Sponsoring w trakcie imprez kulturalnych

Wojciech Pietrasiewicz16 października 2017Komentarze (0)

Jeśli organizujesz koncert, spektakl lub inną imprezę kulturalną lub rozrywkową, bardzo często współpracujesz ze sponsorami lub innymi podmiotami, które pragną wykorzystać taką imprezę do celów reklamowych. Środki ze sponsoringu to często ważna część budżetu organizowanej imprezy.

Świadczenia sponsoringowe

W większości sytuacji organizując imprezę, oferujesz pakiety sponsoringowe, które mogą obejmować szereg świadczeń, w tym:

 • przyznanie tytułu sponsora wydarzenia,
 • umieszczenie logotypu sponsora na materiałach promujących wydarzenie,
 • eksponowanie materiałów reklamowych sponsora (np. bannery) w trakcie wydarzenia,
 • informacje o sponsorze w mediach informujących o wydarzeniu,
 • darmowe wejściówki sponsorskie,
 • umieszczenie logotypu sponsora na Twojej stronie.

W zależności od typu współpracy i konkretnej umowy zakres świadczeń sponsoringowych może być znacznie szerszy.

Świadczenia sponsoringowe muszą być odpowiednio udokumentowane – opowiadałem o tym we wpisie Usługi niematerialne – o czym musisz pamiętać?

Sponsoring – klasyfikacja VAT

W większości sytuacji wykonywane przez Ciebie świadczenia w ramach umów sponsoringowych są usługą podlegającą opodatkowaniu VAT. Oznacza to, że takie świadczenie musisz udokumentować fakturą VAT. Usługa sponsoringowa jest zazwyczaj usługą kompleksową, dlatego o właściwej stawce decyduje przeważająca natura świadczenia. Zatem w znakomitej większości sytuacji wynagrodzenie za świadczoną usługę sponsoringową będzie opodatkowane VAT z zastosowaniem stawki podstawowej – 23%.

Sponsoring – moment powstania obowiązku podatkowego

W przypadku sponsoringu większe wątpliwości budzi ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Powstaje on w momencie wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli jednak przed wykonaniem usługi otrzymasz całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Pewne trudności może Ci sprawić ustalenie momentu wykonania usługi.

Zazwyczaj będzie, to moment, w którym wykonano wszystkie świadczenia objęte umową. W przypadku organizowanych przez Ciebie imprez zazwyczaj świadczenia te kończą się w momencie zakończenia imprezy. Bardzo często więc to zakończenie imprezy będzie momentem wykonania usługi. Jednak czasem część usług wykonasz po imprezie, jeśli do tego zobowiązuje Cię umowa ze sponsorem. Pamiętaj, że w świetle wytycznych Ministra Finansów oraz ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych momentem wykonania usługi nie jest data podpisania protokołu odbioru usługi. Musisz więc ustalić, kiedy usługa sponsoringowa została faktycznie wykonana.

prewspółczynnik szkolenie, sponsoring

Na koniec mam dla Ciebie ważną informację.

We wtorek 17 października 2017 r. we Wrocławiu będę prowadził szkolenie dotyczące prewspółczynnika oraz innych zagadnień z zakresu w działalności kulturalnej. Jeśli chcesz się ze mną spotkać i porozmawiać o ważnych dla Ciebie kwestiach opodatkowania VAT działalności kulturalnej, to serdecznie Cię zapraszam. Więcej informacji o tematyce szkolenia, miejscu i zapisach znajdziesz na Portalu Instytucji Kultury.

Zapisując się, pamiętaj, aby poinformować organizatora o tym, że jesteś czytelnikiem bloga Kulturalnie o podatkach. Dla czytelników mojego bloga przygotowałem drobną niespodziankę.

Do zobaczenia!

Wszystko wskazuje, że książki i czasopisma z gadżetem będą dokładnie weryfikowane przez organy podatkowe w toku kontroli.

Dlaczego?

Pod koniec września Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat  o nieprawidłowym działaniu przez podatników polegającym na manipulowaniu podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów.  Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której jeden z towarów jest opodatkowany stawką VAT podstawową a drugi obniżoną.

W działalności kulturalnej i rozrywkowej może to dotyczyć książek lub czasopism z gadżetami, czy też biletów, do których dołączane są inne towary.

Komunikat Ministra Finansów

Minister Finansów podkreślił w komunikacie, że:

„Za niedopuszczalne natomiast należy uznać praktyki manipulowania podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów, polegające na sztucznym zawyżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką obniżoną VAT, przy jednoczesnym zaniżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką podstawową VAT, w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.”

Chodzi więc o sytuacje, w której podatnik sprzedając towary w zestawie zaniża podstawę opodatkowania towarów opodatkowanych stawką podstawową wchodzących w skład zestawów. Jednocześnie podwyższa w ten sposób podstawę opodatkowania towarów objętych stawką obniżoną,zaniżając łączną kwotę należnego VAT.

Przykładem działań uznanych wprost w komunikacie za nieprawidłowe jest sprzedaż zestawów gastronomicznych, gdy podatnik obniża do minimum cenę towaru, który jest opodatkowany stawką 23%.

A tak wygląda jeden z przykładów opublikowanych w komunikacie, który zdaniem Ministra Finansów obrazuje niedozwoloną optymalizację:

Cena sprzedaży towarów sprzedawanych poza zestawem:

Cena sprzedaży towarów w zestawie promocyjnym:

Ten i więcej przykładów niedozwolonych, zdaniem Ministra Finansów praktyk znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Książki i czasopisma z gadżetem pod lupą skarbówki?

Powyższy komunikat wskazuje, że opodatkowanie VAT zestawów promocyjnych może być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych.

Pod lupą skarbówki mogą znaleźć się również książki i czasopisma z dołączanymi do nich gadżetami. W jedynym z ostatnich wyroków NSA zakwestionował racjonalność ustalania podstawy opodatkowania w przypadku zestawów składających się z książek oraz e-papierosów (sygn. I FSK 1944/15).

Minister Finansów w komunikacie wskazał również, że niedozwolone praktyki optymalizacyjne mogą dotyczyć zestawów obejmujących świadczenie usług. Uważaj więc także na zestawy obejmujące bilety na imprezy kulturalne i rozrywkowe sprzedawane razem z gadżetami.

Jak przygotować się do ewentualnej kontroli?

Przede wszystkim przyjrzyj się swoim dotychczasowym rozliczeniom i sprawdź, czy sprzedajesz zestawy, które mogą być przedmiotem zainteresowania kontrolujących. O najważniejszych cechach kontroli celno-skarbowej wspominałem we wpisie Jak przygotować się do kontroli celno-skarbowej?

Jeśli już zidentyfikujesz transakcje obejmujące zestawy, zwróć uwagę na to:

 • które towary wchodzą w skład zestawów,
 • na ile uzasadnione gospodarczo było stworzenie takiego zestawu,
 • jak ukształtowano podstawę opodatkowania w stosunku do poszczególnych towarów opodatkowany stawką podstawową i obniżoną,
 • czy jest jakieś uzasadnienie dla takiej relacji.

Gdy już przeprowadzisz tę analizę, będziesz wiedzieć, które z transakcji mogą być przedmiotem szczególnego zainteresowania kontrolujących. Gdy już znasz te transakcje, warto przygotować strategię obrony ich racjonalności. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, napisz do mnie.

Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji

Wojciech Pietrasiewicz02 października 2017Komentarze (0)

Po ostatnich szkoleniach, które miałem przyjemność prowadzić dla swoich klientów, mam głowę pełną pomysłów na nowe wpisy. Wydawałoby się, że opodatkowanie działalności kulturalnej i rozrywkowej nie powinno nastręczać większych trudności.

A jednak….

Dziś opowiem Ci o podstawowych zasadach opodatkowania podatkiem u źródła wynagrodzeń artystów zagranicznych uzyskiwanych za pośrednictwem agencji. O możliwościach związanych ze zwolnieniem z podatku u źródła części wynagrodzenia artysty, wspominałem we wpisie Świadczenia dla artystów (niektóre) bez podatku.

Samo opodatkowane wynagrodzeń artystów to temat złożony i dlatego bardzo ciekawy, więc dziś tylko kilka podstawowych wskazówek. Jeśli masz skomplikowanie zagadnienie, z którym nie możesz sobie poradzić, napisz do mnie. Może będę w stanie Ci pomóc.

Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji

Spore wątpliwości budzi sytuacja, gdy wypłacasz wynagrodzenie zagranicznemu artyście za pośrednictwem agencji, która go reprezentuje. Pamiętaj, że w takiej sytuacji, aby określić, czy wynagrodzenie artysty za artystyczne wykonanie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła musisz sięgnąć nie tylko do przepisów ustaw o podatkach dochodowych, ale przede wszystkim do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. To ona określi, czy w Twojej sytuacji dochód artysty może być opodatkowany w Polsce.

Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają różne brzmienie, więc za każdym razem musisz przeanalizować konkretną umowę. Dopiero wtedy możesz stwierdzić, czy wynagrodzenie za występ artysty w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce i czy musisz pobierać od niego podatek.

Spróbujmy przeanalizować te przepisy na przykładzie jednej z umów.

Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji w świetle umowy o unikaniu

Zasady opodatkowania wynagrodzenia artysty wynikają zazwyczaj z art. 17 właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 17 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Niemcami:

1) Bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.
(2) Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, to dochód taki bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.
(3) Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do dochodu osiąganego z działalności artysty lub sportowca w Umawiającym się Państwie, jeżeli pobyt w tym Państwie jest całkowicie lub głównie opłacany z funduszy publicznych jednego lub obu Umawiających się Państw, kraju związkowego, jednostki terytorialnej, organu lokalnego lub instytucji rządowej albo organizacji użyteczności publicznej.

Niezbyt proste, prawda?

Co wynika z umowy?

Z powyższych przepisów wynikają trzy wnioski wnioski:

 • dochód z występów niemieckiego artysty w Polsce może być opodatkowany w Polsce na podstawie umowy. Na marginesie może być on opodatkowany z zastosowaniem stawki 20% w Polsce (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT);
 • jeśli dochód z występów niemieckiego artysty w Polsce przypada innej osobie, może być on opodatkowany w Polsce. Jeśli więc artysta uzyskuje wynagrodzenie za pośrednictwem agencji i da się je wyodrębnić, może ono być opodatkowane w Polsce.
 • dochód ten będzie zwolniony z podatku w Polsce , jeżeli pobyt artysty w Polsce jest całkowicie lub głównie opłacany z szeroko pojętych funduszy publicznych Polski lub Niemiec. Aby zastosować zwolnienie, oprócz spełnieni powyższego warunku musisz posiadać certyfikat rezydencji artysty.

Prościej? Chyba tak:)

Przeważający charakter świadczenia

Pamiętaj, że w świetle interpretacji organów podatkowych jeśli nie jesteś w stanie wyodrębnić wynagrodzenia agencji z całości wynagrodzenia za przeważającą część wynagrodzenia może być uznane to przynależne artyście. Wtedy organy podatkowe mogą zakwalifikować całość wynagrodzenia jako wynagrodzenie artysty. Może to powodować określone konsekwencje podatkowe wynikające z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i polskich przepisów.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 28 stycznia 2015 r., IPPB5/423-1166/14-2/AJ:

Jeżeli więc Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić wynagrodzenia podmiotu maltańskiego (rozumianego jako wynagrodzenie o charakterze impresaryjnym za organizację występu, inaczej część wynagrodzenia, która pozostaje do jego dyspozycji po opłaceniu wynagrodzeń artystów), oraz gaży artystów (zgodnie z opisem stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest uczestnikiem rozliczeń z artystami, a całość wynagrodzenia wypłaca podmiotowi maltańskiemu), to całkowita wartość brutto wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tej części wynagrodzenia, której wartość jest większa (przeważająca). W wyniku analizy logicznej w tym konkretnym przypadku za przeważającą część wynagrodzenia należy uznać „dochód osiągany w imieniu artysty lub sportowca”, czyli gaże artystów (a nie np. wynagrodzenie podmiotu maltańskiego z tytułu działalności impresaryjnej). 

Ważna umowa z artystą

Aby ustalić, czy musisz pobrać podatek u źródła od wynagrodzenia artysty, musisz przeanalizować właściwą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niezależnie od tego kluczowa jest Twoja umowa z artystą lub agencją.

Dlaczego?

Pozwala bowiem ustalić:

 • kto jest stroną umowy (artysta, czy agencja),
 • czego umowa dotyczy,
 • za jakie świadczenia przewiduje wynagrodzenie,
 • jakie warunki rozliczenia przewiduje.

Te wszystkie elementy w połączeniu z przepisami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwolą Ci ustalić, czy i w jakiej wysokości musisz pobrać podatek u źródła. Dopiero wtedy wiesz, czy wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji jest opodatkowane.

A co gdy niesłusznie pobrano podatek u źródła?

Jeśli niesłusznie pobrano podatek u źródła można go oczywiście odzyskać. Należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, a w nim wskazać i uzasadnić, dlaczego zdaniem wnioskodawcy podatek został niesłusznie pobrany. W większości sytuacji z takim wnioskiem będzie musiał wystąpić sam zagraniczny artysta. Więcej na ten temat znajdziesz we wpisie Jak odzyskać podatek u źródła od wynagrodzeń zagranicznego artysty?

 

A poniżej Stare Miasto w Olsztynie. Tuż obok zamek gotycki z XIV wieku, gdzie administratorem przez kilka lat był sam Mikołaj Kopernik. Przed wejściem na zamek znajdziesz jego pomnik, a na zamku znajdziesz m.in. wystawę  Muzeum Warmii i Mazur dotyczącą życia i działalności Kopernika.

Wczoraj Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Kultury ogłosiły, że od 1 stycznia 2018 r. zamierzają wprowadzić dwukrotnie wyższy limit 50% kosztów dla twórców. Nowy limit ma obejmować wszystkie środowiska twórcze, w  tym artystów, programistów, dziennikarzy i twórców.

Co wyższy limit 50% kosztów oznacza dla Ciebie?

Obecnie masz prawo do zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów tylko do kwoty przychodów wynoszącej 85.528 PLN w skali roku.  Oznacza to, że jeśli osiągasz przychody z działalności twórczej dającej prawo do ryczałtowych kosztów  przekraczające 85.528 PLN w skali roku, Twoje koszty uzyskania przychodu zawsze wyniosą 42.764 PLN.

Propozycje ministerialne zakładają 100% podwyżkę zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Jeśli Parlament do końca listopada uchwali stosowne przepisy, od 1 stycznia 2018 r. 50% koszty uzyskania przychodu przychodów znajdą zastosowanie do przychodów do wysokości  171.056 PLN, a więc Twoje maksymalne ryczałtowe 50% koszty uzyskania wyniosą maksymalnie 85.528 PLN w skali roku.

To chyba pierwsza w tym roku zapowiedź zmian w podatkach, która można uznać za korzystną dla środowisk twórczych. A już z końcem roku przekonamy się, czy zostanie wprowadzona w życie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pozostaje tylko trzymać kciuki!

Pamiętaj jednak, że przez cały czas nierozwiązany pozostaje problem kwalifikacji działalności artystycznej jako umowy o dzieło. We wpisach Artyści uczestniczący w spektaklu nie wykonują dzieła? oraz Członek orkiestry nie wykonuje dzieła? Zapłaci składki wspominałem o wątpliwościach dotyczących niektórych umów dotyczących działalności twórczej dla potrzeb obowiązków zusowskich. Ta kwalifikacja może mieć niekiedy wpływ również na Twoje podatki.

A poniżej zwieńczenie ciężkiej czterodniowej pracy na szkoleniu 🙂

Podatki w teatrze

Wojciech Pietrasiewicz18 września 2017Komentarze (0)

Spotkania szkoleniowe to jeden z wielu aspektów mojej pracy, które sprawiają mi dużą przyjemność. Takie spotkania są dla mnie nowym doświadczeniem, a często źródłem wpisów na kolejne blogi 🙂

Nie ma dwóch identycznych szkoleń, chociażby dlatego, że ich uczestnicy szukają w trakcie szkolenia różnych informacji, zadają różne pytania. Dziś i jutro będę szkolił jednego z klientów z najważniejszych kwestii podatkowych jakie występują w rozliczeniach teatru.

Jak zawsze liczę na ciekawe dwa dni: dla mnie i dla uczestników.

Przygotowując się do szkolenia, postanowiłem, że dziś przekaże Ci listę trzech zagadnień, które obecnie cieszą się największym zainteresowaniem księgowych rozliczających podatki w teatrze i innych instytucjach kultury, a niektórym na pewno spędzają sen z oczu.

Prewspółczynnik

Pierwsze zagadnienie na pewno nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, bo jest to kwestia prewspółczynnika. Stanowisko organów podatkowych odnośnie tego, czy teatry muszą liczyć prewspółczynnik zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku, a nawet na początku 2017 r. w wielu interpretacjach organy podatkowe wskazywały na brak obowiązku stosowania prewspółczynnika. Opowiadałem o tym we wpisach Prewspółczynnik w teatrach – nieodpłatne wejściówki oraz Prewspółczynnik – kilka wskazówek po wyroku w sprawie TVP.

Jednak od początku tego roku stanowisko organów podatkowych stało się bardziej rygorystyczne, mimo że jego merytoryczne uzasadnienie budzi wątpliwości. We wpisie Instytucje kultury jednak z prewspółczynnikiem?

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku, który przygotowałem dla Ciebie. Odpowiadam w nim na siedem najważniejszych pytań dotyczących prewspólczynnika. Kliknij tutaj.

Stawki VAT

Drugi temat, któremu poświęcam dużo czasu na szkoleniach, to kwestia stawek VAT oraz ewentualnych konsekwencji ich nieprawidłowego zastosowania. zasady opodatkowania działalności kulturalnej są nieprecyzyjne, a praktyka organów podatkowych niejednolita. Dlatego duża część wpisów  poszukiwanych przez rozliczających podatki w teatrze na moim blogu dotyczy właśnie stawek VAT.

Do najczęściej czytanych wpisów dotyczących stawek należą: Sprzedaż biletów 8% czy 23%?, oraz Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Podatek u źródła od wynagrodzeń artystów

Trzecim zagadnieniem, który budzi sporo wątpliwości to rozliczanie podatku u źródła o wynagrodzeń artystów. Jest to kopalnia praktycznych problemów nie tylko dla teatrów. Już wkrótce zamierzam mu poświęcić trochę więcej miejsca. Jednak już teraz znajdziesz na moim blogu kilka ciekawych informacji na ten temat. Z wpisu Elektroniczne certyfikaty rezydencji dowiesz się o zmianie podejścia organów podatkowych do posiadanych przez podatników certyfikatów rezydencji wydanych w formie elektronicznej. Natomiast we wpisach Bilety lotnicze bez podatku u źródła i Świadczenia dla artystów bez podatku omawiam sytuacje, w których możesz uniknąć zapłaty podatku u źródła.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniach, które prowadzę, zajrzyj do zakładki Szkolenia na stronie internetowej MVP TAX. Śledź również strony strony Portalu Instytucji Kultury – znajdziesz tam informacje o szkoleniach, które prowadzę dla czytelników Poradnika Instytucji Kultury.

A jeśli masz jakieś pytania, po prostu napisz do mnie.