Faktura na usługi kulturalne zwolnione z VAT

Wojciech Pietrasiewicz16 sierpnia 2017Komentarze (0)

Jeśli świadczysz usługi kulturalne zwolnione z VAT to na pewno zastanawiasz się, jak powinna wyglądać faktura na usługi kulturalne zwolnione z VAT. O tym, kiedy możesz stosować zwolnienie dla usług kulturalnych dowiesz się z moich wpisów Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT? oraz VAT od wynagrodzeń artystów

Musisz jednak pamiętać, że świadcząc usługi kulturalne zwolnione z VAT, nie zawsze musisz wystawiać faktury.

Kiedy musisz wystawić fakturę?

Pamiętaj, że jeśli świadczysz usługi kulturalne zwolnione od VAT, zasadniczo nie musisz wystawiać  faktury (art. 106b ust. 2 ustawy o VAT). Taki obowiązek pojawi się, gdy wystawienia faktury zażąda nabywca. Nabywca usług zwolnionych z VAT ma na to 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub wpłynęła całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

Jeżeli nabywca w terminie zażąda wystawienia faktury VAT na usługi kulturalne zwolnione z VAT, musisz ją wystawić. Jeśli nabywca nie zrobi tego w terminie, nie musisz jej wystawiać, ale możesz to zrobić, w szczególności gdy zależy Ci na dobrej relacji z nabywcą Twoich usług.

Możesz też wystawiać faktury na usługi zwolnione z VAT mimo braku takiego obowiązku.

Faktura na usługi zwolnione z VAT

Wystawiając fakturę VAT na usługi kulturalne zwolnione z VAT musisz w niej zawrzeć:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem,
 • wskazanie przepisu ustawy o VAT, rozporządzenia wykonawczego, przepisu dyrektywy 2006/112/WE lub innej podstawy prawnej zwolnienia.

 Wymogi dla wystawiania faktur dla usług kulturalnych wynikają z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z  3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Natomiast jeśli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego ze względu na niskie obroty, Twoja faktura nie musi zawierać podstawy prawnej zwolnienia z VAT. Musi natomiast zawierać wszystkie pozostałe elementy, które wymieniłem powyżej. Podstawę prawną (jest to art. 113 ustawy o VAT) możesz jednak umieścić jako dodatkową treść faktury, która nie jest wymagana prawem (§ 3 pkt 3 rozporządzenia).

A teraz ostatnie wspomnienie z wakacji…

 

VAT od wynagrodzeń artystów

Wojciech Pietrasiewicz14 sierpnia 2017Komentarze (0)

Chociaż okres wakacyjny w pełni, mam sporo pracy związanej z obsługą podatkową imprez i wydarzeń kulturalnych, które teraz odbywają się w różnych miejscach Polski. Bardzo często otrzymuję pytania dotyczące rozliczeń VAT z artystami zapraszanymi na imprezy kulturalne i rozrywkowe.

Czy artysta może być vatowcem?

Tu odpowiedź jest prosta. Oczywiście może (choć nie musi).

Czy jego usługi są zwolnione z VAT?

Tu trochę trudniej o jednoznaczną odpowiedź. O tym, kiedy instytucje kultury mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, opowiadałem we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?  Natomiast artyści świadczący indywidualnie swoje usługi mają odrębne zwolnienie. Jest ono bardzo ważne dla artystów oraz dla organizatorów imprez, teatrów i innych instytucji kultury korzystających z usług artystów.

Jaki VAT od wynagrodzeń artystów?

Ustawa o VAT zwalnia z VAT usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Czyli, aby usługi artysty korzystały ze zwolnienia muszą być:

 • usługami kulturalnymi,
 • świadczonymi przez twórcę lub artystę wykonawcę
 • być wynagrodzone w formie honorarium.

W praktyce więc wiele usług nabywanych przez artystów powinno korzystać ze zwolnienia z VAT.

Dobitnie podkreślił to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z z 11 czerwca 2015 r. I FSK 1988/13:

„Wszelkie usługi w zakresie kultury świadczone przez twórców, wynagradzane w formie honorariów podlegają zwolnieniu, a jedynym ograniczeniem jest, aby określony podmiot działał jako twórca konkretnego utworu.”

Kiedy zwolnienie z VAT?

Moim zdaniem zwolnienie dotyczyć więc będzie przykładowo:

 • muzyka wykonującego koncert na zlecenie organizatora imprezy,
 • artysty dającego występ na zlecenie teatru,
 • aktora występującego w serialu (por. wyrok WSA w Warszawie z 8 marca 2017 r., sygn. III SA/Wa 987/16).

Jak ustalić czy wynagrodzenie artysty korzysta ze zwolnienia?

Jeśli jesteś artystą i zastanawiasz się, jaką stawkę zastosować do swoich usług lub nabywasz usługi od artystów na potrzeby swojej działalności, aby ustalić czy usługa artysty jest zwolniona z VAT musisz:

 • ustalić, czy usługa artysty jest usługą kulturalną (będzie nią np. wykonanie koncertu, występ aktorski, artystyczna prezentacja multimedialna),
 • sprawdzić, czy świadczący usługę jest twórcą lub artystą wykonawcą w związku z wykonywaną usługą (pomogą w tym przepisy prawa autorskiego, choć nie będziesz mieć raczej problemów z ustaleniem tej kwestii),
 • zweryfikować, czy rozliczasz się bezpośrednio z artystą (czy umowa jest zawarta i rozliczenie dokonane jest z artystą, a nie z agencją),
 • ustalić, czy to, co artysta otrzymuje za świadczone usługi to honorarium, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Musisz więc przede wszystkim przeanalizować umowę z artystą i określić charakter organizowanego przez siebie wydarzenia oraz usługi wykonywanej przez artystę.

A jeśli nadal masz wątpliwości, zapraszam do kontaktu!

Bilety lotnicze bez podatku u źródła

Wojciech Pietrasiewicz24 lipca 2017Komentarze (0)

Na wakacje zawsze zabieram buty i strój do biegania. Dzięki temu mam okazję pobiegać w różnych ciekawych miejscach. Dziś z kolegą przebiegliśmy w Lizbonie pełnym słońcu trasę z artystycznej Alfamy prawie aż do Belem.

I z powrotem.

Dopiero po takim wysiłku mogłem wrócić do podatkowej rzeczywistości.

Tymczasem Parlament w Polsce zajmuje się nie tylko demolowaniem władzy sądowniczej, ale też zmianami w podatkach.

19 lipca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa zakłada istotne zmiany dotyczące rozliczeń wydatków na zakup biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników. Jeśli organizujesz imprezy kulturalne lub rozrywkowe – zakup biletów lotniczych dla artystów jest Twoją codziennością.

Wątpliwości …

Zakup takiego biletu od zagranicznego przewoźnika może powodować obowiązek poboru 10% podatku u źródła. Podatku tego można było uniknąć na podstawie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę  z innymi państwami. Musisz jednak posiadać certyfikat rezydencji linii lotniczej. Uzyskanie takiego certyfikatu jest czasem kłopotliwe. A uniknięcie poboru podatku bez certyfikatu budzi wątpliwości.

O innych możliwościach uniknięcia podatku u źródła od świadczeń dla artystów opowiadałem we wpisie Świadczenia dla artystów (niektóre) bez podatku.

Natomiast o tym jak odzyskać nienależnie zapłacony podatek u źródła dowiesz się z wpisu Jak odzyskać podatek u źródła od wynagrodzeń zagranicznego artysty?

Niektóre bilety lotnicze bez podatku u źródła

Zmienione przepisy doprecyzowują sytuacje, w których unikniesz obowiązku poboru podatku u źródła od zakupu niektórych biletów lotniczych od zagranicznych linii lotniczych. I to bez certyfikatu zagranicznej linii lotniczej.

Zmieniony przepis ustawy o CIT wskazuje, że wyłączone z obowiązku poboru podatku u źródła są przychody zagranicznych linii lotniczych  uzyskane z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Jeśli więc kupisz rejsowy bilet lotniczy od zagranicznego przewoźnika dla swojego artysty, nie będziesz musiał pobierać podatku u źródła, nawet jeśli nie posiadasz certyfikatu linii lotniczej.

Jeden podatkowy kłopot z głowy!

Będąc w Lizbonie jedną z rzeczy które należy zrobić to … wywiesić pranie na sznurkach.

Ja już mam to za sobą 🙂

 

Wczoraj zakończyłem dzień ośmiokilometrową przebieżką nad brzegiem oceanu w otoczeniu klifów i pięknych plaż. I do tego w doborowym towarzystwie….

Od razu nabrałem energii do pisania:)

Dziś kilka słów o usługach niematerialnych.

Dlaczego?

 1. Odliczenie VAT oraz zaliczenie do kosztów wynagrodzenia za te usługi często budzi wątpliwości
 2. Usługi te są często weryfikowane przez organy podatkowe
 3. Rząd szykuje nam zmiany w rozliczaniu tych usług

Zacznijmy od ostatniej kwestii.

Ograniczenia w zaliczeniu do kosztów wydatków na usługi niematerialne

Rząd szykuje nam kolejne zmiany ograniczające możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług materialnych. Dotyczy to np. wydatków na należności licencyjne, usługi doradcze, czy prawne.

Projektowany art. 15e ustawy o CIT ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na szereg usług o charakterze niematerialnym w tym usług usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych.

Możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów ma być ograniczona do wysokości w roku podatkowym równej 5% kwoty stanowiącej sumę :

 • dochodu uwzględnionego w podstawie opodatkowania,
 • wysokości odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów oraz
 • różnicy między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego.

Ograniczenie to ma dotyczyć wydatków przekraczających kwotę 1.200.000 zł. Nie będzie też dotyczyć wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru lub usługi.

Ograniczenie to będzie więc dotyczyć przede wszystkim dużych podmiotów kupujących usługi niematerialne.

Regulacja ta ma przeciwdziałać mnożącym się wydatkom na usługi  niematerialne. Jeśli działasz w branży kulturalnej i rozrywkowej, musisz przede wszystkim zwrócić uwagę na usługi reklamowe, doradcze, prawne oraz zakup niektórych praw (np. do znaków towarowych).

Zmiana ta pewnie obniży poziom kosztów uzyskania przychodów w szeregu podmiotów i spełni swoją funkcję. Niestety uderzy również w podmioty działające w kulturze i w rozrywce, w szczególności, które intensywnie promują organizowane przez siebie wydarzenia.

Pamiętaj, aby śledzić dalszy rozwój tego projektu (projekt z 6 lipca 2017 r.), bo ostateczny kształt zmian może jeszcze ulec istotnym modyfikacjom.

A teraz o znacznie poważniejszym problemie, choć często pomijanym.

Pamiętaj o dowodach wykonania usługi

Chodzi o właściwe udokumentowanie usług niematerialnych. Dla wielu przedsiębiorców jedynym dokumentem potwierdzającym wykonanie usług o charakterze niematerialnym jest tylko faktura wystawiona przez świadczącego usługę.

Organy podatkowe często badają wykonanie usług niematerialnych. Oprócz faktury musisz więc posiadać inne dowody, które jednoznacznie wskażą, że zakupiona przez Ciebie usługa została wykonana. Szczególnie trudne może to być w przypadku usług promujących organizowane przez Ciebie imprezy.

Jak wykazać wykonanie tych usług niematerialnych związanych z usługami niematerialnymi?

Nie jest to proste!

Jeśli chcesz poznać trzy proste zasady dokumentowania usług niematerialnych, zajrzyj do mojego wpisu Promocja imprezy kulturalnej lub rozrywkowej – czy mogę odliczyć VAT?

Pamiętaj, jeśli na bieżąco dokumentujesz wykonanie zakupionych usług niematerialnych, unikniesz wielu kłopotów!

Pozdrowienia z wakacji!

Newsletter Kulturalnie o podatkach

Wojciech Pietrasiewicz29 czerwca 2017Komentarze (0)

Już od dziś oprócz codziennego odwiedzenia mojego bloga zapraszam Cię do zapisania się na mój nowy newsletter.

Dlaczego warto?

Gdy zapiszesz się na newsletter, prześlę Ci darmowy krótki poradnik, pt.: PREWSPÓŁCZYNNIK VAT w instytucjach kultury – 7 pytań i odpowiedzi.

Znajdziesz tam najważniejsze informacje o tym kto, kiedy i jak powinien stosować prewspółczynnik w działalności kulturalnej. A kwestia ta budzi coraz więcej wątpliwości. Poradnik wyślę Ci pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres.

Będziesz również otrzymywać informacje o nowościach pojawiających się na moim blogu.

Możesz także otrzymać dodatkowe informacje dotyczące opodatkowania działalności kulturalnej, które nie pojawiły się jeszcze na moim blogu.

Wystarczy, że klikniesz tutaj , a następnie postąpisz zgodnie z dalszymi wskazówkami.

Miłego dnia!