Ostatnio często dostaję pytania o to, jak darmowe wejściówki na imprezy, przedstawienia czy spektakle organizowane przez teatry lub organizatorów imprez kulturalnych wpływają na prewspółczynnik i na obowiązek jego stosowania. Wejściówki te są często przekazywane osobom wpływowym tzw. VIP-om lub wiążą się z działaniami teatru zmierzającymi do promocji danego spektaklu.

Jeśli takie przekazanie wiąże się z działalnością gospodarczą teatru, może ono nie podlegać opodatkowaniu VAT. Więcej informacji na temat opodatkowania nieodpłatnych przekazań znajdziesz tutaj.

Jeśli jednak przekazujesz nieodpłatne bilety na spektakl swojego teatru i nie opodatkowujesz VAT takiego przekazania, to czy musisz liczyć prewspółczynnik?

Choć nie jest to prosta kwestia, postaram się ją teraz wyjaśnić.

Kiedy musisz stosować prewspółczynnik?

Prewspółczynnik musisz stosować wtedy, gdy:

 • występują u Ciebie wydatki związane jednocześnie z działalnością gospodarczą i działalnością inną niż działalność gospodarcza i
 • jednocześnie nie jesteś w stanie przyporządkować tych wydatków do jednego z typów działalności.

Wszystko więc zależy od tego, czy wystąpią u Ciebie wydatki związane z działalność gospodarczą i takie, które działalnością gospodarczą nie są. Wbrew temu co mówi wiele osób, także odpłatna działalność statutowa teatru jest działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT. Powoduje to, że w wielu sytuacjach to czynności nieodpłatne decydują o tym, czy musisz liczyć prewspółczynnik, czy nie.

Prewspółczynnik a nieodpłatne wejściówki

Jeśli nie opodatkowujesz VAT nieodpłatnego przekazania wejściówek, to uznajesz, że to przekazanie jest dokonywane dla celów działalności gospodarczej. W przeciwnym razie nieodpłatne świadczenie usług (a tym jest przekazanie biletów na spektakl teatralny) byłoby opodatkowane VAT. Moim zdaniem jeśli nieodpłatne przekazanie wejściówek wiąże się z działalnością gospodarczą  dla potrzeb VAT, nie spowoduje ono obowiązku zastosowania w teatrze prewspółczynnika.

Takie stanowisko powoli akceptują organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 20 września 2016 r. nr IBPP3/4512-372/16-2/EJ. organ uznał, że nieodpłatne wstępy na wydarzenia kulturalne realizowane są dla celów działalności gospodarczej Teatru i niewątpliwie sprzyjają osiągnięciu w przyszłości większych przychodów z działalności gospodarczej. Dlatego nie powodują obowiązku liczenia prewspółczynnika w teatrze.

To pozytywne stanowisko organów nie bazuje bezpośrednio na treści przepisów. Dlatego teatry coraz częściej występują po interpretacje indywidualne w swoich sprawach. Uzyskują w ten sposób ochronę przed ewentualną zmianą podejścia organów. Możesz zastanowić się nad uzyskaniem własnej interpretacji. W tej chwili szanse na pozytywne rozstrzygnięcie są spore. Pamiętaj jednak, że zanim złożysz wniosek musisz przyjrzeć się wszystkim aspektom działalności teatru, nie tylko kwestii wejściówek. Warunkiem uzyskania ochrony z interpretacji indywidualnej jest ujęcie we wniosku wszystkich okoliczności faktycznych. Tylko taki wniosek da Ci pełną ochronę.

Barłóg literacki

Wojciech Pietrasiewicz13 stycznia 2017Komentarze (0)

Sylwia Chutnik (pisarka) i Karolina Sulej (dziennikarka) oraz Mateusz Kubik (realizator programu) prowadzą cotygodniowy program Barłóg Literacki, w którym promują czytelnictwo. W każdym programie w oryginalny sposób prezentują książki warte przeczytania. Było ich już ponad czterdzieści!

Ekipa Barłogu Literackiego korzystając z portalu PolakPotrafi stara się zdobyć środki na sprzęt, który jest niezbędny, aby dalej tworzyć swoje programy. Teraz Ty możesz dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju czytelnictwa w Polsce :).

Tutaj znajdziesz szczegóły projektu oraz informacje, jak można go wesprzeć, a tutaj stronę facebookowa Barłogu. I choć kwota na podstawowy sprzęt została w ekspresowym tempie zebrana, to przyda się każda kolejna złotówka na dalszy sprzęt potrzebny do realizacji projektu.

Miłego weekendu!

 

Wczoraj przeczytałem informację prasową, którą muszę się z Tobą podzielić. Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń artystów.

10 stycznia 2017 Sąd Najwyższy w wyroku o sygnaturze III UK 53/16 uznał, że artystka będąca członkiem orkiestry nie wykonuje dzieła, ale zlecenie.

Uzasadnienie tego wyroku nie będzie szybko dostępne. Z informacji prasowych wynika, że zdaniem Sądu artystka nie wykonywała dzieła, bo:

 • jako członek orkiestry jest tylko jednym z odtwórców muzyki podporządkowanych dyrygentowi,
 • musi wykonywać polecenia dyrygenta,
 • nie miała wpływu na ostateczny kształt dzieła,
 • wykonała tylko jeden z elementów utworu stosując się do poleceń dyrygenta.

Sąd uznał, że sam przedmiot umowy – przygotowanie i udział w koncercie, wskazuje na to, że artystka wykonywała zlecenie, a nie dzieło.

Co to w praktyce oznacza?

Wynagrodzenie artystki będzie obciążone składkami na ubezpieczenie społeczne. To z kolei wpłynie na wysokość otrzymanego wynagrodzenia i zapłaconego podatku dochodowego.

Wyrok ten może mieć dla Ciebie znaczenie nie tylko jeśli jesteś członkiem orkiestry. Może Cię dotyczyć również gdy jesteś solistą albo innym artystą współpracującym ze zlecającym na podstawie umowy o dzieło. Wszystko zależy do tego co robisz i od treści Twojej umowy.

Czekam na pisemne uzasadnienie, bo chciałbym szczegółowo zapoznać się z argumentacją Sądu. Wtedy będzie można dokładniej ocenić, w jakich sytuacjach artyści będą płacić składki od swojego wynagrodzenia. Ciebie też do tego zachęcam.

W międzyczasie przyjrzyj się zawieranym przez Ciebie umowom.  Już na podstawie powyższych informacji możesz sprawdzić, czy wystąpią u Ciebie sytuacje, które mogą być uznane za umowę zlecenia, a nie umowę o dzieło.

Weź pod uwagę takie kryteria, jak to czy:

 • na podstawie umowy powstaje utwór chroniony prawem autorskim, do którego przenosisz prawa,
 • zobowiązujesz się do działań prowadzących do określonego rezultatu,
 • efekt prac może być w jakiś sposób utrwalony.

Jeśli masz takie sytuacje, zastanów się najpierw, co jest przedmiotem Twojej umowy. Jeśli jest to rzeczywiście dzieło, samą umowę można zmienić tak, aby nie budziła wątpliwości. Jeśli jednak w ramach umowy nie tworzysz dzieła, ale wykonujesz określone czynności, musisz zastanowić się, czy nie należy rozliczyć wynagrodzenia z tej umowy tak jak z umowy zlecenia.

 

Zmiany w VAT 2017 – pozostałe zmiany

Wojciech Pietrasiewicz11 stycznia 2017Komentarze (0)

Po omówieniu ograniczeń w prawie do odliczenia VAT oraz wprowadzonych sankcjach vatowskich, przyszedł czas na pozostałe zmiany w VAT 2017 istotne dla prowadzących działalność kulturalną i rozrywkową.

1. Deklaracje i informacje podsumowujące będą częściej składane
 • Informacje podsumowujące musisz składać elektronicznie co miesiąc. Usunięto możliwość składania informacji kwartalnie;
 • Tylko  mali podatnicy mogą składać deklaracje kwartalnie. Pozostali muszą składać deklaracje co miesiąc;
 • Niektórzy mali podatnicy będą musieli składać deklaracje co miesiąc (np. przez pierwsze 12 miesięcy od daty rejestracji jako podatnik VAT czynny).
2. Trudniejsze zwroty VAT
 • Możliwe wydłużenie terminu zwrotu VAT na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące;
 • Musisz spełnić dodatkowe obowiązki (np. dostarczyć dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku) aby uzyskać zwrot w 25 dni;
 • Licz się z zatrzymywaniem kwot zwrotu na dłuższy czas przez organy podatkowe – teraz to już stała praktyka!
3. Inne
 • Wprowadzono mechanizm odwróconego obciążenia m.in. na usługi budowlane,
 • Organy mają możliwość odmowy rejestracji VAT,
 • Mogą też w określonych okolicznościach wykreślać podatników VAT z rejestru.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym jak zmiany w VAT (i nie tylko) wpływają na Twoje rozliczenia, zapraszam do kontaktu lub na moje szkolenie organizowane przez Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, które odbędzie się w Warszawie 24 stycznia 2017 r. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Subskrybuj mojego bloga, a zgłaszając się na szkolenie, podaj w treści maila lub faksu tytuł jednej z książek, które znalazłem pod choinką :), a uzyskasz możliwość zapisania się na preferencyjnych warunkach.

Do zobaczenia 24 stycznia!

Dziś, kontynuując omawianie zmian w VAT na 2017 r., kilka słów o ograniczeniach przy odliczaniu podatku naliczonego. Od 1 stycznia 2017 r. musisz szczególnie uważać na te transakcje, w których rozliczasz podatek w ramach odwróconego obciążenia, czyli m.in od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług. Przy tych czynnościach w wielu sytuacjach zadeklarowany podatek należny jest jednocześnie podatkiem naliczonym w całości odliczalnym. Instytucje kultury często odliczają go tylko częściowo – prowadzą przecież również działalność zwolnioną.

Do tej pory, nawet gdy któraś z tych transakcji omyłkowo nie została uwzględniona lub zbyt późno doszła faktura od kontrahenta, nie stanowiło to dla Ciebie większego problemu. Można było skorygować deklarację, a jeśli nie prowadzisz działalności zwolnionej od VAT, nie było żadnych negatywnych konsekwencji.

Co się zmieniło?

WNT

Od 1 stycznia 2017 r. możesz odliczyć VAT naliczony z tytułu WNT, gdy:
• otrzymasz fakturę od kontrahenta dokumentującą dostawę, w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym  powstał obowiązek podatkowy oraz
• uwzględnisz kwotę VAT należnego z WNT w deklaracji podatkowej, w której masz obowiązek rozliczyć podatek, nie później niż terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku gdy nie uwzględnisz kwoty VAT należnego w deklaracji podatkowej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, możesz odpowiednio zwiększyć kwotę VAT naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Import usług

Podobne zasady obowiązują w imporcie usług, choć w tym przypadku nie ma wymogu otrzymania faktury w ciągu 3 miesięcy.

Trochę skomplikowane, ale co to w praktyce oznacza?

Jeśli nie zadeklarujesz w prawidłowo podatku od WNT czy importu usług i miną 3 miesiące, to podatek należny musisz zadeklarować w prawidłowym okresie przez korektę deklaracji, ale podatek naliczony możesz uwzględnić na bieżąco. A to powoduje powstanie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę.

Nie ukrywam, że te zmiany w VAT budzą moje duże zastrzeżenia. Zastanawiam się, na ile zastosowanie takich środków jest zgodne z unijnymi zasadami VAT. I czy czasem chęć walki z oszustami po raz kolejny nie odbije się bardziej na zwykłych podatnikach. Prędzej czy później  dowiemy się tego z wyroków sądów administracyjnych lub Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak sobie radzić z tymi przepisami?

Przede wszystkim pilnować zagranicznych kontrahentów. Trzy miesiące to jednak dosyć długi czas na pozyskanie faktury nawet z egzotycznych jurysdykcji…