Stawka VAT na pakiety startowe

Wojciech Pietrasiewicz16 lutego 2017Komentarze (0)

Jeśli organizujesz lub planujesz zorganizować imprezę sportową, to na pewno zastanawia Cię, jaka jest stawka VAT na pakiety startowe wydawane przy okazji takich imprez. Ja sam lubię biegać i gdy tylko czas pozwala, startuję w różnych imprezach biegowych. Mamy też firmową drużynę, która wraz z przyjaciółmi startuje w sztafecie maratońskiej. W tym roku na pewno nie opuścimy tej imprezy! Jako biegający doradca podatkowy 🙂 zastanawiałem się czasem jak udział w takich imprezach jest ovatowany.

Okazuje się, że praktyka organizatorów imprez biegowych nie jest jednolita.

Wbrew pozorom ustalenie jaka jest stawka VAT na pakiety startowe może czasem budzić wątpliwości i to z dwóch powodów:

 1. Wątpliwości czy udział w imprezie sportowej może korzystać ze zwolnienia od VAT dla usług ściśle związanych ze sportem,
 2. Kwestii na ile rzeczy znajdujące się w pakiecie startowym mogą korzystać z tej samej stawki co opłata za udział w imprezie sportowej.

Usługi ściśle związane ze sportem

Ze zwolnienia korzystają (pod pewnymi warunkami) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Aby skorzystać ze zwolnienia z VAT musisz więc:

 • mieć odpowiedni status,
 • świadczyć usługi związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym,
 • spełnić jeszcze kilka warunków (np. nie być nastawionym na osiąganie zysków).

Zwolnienia z VAT jednak nie można zastosować m.in. do usług wstępu na imprezy sportowe.

Organy podatkowe większości przypadków uznają opłaty startowe (np. w biegach ulicznych) za wynagrodzenie za taką właśnie usługę wstępu. Oznacza to w większości przypadków opodatkowanie opłat startowych stawką VAT 8%. Takie stanowisko zajął przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 7 kwietnia 2016 r., nr IBPP2/4512-108/16/AB.

Pakiet startowy z taką samą stawka jak opłata

Natomiast w praktyce organy nie kwestionują raczej możliwości zastosowania jednej stawki VAT do całego pakietu startowego obejmującego, prawo do startu w biegu, numer startowy, koszulkę, napój i inne gadżety. Jeśli więc organizujesz imprezę sportową, możesz moim zdaniem stosować stawkę 8% na cały pakiet startowy.

Jeśli jednak organizujesz imprezy cyklicznie lub często, to warto uzyskać interpretację indywidualną potwierdzającą stawkę VAT, jaką możesz zastosować do organizowanych imprez. Zabezpieczy to Twoją podstawową działalność, co zawsze zalecam.

O wątpliwościach ze stosowaniem stawek do opłat za wstęp na imprezy i o tym, jak ważne jest zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie swoich rozliczeń w zakresie stawek VAT opowiadałem też we wpisie Sprzedaż biletów 8% czy 23%?

Kwestia tego, kto i w jakich sytuacjach powinien stosować prewspółczynnik, budzi sporo wątpliwości. Jeśli działasz w w kulturze i rozrywce, jest to czasem wręcz sprawa życia i śmierci. Wczoraj miałem okazję skomentować dla Gazety Prawnej sytuację publicznej telewizji i publicznego radia po ostatnich wyrokach sądów administracyjnych w sprawach tych podmiotów.  W sprawie TVP sąd administracyjny orzekł, że ze względu na wykonywaną misję publiczną (jakkolwiek rozumianą) TVP ma obowiązek odliczać podatek naliczony stosując prewspółczynnik. Ma to istotny wpływ na jej finanse.  Artykuł nosi wiele mówiący tytuł Telewizja straci grube miliony. Prewspółczynnik VAT uderzył w publicznych nadawców.

Sprawa nie jest jednoznaczna, a podstawową kwestią, którą zapewne będzie musiał rozważyć NSA, jest to, czy czynności związane z realizacją misji publicznej należy uznać za odrębny od działalności gospodarczej przedmiot aktywności podatnika, czy też za czynności towarzyszące działalności gospodarczej.

Cztery wskazówki

Przy okazji komentarza dla Gazety Prawnej pomyślałem, że warto przekazać Ci kilka wskazówek, które pomogą Ci ustalić, czy masz obowiązek odliczać podatek naliczony z zastosowaniem prewspółczynnika, czy nie. Kilka dodatkowych informacji znajdziesz w moich wpisach Prewspółczynnik w muzeach i Prewspółczynnik w teatrach – nieodpłatne wejściówki.

Aby ustalić, czy musisz liczyć prewspółczynnik, weź pod uwagę te cztery wskazówki:

 1. Prewspółczynnik liczysz tyko wtedy gdy dokonujesz zakupów zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i tylko wtedy gdy nie możesz ich przypisać do któregoś typu działalności.  Jeśli jesteś w stanie przyporządkować swoje zakupy do jednego z typów działalności, to albo odliczysz VAT w całości, albo w ogóle.
 2. Działalność gospodarcza została zdefiniowana w ustawie o VAT. Inne definicje nie mają znaczenia. Działalność statutowa też może być działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT.
 3. Przyjrzyj się swoim czynnościom nieodpłatnym. Wiele z nich nie spowoduje obowiązku kalkulacji prewspółczynnika, bo albo jest opodatkowana VAT, albo jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą. Niektóre działania mogą jednak spowodować obowiązek kalkulacji prewspółczynnika.
 4. W sprawach wątpliwych zastanów się nad złożeniem wniosku o indywidualną interpretację.

A poniżej ruiny zamku w Rabsztynie, który jest częścią Szlaku Orlich Gniazd. Miałem okazję zwiedzić go w zeszłym roku. Druga część szlaku jeszcze przede mną!

Jest wiele rzeczy, które lubię w swoim zawodzie. Tempo, ciekawe łamigłówki, ciągła nauka. Czasem są to również największe wady mojej pracy:)

Ale największą satysfakcję sprawia mi pozytywne zakończenie sprawy w postępowaniu przed organami podatkowymi. Niezależnie czy jest to spór, który kończy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, czy pozytywna interpretacja indywidualna na wniosek przygotowywany w ekspresowym tempie – miło jest mieć poczucie dobrze wykonanej pracy.

Wczoraj udało mi się zakończyć jedną z takich spraw. Jeden z klientów – organizator imprez – od dłuższego czasu borykał się z problemem rozliczenia podatku dochodowego od świadczeń dla zagranicznych artystów. Gdy artysta przyjeżdża na koncert oprócz gaży często ma zagwarantowany darmowy przelot do Polski, hotel o odpowiednim standardzie, dojazd na miejsce koncertu. Wątpliwość, jaka pojawiła się u organizatora, to czy w takiej sytuacji należy pobrać podatek u źródła od wartości tych świadczeń. Jeśli takie świadczenie jest dodatkowym wynagrodzeniem artysty, to wszystko zależy od właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli na jej podstawie możliwe jest wyłączenie dochodu z opodatkowania w Polsce, to problem z głowy.

A jeśli nie…. W praktyce część organizatorów w niektórych sytuacjach pobierała podatek. Oznacza to dodatkowy koszt albo dla artysty, albo dla organizatora.

Okazało się jednak, że jest inna droga, która pozwala uniknąć opodatkowania. Wystarczy zastosować zwolnienia od podatku przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla zakwaterowania i transportu osób współpracujących z organizatorem.

Wczoraj organ podatkowy potwierdził w interpretacji indywidualnej możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego do tych świadczeń. Dla klienta oznacza to oszczędność czasu na analizę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i pieniędzy.

A dla mnie satysfakcję:)

Poniżej odnowiony Zamek Królewski w Chęcinach – średniowieczna warownia istniejąca od czasów Władysława Łokietka. Ruiny zamkowe zostały gruntownie odnowione, a w środku dzieciaki mogą przymierzyć średniowieczne zbroje, postrzelać z łuku i wejść na wieżę, z której przy dobrej pogodzie można zobaczyć nawet tatrzańskie szczyty!

Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Wydawałoby się, że tak postawione pytanie jest proste. Ale jest kilka warunków, o których musisz wiedzieć, aby zastosować zwolnienie.

Twoja instytucja może korzystać ze zwolnienia w dwóch sytuacjach: gdy  ma stosunkowo niskie obroty, albo wykonuje czynności, które korzysta ze zwolnienia z VAT.

Zwolnienie podmiotowe

Twoja instytucja kultury może korzystać ze zwolnienia od VAT ze względy na niskie obroty w danym roku. W takiej sytuacji niezależnie od prowadzonej działalności nie płacisz VAT. Możesz, ale nie musisz się rejestrować dla potrzeb VAT. A jeśli już się zarejestrujesz – masz status podatnika VAT zwolnionego.

Od 2017 r. limit obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT został podwyższony do 200 000 zł w skali roku. Jeśli wartość sprzedaży  w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła w łącznie kwoty 200 000 zł, masz prawo stosować zwolnienie podmiotowe.

Zwolnienie z VAT usług kulturalnych

Zwolnione od VAT są również usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury. Zwolnienie to dotyczy wszystkich instytucji kultury ale również innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (np. fundacje i stowarzyszenia). Potwierdza to interpretacja ogólna Ministra Finansów nr PT1.8101.6.2015.KCO.PT1.130.

Aby zastosować zwolnienie Twoja instytucja musi spełnić trzy warunki:

 • być podmiotem o charakterze kulturalnym (instytucja kultury, stowarzyszenie, fundacja),
 • świadczyć usługi kulturalne,
 • nie osiągać systematycznych zysków z prowadzonej działalności lub przeznaczać je w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Ustawa o VAT nie określa, czym są usługi kulturalne. Pozostaje odwołać się do językowego znaczenia terminu. Kultura to zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego „materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory”. Jest więc bardzo pojemna. W praktyce obejmuje wiele czynności mieszczących się w zakresie działalności statutowej instytucji kultury. Tak szeroka definicja powoduje też trudności interpretacyjne. Na pewno nie raz będziesz się z nimi mierzyć. Na moim blogu znajdziesz kilka wskazówek jak ustalić, które usługi korzystają ze zwolnienia z VAT.

Dodatkowo, Twoja instytucja nie może mieć charakteru komercyjnego. Ewentualne zyski ze świadczonych usług kulturalnych muszą być w całości przeznaczane na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

A jeśli znajdziesz chwilę, aby odwiedzić Pojezierze Drawskie, zajrzyj do wsi Bolegorzyn. Znajdziesz tam pierwsze w Polsce Muzeum PGR-u. Zobaczysz tam wiele maszyn rolniczych i artykułów gospodarstwa domowego oraz wiele pamiątek i dokumentów z działalności PGR. Poznasz też historię tego miejsca i jego smutny koniec.

Jaki VAT od lekcji muzealnych?

Wojciech Pietrasiewicz30 stycznia 2017Komentarze (0)

Jedno z najczęstszych pytań, jakie otrzymuję w trakcie moich szkoleń dla instytucji kultury, dotyczy VAT od lekcji muzealnych. W wielu instytucjach kultury, być może i Twojej, kwestia ta wzbudza sporo wątpliwości. Dlaczego? Ponieważ te same lekcje muzealne mogą być opodatkowane różną stawką VAT. Stawka VAT od lekcji muzealnych zależy od okoliczności, w jakich one się toczą, tematów, jakich dotyczą, a nawet od tego, czy połączone są ze zwiedzaniem muzeum, czy nie.

W wielu sytuacjach muzea, aby uniknąć kłopotów, ratują się uzyskaniem interpretacji indywidualnych. Ja pokażę Ci teraz kilka zasad, które mogą Ci pomóc ustalić, jaki jest VAT na lekcjach muzealnych w Twoim muzeum.

Ważne kryterium, które ma wpływ na stawkę VAT od lekcji muzealnych, to miejsce, gdzie odbywają się lekcje muzealne.

Lekcje poza siedzibą muzeum

Jeśli lekcje w Twoim muzeum odbywają się poza siedzibą muzeum, to są spore szanse, że opłata za te lekcje korzysta ze zwolnienia od VAT jako usługa kulturalna. Dotyczy to np. sytuacji, gdy pracownicy muzeum odwiedzają szkołę, czy przedszkole i prowadzą tam zajęcia, które dotyczą zazwyczaj zagadnień z obszaru zainteresowań danego muzeum, czy innej instytucji kultury.

Wszystkie muzea są instytucjami o charakterze kulturalnym. Działalność kulturalna muzeum może być prowadzona również przez działania o charakterze edukacyjnym. Jeżeli więc prowadzone przez Twoje muzeum lekcje mają na celu krzewienie kultury i mieszczą się w działalności statutowej muzeum, to najprawdopodobniej usługi te korzystają ze zwolnienia od VAT. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest to, aby muzeum nie osiągało w sposób systematyczny zysków z tej działalności. Natomiast w przypadku ich osiągnięcia nie mogą być one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Lekcje w muzeum

Jeśli lekcje odbywają się w siedzibie muzeum, to ustalenie właściwej stawki VAT za te lekcje trochę się komplikuje. Wiele zależy od tego, czy taka lekcja połączona jest ze zwiedzaniem muzeum.

Jeżeli podstawową usługą jest zwiedzanie muzeum, a lekcja muzealna jest prowadzona bez dodatkowej odpłatności, to w takiej sytuacji musisz zastosować stawkę obniżoną (obecnie 8%). Jest ona właściwa dla usług wstępu do muzeum oraz inne imprezy kulturalne Organy podatkowe twierdzą, że taka lekcja jest częścią usługi wstępu do muzeum. Taki wniosek wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2011 r., IBPP2/443-506/11/UH. Taka usługa nie może korzystać ze zwolnienia – wyklucza to art. 43 ust. 19 ustawy o VAT. Jest więc opodatkowana stawką VAT 8%.

Natomiast gdy muzeum prowadzi lekcję muzealną, ale uczestnicy nie mają prawa do zwiedzania muzeum, opłata za lekcję powinna korzystać ze zwolnienia od VAT dla usług kulturalnych. Dzieje się tak np. wtedy gdy zajęcia odbywają się nie w salach muzealnych, ale w odrębnych salach szkoleniowych znajdujących się w muzeum. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest to, aby muzeum nie osiągało w sposób systematyczny zysków z tej działalności. Natomiast w przypadku ich osiągnięcia nie mogą być one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Poniżej zamieszczam zdjęcie oryginalnego egzemplarza Biblii Gutenberga znajdującej się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Miałem okazję zobaczyć go w wakacje, zwiedzając na zabytki Pelplina. Jest to jedyny oryginalny dwutomowy egzemplarz w Polsce. Jeden z kilkudziesięciu egzemplarzy na świecie. Oprócz tego znajdziesz tam między innymi ciekawą ekspozycję średniowiecznej sztuki sakralnej.

Od teraz, na moim blogu co jakiś czas będą pojawić się zdjęcia ciekawych miejsc, które możesz odwiedzić w Polsce oraz informacje o instytucjach kultury, które je prowadzą. Tych znanych i tych mniej znanych.