy logicznej w tym konkretnym przypadku za przeważającą część wynagrodzenia należy uznać „dochód osiągany w imieniu artysty lub sportowca”, czyli gaże artystów (a nie np. wynagrodzenie podmiotu maltańskiego z tytułu działalności impresaryjnej). 

Ważna umowa z artystą

Aby ustalić, czy musisz pobrać podatek u źródła od wynagrodzenia artysty, musisz przeanalizować właściwą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niezależnie od tego kluczowa jest Twoja umowa z artystą lub agencją.

Dlaczego?

Pozwala bowiem ustalić:

 • kto jest stroną umowy (artysta, czy agencja),
 • czego umowa dotyczy,
 • za jakie świadczenia przewiduje wynagrodzenie,
 • jakie warunki rozliczenia przewiduje.

Te wszystkie elementy w połączeniu z przepisami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwolą Ci ustalić, czy i w jakiej wysokości musisz pobrać podatek u źródła. Dopiero wtedy wiesz, czy wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji jest opodatkowane.

A co gdy niesłusznie pobrano podatek u źródła?

Jeśli niesłusznie pobrano podatek u źródła można go oczywiście odzyskać. Należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, a w nim wskazać i uzasadnić, dlaczego zdaniem wnioskodawcy podatek został niesłusznie pobrany. W większości sytuacji z takim wnioskiem będzie musiał wystąpić sam zagraniczny artysta. Więcej na ten temat znajdziesz we wpisie Jak odzyskać podatek u źródła od wynagrodzeń zagranicznego artysty?

 

A poniżej Stare Miasto w Olsztynie. Tuż obok zamek gotycki z XIV wieku, gdzie administratorem przez kilka lat był sam Mikołaj Kopernik. Przed wejściem na zamek znajdziesz jego pomnik, a na zamku znajdziesz m.in. wystawę  Muzeum Warmii i Mazur dotyczącą życia i działalności Kopernika.

Wczoraj Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Kultury ogłosiły, że od 1 stycznia 2018 r. zamierzają wprowadzić dwukrotnie wyższy limit 50% kosztów dla twórców. Nowy limit ma obejmować wszystkie środowiska twórcze, w  tym artystów, programistów, dziennikarzy i twórców.

Co wyższy limit 50% kosztów oznacza dla Ciebie?

Obecnie masz prawo do zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów tylko do kwoty przychodów wynoszącej 85.528 PLN w skali roku.  Oznacza to, że jeśli osiągasz przychody z działalności twórczej dającej prawo do ryczałtowych kosztów  przekraczające 85.528 PLN w skali roku, Twoje koszty uzyskania przychodu zawsze wyniosą 42.764 PLN.

Propozycje ministerialne zakładają 100% podwyżkę zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Jeśli Parlament do końca listopada uchwali stosowne przepisy, od 1 stycznia 2018 r. 50% koszty uzyskania przychodu przychodów znajdą zastosowanie do przychodów do wysokości  171.056 PLN, a więc Twoje maksymalne ryczałtowe 50% koszty uzyskania wyniosą maksymalnie 85.528 PLN w skali roku.

To chyba pierwsza w tym roku zapowiedź zmian w podatkach, która można uznać za korzystną dla środowisk twórczych. A już z końcem roku przekonamy się, czy zostanie wprowadzona w życie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pozostaje tylko trzymać kciuki!

Pamiętaj jednak, że przez cały czas nierozwiązany pozostaje problem kwalifikacji działalności artystycznej jako umowy o dzieło. We wpisach Artyści uczestniczący w spektaklu nie wykonują dzieła? oraz Członek orkiestry nie wykonuje dzieła? Zapłaci składki wspominałem o wątpliwościach dotyczących niektórych umów dotyczących działalności twórczej dla potrzeb obowiązków zusowskich. Ta kwalifikacja może mieć niekiedy wpływ również na Twoje podatki.

A poniżej zwieńczenie ciężkiej czterodniowej pracy na szkoleniu 🙂

Podatki w teatrze

Wojciech Pietrasiewicz18 września 2017Komentarze (0)

Spotkania szkoleniowe to jeden z wielu aspektów mojej pracy, które sprawiają mi dużą przyjemność. Takie spotkania są dla mnie nowym doświadczeniem, a często źródłem wpisów na kolejne blogi 🙂

Nie ma dwóch identycznych szkoleń, chociażby dlatego, że ich uczestnicy szukają w trakcie szkolenia różnych informacji, zadają różne pytania. Dziś i jutro będę szkolił jednego z klientów z najważniejszych kwestii podatkowych jakie występują w rozliczeniach teatru.

Jak zawsze liczę na ciekawe dwa dni: dla mnie i dla uczestników.

Przygotowując się do szkolenia, postanowiłem, że dziś przekaże Ci listę trzech zagadnień, które obecnie cieszą się największym zainteresowaniem księgowych rozliczających podatki w teatrze i innych instytucjach kultury, a niektórym na pewno spędzają sen z oczu.

Prewspółczynnik

Pierwsze zagadnienie na pewno nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, bo jest to kwestia prewspółczynnika. Stanowisko organów podatkowych odnośnie tego, czy teatry muszą liczyć prewspółczynnik zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku, a nawet na początku 2017 r. w wielu interpretacjach organy podatkowe wskazywały na brak obowiązku stosowania prewspółczynnika. Opowiadałem o tym we wpisach Prewspółczynnik w teatrach – nieodpłatne wejściówki oraz Prewspółczynnik – kilka wskazówek po wyroku w sprawie TVP.

Jednak od początku tego roku stanowisko organów podatkowych stało się bardziej rygorystyczne, mimo że jego merytoryczne uzasadnienie budzi wątpliwości. We wpisie Instytucje kultury jednak z prewspółczynnikiem?

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku, który przygotowałem dla Ciebie. Odpowiadam w nim na siedem najważniejszych pytań dotyczących prewspólczynnika. Kliknij tutaj.

Stawki VAT

Drugi temat, któremu poświęcam dużo czasu na szkoleniach, to kwestia stawek VAT oraz ewentualnych konsekwencji ich nieprawidłowego zastosowania. zasady opodatkowania działalności kulturalnej są nieprecyzyjne, a praktyka organów podatkowych niejednolita. Dlatego duża część wpisów  poszukiwanych przez rozliczających podatki w teatrze na moim blogu dotyczy właśnie stawek VAT.

Do najczęściej czytanych wpisów dotyczących stawek należą: Sprzedaż biletów 8% czy 23%?, oraz Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Podatek u źródła od wynagrodzeń artystów

Trzecim zagadnieniem, który budzi sporo wątpliwości to rozliczanie podatku u źródła o wynagrodzeń artystów. Jest to kopalnia praktycznych problemów nie tylko dla teatrów. Już wkrótce zamierzam mu poświęcić trochę więcej miejsca. Jednak już teraz znajdziesz na moim blogu kilka ciekawych informacji na ten temat. Z wpisu Elektroniczne certyfikaty rezydencji dowiesz się o zmianie podejścia organów podatkowych do posiadanych przez podatników certyfikatów rezydencji wydanych w formie elektronicznej. Natomiast we wpisach Bilety lotnicze bez podatku u źródła i Świadczenia dla artystów bez podatku omawiam sytuacje, w których możesz uniknąć zapłaty podatku u źródła.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniach, które prowadzę, zajrzyj do zakładki Szkolenia na stronie internetowej MVP TAX. Śledź również strony strony Portalu Instytucji Kultury – znajdziesz tam informacje o szkoleniach, które prowadzę dla czytelników Poradnika Instytucji Kultury.

A jeśli masz jakieś pytania, po prostu napisz do mnie.

Zwolnienie od VAT usług konserwatorskich

Wojciech Pietrasiewicz13 września 2017Komentarze (0)

Kwestia możliwości zastosowania zwolnienia od VAT dla usług konserwatorskich od lat budziła wątpliwości. Ich źródłem były zmiany przepisów ustawy o VAT z 2011 r. Zrezygnowano w nich ze stosowania klasyfikacji statystycznych dla określenia zakresu zwolnienia od VAT dla usług kulturalnych. Od tego momentu rozpoczął się wieloletni spór o utrzymanie zwolnienia od VAT na te usługi.

Wyroki za zwolnieniem

W wielu wyrokach sądy administracyjne potwierdzały możliwość zastosowania zwolnienia do usług konserwatorskich świadczonych w ramach indywidualnie prowadzonej działalności.

Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 maja 2017 r., sygn. I FSK 1649/15 uznał, że:

„Poprzez odesłanie do definicji twórców i artystów wykonawców obowiązującej na gruncie autorskiego oraz posłużenie się pojęciem „honorarium” jako określeniem wynagrodzenia należnego z tytułu specyficznych czynności, ustawodawca jasno wskazał, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy działalności twórczej o charakterze indywidualnym. To nie wyklucza, by sam w sobie „odtworzeniowy” charakter prac konserwatorskich i restauratorskich takich cech nie posiadał i nie mógł stanowić podstawy do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.”

Sam „odtworzeniowy” charakter prac konserwatorskich nie może więc przesądzać o odmowie zastosowania zwolnienia od VAT.

Z wyroków sądów administracyjnych możesz dowiedzieć się więc, że usługi konserwatorskie będą korzystać ze zwolnienia od VAT, jeśli działania konserwatora:

 • mają charakter indywidualny,
 • mają charakter twórczy, a nie stanowią jedynie czynności czysto technicznych,
 • są wynagradzane w postaci honorarium, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Interpretacje też….

Skoro  zwolnienie od VAT usług konserwatorskich było przedmiotem wielu orzeczeń, ich efektem muszą być interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe. Na jedną z nich trafiłem ostatnio, analizując bieżące interpretacje dotyczącą usług kulturalnych.

Dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej stosując się do jednego z wyroków Naczelnego Sadu Administracyjnego uznał, że usługi konserwatorskie mogą korzystać ze zwolnienia od VAT:

„skoro – jak wskazano we wniosku – Wnioskodawca wykonując prace restauracyjno-konserwatorskie dzieł sztuki z zakresu malarstwa i rzeźby działa jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, otrzymując w zamian wynagrodzenie w formie honorarium, to świadczone usługi konserwatorsko-restauratorskie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.”

Jeśli świadczysz tego typu usługi, to musisz pamiętać o odróżnieniu usług, których charakter jest czysto techniczny od tych o charakterze twórczym. Czasem może być Ci trudno uchwycić granicę pomiędzy tymi czynnościami, a wiele z dotychczasowych orzeczeń i interpretacji nie daje w tym zakresie wskazówek.

Jeśli masz jakieś wątpliwości, kliknij tutaj. 🙂

Jeśli śledzisz mój blog, to już wiesz, że lubię biegać i czasem startuję w zawodach biegowych. Dlatego dziś kilka słów o opodatkowaniu opłat startowych.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i organizujesz imprezy sportowe, to do opłat za udział w tych imprezach najczęściej stosujesz stawkę VAT 8%. Jako podmiot nastawiony na osiąganie zysku, nie spełnisz podstawowego warunku zastosowania zwolnienia od VAT dla usług związanych ze sportem (art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT). Jest nim brak nastawienia na osiąganie zysków.

Natomiast jeśli prowadzisz stowarzyszenie lub fundację nienastawione na osiąganie zysków, możesz zastanawiać się, czy opłaty startowe korzystają ze zwolnienia z VAT.

Stawka VAT na opłaty startowe

Ze zwolnienia od VAT korzystają (pod pewnymi warunkami) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych , których celem statutowym jest działalność an rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

 • usługi są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 • świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 • są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Organy podatkowe wymagają aby świadczący usługi miał szczególny status (np. związku sportowego). Odmawiają zastosowania zwolnienia VAT fundacjom i stowarzyszeniom, które organizują imprezy sportowe w ramach działalności statutowej.

Możliwe zwolnienie dla fundacji i stowarzyszeń

Dyrektywa 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej przewiduje zwolnienie od VAT dla niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym (art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy VAT).

Przepis Dyrektywy VAT nie uzależnia możliwości zastosowania zwolnienia od VAT od szczególnego statusu świadczącego usługi, takiego jak bycie klubem, czy związkiem sportowym. W świetle prounijnej wykładni polskich przepisów każdy podmiot nienastawiony na osiąganie zysku, który świadczy usługi związane ze sportem, może korzystać ze zwolnienia z VAT. Dlatego opłaty startowe pobierane przez fundacje i stowarzyszenia powinny być zwolnione z VAT.

Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z ostatnich wyroków:

„Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 32 u.p.t.u. obejmuje usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone nie tylko przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, ale również przez inne podmioty nienastawione na osiąganie zysku. „

Fundacje i stowarzyszenia organizujące zawody sportowe mogą więc moim zdaniem stosować zwolnienie z VAT do opłat startowych.

Organy podatkowe twardo obstają przy swoim stanowisku. Dyrektora Krajowej Infroacji skarbowej w interpretacji z 25 lipca 2017 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.232.2017.1.AP uznał, że:

„ze zwolnienia od podatku na mocy wskazanego przepisu korzystać mogą jedynie usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe, związki stowarzyszeń, związki innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Natomiast podmiot będący stowarzyszeniem, nie może z ww. zwolnienia korzystać, z uwagi na niewypełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym”.

Jeśli działasz w formie fundacji lub stowarzyszenia i dla opłat startowych stosujesz zwolnienie z VAT musisz się liczyć z ryzykiem sporu. Masz jednak spore szanse na wygrana przed sadem administracyjnym.

Potencjalne dalsze spory

Drugą osią sporu o stawkę VAT na opłaty startowej jest to, czy stanowią one usługi wstępu, które nie mogą korzystać ze zwolnienia, czy nie. Opowiadałem o tym we wpisie Stawka VAT na pakiety startowe. W tym przypadku za zwolnieniem również może przemawiać odwołanie się do przepisów Dyrektywy VAT. Nie jest jednak kwestia tak oczywista.

Jak widzisz, zastosowanie prawidłowej stawki VAT do opłat za udział w imprezach sportowych może nastręczać trudności. Jeśli chcesz stosować zwolnienie z VAT, niewykluczone, że musisz wdać się w spór sądowy. Natomiast jeśli nie prowadzisz działalności nastawionej na zysk, a chcesz stosować stawkę 8%, aby móc odliczać VAT, rozważ potwierdzenie zasadności jej stosowania interpretacja indywidualną.

A jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z organizacja imprez sportowych, skontaktuj się ze mną.