Ochrona praw autorskich

Wojciech Pietrasiewicz10 listopada 2017Komentarze (0)

W działalności kulturalnej prawo i podatki bezpośrednio wpływają na siebie. Często jeśli chcę prawidłowo określić konsekwencje podatkowe umowy z twórcą, muszę najpierw przeanalizować przepisy prawne, np. określić czy mam do czynienia z utworem.

Dlatego pomagając w kwestiach podatkowych dotyczących działalności kulturalnej współpracuję z prawnikami mającymi doświadczenie w zakresie praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

Nie wszyscy z nich prowadzą blogi 🙁

Ale jeśli szukasz przystępnych informacji dotyczących konsekwencji prawnych związanych działalnością twórczą, zajrzyj koniecznie na blog mec. Karoliny Bonarska-Lenarczyk Kreatywny blog Lawyera. Znajdziesz tam sporo informacji dotyczących zasad ochrony praw autorskich, formy przeniesienia praw autorskich, czy też zagadnień prawnych współautorstwa.

Możesz również sięgnąć do wpisu Plagiat – a co to takiego? – krótkiego informatora o tym, kiedy masz do czynienia z plagiatem, a kiedy wykorzystanie Twoich utworów nie narusza Twoich praw.

Miłej lektury!

Jakiś czas temu wspominałem o tym, że Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Kultury planuje wprowadzić dwukrotnie wyższy limit 50% kosztów dla twórców. Nowy wyższy limit miał obejmować wszystkie środowiska twórcze. Plany obu Ministrów szybko przybrały realny plan.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o PIT

W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są one elementem tzw. pakietu uszczelniającego przepisy o podatkach dochodowych. W praktyce większość proponowanych zmianach zmierza efektywnie do zwiększenia obciążeń podatkowych. Jednak w uchwalonej ustawie nowelizująca przepisy o PIT znajdziesz również zmienione zasady stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów w działalności twórczej.

Wyższy limit 50% kosztów dla twórców

Sejm uchwalił wyższy limit kwotowy do wysokości którego od 1 stycznia 2018 r. możesz stosować 50% koszty uzyskania przychodów. Limit ten został ustalony jako kwota stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc 85.000 zł. Oznacza to, że 50% koszty uzyskania przychodu przychodów znajdą zastosowanie do osiąganych przychodów do wysokości 171.056 PLN.

To dwukrotne podwyższenie dotychczasowego limitu.

Jednak zmieniono również krąg osób, które będą miały prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania…

Ale nie dla wszystkich…..

Od 1 stycznia 2018 r. część twórców utraci możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Po zmianach możliwość ta obejmować tylko niektóre kategorie przychodów. 50% koszty uzyskania przychodów będą miały zastosowanie do przychodów z działalności:

 • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych,choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 • publicystycznej.

Powyższy katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że jeśli wykonujesz inną działalność twórczą niż tę, która została wymieniona powyżej, po 1 stycznia 2018 r. utracisz możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nawet jeśli efektem Twoich działań jest powstanie utworu chronionego prawem autorskim.

Wydaje się, że wśród grup zawodowych, które utracą prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu, znajdą się przykładowo tłumacze (przynajmniej niektórzy) oraz  szkoleniowcy.

50% kosztów dla twórców

Na koniec mam dla Ciebie wiadomość. W najbliższy czwartek i piątek mam przyjemność po raz kolejny odwiedzić Kraków. 10 listopada 2018 r. poprowadzę tam szkolenie dotyczące Prewspółczynnika VAT w instytucjach kultury. Jeśli masz ochotę dołączyć do grona uczestników szkolenia, serdecznie Cię zapraszam. Jest jeszcze kilka ostatnich wolnych miejsc.

Zapisy na szkolenie prowadzi organizator – Poradnik Instytucji Kultury. Skontaktuj się z nimi – uzyskasz wtedy wszelkie informacje o warunkach udziału w szkoleniu.

Miłego dnia!

Sponsoring w trakcie imprez kulturalnych

Wojciech Pietrasiewicz16 października 2017Komentarze (0)

Jeśli organizujesz koncert, spektakl lub inną imprezę kulturalną lub rozrywkową, bardzo często współpracujesz ze sponsorami lub innymi podmiotami, które pragną wykorzystać taką imprezę do celów reklamowych. Środki ze sponsoringu to często ważna część budżetu organizowanej imprezy.

Świadczenia sponsoringowe

W większości sytuacji organizując imprezę, oferujesz pakiety sponsoringowe, które mogą obejmować szereg świadczeń, w tym:

 • przyznanie tytułu sponsora wydarzenia,
 • umieszczenie logotypu sponsora na materiałach promujących wydarzenie,
 • eksponowanie materiałów reklamowych sponsora (np. bannery) w trakcie wydarzenia,
 • informacje o sponsorze w mediach informujących o wydarzeniu,
 • darmowe wejściówki sponsorskie,
 • umieszczenie logotypu sponsora na Twojej stronie.

W zależności od typu współpracy i konkretnej umowy zakres świadczeń sponsoringowych może być znacznie szerszy.

Świadczenia sponsoringowe muszą być odpowiednio udokumentowane – opowiadałem o tym we wpisie Usługi niematerialne – o czym musisz pamiętać?

Sponsoring – klasyfikacja VAT

W większości sytuacji wykonywane przez Ciebie świadczenia w ramach umów sponsoringowych są usługą podlegającą opodatkowaniu VAT. Oznacza to, że takie świadczenie musisz udokumentować fakturą VAT. Usługa sponsoringowa jest zazwyczaj usługą kompleksową, dlatego o właściwej stawce decyduje przeważająca natura świadczenia. Zatem w znakomitej większości sytuacji wynagrodzenie za świadczoną usługę sponsoringową będzie opodatkowane VAT z zastosowaniem stawki podstawowej – 23%.

Sponsoring – moment powstania obowiązku podatkowego

W przypadku sponsoringu większe wątpliwości budzi ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Powstaje on w momencie wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli jednak przed wykonaniem usługi otrzymasz całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Pewne trudności może Ci sprawić ustalenie momentu wykonania usługi.

Zazwyczaj będzie, to moment, w którym wykonano wszystkie świadczenia objęte umową. W przypadku organizowanych przez Ciebie imprez zazwyczaj świadczenia te kończą się w momencie zakończenia imprezy. Bardzo często więc to zakończenie imprezy będzie momentem wykonania usługi. Jednak czasem część usług wykonasz po imprezie, jeśli do tego zobowiązuje Cię umowa ze sponsorem. Pamiętaj, że w świetle wytycznych Ministra Finansów oraz ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych momentem wykonania usługi nie jest data podpisania protokołu odbioru usługi. Musisz więc ustalić, kiedy usługa sponsoringowa została faktycznie wykonana.

prewspółczynnik szkolenie, sponsoring

Na koniec mam dla Ciebie ważną informację.

We wtorek 17 października 2017 r. we Wrocławiu będę prowadził szkolenie dotyczące prewspółczynnika oraz innych zagadnień z zakresu w działalności kulturalnej. Jeśli chcesz się ze mną spotkać i porozmawiać o ważnych dla Ciebie kwestiach opodatkowania VAT działalności kulturalnej, to serdecznie Cię zapraszam. Więcej informacji o tematyce szkolenia, miejscu i zapisach znajdziesz na Portalu Instytucji Kultury.

Zapisując się, pamiętaj, aby poinformować organizatora o tym, że jesteś czytelnikiem bloga Kulturalnie o podatkach. Dla czytelników mojego bloga przygotowałem drobną niespodziankę.

Do zobaczenia!

Wszystko wskazuje, że książki i czasopisma z gadżetem będą dokładnie weryfikowane przez organy podatkowe w toku kontroli.

Dlaczego?

Pod koniec września Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat  o nieprawidłowym działaniu przez podatników polegającym na manipulowaniu podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów.  Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której jeden z towarów jest opodatkowany stawką VAT podstawową a drugi obniżoną.

W działalności kulturalnej i rozrywkowej może to dotyczyć książek lub czasopism z gadżetami, czy też biletów, do których dołączane są inne towary.

Komunikat Ministra Finansów

Minister Finansów podkreślił w komunikacie, że:

„Za niedopuszczalne natomiast należy uznać praktyki manipulowania podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów, polegające na sztucznym zawyżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką obniżoną VAT, przy jednoczesnym zaniżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką podstawową VAT, w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.”

Chodzi więc o sytuacje, w której podatnik sprzedając towary w zestawie zaniża podstawę opodatkowania towarów opodatkowanych stawką podstawową wchodzących w skład zestawów. Jednocześnie podwyższa w ten sposób podstawę opodatkowania towarów objętych stawką obniżoną,zaniżając łączną kwotę należnego VAT.

Przykładem działań uznanych wprost w komunikacie za nieprawidłowe jest sprzedaż zestawów gastronomicznych, gdy podatnik obniża do minimum cenę towaru, który jest opodatkowany stawką 23%.

A tak wygląda jeden z przykładów opublikowanych w komunikacie, który zdaniem Ministra Finansów obrazuje niedozwoloną optymalizację:

Cena sprzedaży towarów sprzedawanych poza zestawem:

Cena sprzedaży towarów w zestawie promocyjnym:

Ten i więcej przykładów niedozwolonych, zdaniem Ministra Finansów praktyk znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Książki i czasopisma z gadżetem pod lupą skarbówki?

Powyższy komunikat wskazuje, że opodatkowanie VAT zestawów promocyjnych może być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych.

Pod lupą skarbówki mogą znaleźć się również książki i czasopisma z dołączanymi do nich gadżetami. W jedynym z ostatnich wyroków NSA zakwestionował racjonalność ustalania podstawy opodatkowania w przypadku zestawów składających się z książek oraz e-papierosów (sygn. I FSK 1944/15).

Minister Finansów w komunikacie wskazał również, że niedozwolone praktyki optymalizacyjne mogą dotyczyć zestawów obejmujących świadczenie usług. Uważaj więc także na zestawy obejmujące bilety na imprezy kulturalne i rozrywkowe sprzedawane razem z gadżetami.

Jak przygotować się do ewentualnej kontroli?

Przede wszystkim przyjrzyj się swoim dotychczasowym rozliczeniom i sprawdź, czy sprzedajesz zestawy, które mogą być przedmiotem zainteresowania kontrolujących. O najważniejszych cechach kontroli celno-skarbowej wspominałem we wpisie Jak przygotować się do kontroli celno-skarbowej?

Jeśli już zidentyfikujesz transakcje obejmujące zestawy, zwróć uwagę na to:

 • które towary wchodzą w skład zestawów,
 • na ile uzasadnione gospodarczo było stworzenie takiego zestawu,
 • jak ukształtowano podstawę opodatkowania w stosunku do poszczególnych towarów opodatkowany stawką podstawową i obniżoną,
 • czy jest jakieś uzasadnienie dla takiej relacji.

Gdy już przeprowadzisz tę analizę, będziesz wiedzieć, które z transakcji mogą być przedmiotem szczególnego zainteresowania kontrolujących. Gdy już znasz te transakcje, warto przygotować strategię obrony ich racjonalności. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, napisz do mnie.

Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji

Wojciech Pietrasiewicz02 października 20174 komentarze

Po ostatnich szkoleniach, które miałem przyjemność prowadzić dla swoich klientów, mam głowę pełną pomysłów na nowe wpisy. Wydawałoby się, że opodatkowanie działalności kulturalnej i rozrywkowej nie powinno nastręczać większych trudności.

A jednak….

Dziś opowiem Ci o podstawowych zasadach opodatkowania podatkiem u źródła wynagrodzeń artystów zagranicznych uzyskiwanych za pośrednictwem agencji. O możliwościach związanych ze zwolnieniem z podatku u źródła części wynagrodzenia artysty, wspominałem we wpisie Świadczenia dla artystów (niektóre) bez podatku.

Samo opodatkowane wynagrodzeń artystów to temat złożony i dlatego bardzo ciekawy, więc dziś tylko kilka podstawowych wskazówek. Jeśli masz skomplikowanie zagadnienie, z którym nie możesz sobie poradzić, napisz do mnie. Może będę w stanie Ci pomóc.

Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji

Spore wątpliwości budzi sytuacja, gdy wypłacasz wynagrodzenie zagranicznemu artyście za pośrednictwem agencji, która go reprezentuje. Pamiętaj, że w takiej sytuacji, aby określić, czy wynagrodzenie artysty za artystyczne wykonanie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła musisz sięgnąć nie tylko do przepisów ustaw o podatkach dochodowych, ale przede wszystkim do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. To ona określi, czy w Twojej sytuacji dochód artysty może być opodatkowany w Polsce.

Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają różne brzmienie, więc za każdym razem musisz przeanalizować konkretną umowę. Dopiero wtedy możesz stwierdzić, czy wynagrodzenie za występ artysty w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce i czy musisz pobierać od niego podatek.

Spróbujmy przeanalizować te przepisy na przykładzie jednej z umów.

Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji w świetle umowy o unikaniu

Zasady opodatkowania wynagrodzenia artysty wynikają zazwyczaj z art. 17 właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 17 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Niemcami:

1) Bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.
(2) Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, to dochód taki bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.
(3) Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do dochodu osiąganego z działalności artysty lub sportowca w Umawiającym się Państwie, jeżeli pobyt w tym Państwie jest całkowicie lub głównie opłacany z funduszy publicznych jednego lub obu Umawiających się Państw, kraju związkowego, jednostki terytorialnej, organu lokalnego lub instytucji rządowej albo organizacji użyteczności publicznej.

Niezbyt proste, prawda?

Co wynika z umowy?

Z powyższych przepisów wynikają trzy wnioski wnioski:

 • dochód z występów niemieckiego artysty w Polsce może być opodatkowany w Polsce na podstawie umowy. Na marginesie może być on opodatkowany z zastosowaniem stawki 20% w Polsce (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT);
 • jeśli dochód z występów niemieckiego artysty w Polsce przypada innej osobie, może być on opodatkowany w Polsce. Jeśli więc artysta uzyskuje wynagrodzenie za pośrednictwem agencji i da się je wyodrębnić, może ono być opodatkowane w Polsce.
 • dochód ten będzie zwolniony z podatku w Polsce , jeżeli pobyt artysty w Polsce jest całkowicie lub głównie opłacany z szeroko pojętych funduszy publicznych Polski lub Niemiec. Aby zastosować zwolnienie, oprócz spełnieni powyższego warunku musisz posiadać certyfikat rezydencji artysty.

Prościej? Chyba tak:)

Przeważający charakter świadczenia

Pamiętaj, że w świetle interpretacji organów podatkowych jeśli nie jesteś w stanie wyodrębnić wynagrodzenia agencji z całości wynagrodzenia za przeważającą część wynagrodzenia może być uznane to przynależne artyście. Wtedy organy podatkowe mogą zakwalifikować całość wynagrodzenia jako wynagrodzenie artysty. Może to powodować określone konsekwencje podatkowe wynikające z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i polskich przepisów.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 28 stycznia 2015 r., IPPB5/423-1166/14-2/AJ:

Jeżeli więc Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić wynagrodzenia podmiotu maltańskiego (rozumianego jako wynagrodzenie o charakterze impresaryjnym za organizację występu, inaczej część wynagrodzenia, która pozostaje do jego dyspozycji po opłaceniu wynagrodzeń artystów), oraz gaży artystów (zgodnie z opisem stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest uczestnikiem rozliczeń z artystami, a całość wynagrodzenia wypłaca podmiotowi maltańskiemu), to całkowita wartość brutto wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tej części wynagrodzenia, której wartość jest większa (przeważająca). W wyniku analizy logicznej w tym konkretnym przypadku za przeważającą część wynagrodzenia należy uznać „dochód osiągany w imieniu artysty lub sportowca”, czyli gaże artystów (a nie np. wynagrodzenie podmiotu maltańskiego z tytułu działalności impresaryjnej). 

Ważna umowa z artystą

Aby ustalić, czy musisz pobrać podatek u źródła od wynagrodzenia artysty, musisz przeanalizować właściwą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niezależnie od tego kluczowa jest Twoja umowa z artystą lub agencją.

Dlaczego?

Pozwala bowiem ustalić:

 • kto jest stroną umowy (artysta, czy agencja),
 • czego umowa dotyczy,
 • za jakie świadczenia przewiduje wynagrodzenie,
 • jakie warunki rozliczenia przewiduje.

Te wszystkie elementy w połączeniu z przepisami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwolą Ci ustalić, czy i w jakiej wysokości musisz pobrać podatek u źródła. Dopiero wtedy wiesz, czy wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji jest opodatkowane.

A co gdy niesłusznie pobrano podatek u źródła?

Jeśli niesłusznie pobrano podatek u źródła można go oczywiście odzyskać. Należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, a w nim wskazać i uzasadnić, dlaczego zdaniem wnioskodawcy podatek został niesłusznie pobrany. W większości sytuacji z takim wnioskiem będzie musiał wystąpić sam zagraniczny artysta. Więcej na ten temat znajdziesz we wpisie Jak odzyskać podatek u źródła od wynagrodzeń zagranicznego artysty?

 

A poniżej Stare Miasto w Olsztynie. Tuż obok zamek gotycki z XIV wieku, gdzie administratorem przez kilka lat był sam Mikołaj Kopernik. Przed wejściem na zamek znajdziesz jego pomnik, a na zamku znajdziesz m.in. wystawę  Muzeum Warmii i Mazur dotyczącą życia i działalności Kopernika.